Geplaatst op: 27-03-2020
Auteur: Redactie NRIT

Coronadossier: Overijssel krijgt Taskforce Vrijetijdseconomie

Coronadossier: Overijssel krijgt Taskforce Vrijetijdseconomie
Afbeelding van Pete Linforth via Pixabay

29 maart 2020 - MarketingOost heeft samen met de provincie Overijssel een speciale Taskforce VTE Overijssel opgericht om ondernemers in de vrijetijdseconomie te ondersteunen tijdens de coronacrisis.


In Overijssel staat de vrijetijdssector zo goed als stil. Zo zijn horeca en dagrecreatie gesloten en heeft de Veiligheidsregio Twente recent het besluit genomen campings en vakantieparken te sluiten. Ondernemers verwachten voor dit jaar een omzetverlies oplopend tot 80 procent. De provinciale vrijetijdseconomie is goed voor 47.500 directe en indirecte banen en een bedrag van 2,2 miljard euro aan directe bestedingen.


MarketingOost zal een centrale rol spelen om beleid te bundelen en ondernemers middels een helpdesk te ondersteunen bij vragen. Ook werkt de Taskforce scenario’s uit die helpen om de sector op langere termijn te herstellen.


Brede steun

De Taskforce VTE Overijssel staat onder leiding van gedeputeerde Roy de Witte en directeur Evelyn Borgsteijn van MarketingOost. HISWA-RECRON, MKB-Nederland, KHN, VNO-NCW Midden en Landschap Overijssel zijn ook vertegenwoordigd. De gemeenten in Overijssel worden vertegenwoordigd door vier regionale wethouders. Dat zijn Jan Uitslag (Dalfsen), Bram Harmsma (Steenwijkerland), Jacques van Loevezijn (Raalte) en Benno Brand van Regio Twente/Dinkelland. De Taskforce stemt de activiteiten af op maatregelen en initiatieven die voor het MKB en op andere beleidsterreinen zijn genomen.


>>>

Alle vakantieverblijven in Zeeland en Twente dicht, maatregelen in andere regio's


27 maart 2020 - Het besluit zat er al een tijdje aan te komen: Alle vakantieverblijven in Zeeland gaan op last van de Veiligheidsregio Zeeland dicht. Ook in Twente moeten alle campings en vakantieparken sluiten. In Noord-Holland Noord moeten alle kampeerterreinen en slaap- en strandhuisjes sluiten. Op de Veluwe, in de Achterhoek, Noord-Nederland, IJsselland, Kennemerland, Rijnmond, Gelderland-Midden en Drenthe moeten alle sanitairgebouwen op campings en jachthavens sluiten. HISWA-RECRON is niet blij met deze lappendeken aan maatregelen en VVV Zeeland roept op tot een noodfonds voor de toeristische sector. Opvallend is dat in het hart van de crisis, Brabant, alle vakantieparken gewoon open mogen blijven.


>>>

Moeilijke tijden voor plattelandsaccommodaties door coronavirus


29 maart 2020 - De focus in onze sector ligt al snel op grote recreatiebedrijven maar ook kleinere kampeerterreinen hebben het lastig. Volgens Vekabo moeten haar 750 leden in zes maanden tijd de omzet voor een heel jaar maken. 


"Door de corona pandemie kan hiervan een groot deel niet gerealiseerd worden. Deze omzet kan immers niet op een ander tijd ingehaald worden”. Vekabo vraagt daarom om compensatie van omzetverlies, uitstel van betaling van diverse belastingen, vrijstelling van toeristenbelasting en kwijtschelding van heffingen zoals Videma en BUMA/STEMRA. Ook vragen ze om gemeentelijke medewerking om het kampeerseizoen te verlengen.


De organisatie kijkt ook al verder en stelt dat kamperen en logeren op het Nederlandse platteland heel goed past in het toeristisch beleid van Nederlandse overheden:

• In Nederland, dus weinig reiskilometers.

• Het draagt bij aan de kennis over onze voedselproductie en het vormen van korte ketens.

• Het is voor veel toeristen financieel bereikbaar.

• Het draagt bij aan de leefbaarheid van het platteland en van regio’s met een krimp in de bevolking.


"We moeten dus zuinig zijn op deze pareltjes van bedrijven”, stelt Vekabo. "Het mag niet zo zijn dat ze door een tijdelijke crisis in financiële problemen komen.”


>>>

Maatwerk bij TOGS mogelijk


29 maart 2020 - De regeling  Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) wordt uitgebreid naar andere sectoren. Ook komt er maatwerk.

De overheid komt hiermee tegemoet aan de grote stroom klachten van ondernemers die moeten sluiten of hun omzet sterk zien teruglopen maar volgens de SBI-code niet in aanmerking komen voor de noodsteun. Via de regeling TOGS kunnen ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten kunnen betalen. Ondernemers die recht hebben op de TOGS-regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere zogenoemde SBI-code in het jandelsregister kunnen dit melden bij uitvoeringsorganisatie RVO.nl die hun claim zal beoordelen.

Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) hebben hiertoe besloten op basis van de sinds vrijdag gedane aanvragen voor de TOGS en de recente acute, negatieve ontwikkelingen van winkelomzetten. "Het zijn uitzonderlijke tijden die grote gevolgen hebben voor ondernemers. Daarom heeft het kabinet bij de aankondiging van het Noodpakket voor banen en economie ook meteen gezegd dat dit pakket nooit stilstaat. Ondernemers in de sector non-food kunnen weliswaar openblijven, maar zien hun inkomsten sterk teruglopen door de noodzaak tot social distancing. Omdat ze hard getroffen worden verruimen we de regeling", aldus de bewindspersonen van EZK. Aanvragen kan via: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19 

HISA-RECRON vindt dat ook recreatie- en watersportbedrijven van de regeling gebruik moeten kunnen maken. Zeker na de maatregelen die diverse veiligheidsregio's vrijdag namen. De brancheorganisatie roept recreatie-ondernemers op hun bedrijf aan te melden voor de regeling op deze pagina: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/signaal-vergeten-sbi-codes-wssl

>>>

Minister schiet culturele sector te hulp


27 maart 2020 - Minister van Engelshoven van Cultuur komt de culturele en creatieve sector te hulp met extra maatregelen. 

Musea die hun panden huren van het Rijksvastgoedbedrijf kunnen voor drie maanden hun huur laten opschorten. Van Engelshoven hoopt dat gemeenten en provincies haar voorbeeld volgen. Verder verschuift de deadline voor het indienden van de jaarverantwoording (voor organisaties die subsidie ontvangen via de basisinfrastructuur en de Erfgoedwet) van 1 april 2020 naar 1 juni 2020. 

Daarnaast hebben niet gehaalde prestatieafspraken geen gevolgen voor de subsidie. Gemeenten hebben de minister beloofd hierin hetzelfde beleid te voeren. Projectsubsidies worden niet teruggevorderd wanneer als gevolgd van COVID-19 de prestaties niet worden gehaald. Tenslotte worden de subsidies voor het derde kwartaal versneld overgemaakt zodat ze over meer liquide middelen beschikken en verplichtingen aan vooral freelancers en zzp’ers kunnen nakomen.

De maatregelen die de minister neemt worden overgenomen door de zes rijkscultuurfondsen. De vier grote private fondsen onderzoeken dat. Van Engelshoven werkt verder samen met haar collega’s van EZK en VWS een voucherregeling uit voor reeds verkochte kaarten. 


>>>

Branche doet voor meer dan half miljard euro aanspraak op NOW


27 maart 2020 - De Nederlandse gastvrijheidseconomie doet naar alle waarschijnlijkheid maandelijks maximaal een beroep van 611 miljoen euro op de Noodmaatregel Overbruggging voor Werkgelegenheid (NOW). Dat lijkt veel geld maar de sector verliest maandelijks 4,7 miljard aan toeristische bestedingen. Dat heeft PleisureWorld NRIT berekend.

Met 388 miljoen euro doet de horeca het sterkste beroep op de regeling, gevolgd door de reisbranche (87 miljoen), sport en recreatie (77 miljoen) en cultuur (59 miljoen). In totaal 611 miljoen. Tellen we daarbij nog eens sectoren die voor een deel afhankelijk zijn van toerisme zoals winkels voor funshoppen en toeristisch vervoer, dan komen we op een aanspraak van 856 miljoen euro per maand. Als de regeling nog drie maanden nodig is dan doet de sector alleen al voor deze regeling voor 1,8 miljard euro aanspraak op de schatkist. Bezien we de brede sector dan praten we over 2,6 miljard euro.


De bestedingen in Nederland ten gevolge van toerisme en vrije tijd bedragen gemiddeld per maand 5,2 miljard euro. Daarvan wordt 3,0 miljard veroorzaakt door binnenlands toerisme en 2,2 miljard door inkomend toerisme. De compensatie in het kader van de NOW mogen we dus beschouwen als een stevige druppel op een nog steeds gloeiend hete plaat.


Hoe berekend?

PleisureWorld NRIT is voor deze berekening ervan uitgegaan dat voor alle 471 duizend werknemers (fte's) 90% werktijdverkorting wordt aangevraagd. De aantallen werknemers voor de sector komen uit de berekeningen die het CBS jaarlijks maakt met behulp van de internationaal erkende methode Tourism Satelite Accounts (TSA). Dit is een verbijzondering van de Nationale Rekeningen waarmee de economische impact van de sector in kaart wordt gebracht. 


De gemiddelde salarissen zijn gehaald uit de arbeidsmarktmonitoren die diverse branches laten uitvoeren. Het gemiddeld bruto maandsalaris in de totale branche komt uit op 2.143 per maand. Per deelbranche hebben we met het gemiddeld salaris uit die specifieke deelbranche gerekend. 


Ook de bestedingen ten gevolge van toerisme komen uit de TSA waar we hebben geschat dat 80% van de omzet verloren gaat. We zijn in onze berekeningen uitgegaan van een gemiddelde maand en steeds de jaarcijfers door 12 gedeeld. Door de sterke seizoenswerking in onze branche zitten met deze methode we in de maand maart wellicht met een overschatting en in de maanden april en mei met een lichte onderschatting. Bezien over drie maanden denken we dat dit zich uitmiddelt. Aangezien we zijn uitgegaan van 90% aanspraak voor alle werknemers op de regeling, zitten we op dat gebied op een maximum variant.


>>>


Leisure hard geraakt door coronacrisis


27 maart 2020 - ABN AMRO verwacht dat de Nederlandse economie in 2020 met 3,5 procent zal krimpen. Indien de meeste beperkingen, zoals de sluiting van cafés en restaurants, in mei worden opgeheven, kan de economische groei in de zomer sterk opveren. Toch verwachten deskundigen van de bank niet dat het verlies dan meteen helemaal wordt goedgemaakt. De sector leisure wordt met -15% volumegroei het hardst geraakt. 

Leisure is volgens ABN AMRO is een van de zwaarst getroffen sectoren in de economie. Vanwege de tijdelijke sluiting van openbare gelegenheden, zoal restaurants, cafés, bioscopen en musea, en het afgelasten van grote internationale evenementen en sportwedstrijden en de restricties op internationale personenverkeer daalt de omzet in de horeca en toerisme branche in 2020 met -15% waarschijnlijk sterker dan tijdens de financiëlecrisis van 2008. 

De crisis slaat bovendien toe op het moment dat het toerismeseizoen weeropstart, maar nog niet op het hoogtepunt is. Daarom is het uiteindelijke omzetverlies zeer gevoelig voor de duur van de crisis. De gederfde omzet kan grotendeels als verloren worden beschouwd omdat er nauwelijks inhaalvraag zal zijn. Consumenten gaan immers niet twee keer kort achter elkaar op vakantie of extra vaak uit eten als crisis voorbij is en de beperkende maatregelen zijn opgeheven.Herstel verloopt snel
Klein lichtpuntje is dat als de crisis voorbij is, het herstel in de branche voorspoedig zal verlopen. De deskundigen verwachten in 2021, ten opzichte van 2020 een groei van 10% in volume. Daarmee is het verlies van 2020 zeker niet volledig gecompenseerd omdat we met een hogere werkloosheid en een lager consumentenvertrouwen te maken hebben. Op luxe uitgaven, zoals restaurants en hotels, wordt dan meestal beknibbeld. 

Binnenlands toerisme profiteert sneller dan uitgaand en inkomend toerisme
Het binnenlands toerisme zal sneller profiteren omdat consumenten duurdere buitenlandse reizen zullen uitstellen. Het binnenlands toerisme herstelt bovendien sneller omdat de beslissing om naar een attractie, museum, vakantiepark of camping te gaan relatief kort van de voren kan worden gemaakt. Omgekeerd betekent dit ook een lagere groei van de instroom van buitenlandse toeristen. In de hotellerie zal het herstel zo’ndrie maanden in beslag nemen, zo leert het verloop van de bezettingsgraad van hotels in Hong Kong en Singapore na de SARS-epidemie in 2003. In eerste instantie komt de vraag van individuele zakenreizigers en  opportunistische individuele toeristen. Pas later komen de congresgangers en groepsreizigers.

>>>

Ondernemersnetwerk Toeristisch Limburg wil de crisis na de crisis voor zijn


27 maart 2020 - Het Ondernemersnetwerk Toeristisch Limburg gaat bij de provincie Limburg aandringen op structuurversterkende maatregelen voor de toeristisch-recreatieve sector na de coronacrisis. 

Op dit moment zijn bedrijven vooral bezig met overleven en worden investeringen en vernieuwingen uitgesteld, "Dat is begrijpelijk maar op de lange termijn funest voor de kwaliteit en economische prestaties van onze sector”, schrijft Thijs Vossen namens het netwerk op Linkedin. "Wij willen er daarom bij de provincie voor pleiten om de structuurversterkende middelen waarmee de provincie meerdere periodes de Limburgse economie heeft gestimuleerd juist voor de komende periode beschikbaar te stellen om investeringen wél te doen en zo de kwaliteit en vernieuwing wél te realiseren na de crisistijd waarin we nu zitten.” 

Om het gesprek met de gedeputeerde gefundeerd in te gaan worden Limburgse ondernemers opgeroepen een enquete in te vullen: https://docs.google.com/forms/d/1Bs2lkiuaR8jNNYO2F-KJzhmSknAhsqYyScaFx-ynMys/edit


>>>

Horeca zit niet stil maar leert online


27 maart 2020 - Meer dan 7000 gratis licenties voor online leren zijn er in de afgelopen week afgenomen bij Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH). De impact van de recente sluiting van eet- en drinkgelegenheden is groot; van de 466.000 medewerkers zit een groot gedeelte nu thuis. Daarom maakten SVH en KHN vorige week bekend dat zij horecamedewerkers de komende maand gratis e-learning modules aanbieden. 

Het doel is duidelijk van de samenwerking. Goed opgeleide mensen als de coronacrisis voorbij is. Het initiatief is een mooie aanpak voor de duizenden horecamedewerkers die nu zonder werk zitten. Ook vormt het een stevig argument in de sector om het onderwerp 'een leven lang leren' echt concreet te maken. Link naar langer artikel.


>>>

Koning bezoekt crisiscoördinatie terughalen reizigers


26 maart 2020 - Koning Willem Alexander heeft vanmorgen een werkbezoek gebracht aan het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag in het kader van hun wereldwijde activiteiten voor crisiscoördinatie vanwege het coronavirus (COVID-19). Hierbij werd ook het team bezocht dat gestrande reizigers terughaalt naar Nederland

 
Koning Willem-Alexander begon zijn bezoek in het  ‘24/7 BZ contactcenter’ waar hij met medewerkers sprak. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bezig om gestrande Nederlanders in het buitenland te helpen bij hun terugreis als zij dit zelf niet kunnen. Ook staan zij  Nederlanders in het buitenland bij die op andere  manieren door het coronavirus problemen ondervinden. Afgelopen maandag lanceerde minister Blok het meldpunt www.bijzonderebijstandbuitenland.nl waarin het ministerie, het Verbond van Verzekeraars, de reisbrancheorganisatie ANVR en diverse partners in de reiswereld de krachten bundelen om Nederlanders die vastzitten in het buitenland terug te halen. Ook zet het ministerie zich in voor het verkrijgen van landingsrechten voor extra commerciële vluchten. De Koning sprak met enkele medewerkers over hun ervaringen van de laatste tijd en luisterde mee met een gesprek. De reguliere taken van het 24/7 BZ contactcenter zijn het geven van informatie over onder meer paspoorten, reisadvies en legalisaties.

>>>


ACM stemt in met voucher reisbranche

26 maart 2020 - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft ingestemd met de voucher die de reisbranche heeft ontwikkeld voor reizigers waarvan de reis is geannuleerd. Wel heeft de ACM de voorwaarden aangescherpt zodat de rechten van de consument beter zijn gewaarborgd. 


Volgens Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM bevinden we ons in een uitzonderlijke situatie die negatieve effecten heeft op consumenten én op ondernemers in de reisbranche: "Gegeven deze situatie staan wij achter dit initiatief.” D
eze voucher wordt gedurende 1 jaar na uitgifte gedekt door de SGR-garantie tegen faillissement van de reisaanbieder. De ACM heeft als toezichthouder meegekeken naar de voorwaarden die aan deze voucher zijn verbonden. Het uitgangspunt daarbij was om een balans te vinden tussen de rechten van consumenten en het voortbestaan van de reisaanbieders.


Consumenten kunnen na zes maanden geld terugkrijgen

Zo is afgesproken dat consumenten de vouchers ook kunnen inwisselen voor een reis die start op een later tijdstip dan binnen een jaar. Die nieuwe reis is dan gewoon gedekt door de SGR-garantie. Als de consument uiteindelijk besluit geen gebruik te maken van de voucher, is de reisaanbieder die de voucher heeft verstrekt verplicht de volledige waarde terug te betalen uiterlijk aan het eind van de SGR-dekkingstermijn van één jaar na uitgifte, maar niet eerder dan na 6 maanden na de uitgifte van de voucher. De reisorganisatie mag hiervan in het voordeel van de consument afwijken. Hiermee blijft dus hun recht op geld terug in stand maar alleen op een later tijdstip. 


Ook is afgesproken dat de reisaanbieders geen administratiekosten rekenen voor de voucher dan wel geld terug. De ACM zal de uitvoering van de regeling kritisch volgen, onder andere aan de hand van signalen bij ACM ConsuWijzer. Daarbij zal de ACM niet aarzelen op te treden als de rechten van consumenten onvoldoende worden gerespecteerd. Op de site van ANVR staat de volledige regeling zoals die eerder is voorgesteld. 

>>>

Natuurmonumenten geeft drukke plekken aan in de natuur


Directeur van Natuurmonumenten, Marc van den Tweel vraagt vandaag aan het publiek om de regels na te leven. De organisatie geeft daarbij ook een kaart met de drukste plekken in  de natuur van Natuurmonumenten. 


"
Veel mensen trekken in deze ongewisse tijd de natuur in. Even buiten op adem komen, even genieten van de natuur en even weg van de coronastress. Dat merkten we vooral afgelopen weekend, toen onze natuurgebieden massaal werden bezocht. Het onderstreept de waarde van de natuur voor ons allemaal, we kunnen niet zonder. Dat merk ik zelf ook. De natuur biedt me ontspanning en geeft me tegelijkertijd weer energie. Geniet ook van de frisse lucht en de lentevreugde die de natuur nu biedt, maar houd wel nadrukkelijk rekening met elkaar. Vermijd drukke plekken, kies een rustig tijdstip uit, houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar en blijf thuis bij griepverschijnselen. Bekijk hier een overzicht van drukke plekken in de natuur die je beter kunt mijden. Alleen als we met zijn allen onze verantwoordelijkheid nemen om de verspreiding van corona te voorkomen, kunnen we onze natuurgebieden toegankelijk houden."

>>>


Provincies bespreken steun aan Toeristisch Corona Garantiefonds


26 maart 2020 - Vandaag bespreken de Nederlandse provincies het voorstel van HISWA-RECRON voor een Toeristisch Corona Garantiefonds. 

Dat fonds moet dekking bieden voor de voucher die bedrijven kunnen geven aan klanten van wie hun vakantie vanwege de coronamaatrdegelen is geannuleerd. HISWA-RECRON vraagt aan elke provincie een garantie van 5 tot 12 miljoen euro, afhankelijk van de aard en de omvang van de sector in de provincie. HISWA-RECRON rekent erop dat de provincies de sector met deze garantieregeling gaan ondersteunen. De sector is enorm belangrijk en draagt bij aan de leefbaarheid in het landelijke gebied en in de steden. HISWA-RECRON vraagt daarbij aan de provincies geen directe financiële steun voor de ondernemers maar uitsluitend een garantstelling die alleen wordt geëffectueerd als een bedrijf failliet gaat.

Een dekking voor de voucher is volgens HISWA-RECRON-directeur Geert Dijks hard nodig. Zijn leden denken dat ze deze slechte periode maar twee tot drie maanden te kunnen overleven. Als consumenten en masse hun geld terugvragen valt helemaal snel het doek voor veel bedrijven. Lees online het interview met Geert Dijks die daarin alles over de voucher en het garantiefonds vertelt.


>>>


Welke initiatieven leven er in de regio?


26 maart 2020 - Naast de nationale maatregelen komen ook provincies en regio’s in actie om de toeristisch-recreatieve sector te helpen. De eerste twee initiatieven zien we in Gelderland en de Utrechtse Heuvelrug.

Gelderland
Vanuit het programma Recreatie en Toerisme ontwikkelt de provincie Gelderland samen met de Gelderse toeristische sector waaronder Gastvrij Gelderland een Taskforce. Die gaat inventariseren welke hulp vanuit de provincie Gelderland kan worden geboden. De provincie Gelderland concentreert zich op maatregelen na de crisis die voor herstel van de economie zorgen. 

Utrechtse Heuvelrug
Op de Utrechtse Heuvelrug bundelen de actoren in de gastvrijheidseconomie de krachten en vragen daarbij steun aan de provincie Utrecht. Het initiatief is een brede coalitie van Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei, Innovatietafel Toerisme Heuvelrug, hotelkoepel Groen Centraal en de belangenorganisaties HISWA-RECRON en Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Als ‘Coalitie Gastvrij Heuvelrug’ spannen ze zich de komende periode in voor de toeristisch-recreatieve sector en vragen daarbij steun van de provincie Utrecht. Het initiatief vertegenwoordigt bijna 800 ondernemers in de regio. Zij willen dat de provincie een Taskforce opzet  om samen met de samenwerkende  organisaties (acute) problemen gecoördineerd aan te kunnen pakken. Daarnaast willen ze nadenken over investeringen en ondersteunende maatregelen die de sector versterken bij het overwinnen van de economische gevolgen van het corona-virus. Ze vragen de provincie hier direct extra middelen voor vrij te maken, bovenop lopende nationale maatregelen. Tevens doet de Coalitie Gastvrij Heuvelrug een oproep aan de gemeenten om op korte termijn renteloos uitstel te verlenen voor de betaling van lokale lasten zoals de toeristenbelasting. 

Ken je meer initiatieven? Laat het de redactie weten op redactie@nrit.nl.

>>>


Efteling vraag werktijdverkorting aan


Ook de Efteling vraagt voor haar 3.300 personeelsleden arbeidstijdverkorting aan. Dat zei woordvoerder Laura van Den Bosch op Radio 1. 

Het park is op 14 maart gesloten en verliest gemiddeld meer dan een half miljoen euro per dag aan omzet. De Efteling vraagt ook voor de vakantiekrachten aanspraak op de regeling. Zij krijgen doorbetaald op basis van de een jaar eerder gemaakte uren. Het attractiepark doet geen uitspraken meer over een mogelijke heropening en wacht de besluiten van de overheid af. De Efteling is normaal gesproken 365 dagen per jaar open. Ook toeleveranciers in de regio worden hard geraakt. 

De Efteling gaat abonnementhouders compenseren voor het aantal dagen dat ze het park niet kunnen bezoeken. Ze krijgen de compensatie op hun abonnementspas gestort en kunnen dat na heropening in het park besteden.

>>>


CPB rekent vier scenario's voor Nederlandse economie door


Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar met 1,2% tot 7,7% krimpt. Het bureau heeft vier scenario’s ontwikkeld over het verloop van de crisis. 

In het meest gunstige scenario met drie maanden beperkingen krimpt het bbp met 1,2% en loopt de werkloosheid op naar 4,0%. Eind 2019 stond de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid op 3,4%. Hebben we te maken met zes maanden beperkingen dan zitten we op 5,0% krimp van het bbp en een werkloosheid die oploopt naar 4,2%. Duurt de crisis langer met 12 maanden beperkingen en aanvullende problemen vanuit het buitenland en de financiële sector dan krimpt in 2020 de Nederlandse economie met 7,7% en loopt de werkloosheid op naar 8,4%. Saillant detail is dat het CPB in de drie meer gunstige scenario’s in 2021 weer een economische groei verwacht maar wel een oplopende werkloosheid. 

Pieter Hasekamp, directeur CPB: "Het overheidsbeleid is erop gericht om ontslagen en faillissementen te beperken. Dat voorkomt een neerwaartse spiraal en blijvende economische schade. Toch kan de overheid de klap hooguit deels opvangen. Naarmate de crisis langer aanhoudt zal de economische schade groter zijn.”>>>


15.000 Nederlanders willen worden gerepatrieerd

 
Bij het nieuwe meldpunt voor gestrande reizigers www.bijzonderebijstandbuitenland.nl hebben zich inmiddels 15 duizend Nederlanders gemeld. 

Het gaat om Nederlanders die vastzitten in het buitenland en graag terug naar Nederland willen. De meeste Nederlanders zijn gestrand in Australië, Nieuw-Zeeland, Marokko en Indonesië. Inmiddels komen de repatriëringsvluchten op gang. Transavia heeft in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het eerst een repatriëringsvlucht naar de Canarische Eilanden uitgevoerd. Daarnaast staan er ook vluchten in de planning naar de Kaapverdische eilanden en Bali. Voor de duizenden gestrande reizigers in Marokko is er nog geen goed nieuws maar Nederland blijft proberen ook voor hen repatriëringsvluchten te organiseren.


>>>


Pintransacties in de branche met 80% en meer naar beneden

25 maart 2020 - Dat de omzet in onze branche scherp naar beneden gaat, is geen verrassing. Maar als je dan de keiharde cijfers van de pintransacties ziet, is het toch wel even schrikken. Ook het vertrouwen van de consument zakt helemaal weg van +35 naar -36. ING brengt ze naar buiten.

Over alle sectoren lag afgelopen vrijdag het aantal pintransacties 24% lager dan eenzelfde dag vorig jaar. De grootste daling zien we in de categorie vrijetijdsbesteding buitenshuis (-83%) en in kleding- en schoenenzaken (-72%). Nu veel mensen dichtbij hun eigen huis blijven, zien de economen van ING ook veel minder transacties in de categorie vervoer (-46%). 


Enorme terugval in vrije tijd

De coronamatregelen trekken een zware wissel op het aantal pintransacties bij ondernemingen in de categorie vrije tijd. In cafés en restaurants is een enorme terugval te zien. Afgelopen donderdag lag hier het niveau 81% lager dan een jaar eerder. Alleen afhaal- en bezorgrestaurants zorgen er nog voor dat het aantal transacties niet naar nul gaat. 

Op andere plekken waar mensen hun vrije tijd doorbrengen –denk aan de bioscoop, pretparken, hotels en sporthallen - is het aantal transacties nog sterker teruggevallen. Afgelopen donderdag zagen de onderzoekers van ING op die plekken maar liefst 94% minder transacties.


Consumentenvertrouwen zakt helemaal weg
Het vertrouwen van consumenten in de Nederlandse economie is in maart helemaal omgeslagen. De coronamaatregelen van het kabinet zetten het vertrouwen stevig onder druk. Vlak vóór de eerste twee kabinetsaankondigingen op 12 en 15 maart, toen werd aangekondigd dat veel publieke plekken zoals lagere en middelbare scholen, de kinderopvang, sport- en fitnessclubs en de horeca tijdelijk (tot 6 april) zouden worden gesloten, daalde het vertrouwen al flink. De optimisten waren toen nog wel in de meerderheid (+8). Inmiddels hebben de pessimisten de overhand. Het gat met de optimisten is 36.>>>


Miljoenen banen in travel en tourism op de tocht


25 maart 2020 - Wereldwijd staan tot 75 miljoen banen in travel en tourism op de tocht. Dat maakt de World Travel & Tourism Council (WTTC) vandaag bekend. Ook in Nederland verkeren, ondanks de  deeltijd-ww, 200 duizend banen in de gevarenzone. 


Dit wereldwijd opererend onderzoeksinstituut verwacht dat de sector wereldwijd 2,1 biljoen dollar aan omzet verliest. De meeste van de 75 miljoen banen die op het spel staan, gaan verloren in Azië/Pacific: 49 miljoen. In Europa staan 10 miljoen banen op de tocht en het verlies van 552 miljard dollar aan omzet. Europese landen waar veel banen verloren gaan zijn Duitsland (1,6 miljoen), Rusland (1,1 miljoen), Italië (1,0 miljoen), het Verenigd Koninkrijk (1,0 miljoen) en Spanje (0,8 miljoen). 

Volgens het WTTC staan in Nederland 0,2 miljoen banen onder druk. Dat is significant omdat in de Nederlandse toerismesector in totaal 679 duizend mensen werken. Daarvan werkt 49% in de horeca, 9% in sport, recreatie en gokwezen, 8% in kunst en cultuur en 7% in luchtvaart en reisbranche.

>>>


Keukenhof niet meer open


25 maart 2020 - De Keukenhof gaat dit jaar niet meer open. Dat bevestigt een woordvoerder bij Omroep West. 

De opening werd eerder al uitgesteld maar nu de maatregelen zijn verlengd, is een opening in het voorjaar niet meer mogelijk. Vorig jaar trok de tentoonstelling in 8 weken tijd 1,5 miljoen bezoekers uit 100 landen. De meeste bezoekers komen uit Nederland (20 procent), gevolgd door Duitsland, Amerika, Frankrijk, Groot-Brittannië en China. Met alle reisrestricties was dat al niet meer haalbaar. Bij de Keukenhof werken gedurende de opening 1.300 medewerkers. Er gingen dit jaar 7 miljoen bollen de grond in. Die zijn alleen nog maar virtueel te bewonderen op dit filmpje. 


>>>


Kastelen en landhuizen in problemen


25 maart 2020 - Op het moment waarop een nieuw seizoen voor deze publiekstoegankelijke erfgoederen had moeten beginnen, is dit nu onmogelijk. Voor een deel van de 71 museaal benutte buitenhuizen zijn de sluitingsgevolgen zeer zorgelijk. Dit is een conclusie uit een deelonderzoek onder kastelen en historische buitenplaatsen binnen een landelijk onderzoek naar de crisisgevolgen door de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM). Dit meldt koepel sKBL waarbij ongeveer 180 kastelen en landhuizen zijn aangesloten.


Alle huizen en horecagelegenheden zijn gesloten en nergens vinden nog rondleidingen of educatieve programma’s plaats. Veel tuinen en parken zijn niet of (nog) slechts beperkt toegankelijk. Naast de zorgen voor het welzijn van medewerkers en vrijwilligers, zijn er de bedrijfsmatige en financiële gevolgen. Thuiswerken is veelal onmogelijk voor medewerkers met publieksfuncties (kassa- en educatiemedewerkers). Op sommige huizen is werktijdverkorting aangevraagd voor personeel (conservatoren, tuinkrachten) of kunnen zzp’ers niet meer worden ingezet. Op de middellange termijn geldt dit voor meer zzp’ers. Vrijwilligers blijven thuis en men mist hun betrokken inzet bij het bestaan van het erfgoed zeer.

Lucratieve inkomsten vallen weg
Alle ondervraagde huizen melden, dat vrijwel alle evenementen (huwelijken, vergaderingen, diners) zijn afgelast. Voor tal van kastelen en historische huizen kan dit tot vergaande financiële implicaties leiden. Men geeft aan de omstandigheden voor enige weken tot een paar maanden te kunnen uitzingen, maar dat het mislopen van inkomsten op den duur voor veel organisaties tot groot nadeel van het onderhoud en beheer van de kastelen & historische buitenplaatsen zal zijn.

Situatie na corona onduidelijk en beroep op steunfonds
Naast de zorgen over de gevolgen van corona, vrezen instellingen ook haar effecten in de periode erna. Wat als bezoekers en vrijwilligers uit angst wegblijven of strenge regelgeving omtrent het ontvangen van gasten van kracht wordt? Er is onzekerheid over de situatie na deze epidemie. Om die redenen is een collectief beroep gedaan op een steunfonds voor gederfde inkomsten, medewerkers, zzp’ers en vrijwilligers.


>>>


Kabinet zorgt voor chaos bij evenementen en verblijfsrecreatie

25 maart 2020 - Het Nederlandse kabinet heeft met de persconferentie van afgelopen maandag en de later aangepaste maatregelen voor een redelijke chaos rond evenementen en verblijfsrecreatie gezorgd. Werd in de oorspronkelijke mededeling nog gesproken over het verbieden van alle bijeenkomsten tot 1 juni, ook met minder dan 100 personen, nu wordt dat veel meer genuanceerd. Ook het verschil tussen maatregelen voor campings en vakantieparken is verdwenen. Een zware onvoldoende voor het kabinet dat een hele dag op de maatregelen heeft gebroed en in deze tijd juist voor eenduidigheid en leiderschap moet zorgen. Overigens gelden alle maatregelen tot en met 5 april. Alleen voor de vergunnings- en meldplichtige evenementen is de termijn opgerekt naar 1 juni. Ook dat zorgde weer voor veel verwarring omdat dat onderscheid in eerste instantie niet duidelijk was. De nieuwe maatregelen voor zover die onze sector raken:

 1. Evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden verboden tot 1 juni 2020.
 2. Alle overige samenkomsten worden verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden zoals wettelijk verplichte samenkomsten (max 100 personen), zoals vergaderingen van de gemeenteraad als ook de Staten-Generaal en samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max 100 personen). Ook  uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen (max 30 personen) en  samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard (max 30 personen) zijn toegestaan. Bij deze samenkomsten geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.
 3. Casino’s, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen worden gesloten. Ook zaken waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend zoals kapperszaken en nagelsalons moeten hun deuren sluiten.
 4. Locaties zoals vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden worden gesloten als op deze locaties geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en aan de 1,5 m afstand of dit dreigt te gebeuren. De voorzitter van een veiligheidsregio kan hiertoe besluiten. Het gaat dan om het sluiten van specifieke locaties waar onvoldoende maatregelen zijn genomen.
 5. Groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte wordt verboden. Onder een groep verstaat het kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 m houden. Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Er is ook geen sprake van groepsvorming als kinderen tot en met 12 jaar samenspelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden. Mits de ouders en/of voogden onderling 1,5 m afstand bewaren.


>>>


Hoeveel werknemers staan stil in horeca, recreatie, sport en cultuur?

25 maart 2020 - Horeca, sport, cultuur en recreatie, het staat allemaal stil. Maar hoeveel banen en werknemers gaat het om? De meest recente getallen zijn in 2018 verzameld.

Zo waren er in de horeca in 2018 522 duizend banen, waarvan 423 duizend werknemers en 98 duizend zelfstandigen, meldt CBS.

In de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie waren in 2018 524 duizend banen, waarvan 317 duizend werknemers en 207 duizend zelfstandigen.


>>>


Roompot sluit kampeerplaatsen en neemt extra maatregelen op vakantieparken


24 maart 2020 - Roompot neemt extra maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te beperken.  Zo blijven de 3.5000 kampeerplaatsen in Nederland tot 1 juni gesloten en worden op de parken de maatregelen verscherpt social distancing te verzekeren.

Gasten die al een kampeerplek hadden gereserveerd krijgen een voucher die ze voor een later verblijf kunnen gebruiken.Om de social distancing van anderhalve meter te kunnen garanderen stelt Roompot een bovengrens op het aantal gasten per park. Ook zal Roompot alleen maar vrijstaande woningen ter beschikking van zijn gasten stellen. In geval van geschakelde woningen zullen naast elkaar gelegen woningen niet tegelijkertijd worden verhuurd. Verder blijven de Centrumfaciliteiten van Roompot tot 1 juni gesloten. Dankzij die minimumbezetting op de parken, hoeft Roompot ook niet alle 1000 medewerkers zonder werk naar huis te sturen.


>>>


Indicatoren NBTC steeds dieper in het rood


24 maart 2020 - De indicatoren op de online platforms van NBTC staan diep in het rood. Dat meldt de organisatie vandaag.


Online bezoek daalt scherp

Het bezoek aan de online Holland.com platforms daalde in de periode van 27-2 tot 18-3 met 42%. Vanuit Nederland valt de daling met 15% nog mee maar vanuit andere landen valt het bezoek flink terug: Duitsland (-37%), België (-25%) en Verenigd Koninkrijk (-46%).


Sterke daling bezetting hotels

Een andere indicator zijn de bezettingsgraden van hotels in ons land. In de afgelopen twee weken laten ook die een sterke daling zien, zowel voor heel Nederland als voor Amsterdam op zichzelf. Waar de bezettingsgraden vorig jaar tussen 70 en 80 procent lagen in deze periode, liggen ze dit jaar rond 40 procent. We verwachten dat die percentages in de komende weken nog verder zullen dalen, gezien de meest recente reisverboden en sluitingen van grenzen.


Figuur: Gemiddelde bezettingsgraad hotels Nederland en Amsterdam


Bron: SRT Global


Reissentiment daalt

Ook het reissentiment daalt enorm. In de periode van 26 februari tot en met 5 maart had de uitbraak van het virus bij gemiddeld slechts 7 procent invloed op de plannen om Nederland te bezoeken. In de week van 11 tot en met 19 maart is dit opgelopen tot 31 procent. Daarnaast is het aandeel bezoekers dat aangeeft dat het virus helemaal geen invloed heeft op zijn of haar plannen gedaald van 51 naar 24 procent.


Figuur: Mate waarin de uitbraak van het coronavirus invloed heeft op de plannen om naar Nederland te komen


Bron: NBTC Holland Marketing, survey poll op Holland.com


Marketing on hold, voorbereiden op hersteloffensief

Voor de maanden maart en april staan de campagnes on hold. Ondertussen wordt gewerkt aan de optimalisatie van het digitale platform Holland.com. Daarnaast werkt NBTC met partners samen aan een landelijke aanpak voor een beoogd hersteloffensief, die uitgevoerd kan worden op het moment dat de tijd daarvoor rijp is, waarbij samenhang tussen nationale, provinciale en lokale initiatieven wordt nagestreefd. Extra financiële steun voor dit hersteloffensief is tevens onderdeel van de lobby-inspanningen door Gastvrij Nederland.>>>

KHN vraagt solidariteit van boekingsplatforms


24 maart 2020 - KHN roept boekingsplatforms op solidair te zijn met de aangesloten hotels. KHN is boos nu duizenden bedrijven en tienduizenden werknemers worden bedreigd in hun voortbestaan omdat de platforms zich aan de strenge voorwaarden houden. De oproep wordt ondersteund door NBTC, VVV Nederland, The Hague & Partners, Rotterdam Partners, Utrecht Marketing, Eindhoven 365, Amsterdam & Partners, Marketing Groningen en Maastricht Marketing.

In het geval van annuleringen eisen platformen bijvoorbeeld binnen vijf dagen geld terug, waardoor hoteliers in betaalproblemen komen. Daarnaast is er voor hoteliers geen goede mogelijkheid om de gast een aanbieding te doen voor het verplaatsen van de boeking. Terwijl gasten hier vaak wel om vragen. Daarom roept Koninklijke Horeca Nederland (KHN) boekingplatforms op solidair te zijn met hun hotelpartners en ze tegemoet te komen in deze moeilijke tijd.

Moreel beroep
De solidaire partijen doen ook een moreel beroep op Booking.com: "Deze houding en strikte naleving van afspraken levert grote problemen op voor de toekomstbestendigheid van de hotelbranche. Veel hotels en aanverwante bedrijven zijn inmiddels in dermate grote financiële- en liquiditeitsproblemen gekomen dat uw reserveringsbeleid desastreus zal uitpakken voor de sector. Indien u net als ons, opteert voor een op ‘win-win’ gerichte zakelijke partnerrelatie, is het hanteren van de juiste coulance strategie een logische ‘must’. Met een dergelijke juist ook voor u op gezond herstel gerichte strategie wordt de al ontstane economische en ook maatschappelijk ontwrichtende schade waar mogelijk verkleind."

Liquiditeit belangrijk om te overleven
In een economische crisistijd is volgens KHN-directeur Dirk Beljaarts liquiditeit belangrijk om te overleven:  "Hulp van onze leveranciers is hierbij belangrijk. Gelukkig ziet KHN dat op grote schaal gebeuren. We hebben elkaar immers nodig om allemaal te kunnen overleven. Samen met branchepartners, zoals brouwers en groothandels, zette KHN bijvoorbeeld de actie ‘helpdehoreca.nl’ op. Gasten kunnen hier vouchers kopen voor hun favoriete horecazaak, voor op het moment dat deze weer open gaat. Van de kant van de Online Travel Agencies (OTA’s) wordt echter geen enkele hulp aangeboden.”

KHN: de sterkste schouders dragen níet de zwaarste lasten
Het is volgens KHN ronduit teleurstellend dat elke hulp van de boekingplatforms uitblijft. "Géén opschorting van betaling en geen kwijtscheldingen. Niets!" KHN roept ze dan ook op om per direct te komen met bovengenoemde hulp en met lagere commissiepercentages met een ingroeimodel, zodat ze ook hun verantwoordelijkheid nemen in de opbouw van de sector. Oude commissiepercentages zouden pas weer van kracht moeten worden als de omzetten/aantallen kamerovernachtingen weer op het oude of tenminste gezonde niveau zijn.

KHN stapt naar Tweede Kamer en ACM
KHN riep de platformen daarom in een brandbrief op de hotelsector te helpen. Bijvoorbeeld door zelf garant te staan bij annuleringen naar de gast en een langere periode in te bouwen bij het terugstorten van gelden door het hotel aan het platform. Ook kunnen ze hoteliers helpen door niet automatisch te annuleren maar door het uitstel van boekingen en aanbiedingen later in het jaar beter te promoten. Dirk Beljaarts: "KHN doet daarom een beroep op steun van de platforms om de hoteliers en de toeristische sector te helpen. De reacties van de grootste ota’s op de brandbrief zijn zeer teleurstellend; ze geven in algemene bewoording aan dat hun eigen belangen voor gaan. 

Het wordt tijd dat de rijksoverheid en Autoriteit Consument en Markt (ACM) hard ingrijpen zodat we na de coronacrisis nog een gezonde toekomst hebben voor de hotels in Nederland. KHN heeft derhalve melding gemaakt bij de ACM.” Morgen spreekt de Tweede Kamer in een debat over de economische impact van de coronacrisis. KHN heeft in aanloop naar dit debat ook steun gevraagd bij Tweede Kamerleden voor de problemen bij de hotels. 


>>>


Alle evenementen geschrapt, burgemeesters beslissen over vakantieparken


23 maart 2020 - Het Nederlandse kabinet heeft extra maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Kern is dat tot 1 juni alle bijeenkomsten zijn verboden en de ondergrens is losgelaten. Burgemeesters mogen samenscholingen verbieden, bedrijven die zich niet aan de regels houden sluiten en boetes uitdelen. De ministers hebben zich enorm geërgerd aan de drukte in de publieke ruimte het afgelopen weekend waardoor de voorgeschreven sociale afstand van 1,5 meter niet kon worden gerealiseerd. Ook voor vakantieparken en campings gaan regels gelden en krijgen burgemeesters de bevoegdheid die te sluiten.

Nederlanders zoveel als mogelijk thuis blijven. Ze mogen nog wel boodschappen doen, naar het werk als dat thuis niet kan of op pad gaan om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen mag nog wel maar niet in een groep. Verder moeten alle gezinsleden van een corona patiënt verplicht thuis blijven. 


De maatregelen die onze sector betreffen:
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. 
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.
 • Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. 

>>>


Zeeland roept toeristen op niet te komen

24 maart 2020 - Toeristisch Ondernemend Zeeland roept toeristen op om thuis te blijven. Zeeland is bang dat de 300 duizend toeristen die normaal met Pasen naar de provincie komen het zorgsysteem ernstig doen overbelasten. VVV Zeeland is daarvoor de campagne: 'Wees wijs!' gestart. 

Volgens Erik van den Dobbelsteen directeur van VVV Zeeland is de provincie geen verboden terrein voor toeristen maar worden wel fors minder toeristen verwacht, zo’n 30 duizend. "Op Facebook doet de organisatie deze oproep: "We zien jullie graag. Op iedere normale dag. Vandaag is alles anders. Wij vragen je van mens tot mens. Uit de grond van ons Zeeuwse hart. Doe verstandig. Blijf alert. Zorg voor elkaar.” Intussen melden Zeeuwse media dat de Veiligheidsregio Zeeland een sluiting van campings en vakantieparken voorbereidt. VVV Zeeland is intussen druk doende met een herstelcampagne voor het Zeeuws toerisme na de coronacrisis.


>>>


Corendon schrapt nog eens 80.000 vakanties


23 maart 2020 - Corendon heeft vandaag besloten om al haar vakanties met vertrek tot 1 juni 2020 te annuleren. Het gaat om 80.000 vakanties. Die komen bovenop de eerder 40.000 geschrapte vakanties. 

Dit besluit is het gevolg van het actuele reisadvies van de Nederlandse overheid, waarbij niet-noodzakelijke reizen naar het buitenland voorlopig worden afgeraden. Bovendien zijn op vrijwel alle vakantiebestemmingen vergaande maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken. Hierdoor kunnen vakantiegangers er niet meer terecht, ook omdat luchthavens, hotels en restaurants gesloten zijn. Naar verwachting gaat deze situatie nog geruime tijd duren. Daarom wil Corendon voor haar klanten duidelijkheid scheppen. Daarnaast wil Corendon voorkomen dat klanten nu nog een restbetaling moeten doen voor een vakantie die naar alle waarschijnlijkheid toch niet kan doorgaan. De betreffende klanten worden vandaag per e-mail over dit besluit geïnformeerd. 

Waarom neemt Corendon dit besluit?

Steven van der Heijden, CEO Corendon: "Met pijn in ons hart hebben we deze beslissing moeten nemen. Naar verwachting gaat deze wereldwijde crisissituatie nog geruime tijd duren en we hebben duidelijkheid willen scheppen voor onze klanten. Daarnaast willen wij voorkomen dat klanten nu nog een restbedrag moeten betalen voor een vakantie die naar alle waarschijnlijkheid toch niet kan doorgaan. We kunnen ons voorstellen dat zij liever zelf over dat geld blijven beschikken. Uiteraard kunnen zij vanaf dit moment ook al een nieuwe vakantie bij Corendon boeken met vertrek later dit jaar en (deels) betalen met de waarde van hun voucher. Om de keuze voor de vakantieganger te vergroten, heeft Corendon nu al, vervroegd, een groot gedeelte van het winterzonaanbod 2020/2021 beschikbaar gemaakt op haar website."


>>>


22 vestigingen Stayokay dicht


23 maart 2020 - Het is uniek in de historie van Stayokay, alle locaties zijn gesloten door de coronacrisis. Stayokay telt totaal 22 vestigingen.

De maatregel duurt ten minste tot 6 april. Mensen die geboekt hebben kunnen voor informatie terecht op een informatiepagina.


>>>


Platform Help de horeca


23 maart 2020 - Meer dan 3600 ondernemers hebben zich de afgelopen dagen aangemeld bij het initiatief ‘Help de Horeca’. Koninklijke Horeca Nederland startte het platform samen met vele (horeca)partners om horecaondernemers te ondersteunen in deze moeilijke periode. Vanaf vandaag kunnen gasten een waardebon aanschaffen voor hun favoriete café of restaurant. Daarmee krijgen de ondernemers nu de broodnodige inkomsten binnen.

Dirk Beljaarts, algemeen directeur van Koninklijke Horeca Nederland: "Het is geweldig om te zien hoeveel horecaondernemers zich bij het initiatief hebben aangesloten. Tegelijkertijd geeft het pijnlijk weer hoe nodig dit soort initiatieven zijn. Het is alle hens aan dek bij veel horecazaken. Meer dan ooit vragen deze tijden om de handen ineen te slaan en horecaondernemers te helpen waar mogelijk. Daarom is het extra mooi dat zoveel partners zich hard maken om de horeca te helpen. Dit maakt ons echt enorm trots! Vanaf vandaag kunnen de gasten hun steentje bijdragen. Met dit krachtige initiatief met positieve insteek, hoop ik dat wij gezamenlijk wat licht kunnen brengen in deze moeilijk periode. Wij kijken er enorm naar uit om iedereen straks weer in goede gezondheid te mogen verwelkomen in de huiskamer van de samenleving.”Platform Help de Horeca

Via het nieuwe platform www.helpdehoreca.nl kunnen waardebonnen aangeschaft worden door iedereen die de horeca in Nederland een warm hart toedraagt. Deze waardebonnen helpen de ondernemers aan inkomsten, ook nu ze gesloten zijn of alleen voor afhaal en thuisbezorging operationeel zijn. Horecabezoekers kunnen de bonnen verzilveren zodra de cafés en restaurants hun deuren weer openen. De bonnen zijn in feite een vooruitbetaalde reservering. Zo kan iedereen hun favoriete café of restaurant door deze lastige tijd heen helpen.

>>>


Meldpunt voor gestrande reizigers


23 maart 2020 - ANVR, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Verbond van Verzekeraars komen voor gestrande reizigers in het buitenland met één meldpunt. 

Het meldpunt bijzonderebijstandbuitenland.nl is voor gestrande Nederlandse reizigers die door de wereldwijde Corona-crisis geen beroep kunnen doen op een reisorganisatie of vliegtuigmaatschappij voor hun terugkeer.

Door de partijen wordt maximaal tien miljoen euro vrijgemaakt voor mensen die geen beroep kunnen doen op een reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij. Reizigers die binnen Europa zijn gestrand moeten zelf 300 euro bijdragen aan hun terugreis, buiten Europa geldt een eigen bijdrage van 900 euro.


>>>


Vakbond en Transavia bereiken corona-akkoord


23 maart 2020 - Het grond- en cabinepersoneel van Transavia heeft zijn verantwoordelijkheid genomen om het bedrijf door een moeilijke periode heen te helpen. Ze stemden massaal in met het corona-akkoord dat vakbond FNV met het in problemen geraakte Transavia heeft gesloten. ‘Werknemers zien tijdelijk af van hun winstuitkering over het jaar 2019 en zullen vakantiedagen inzetten, in ruil voor baangarantie én inkomenszekerheid voor een periode van 3 tot 6 maanden’, zegt Birte Nelen, cao-onderhandelaar namens het grondpersoneel. 

‘Dit pakket aan noodmaatregelen geldt zowel voor werknemers in vaste dienst als met een tijdelijk contract. Ze worden volledig doorbetaald door Transavia, die een beroep doet op een tegemoetkoming in de loonkosten, via het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid.’

Vanaf vandaag zal Transavia als gevolg van het coronavirus tijdelijk geen reguliere vluchten meer uitvoeren. Alle vliegtuigen staan aan de grond en worden alleen ingezet om gestrande passagiers in het buitenland op te halen. ‘Crisisafspraken met de vakbonden waren noodzakelijk’, zegt David van de Geer, cao-onderhandelaar namens het cabinepersoneel. ‘Transavia is in ongekend korte tijd in de problemen gekomen. Het landelijke Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid, dat vorige week werd gepresenteerd door het kabinet, maakt het tussen de FNV en Transavia gesloten corona-akkoord mogelijk. Wij hebben als FNV-onderhandelaars snel en zorgvuldig gehandeld in het belang van alle werknemers bij Transavia, er was geen tijd te verliezen.’


Ook inkomenszekerheid voor flexibele krachten

In tegenstelling tot moederbedrijf KLM, dat gebruik maakt van dezelfde regeling, heeft Transavia zich direct gecommitteerd om ook werknemers met tijdelijke contracten in dienst te houden en volledig door te betalen. Er zal geen enkel tijdelijk contract om bedrijfseconomische redenen worden beëindigd. Nelen: ‘Direct na het sluiten van het akkoord kregen de vliegtuigtechnici te horen dat de komende 3 maanden alle aflopende contracten voor bepaalde tijd op de gebruikelijke manier worden verlengd. Werknemers krijgen op grond van de cao een contractverlenging voor bepaalde of onbepaalde tijd. Transavia houdt zich hiermee exact aan de voorwaarden van het landelijke noodfonds. Gek genoeg heeft KLM nog niet bevestigd aan FNV dat zij alle tijdelijke contracten zullen verlengen.’


Samen de schouders eronder

Het corona-akkoord is gesloten door alle vakbonden voor het grond-, cabine- en cockpitpersoneel bij Transavia. Het is nu wachten op de uitslag van de andere ledenraadplegingen. Bij FNV stemde maar liefst 100 procent van het grondpersoneel voor het akkoord en 98 procent van het cabinepersoneel. ‘Dit laat een enorme saamhorigheid zien onder de werknemers, die allen hun schouders eronder zetten om Transavia door deze tijdelijke crisis heen te loodsen’, zegt Van de Geer.


>>>


Inkomend toerisme loopt in tweede kwartaal 4,6 miljard euro mis


23 maart 2020 - Door de corornacrisis loopt de Nederlandse economie vanwege wegvallend inkomend toerisme minstens 4,6 miljard euro mis. Zet de crisis tot en met de zomer door dan loopt de schade op tot 9,6 miljard euro. Die conclusie trekt PleisureWorld NRIT uit de nieuwste cijfers van het CBS rond inkomend reisverkeer.

In het tweede kwartaal van 2019 hebben buitenlandse reizigers 4,6 miljard euro in ons land uitgegeven. Inkomsten die naar alle waarschijnlijkheid niet meer gerealiseerd gaan worden. Daar staat overigens wel tegenover dat Nederlanders ook niet op vakantie naar het buitenland kunnen en dat ‘bespaart’ dan weer 5,0 miljard euro aan geld dat Nederlanders anders in het buitenland uitgeven. Loopt de crisis tot in de zomer door dan praten we over 9,6 miljard euro aan gemiste inkomsten. Nederlanders geven in die twee kwartalen in het buitenland 12,6 miljard euro minder uit.


>>>


Onverantwoord vrijetijdsgedrag

23 maart 2020 - De maatregelen die we moeten nemen ten gevolge van de uitbraak van het coronavirus beheersen het maatschappelijk leven dat langzaam maar zeker tot stilstand komt. Dit weekend bleek dat Nederlanders zich niet zo snel hun vrijetijdsbesteding laten afpakken. Dat leidde op stranden en in natuurgebieden tot grote drukte waardoor de gewenste afstand van 1,5 meter tussen mensen in het gedrang kwam.


Dat noopte Natuurmonumenten om bezoekers op te roepen naar huis te gaan en niet meer af te reizen. "Onze natuurgebieden worden dit weekend overspoeld met duizenden bezoekers. Dit is niet meer verantwoord! Dringend verzoek om naar huis te gaan of thuis te blijven. We snappen dat dit geen leuke boodschap is, maar wel nodig”, schreef de natuurbeheerder op zijn website.


Wegen en parkeerplaatsen afgesloten

De gemeente Noordwijk sloot zondag de wegen naar de kust zelfs af. De maatregel is genomen om de grote toeloop naar de kust af te stoppen. Zaterdag bleek dat er op de boulevards en bij de afhaalpunten sprake was van onverantwoord gedrag. De observatie van de gemeente was in acht woorden samen het vatten: "Te veel mensen. Vaak te dicht op elkaar.” Burgemeester Wendy Verkleij: "Veel inwoners en ondernemers hebben gezien dat onze bezoekers de richtlijnen niet naleefden. Dat kan echt niet. Volksgezondheid en het indammen van corona hebben echt alle prioriteit. We nemen onze verantwoordelijkheid als overheid omdat we gezien hebben dat recreanten dat niet doen. Het is helaas nodig.”


Veel strandpaviljoenhouders namen hun verantwoordelijkheid is sloten zelf hun afhaalpunt. De afsluiting is uitgevoerd in opdracht van het Regionaal Operationeel Team, dat op zijn beurt weer deel uitmaakt van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Deze ziet toe op de coronabestrijdingsmaatregelen en leidt de gemeenten die tot deze veiligheidsregio behoren.


Ook andere gemeenten en veiligheidsregio’s riepen mensen op om thuis te blijven. "Ga vandaag niet naar parken, speeltuinen of andere plekken met veel mensen maar #blijfthuis”, schreef de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Ook de directeur van de GGD Zeeland riep mensen op zich aan de maatregelen te houden: en hun verantwoordelijkheid te nemen: "De verspreiding van het virus kunnen we beïnvloeden door ons eigen gedrag.” De gemeenten Zandvoort en Bloemendaal hebben zondag de parkeerterreinen bij de stranden afgesloten. Zij sturen dagjesmensen en recreanten terug. Langs toegangswegen staan borden waarop mensen dringend wordt gevraagd weg te blijven. Op het strand van Hoek van Holland werden dagjesmensen actief door politie en toezichthouders verzocht om naar huis te gaan. Ook worden de parkeerplaatsen afgesloten om mensen te ontmoedigen naar het strand te gaan.


Kom niet naar vakantieparken en jachthavens

De burgemeesters van Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee riepen vrijdag iedereen al op om niet naar vakantieparken, jachthavens en campings te komen. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman: "Het coronavirus heeft op dit moment invloed op alle aspecten van ons leven. Helaas ook op het vieren van onze vakantie. Ik roep hierbij mensen op om niet door het land te reizen voor hun vakantie. Ook niet naar de campings, vakantieparken of jachthavens op Goeree-Overflakkee. Ik begrijp de impact van deze oproep. Zowel voor de mensen die uitkeken naar een vakantie op ons eiland, als voor onze recreatieondernemers. Op dit moment heeft het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus echter onze hoogste prioriteit. Daar hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid in.”


Overigens ging het in Groningen en Drenthe wel goed. Daar waren in natuurgebieden de parkeerplaatsen wel vol maar verspreiden mensen zich goed over het gebied.


>>>


Repatriëring verloopt goed


23 maart 2020 - Dit weekend melden diverse reisorganisaties dat de repatriëring van Nederlanders goed verloopt en worden de laatste reizigers die een pakketreis hebben geboekt teruggehaald. In samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken bekijkt ANVR hoe reizigers die nog in her en der het buitenland vastzitten, worden gerepatrieerd.


Transavia is vandaag gestopt met vliegen en voert alleen nog maar repatrieringsvluchten uit. Dat is nog een hele logistieke operatie omdat steeds meer landen hun luchtruim afsluiten of in lockdown gaan. Dat doet ook ons land dat het luchtruim voor vliegtuigen vanuit Spanje afsloot. Eerder werd het luchtruim al gesloten voor vluchten vanuit Italië, China, Iran en Zuid-Korea. Alleen repatrieringsvluchten zijn uit die landen nog mogelijk. Zo vertrekken dinsdag en donderdag nog repatrieringsvluchten uit Zuid-Korea.


Het repatriëren van Nederlandse vakantiegangers uit Marokko begint langzaam maar zeker op een nachtmerrie te lijken. Ook dit weekend lukt het niet door het uitroepen van de noodtoestand door de Marokkaanse overheid. De drie vluchten waarmee Transavia 500 mensen wilde ophalen gingen niet door. Op die vluchten mochten ook inwoners van andere Europese landen mee.


>>>


Emirates stopt passagiersvluchten op 25 maart maar cargo gaat door


22 maart 2020 - Sinds het begin van de COVID-19 uitbraak hebben vliegmaatschappij Emirates en dnata hun activiteiten aangepast in lijn met wettelijke richtlijnen en de vraag naar reizen. De luchtvaartmaatschappij heeft ernaar gestreefd passagiersvluchten zo lang mogelijk uit te blijven voeren om reizigers te helpen weer thuis te komen ondanks het toenemend aantal reisverboden, beperkingen en lockdowns over de hele wereld. Het vliegen kan bijna niet meer en daarom worden per 25 maart bijna alle passagiersvluchten geschrapt.

Belangrijke internationale luchtvrachtverbindingen blijven gehandhaafd worden waardoor mogelijk wordt gemaakt voor de Boeing-777 vrachttoestellenvloot essentiële producten, zoals medische benodigdheden, over de wereld te kunnen vervoeren.

Het aantal operaties van dnata wordt aanzienlijk gereduceerd, waaronder het tijdelijk sluiten van enkele kantoren binnen haar internationale netwerk. De reden hiervoor is dat veel luchtvaartmaatschappijklanten het aantal vluchten drastisch hebben verminderd of zelfs hebben stopgezet. Emirates heeft een lange lijst van kostenbesparingen gemaakt en deze worden nu uitgevoerd.

Wereld is in quanrantaine
Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, voorzitter en CEO van Emirates Group: "De wereld is letterlijk in quarantaine gegaan door de COVID-19 uitbraak. Dit is een ongekende crisissituatie, zowel geografisch gezien, maar ook vanuit een gezondheids-, sociaal en economisch standpunt. Tot januari 2020 liep Emirates Group goed op schema betreft de doelstellingen voor het huidige boekjaar, maar COVID-19 heeft dit de afgelopen zes weken heel plotseling en pijnlijk stopgezet."

"Als luchtvaartmaatschappij met een groot internationaal netwerk bevinden we ons in een situatie waarin we passagiersvluchten niet kunnen uitvoeren totdat landen hun grenzen heropenen en het vertrouwen om te reizen terugkeert. Uiterlijk woensdag 25 maart zullen de meeste Emirates passagiersvluchten tijdelijk opgeschort zijn. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en zodra mogelijk, worden alle operaties weer hersteld.”

Na verzoeken van overheden te hebben ontvangen om de repatriëring van reizigers te ondersteunen, zal Emirates tot nader order passagiers- en cargovluchten naar de volgende bestemmingen blijven uitvoeren zolang de grenzen open blijven en de vraag er is: het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Hong Kong, Thailand, Maleisië, de Filippijnen, Japan, Singapore, Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Canada. Aangezien de situatie dynamisch blijft, wordt reizigers aangeraden emirates.com te raadplegen voor de meest actuele vluchtstatus.


>>>


TUI annuleert alle reizen tot 30 april


20 maart 2020 - Langzaam maar zeker dringt in de branche het besef door dat het voorseizoen verloren is. Het terugdringen van het coronavirus gaat namelijk nog geruime tijd in beslag nemen. Dat gaat gepaard met forse reisrestricties en vanzelfsprekend weinig animo van mensen om op vakantie te gaan. TUI heeft daarom als een van de eerste reisorganisaties besloten alle reizen tot 30 april te annuleren. ANVR maakt intussen bekend dat een meerderheid van de vakantiegangers die met een pakketreis in het buitenland is gerepatrieerd. 


"In de huidige omstandigheden kunnen onze reizigers niet langer genieten van hun geboekte reis en komen zij ook steeds vaker het land van hun vakantie niet meer in”, schrijft TUI op haar website. Inmiddels raadt ook de overheid af om te reizen naar het buitenland. "Om die reden hebben we besloten om alle TUI en Kras reizen met vertrek tot en met 30 april 2020 te annuleren.” Reizigers waarvan de reis is geannuleerd, ontvangen een voucher voor de betaalde reissom waarmee een vervangende reis op een later tijdstip geboekt kan worden. Ook heeft TUI een versoepelde omruilgarantie waarmee reizigers tot een dag voor vertrek bestemming of vertrekdatum kunnen aanpassen. Die regeling geldt vooralsnog tot en met 31 mei.  

TUI neemt deze beslissing mede omdat het terughalen van reizigers is uitgegroeid tot een mega-operatie. Van de 20.000 tot 25.000 mensen die via een reisorganisatie op vakantie waren zijn 14.000 tot 19.000 mensen teruggehaald. Dat zegt ANVR-directeur Frank Oostdam tegen de NOS. Er zijn naar schatting nog 5.000 tot 6.000 Nederlanders in het buitenland die via een reisorganisatie hebben geboekt. "De meesten van hen zullen in de loop van volgende week opgehaald worden", zegt Oostdam. Voor landen die hun luchtruim hebben gesloten is dat nog lastig. Oostdam prijst zijn leden die heel hard hebben gewerkt om dit mogelijk te maken. Het is nog onbekend hoeveel van de ongeveer 180.000 Nederlanders zijn teruggehaald die niet via een reisorganisatie in het buitenland waren.


>>>


Overijsselse toeristische sector nu al hard geraakt

20 maart 2020 - De Overijsselse toeristische sector - goed voor 2,2 miljard euro aan directe bestedingen en ruim 38.000 banen in 2019 - wordt hard geraakt en staat door de coronacrisis zo goed als stil. 


Ondernemers melden in een enquete van MarketingOost wordt door Overijsselse vrijetijdsondernemers omzetverliezen van 50% tot 80% gemeld. Van alle vrijetijdsondernemers zegt 77% dat het virus een impact heeft gehad op het bedrijf. Dat is in de dagrecreatie (89%) sterker dan in de verblijfsrecreatie (71%). Ondernemers maken zich grote zorgen over de financiële gevolgen en weten in veel gevallen niet hoe te reageren op deze onwerkelijke situatie.


MarketingOost werkt samen met partijen als HISWA-RECRON, VNO-NCW, MKB, Gastvrij Overijssel, provincie Overijssel en de verschillende regio’s om de gevolgen te duiden en eenduidig ondersteuning te bieden. "We willen snelheid brengen in het pakket hulpmaatregelen voor ondernemers op rijks-, provinciaal en lokaal niveau, waarmee ondernemers ondersteund worden zodat na de crisis de, voor onze economie zo belangrijke, vrijetijdssector opnieuw kan floreren”, schrijft de organisatie in een verklaring. De provincie Overijssel bekijkt of een taskforce aanvullende steun aan de sector en haar ondernemers kan bieden.>>>

 
Advies om VVV's te sluiten


20 maart 2020 - Het Kennisnetwerk Destinatie Nederland heeft het advies gegeven om de deuren van de VVV-locaties voor publiek voorlopig te sluiten. 


Door de maatregelen rondom het  Coronavirus ligt het internationale reisverkeer grotendeels stil ligt, meer en meer winkels en attracties sluiten waardoor de bezoekersaantallen afnemen. "We volgen de adviezen van het RIVM op en stellen de veiligheid van bezoekers en medewerkers voorop”, stelt Wendy Sieger-Kintzen in een toelichting. De sluiting van de fysieke vestigingen betekent niet dat er totaal geen dienstverlening is. Die wordt verplaatst naar social, mail en telefoon vanuit de backoffice voorzieningen. Een groot aantal VVV-locaties is in de afgelopen dagen reeds gesloten.


>>>


10% bezettingsgraad hotels in Canada en 250.000 ontslagen


20 maart 2020 - De Hotel Association Canada heeft onderzoek onder haar leden gedaan. De bezettingsgraad van hotels in Canada is gezakt naar 10% gemiddeld. Duizenden banen gaan verloren. Het totaal aantal ontslagen wordt geschat op 200.000 tot 250.000.


>>>


Nederlanders somber over zomervakantie, Zeeland wil geen toeristen en Spanje sluit hotels en campings

20 maart 2020 - Een kwart van de Nederlanders verwacht aankomende zomer vanwege het coronavirus niet op vakantie te kunnen gaan. Vandaag heeft Spanje besloten alle toeristische accommodaties voor kortdurend verblijf waaronder hotels en campings binnen een week te sluiten en roept de Veiligheidsregio Zeeland, met steun van de toeristische sector, toeristen op om niet naar Zeeland te komen.


Naast afzeggen (een kwart), verwacht een op de drie respondenten hun vakantieplannen voor deze zomer te moeten omboeken of verschuiven. Dit blijkt uit onderzoek van reisplatform www.27vakantiedagen.nl onder 9.245 Nederlandse vakantieliefhebbers. Maar liefst 61 procent van de ondervraagden houdt zich zelfs liever met hele andere dingen bezig en noemt zijn of haar geplande vakantie ’helemaal niet meer belangrijk’. Vanwege alle onzekerheid, kan de ouderwetse vakantie in eigen land deze zomer wellicht een comeback maken. Uit het onderzoek blijkt dat twintig procent van de ondervraagden die normaal in het buitenland vakantie vieren – vanwege het coronavirus – serieus nadenkt over een vakantie in eigen land voor de aankomende zomerperiode.


Dat Nederlanders behoorlijk in de ban zijn van het virus blijkt ook uit het feit dat ze internationale toeristen liever zien gaan dan komen. Zo stelt 94 procent van de ondervraagden dat Nederland haar grenzen moet sluiten voor alle buitenlandse toeristen. Ook die van binnen de Schengenzone.


Zeeland vraag kabinet om maatregelen voor toerisme

In Zeeland gaat de veiligheidsregio nog een stapje verder. De Veiligheidsregio Zeeland heeft in een brief aan het kabinet om maatregelen gevraagd om te zorgen dat de provincie in april niet wordt overstroomd door toeristen. De ziekenhuiszorg in de provincie kan de extra patiënten niet aan. In deze unieke situatie is het aantal en het gedrag van onze bezoekers niet te voorspellen. "Sociale contacten zijn daarbij vrijwel niet in te perken en onze zorg kan al heel snel overvraagd worden. Het Zeeuwse standpunt is dat dit een nationaal vraagstuk is. Daarom wordt dringend en snel gevraagd om landelijke maatregelen, richtlijnen of adviezen waarmee ongewenste toeloop van toeristen beperkt of gereguleerd kan worden.” In een overleg over de coronacrisis met vertegenwoordigers van Recron Zeeland, Impuls Zeeland, Toeristisch Ondernemend Zeeland, VVV Zeeland, Provincie Zeeland, GGD Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland heeft de toeristische sector zich bij deze oproep aangesloten.


Spanje sluit hotels en campings

In Spanje zijn ze er al uit en nemen ze verregaande maatregelen. Het land sluit per 26 maart alle hotels, toeristenbedrijven, campings, caravanparken en andere accommodaties voor kort verblijf. Accommodaties die nu al geen klanten meer hebben moeten per direct sluiten. Accommodaties die gedurende een seizoensperiode gasten opvangen, mogen voor deze vaste gasten open blijven maar deze mogen niet van gemeenschappelijke voorzieningen gebruik maken en de ondernemers mogen geen nieuwe gasten toelaten. Spanje is met 17.000 besmettingen en 767 doden na Italië het zwaarst getroffen Europese land. Spanjaarden mogen alleen nog naar buiten om naar het werk te gaan of boodschappen te doen.


Ook in de Belgische Ardennen worden vakantieparken, pensions en kleine hotels gesloten. De burgemeester van Stavelot, Thierry de Bournonville, heeft de maatregel genomen omdat vooral Nederlandse toeristen zich niet aan de regels houden. In België is een samenscholingsverbod van meer dan twee personen. De burgemeester spreekt van een totaal gebrek aan 'burgerzin' en hekelt het Nederlandse beleid. Aangezien in België alle niet-noodzakelijke verplaatsingen zijn verboden, is toerisme sowieso geen goed idee.


>>>


VVEM dringt bij minister Wiebes aan op branchespecifieke maatregelen


20 maart 2020 - De coronacrisis grijpt ongelofelijk hard in op de evenementenbranche. Boegbeelden van de sector zoals het Eurovisie Songfestival in Rotterdam, de Formule 1 op Zandvoort en de Invictus Games in Den Haag worden uitgesteld. Maar de schade is met 1.500 grotere festivals en een hele keten aan toeleveranciers veel groter.


De VVEM heeft gisteren in een gesprek met minister Wiebes van EZK aangedrongen op branchespecifieke maatregelen om deze crisis te boven te komen en een regeling zodat tickets van verplaatste evenementen hun geldigheid behouden. "De gevolgen die de maatregelen hebben zijn namelijk gigantisch. De meeste partijen in deze branche investeren gedurende het jaar en bouwen daarmee naar het festivalseizoen als piekmoment. Nu het er aan de vooravond van dat seizoen op lijkt dat door een heel groot deel daarvan een dikke streep gehaald kan worden, worden veel partijen hard geraakt”, schrijft de VVEM in een verklaring. Daarbij heeft de VVEM richting de minister benadrukt dat het hier niet, zoals het in de media soms naar voren wordt gebracht, alleen organisatoren van evenementen betreft die getroffen worden. "We praten per evenement over een wijd vertakt netwerk van partijen die gezamenlijk zo’n evenement maken. Denk aan onder meer leveranciers van crew, beveiliging, hekken, tenten, podia, tijdelijk sanitair, licht en geluid, denk aan locaties, denk aan cateraars, de lijst is immens.”>>>


ANWB winkels na vandaag dicht


19 maart 2020 - De winkels van de ANWB sluiten vanmiddag om 17.00 uur hun deuren. De directie heeft dit besluit genomen vanwege het coronavirus. De ANWB verlegt haar informatie- en adviesrol naar online en het Leden Service Center. De webwinkel op anwb.nl blijft uiteraard geopend en de ANWB Alarmcentrale, de Wegenwacht, de bergers van Logicx en de traumahelikopers van de ANWB blijven onveranderd onze leden helpen.

Hoelang de winkels gesloten blijven, is nog onbekend. De ANWB hoopt haar leden uiteraard zo snel mogelijk weer in goede gezondheid te mogen ontvangen in de winkels.

>>>


Ommen schort betalingstermijn gemeentelijke belastingen op


19 maart 2020 - De gemeente Ommen gaat de betalingstermijn opschorten voor gemeentelijke belastingen voor ondernemers tot 31 augustus 2020. Dat meldt brancheorganisatie HISWA-RECRON. 

Voor de recreatieondernemers is dit volgens de brancheorganisatie bijzonder prettig die ook de manier waarop de gemeente Ommen dit heeft aangepakt prijst. De recreatieondernemers hebben zelf geen actie hoeven te ondernemen. Het initiatief kwam van de gemeente zelf.

Het gaat om de betaling van onder andere Onroerendezaakbelasting (OZB) voor niet-woningen en toeristenbelasting. Martin Maassen, plaatsvervangend directeur en regiomanager HISWA-RECRON in de provincie Overijssel, zegt hierover: ”Ommen is de eerste gemeente in Nederland die actief de inning van toeristenbelasting en Onroerendezaakbelasting opschort. Hiermee geeft Ommen lucht en vooral een beetje noodzakelijke liquiditeit aan de prachtige bedrijven in haar gemeente. Bedrijven die het nu toch al zwaar voor de kiezen krijgen. Hopelijk doet in gemeenteland goed voorbeeld goed volgen.”

>>>


Aflossingen voor MKB opgeschort

 
19 maart 2020 - De coronacrisis brengt een grote schok teweeg in de samenleving en de economie. De financiële nood onder ondernemingen in tal van bedrijfstakken is groot. De Nederlandse banken komen nu met maatregelen.

Vijf Nederlandse banken komen in aanvulling op de maatregelen van het Nederlandse kabinet met een extra maatregelen die het mkb wat lucht moet geven. Banken hebben deze maatregelen vanochtend gepresenteerd aan minister Hoekstra van Financiën en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.

Kleinere ondernemingen -met een financiering tot 2,5 miljoen euro- die in de kern gezond zijn, krijgen zes maanden uitstel van rente en aflossing op hun lopende leningen. De maatregel geldt voor alle sectoren. Hiertoe hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank besloten. Het gaat hierbij om een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten.

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland reageert enthousiast: "Dit is een hele goede steun in de rug voor veel mkb’ers die de banken hier geven. Chapeau! Hopelijk lukt het ook als het gaat om grotere kredieten waar dat nodig is. Maar een dikke pluim voor de banken en de toezichthouders die dit zo snel regelen.” 

Voor bedrijven met een hogere verplichting zullen banken de verdere ontwikkelingen scherp volgen. Dat kan leiden tot extra stappen in overleg met het kabinet en de toezichthouders. 

>>>


De spagaat van veel evenementenorganisatoren


19 maart 2020 - Evenementen die gedurende de Paasdagen een evenement hebben gepland, zitten in een behoorlijke spagaat. De maatregelen die het Nederlandse kabinet heeft genomen gelden tot en met maandag 6 april. Het weekend daarop is het al Pasen. Maar voortijdig afzeggen kan grote financiële consequenties hebben. 

Volgens advocaat René Halfens, die gespecialiseerd is in evenementenrecht, kunnen evenementen hun rechten op vergoeding uit de evenementenverzekering verspelen door vroegtijdig af te gelasten. Belangrijk aspect in de juridische positie van evenementen is het feit of ze zich op overmacht kunnen beroepen. Een dwingende aanwijzing van de overheid valt daaronder. 
Ander probleem voor de evenementenbranche bij afgelasting zijn de contracten die met toeleveranciers zijn afgesloten.  "In het geval van overmacht worden zowel leveranciers als klanten van hun verplichtingen ontheven", zegt Halfens. 

Of verzekeringsmaatschappijen in staat zijn om alle claims uit te betalen, is nog maar de vraag omdat niemand met de situatie rekening heeft gehouden dat alle evenementen in vrijwel de hele wereld worden afgelast. Ook of bezoekers, die al een kaartje hebben gekocht, hun geld terugkrijgen is onzeker. Veel evenementen hebben al grote kosten gemaakt. Bovendien is het nog maar de vraag of een rechter later met in het oog ‘redelijkheid en billijkheid’ de schade bij 1 partij legt of verdeeld over alle ticketkopers. Mooi om te zien is de steun van het publiek die met de hashtag #ikhoefmijngeldNIETterug hun steun voor evenementen kunnen uitspreken.


>>>


Zorgen bij recreatiebedrijven om voortbestaan bedrijf


18 maart 2020 - Marketing Drenthe heeft als eerste DMO een onderzoek onder haar aangesloten leden afgerond. De peiling is uitgevoerd tussen vrijdag 13 maart en dinsdag 17 maart. Driekwart van de ondervraagde ondernemers geeft aan in de afgelopen week hinder te hebben ondervonden van de uitbraak van het coronavirus. Gedurende de looptijd van het onderzoek groeide het aantal ondernemers dat last had van de crisis. Zeven op de tien Drentse ondernemers maakt zich zorgen om de toekomst van hun bedrijf. 

Een meerderheid merkte dit in dalende bezoekersaantallen (56%) en minder (vroeg)boekingen (36%). De invloed op personeel en personeelsplanning is bij een zesde van de bedrijven merkbaar. Na de afgekondigde maatregelen van afgelopen zondag ging ruim de helft van alle dagrecreatieve bedrijven dicht. Voor een aantal bedrijven moet het seizoen nog starten.

Een derde van de ondernemers ontving afgelopen week al minder bezoekers. Ook de boekingen en reserveringen voor de aankomende weken namen afgelopen week al fors af. Tweederde van de ondernemers melden annuleringen voor de komende maanden. Ondernemers maken zich grote zorgen over de financiële gevolgen (94%), maar ook over de invloed op de bedrijfsvoering en de verdere ontwikkeling van het virus. Zeven op de tien ondernemers maken zich zorgen over de toekomst van hun bedrijf, een kwart heeft hier zelfs ernstige zorgen over.

>>>


Luchtvaart gaat down


18 maart 2020 - De luchtvaart komt in een fase met een steeds kleinere operatie. Schiphol blijft open maar in een afgeslankte vorm. Transavia annuleert volgende week alle vluchten en ook Ryanair en easyJet verwachten dat alleen nog maar repatriëringsvluchten worden uitgevoerd. 


"We gaan terug naar een ‘Kern-Schiphol’’, zegt CEO Dick Benschop. Daardoor blijven we open voor Nederlanders die nu in het buitenland zijn en naar huis willen, voor vrachtvluchten met bijvoorbeeld medicijnen en medische hulpmiddelen en voor de vluchten die nog wel plaatsvinden.” Op de luchthaven blijven dan alleen de E- en de D-pier open.


Op Schiphol is het aantal reizigers inmiddels met ruim 60% gedaald en gaat het aantal vluchten ook hard omlaag. De komende dagen worden er veel repatriëring vluchten verwacht van Nederlanders uit het buitenland. Op basis van de wereldwijde ontwikkelingen, het negatieve reisadvies voor alle Nederlanders, de EU maatregelen en de overige wereldwijde reisbeperkingen zal het aantal vluchten en passagiers verder zeer snel afnemen. Ook op de regionale luchthavens van Rotterdam en Eindhoven is de afgelopen dagen het aantal passagiers gehalveerd. 


KLM topman Pieter Elbers zei gisterenavond bij Op1 dat naar schatting 250 duizend Nederlanders die bij KLM hebben geboekt in het buitenland. KLM gaat er alles aan doen om die mensen terug naar Nederland te halen. Dat valt niet mee vanwege de vele nieuwe vliegbeperkingen. Reizigers hebben moeite de klantenservice van KLM te bereiken omdat die worden overspoeld door telefoontjes en social mediaberichten. Voor elk kanaal zijn dat er op een gewone dag 20 duizend, nu 200 duizend.  


Transavia heeft besloten alle vluchten van maandag 23 maart tot en met zondag 5 april te annuleren. De luchtvaartmaatschappij voert nog wel vluchten uit om reizigers te repatriëren. Moederbedrijf KLM kwam vandaag wel heel positief in het nieuws. Haar Chinese partners, China Eastern Airlines, China Southern Airlines en Xiamen Airline, hebben 90 duizend mondkapjes en 50 duizend handschoenen gedoneerd. Vanmorgen kwam de eerste zending aan op Schiphol.


Ryanair heeft aangekondigd om vanaf woensdagnacht 18 maart 80% van alle vluchten te annuleren. Vanaf 24 maart verwacht de luchtvaartmaatschappij dat alle vluchten worden geannuleerd op enkele vlucht na tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland.


Ook easyJet verwacht dat binnen afzienbare tijd een groot deel van de vloot aan de grond zal blijven. De komende dagen worden vanuit diverse Europese bestemmingen 50 reddingsvluchten ondernomen. Het bedrijf stelt dat het een sterke balans heeft met 1,6 miljard pond in kas, een niet opgenomen kredietfaciliteit van 500 miljoen pond en vliegtuigen in bezit met een waarde van meer dan 4 miljard pond. De luchtvaartmaatschappij bereid zich alweer voor op de periode na de crisis en heeft de wintervluchten vervroegd boekbaar gemaakt. Tussen 25 oktober 2020 en 28 februari 2021 verwacht easyJet 147 duizend vluchten uit te voeren voor meer dan 5 miljoen passagiers.


>>>


Burgemeesters Waddeneilanden: Toeristen blijf thuis!


18 maart 2020 - De burgemeesters van de Nederlandse Waddeneilanden roepen potentiële gasten op zoveel mogelijk thuis te blijven. Die oproep deden de burgemeesters van de Waddeneilanden vandaag. Ze wijzen erop dat alle horeca is gesloten, het gezamenlijk reizen op de boot wordt afgeraden en de medische voorzieningen op de eilanden niet onnodig op de proef moeten worden gesteld. Ook maken de eilanders zich zorgen om besmetting. 

"Onze gasten zijn onder normale omstandigheden altijd van harte welkom”, schrijven ze. "Maar in deze bijzondere periode is dat plotseling wat lastiger. Net als in de rest van Nederland zijn de meeste van onze voorzieningen gesloten en moet afstand tot elkaar gehouden worden. Dus roepen wij, in het verlengde van de oproep van de regering, bij monde van onze premier, en het RIVM,  toeristen op de komende weken zoveel mogelijk thuis te blijven. Dit doen wij om risico’s voor eilanders en gasten zoveel als mogelijk te beperken.”


De VVV Terschelling adviseert toeristen om in de periode t/m 6 april geen accommodatie te boeken. "Er is op dit moment een situatie dat we niet een juiste vakantiebeleving kunnen bieden.">>>


Boekingen verblijfsrecreatie storten in


Hoe staan de boekingen er bij de Nederlandse verblijfsrecreatie voor? En welk effect heeft de coronavirus op de boekingen. Rob Stevens van Stratech dook in de cijfers en zag de afgelopen zeven dagen ruim 70% minder reserveringen. Nederlanders zijn ook voor binnenlandse vakantie helemaal niet meer in de vakantiestemming. Gelukkig heeft de branche voor de crisis wel een goede boekingsperiode achter de rug zodat de boekingen nog steeds een beetje voorlopen op 2019.


Het uitgangspunt voor de branche was -voor de uitbraak- prima. Stratech noteerde 27% meer omzet en 30% meer reserveringen voor de voorjaarsvakantie, het Pinkster-, Hemelvaarts- en Paasweekend. Nu de boekingen teruglopen, daalt die voorsprong naar 7,9% meer omzet en 4,5% extra reserveringen.


"De trend die we daarin zien, is helaas minder rooskleurig”, stelt Stevens. "In de afgelopen 30 dagen, vergeleken met dezelfde 30 dagen van vorig jaar, is er ruim 18% minder omzet genoteerd en daarmee ruim 22% minder reserveringen. Als we kijken naar de afgelopen 7 dagen ten opzichte van dezelfde 7 dagen van vorig jaar, dan worden de gevolgen van Corona op de verblijfsrecreatie duidelijk: er zijn ruim 71% minder reserveringen gemaakt met als gevolg dat er bijna 70% minder omzet genoteerd staat.” Deze rode cijfers gelden voor alle verblijfstypes, zowel het kamperen als de verhuuraccommodaties laten rode cijfers zien. Voor de Paasvakantie, begin april, lopen de boekingen 10,6% achter. Nieuwsgierig naar meer resultaten per vakantieperiode? Lees dan het complete artikel: www.stratech.nl


Ook de zomervakantie laat op dit moment nog groene cijfers zien. Vergeleken met hetzelfde moment vorig jaar zijn er nu bijna 9% meer reserveringen gemaakt, die goed zijn bijna 11% meer omzet. De afgelopen 30 dagen, vergeleken met dezelfde 30 dagen van 2019, laten wel een dip zien in zowel het aantal reserveringen als de omzet.


>>>


Goede maatregelen maar waar blijft de Taskforce?


18 maart 2020 -"Overleven is voor ondernemers eerste zorg, houd aandacht voor lange termijn hersteloffensief, ” Dat is de eerste reactie van Kees van Wijk, voorzitter Gastvrij Nederland, op het pakket maatregelen dat het kabinet gisteravond heeft gepresenteerd. De maatregelen zijn goed maar er is ook kritiek. Waar blijft de Taskforce om de eerste weken te overleven? 

Ook op regionaal gebied worden krachten gebundeld en groeit de roep om provinciale steun. Dit blijkt uit 5 actiepunten opgesteld door Gastvrij Gelderland. Lees het uitgebreide artikel van beide reacties en de regionale actiepunten voor Gelderland.


>>>


Oostdam: Reisbranche kan nog twee maanden overleven


18 maart 2020 - ANVR wil dat het ministerie van Buitenlandse Zaken aan andere landen vraagt de grenzen niet te sluiten voor repatriëringsvluchten. ANVR-directeur Oostdam pleit ook voor extra maatregelen voor de reisbranche omdat bedrijven het nog maar een maand of twee kunnen volhouden aangezien ze aan drie kanten financieel leeglopen.

Naar schatting zitten nog zo’n 200 duizend Nederlanders vast in het buitenland. Het terughalen gaat nog weken duren. Dat vertelde  ANVR-directeur Frank Oostdam bij de NOS. Volgens Oostdam wordt de branche aan drie kanten geraakt. Ten eerste is er geen omzet meer omdat er geen boekingen binnenkomen. Ten tweede moeten reizigers die al hebben geboekt en betaald op de een of andere manier worden gecompenseerd. En ten derde geven reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen heel veel geld uit aan het terughalen van reizigers uit het buitenland. 

"Dit houden we niet lang vol”, stelt Oostdam. "We zijn hartstikke blij met de maatregelen van het kabinet, want die zetten echt zoden aan de dijk. Maar dit is voor ons een noodsituatie. We houden het misschien nog een maand of twee vol, maar dan is het wel echt klaar."

>>>


Acht maatregelen voor het bedrijfsleven

17 maart 2020 - Het kabinet heeft vandaag acht verschillende maatregelen genomen om de economische impact van de coronacrisis te beperken. 


Meest in het oog springende maatregelen zijn de nieuwe vereenvoudigde regeling voor arbeidstijdverkorting, 4.000 euro voor bedrijven die moeten sluiten, inkomenssteun voor zzp-ers en het verzoek aan gemeenten om de inning van toeristenbelasting te staken. Ondernemers kunnen met een eenvoudige procedure ook uitstel van betaling aan de Belastingdienst vragen.

Volgens minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat staat de volksgezondheid op nummer 1 maar hebben de maatregelen ook grote gevolgen voor de economie: "We presenteren nu een omvangrijk noodpakket voor banen en economie voor alle bedrijven en zzp-ers.” Het noodpakket is geen statisch geheel en wordt in nauw contact met de brancheorganisaties, sociale partners en banken doorlopend aangepast aan de situatie. "De steunmaatregelen die dit kabinet neemt, moet wegvallende omzet bij bedrijven compenseren”, zei Wiebes.


>>>


HISWA-RECRON vraagt aanvullende maatregelen van kabinet


17 maart 2020 - HISWA-RECRON heeft direct na de aangekondigde maatregelen van het kabinet een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. 
In de brief doet de brancheorganisatie een dringend oproep voor aanvullende sectorspecifieke maatregelen. De brancheorganisatie dringt aan op snelle liquiditeitssteun voor de sector, ontheffing van lokale belastingen en het instellen van een Task Force. Ook wil HISWA-RECRON dat Nederland niet verder op slot moet. 

"Veel bedrijven mogen nu onder condities open blijven. Dat past ook in het gekozen scenario gecontroleerd uitwoeden”, schrijft directeur Geert Dijks. "Als alle bedrijven in de sector op slot gaan heeft dit onherstelbare gevolgen voor de gehele economie en de werkgelegenheid.” Volgens de brancheorganisatie blijkt uit ledenonderzoek -dat op 16 maart is gehouden- dat 68% van de leden omzetverlies verwacht en stijgt naar 96% als de crisis langer duurt. Een meerderheid (65%) verwacht het verlies niet te kunnen compenseren. 

HISWA-RECRON vraagt van de regering liquiditeitssteun omdat deze bedrijven hebben geïnvesteerd voor de opstart van het seizoen en dat met de vele annuleringen niet terugverdienen. De brancheorganisatie vraagt voor de gastvrijheidssector een renteloze kredietverstrekking met een zeer lange terugbetaalregeling omdat banken zeer terughoudend met financiering zijn. Het op dinsdag aangekondige MKB-noodloket moet ook toegankelijk worden voor bedrijven in de watersport- en recreatiesector. HISWA-RECRON is enthousiast over de nieuwe werktijdverkortingsregeling maar dringt wel aan op snelle uitbetaling. Ook wordt aangedrongen op uitstel en ontheffing van (lokale) belastingen en BTW-afdrachten. "Ondernemers in de recreatie, watersport en jachtbouw kampen met grote liquiditeitsproblemen. Wij vragen u dit te borgen in rijksbeleid en in overleg te treden met de VNG”, schrijft Dijks.

Tot slot dringt HISWA-RECRON aan op het instellen van een Task Force Gastvrijheidssector. "Wij zien grote meerwaarde in het instellen van een taskforce waarin vertegenwoordigers van de overheid (in dit geval de ministeries van EZK, Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en de sector deelnemen om over zeer praktische oplossingen na te denken om de bedrijven te helpen de eerste weken te overleven en zo de gevolgen voor de lange termijn te beperken.” 

>>>


EU sluit buitengrenzen


17 maart 2020 - Het zat er al aan te komen maar is nu duidelijk: De EU sluit de buitengrenzen van de Schengenzone voor niet-noodzakelijke reizen. Dat besluit hebben de regeringsleiders van de EU dinsdagavond genomen. 

Reizigers van buiten de EU worden dertig dagen lang niet meer in Nederland en de 25 andere landen in de Schengenzone toegelaten, tenzij hun reis essentieel is. Het inreisverbod geldt niet voor EU-burgers en hun familie. Ook wordt een uitzondering gemaakt voor onder anderen mensen met een verblijfsvergunning, medisch personeel en vrachtwagenchauffeurs.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alle Nederlanders vanaf nu om de komende periode niet meer naar het buitenland te reizen, tenzij strikt noodzakelijk. Dat is niet vanwege gezondheidsaspecten, maar vanwege de impact die overheidsmaatregelen kunnen hebben voor Nederlandse reizigers.

Samen met de reisbranche zoekt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken naar mogelijkheden om Nederlandse reizigers, die dat willen, te laten terugkeren naar huis. Reizigers wordt aangeraden gebruik te maken van de reismogelijkheden die de reisbranche biedt. Is vertrek niet mogelijk, zorg dan voor een veilig onderkomen, eventueel in overleg met uw reisorganisatie. Er zijn naar schatting 50 duizend Nederlanders in het buitenland op reis. 

>>>


Vereniging van Evenementen Makers: Immense impact op branche


17 maart 2020 - De Vereniging van Evenementen Makers (VVEM) spreekt van een immense impact van het coronavirus op branche. Niet allen de organisatoren worden geraakt maar ook een wijdverspreid netwerk van leveranciers, organisatoren, cateraars, beveiligers, venues en de vele andere betrokkenen. 


De VVEM brengt op dit moment de impact van de crisis in kaart. De verwachting is dat de klap die de evenementenbranche in het voorseizoen al loopt nog lange tijd na zal dreunen. Alleen al in de periode tot 6 april betreft het duizenden evenementen, tienduizenden gedupeerde ondernemers en honderdduizenden mensen die in de branche werkzaam zijn. "Gezien de aard van de ondernemingen, waarbinnen een groot deel van de inkomsten direct wordt geïnvesteerd in een volgend evenement, is dit een branche waar vele miljoenen in omgaan maar waarin veel partijen desalniettemin weinig vet op de botten hebben", schrijft de vereniging in een verklaring. 


>>>


Landschapsbeheer Overijssel stilgelegd


17 maart 2020 - Ook recreatie voelt de coronacrisis. Landschap Overijssel annuleert alle activiteiten, excursies en cursussen in verband met het coronavirus. Ook zijn onze bezoekerscentra, kantoren en gereedschapsdepots gesloten en werken er tijdelijk geen vrijwilligers in de terreinen.

"Ook adviseren wij alle groene vrijwilligers om de komende tijd niet in groepsverband te werken. Wij voelen ons maatschappelijk verantwoordelijk om waar wij kunnen, bij dragen aan het voorkomen van het verspreiden van dit virus.," meldt de beheerorganisatie.


Landschap Overijssel volgt de richtlijn zoals die gesteld wordt door het RIVM in de beheersing van het coronavirus. De bezoekerscentra (De Wheem in Balkbrug, Dal van de Mosbeek in Mander en Hof Espelo in Enschede) zijn in ieder geval gesloten tot en met 6 april. Ook zijn de gereedschapsdepots (in De Lutte, Bornerbroek en in Dalfsen) en kantoren op landgoed De Horte tot die tijd gesloten. De organisatie roept de vrijwilligers op om hun vrijwilligerstaken in de terreinen tijdelijk neer te leggen. Ook adviseert Landschap Overijssel alle groene vrijwilligers om de komende tijd niet in groepsverband te werken.


>>>


Fors omzetverlies voor culturele sector, maatwerkmaatregelen in de maak


17 maart 2020 - De culturele sector leidt elke week een omzetschade van 60 tot 100 miljoen euro door de coronacrisis. Dat zei Minister van Engelshoven van Cultuur vanmorgen bij het radioprogramma De Ochtend van 4. 


Gisteren heeft de sector overleg gehad met de minister. Van Engelshoven maakte de sector allereerst een groot compliment: "Ik heb gisteren de sector bedankt dat ze zonder enig morren gelijk dicht zijn gegaan. Daar heb ik geen dissonant in gehoord. Het is ook heel prettig dat zo’n sector gelijk meewerkt aan de maatregelen, maar het komt heel hard aan.” 


In het overleg is besloten dat er een gezamenlijke taskforce komt om de meest acute noden te inventariseren en te kijken wie per direct zonder inkomen komt te zitten. Dat is in de culturele sector zeer actueel omdat 60% van de werknemers zzp-er is. De taskforce gaat ook kijken hoe de generieke maatregelen die het kabinet heeft genomen en nog gaat nemen, passen voor de culturele sector. Daar waar nodig wordt gewerkt aan maatwerk. 


Van Engelshoven kondigde ook aan dat alle subsidies gewoon doorlopen. Dat is relevant omdat er nu geen prestaties tegenover staan. "Dat wil ik nu even door de vingers zien. Ik wil instellingen zekerheid geven dat die stroom gewoon doorloopt.” Via de cultuurfondsen wordt de komende dagen en weken bekeken waar maatwerk steunmaatregelen nodig zijn.


>>>


Honderden nieuwe restaurants op Thuisbezorgd.nl


In tegenstelling tot eerdere berichten mogen consumenten ook maaltijden afhalen bij restaurants. Thuisbezorgen is mag ook en dat doen nu veel restaurants. Bij Thuisbezorgd.nl hebben zich de afgelopen dagen honderden nieuwe restaurants aangemeld. Ze kunnen nog niet direct aan de slag omdat het aansluiten van restaurants op Thuisbezorgd.nl enkele dagen kost. Thuisbezorgd.nl wil gegevens van de ondernemer controleren en de menukaart activeren. KHN adviseert ondernemers bij het afhalen op drukte te letten: " Zorg dat je niet met andere mensen dicht op elkaar staat en laat mensen bij afhalen hun consumpties mee naar huis nemen (niet ter plaatse opeten).

>>>


Reizen naar Caribisch Nederland stilgelegd


17 maart 2020 - De afgelopen dagen is reizen naar Caribisch Nederland vrijwel onmogelijk geworden. Dit weekend schortte het Nederlandse kabinet het vliegverkeer vanuit Europa naar Bonaire, Sint-Eustatius en Saba per direct op om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Sinds vandaag mogen alleen reizigers met een Curaçaos legitimatiebewijs naar het eiland reizen. Curaçaoënaars die in Nederland wonen, zijn niet welkom op het eiland.

Aruba verbiedt vanaf 17 maart alle inkomende vluchten tot 31 maart om corona-verspreiding te voorkomen. Dat geldt ook voor vluchten uit andere Caribische eilanden en de VS. Het verbod strekt daarmee verder dan de vliegverboden van de andere Nederlands-Caribische eilanden die nog wel regionaal luchtverkeer toelaten. 

Het ministerie van Buitenlandse zaken heeft het reisadvies voor Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius aangepast naar "alleen noodzakelijke reizen".

>>>


TUI sluit reisbureaus


16 maart 2020 - TUI sluit vanaf dinsdag 17 maart al haar 140 reisbureaus. Ze blijven wel gewoon bereikbaar via telefoon of email zodat de dienstverlening aan klanten door blijft gaan. Vooralsnog is de sluiting tot en met 31 maart.


Nico van der Veer, directeur Reisbureaus TUI Nederland: "Deze maatregel stelt ons in de gelegenheid klanten persoonlijk te woord te blijven staan en tegelijkertijd de geldende gezondheidsadviezen op te volgen.” Reizigers kunnen de FAQ van TUI raadplegen: 
https://www.tui.nl/coronavirus-faq/ 


>>>


Center Parcs sluit


16 kaart 2020 - Center Parcs sluit met ingang van maandag 16 maart 12:00 alle vakantieparken in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. 


Het bedrijf meldt dat ze naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen niet meer in staat zijn de vakantieparken te exploiteren. Gasten ontvangen een digitale voucher ter waarde van hun originele reservering die zij kunnen gebruiken voor het boeken van een volgend verblijf.  De parken zijn tot begin april gesloten.


Landal deels open

De Nederlandse parken van Landal GreenParks blijven open. Op drie parken (Hof van Saksen, Het Vennenbos en De Lommerbergen) zijn alle faciliteiten gesloten. Gasten van die parken kunnen hun verblijf gratis omboeken. In België zijn op Village L’Eau d’Heure zijn de indoorspeelruimte, het restaurant en de snackbar gesloten tot 3 april. Het naastgelegen zwembad is ook gesloten tot 3 april. De superette is geopend. Het afhalen van maaltijden en maaltijdbezorging is wel mogelijk via de Pizzeria. Gasten kunnen gratis omboeken naar een andere periode of ander park volgens de speciale Coronavirus omboekingsvoorwaarden. Landal Mooi Zutendaal is gesloten in navolging van het besluit van de lokale autoriteiten. Ook hier kunnen gasten omboeken naar een andere periode of een ander park. In Denemarken, Oostenrijk en Tsjechië sluiten de Landalparken. De Zwitserse parken zijn wel open.


Roompot geopend

Alle Roompot vakantieparken in Nederland, Duitsland en België zijn open. Partnerpark Resort De Kempen, dat in België is gelegen, is wel tot 3 april gesloten. Gasten die dat willen, kunnen hun vakantie omboeken. Annuleren kan alleen tegen de geldende voorwaarden. Op alle vakantieparken hebben zijn de animatie, kidsclub, zwembad, wellness en de restaurants tot 6 april gesloten. Op de Roompot vakantieparken zijn de winkel, de fietsverhuur en de snackbar wel open. Vanuit het restaurant kan wel eten worden besteld. Medewerkers brengen die tot aan de vakantiewoning.


Topparken gewoon open

De 17 Nederlandse parken van Topparken zijn gewoon geopend. Vanaf zondag 15 maart 18.00 uur zijn alle restaurants, indoor speeltuinen en binnenzwembaden op de vakantieparken gesloten om zo de verspreiding van het Coronavirus verder tegen te gaan. Het sluiten van de faciliteiten geldt in ieder geval tot 6 april. Gasten die een verblijf tot 6 april hebben geboekt, kunnen deze verzetten naar een andere periode. Prijsverschillen worden dan verrekend.


>>>


Frank Oostdam belt met minister


16 maart 2020 - ANVR-directeur Frank Oostdam heeft vanmorgen gebeld met minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.


Stef Blok geeft aan zich nauw betrokken te voelen bij en leeft mee met de ondernemers in de reissector. Er ligt in deze nooit-eerder-voorgekomen situatie een ongekende verantwoordelijkheid bij de reisorganisaties, omdat -zoals Blok aangeeft- "we lastige en verstandige maatregelen moeten nemen voor reizigers. Als partner werken we samen voor de reizigers wereldwijd.” Blok spreekt zijn waardering uit voor iedereen die dag en nacht bezig is om Nederlandse reizigers wereldwijd te helpen en te informeren.


Oostdam heeft bij Blok de ongekende uitdagingen voor de branche onder de aandacht gebracht: "Uiteraard wil en moet de sector zijn steentje bijdragen aan het indammen van dit virus. Maar ik wil ook niet dat vele bedrijven met cashflow problemen te maken krijgen. Daarom heeft de sector samen met SGR de ‘Corona-voucher’ ontwikkeld. Naast de maatregel waarvan bedrijven gebruik kunnen maken om werktijdverkorting aan te vragen, wil ik de overheid oproepen met aanvullende, substantiële, sectorspecifieke financiële maatregelen de reissector te steunen”, aldus Oostdam die dit heeft toegelicht in het gesprek met Stef Blok. De minister heeft toegezegd de situatie van de reissector onder de aandacht te brengen van zijn collega’s in het kabinet.


>>>

Blijdorp helemaal dicht

16 maart 2020 - De aangescherpte richtlijnen, die op zondag 15 maart werden afgekondigd door het kabinet in het kader van bestrijding van het coronavirus, hebben ertoe geleid dat Diergaarde Blijdorp tot 6 april helemaal niet toegankelijk is voor bezoekers. De Diergaarde was tot gister nog open maar uitsluitend voor abonnementhouders en had reeds alle binnenverblijven en gebouwen gesloten. Ook Artis in Amsterdam en GaiaZoo in Zuid-Limburg hebben besloten te sluiten. In België heeft Pairi Daiza de seizoensopening die op 21 maart was voorzien, uitgesteld naar 4 april.

Met de sluiting van scholen, horeca en sportclubs is het signaal dat het openbaar leven stil dient te liggen om de gezondheidscrisis het hoofd te bieden glashelder. Diergaarde Blijdorp neemt daarin haar verantwoordelijkheid zeer serieus. Daarnaast voorziet Blijdorp dat meer mensen de komende dagen en weken op zoek zullen gaan naar een leuke dagbesteding. Dit zou tot onwenselijke drukte en groepsvorming kunnen leiden en ook daarom is op dit moment besloten tot een totale sluiting voor alle bezoekers.


>>>

ANWB reisorganisaties voeren geen reizen meer uit

16 maart 2020 - De reisorganisaties van ANWB Reizen: FOX Verre reizen, Pharos Reizen, ANWB Ledenreizen, Kampeerreizen van ANWB en Travelhome (camperreizen) hebben zondagmiddag besloten om alle geboekte pakketreizen met een vertrekdatum tot en met woensdag 31 maart te annuleren. Het Corona-virus heeft wereldwijd zo’n impact dat ANWB Reizen niet kan garanderen dat reizigers ter plekke kunnen genieten van een onbezorgde vakantie.

Dit geldt voor alle bestemmingen die ANWB Reizen aanbiedt, en dat is praktisch de hele wereld. Van een weekendje weg in eigen land tot een Europese bestemming of een verre reis. Klanten die zouden vertrekken t/m 31 maart zijn hun geld niet kwijt. Zij kunnen omboeken naar een andere vertrekdatum of kunnen aanspraak maken op het zojuist ingevoerde Corona-voucher van ANVR/SGR welke inwisselbaar is voor een andere reis bij ANWB Reizen op een ander moment. Klanten krijgen hierover persoonlijk bericht met de bijbehorende voorwaarden.

ANWB Reizen staat momenteel in contact met haar reisleiders en partners op de bestemmingen waar reizigers nu zijn en maken per bestemming de afweging om reizen vroegtijdig te stoppen. Reizigers krijgen hierover persoonlijk bericht.

Deze reisorganisaties zijn volop bezig met de repatriëring van duizenden reizigers. Dit wordt vaak extra lastig omdat landen een lock down invoeren. Het komt ook voor dat vliegtuigen niet weg kunnen omdat een tussenlanding op een luchthaven zou plaatsvinden wat gesloten is vanwege corona.


>>>


Nederlandse horeca dicht

15 maart 2020 - De Nederlandse eet- en drinkgelegenheden gaan tot en met 6 april dicht. Dat heeft het Nederlandse kabinet zojuist besloten. Het verbod gaat zondag al om 18:00u in. Dat betekent dat alle cafés en restaurants moeten sluiten, alsmede sport- en fitnessclubs, zwembaden, sauna's, seksclubs en coffeeshops. Hotels mogen voorlopig open blijven.


KHN doet voor 5,1 miljard euro een beroep op de overheid. De brancheorganisatie voor de horeca wil dat ondernemers snel toegang krijgen tot de regeling voor werktijdverkorting en het borgen van inkomens van ondernemers door uitstel van betaling op aanslagen inkomstenbelasting. Daarnaast wil KHN uitstel krijgen voor btw-afdracht, renteloze overbruggingskredieten en uitstel of (tijdelijke) ontheffing voor het betalen van belastingen.


>>>

Corendon, TUI, Sunweb en Prijsvrij annuleren alle reizen


15 maart 2020 - Gisteren annuleerde Corendon als eerste alle reizen. Vandaag volgen TUI, Sunweb en Prijsvrij.  Corendon heeft  besloten om al haar reizen en cruises met vertrek vanaf morgen tot en met woensdag 31 maart 2020 te annuleren. Sunweb doet hetzelfde voor al haar vliegvakanties maar voor reizen naar Turkije tot en met 17 april. Reizigers van Prijsvrij krijgen de gisteren ingevoerde corona-voucher waarmee ze op een later moment een vakantie kunnen boeken. Een voucher die bovendien onder de dekking van SGR valt. Volgens een bericht op Facebook annuleert TUI ook alle pakketreizen tot en met 31 maart maar blijft de maatschappij vliegen om reizigers uit vakantielanden op te halen. Reizigers krijgen de nieuwe corona-voucher.

De beslissing is het gevolg van de vergaande maatregelen die nu wereldwijd worden genomen om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen. Door deze onvermijdbare en buitengewone omstandigheden vinden de touroperators het niet langer verantwoord om vakanties door te laten gaan. Met dit uitzonderlijke besluit kwam Corendon als eerste tegemoet aan de luide roep van klanten die nu liever thuisblijven dan op vakantie gaan. 

Corendon informeert haar klanten per e-mail over de beslissing en vervolgstappen. Vakantie en vluchten worden geannuleerd, maar klanten zijn hun geld niet kwijt. Ze houden het bedrag dat aan Corendon is betaald als tegoed (‘waardebon’) voor een volgende vakantie. Over vertrekdata na 31 maart 2020 wordt in een later stadium een besluit genomen. Vakantiegangers die nu op vakantie zijn, vliegen vooralsnog op hun reguliere terugvluchtdatum terug naar Nederland.

Voorsorteren op meer inreisverboden

Steven van der Heijden, CEO Corendon ziet dat steeds meer landen besluiten hun grenzen te sluiten en kan Cordendon haar klanten geen veilige en onbezorgde vakantie garanderen. "Dit betekent dat wij onze vakanties naar die bestemmingen niet meer kunnen uitvoeren. Naar alle waarschijnlijkheid gaan in de komende dagen nog meer landen beperkingen opleggen aan reizigers. Daarnaast vrezen wij dat we onze klanten op de vakantiebestemming op dit moment niet de vakantie kunnen bieden die ze mogen verwachten, als gevolg van de beperkingen die overheden ter plaatse opleggen of in de komende periode kunnen opleggen. Het risico is erg groot dat het openbare leven op de vakantiebestemming stilvalt omdat restaurants, bars, musea en winkelcentra gesloten zijn. Daarnaast bestaat er een kans dat iemand in zijn accommodatie te maken krijgt met quarantaine als gevolg van besmettingen. Tot slot valt niet uit te sluiten dat de Nederlandse overheid verdere beperkingen oplegt aan het reizen binnen Nederland en/of het verblijven op drukke plaatsen zoals luchthavens. Wij kunnen daarom op dit moment evenmin garanderen dat klanten op de geplande datum terugvliegen naar Nederland als ze wel op vakantie gaan.”


>>>

Kort nieuws

15 maart 2020 - Dit weekend weer veel nieuws uit onze branche die hard door de coronacrisis wordt geraak. Een overzicht:

 • Luchtvaartmaatschappij Transavia heeft toestemming gekregen om een aantal gestrande Nederlandse vakantiegangers uit Marokko op te halen. Door het in- en uitreisverbod van de Marokkaanse regering zitten veel toeristen vast in het land. Ook andere Europese landen halen hun landgenoten terug.
 • TUI en Kras hebben op dit moment zo’n 30.000 reizigers op een vakantiebestemming. De meesten kunnen hun vakantie gewoon afmaken en met de oorspronkelijke vlucht naar huis keren. Reizigers uit Marokko (400) en Spanje (7.000) worden vervroegd naar Nederland gehaald. 
 • Tot het eind van de maand meren er geen cruiseschepen af in Rotterdam. Alle rederijen die deze maand de Rotterdamse haven zouden aandoen hebben de besloten hun cruises in Europa te staken. Deze maand zouden nog zes schepen Rotterdam aandoen. 
 • NOC*NSF adviseert haar leden om alle clubbijeenkomsten - waaronder sportwedstrijden – tot en met 31 maart af te gelasten. Daarnaast roepen ze op om alle trainingslocaties voor topsporters voor dezelfde periode te sluiten. De sportkoepel geeft hiermee gehoor aan de oproep van de regering om het aantal sociale (sport) contacten sterk te verminderen. 
 • Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangescherpt. Naar zowel Spanje als de Canarische Eilanden wordt geadviseerd alleen noodzakelijke reizen (oranje) te ondernemen. 
 • De Zeeuws-Vlaamse gemeente Sluis heeft in overleg met de Middenstands Vereniging Sluis besloten zondag alle winkelen en horeca te sluiten. De grensplaats werd overlopen door Belgische toeristen die in eigen land niet meer naar het cafe of restaurant kunnen. Eerde was al besloten allen parkeerterreinen in Sluis, Breskens en Cadzand te sluiten.
 • Ook de STER, die alle reclame op de publieke omroep verzorgt, heeft veel last van de coronacrisis. Veel reisbedrijven en culturele instellingen hebben hun spots teruggetrokken. Behalve Turkije, die spot is nog in vrijwel elk reclameblok te zien. 
 • Het wintersportseizoen in Frankrijk, dat normaal tot eind april, begin mei doorloopt, is per direct door organisatie Skiables de France beëindigd. 


>>>

ANVR en SGR komen met corona-voucher


14 maart 2020 - ANVR heeft samen met SGR een corona-voucher ontwikkeld voor reizigers die willen omboeken of annuleren. Reizigers kunnen die gebruiken om later een andere reis te boeken. De voucher valt onder de garantie van de SGR en staat alleen open voor reisbedrijven die bij SGR zijn aangesloten.

ANVR en SGR willen hiermee zowel de reiziger de mogelijkheid bieden om op een later tijdstip de reis van zijn leven te maken als de reisonderneming de mogelijkheid geven in deze bizarre situatie zijn reisonderneming gezond te houden.
Volgens ANVR wordt de reisbranche op dit moment zwaar getroffen door de impact van de corona-uitbraak. Als de reiziger à la minute moet worden terugbetaald, kan de reisonderneming met cashflow-problemen te maken krijgen. Om dit te voorkomen heeft reissector ANVR samen met SGR de Corona-voucher in het leven geroepen. Deze valt dan ook onder dekking van dit garantiefonds, waardoor reizigers de zekerheid houden dat hun reeds betaalde reissom veilig is gesteld. Op een tijdstip waarop de reiziger weer aan vakantie denkt -wel binnen 1 jaar na uitgifte- kan hij deze voucher, die alleen kan worden uitgegeven door deelnemers aan SGR en voldoen aan de door SGR gestelde eisen, inwisselen bij de ANVR-reisonderneming waar hij deze voucher heeft ontvangen.

>>>


Keukenhof niet open


14 maart 2020 - Keukenhof gaat op 21 maart niet open voor het publiek. Dat is het gevolg van het verbod op bijeenkomsten met meer dan 100 personen die ook voor samenkomsten in de buitenlucht gelden.


Dat Keukenhof niet open kan is een enorme teleurstelling met grote financiële gevolgen voor alle betrokkenen waaronder honderden sierteeltbedrijven die meerwerken aan de Keukenhof. De verslagenheid onder de medewerkers en de partners die een jaar aan de voorbereiding hebben gewerkt is groot. Het park is op dit moment klaar voor de opening, de bloembollen bloeien en de bloemenshows zijn voor een groot deel ingericht. Volgens de Keukenhof komt de continuïteit op de lange termijn niet in gevaar. Of de Keukenhof na 31 maart nog open gaat, ligt aan de maatregelen van de autoriteiten.>>>


Verregaande maatregelen KLM


14 maart 2020 - De KLM neemt per direct ingrijpende maatregelen vanwege de impact van de wereldwijde coronacrisis. Volgens KLM zit de luchtvaart in een ongekende crisis die de maatschappij nopen om ingrijpende maatregelen om deze uitzonderlijke situatie het hoofd te bieden.


In maart zal naar verwachting de netwerkcapaciteit met een kwart afnemen. In de periode april-juni stijgt dat naar 30-40% en mogelijk meer. Dat betekent dat het aantal fte’s met 1.500-2.000 wordt gereduceerd. De investeringen worden met 300 tot 400 miljoen euro teruggebracht. Alle grote IT- en huisvestingsprojecten staan on hold. Ook wrdt per april de vloot met zes resterende Boeing 747 vliegtuigen uitgefaseerd. Door allerlei andere initiatieven moeten de uitgaven met 100 miljoen euro omlaag. Voor directie en management wordt de uitbetaling van het variabel loon over 2019 uitgesteld. Diensreizen, inhuur en consultancy worden per direct gestaakt.


Met de vakbonden wordt overlegd over uitstel van betaling voor de winstdeling, 30% werktijdverkorting voor KLM medewerkers in Nederland in het 2e kwartaal en het inroosteren van verlofdagen.


>>>


Veiligheidsregio's kondigen noodverordening af


14 maart 2020 - De maatregel die de Nederlandse regering donderdag afkondigde rond bijeenkomsten leek een verbod maar was het niet. Het was slechts een advies maar wel met het verzoek aan de veiligheidsregio’s toe te zien op de uitvoering. Dat noopt diverse veiligheidsregio’s om bijeenkomsten met meer dan 100 personen daadwerkelijk te verbieden.


De noodverordeningen gelden in Noord-Brabant, Midden-Nederland, Twente, Noord- en Noord- en Oost-Gelderland. Letterlijk staat in de verordening: ‘Alle openbare samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174 Gemeentewet waar meer dan 100 personen gelijktijdig samenkomen, die in gebouwen die openstaan voor publiek plaatsvinden inclusief de daarbij behorende erven alsmede die in de open lucht dan wel de openbare ruimte zijn verboden.’ Een overtreding van het verbod is strafbaar in artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht en wordt bestraft met een gevangenisstraf van maximaal drie maanden.>>>

Forse omzetdaling Nederlandse vrijetijdssector: HISWA RECRON maant kabinet tot spoedmaatregelen


13 maart 2020 - HISWA-RECRON roept het kabinet op om met spoed het maatregelen pakket van VNO-NCW en MKB Nederland uit te voeren. De toeristisch-recreatieve sector is extra kwetsbaar nu het coronavirus in alle hevigheid in Nederland is losgebarsten. Boekingen op vakantieparken en recreatiebedrijven lopen achter en reeds bestaande reserveringen worden geannuleerd.

Boekingen hollen achteruit
Momenteel melden bedrijven die zich richten op arrangementen en uitjes voor families, scholen en personeel een daling van de boekingsomzet van wel 70% ten opzichte van vorig jaar. De boekingen van individuen en huishoudens waren nog redelijk op peil, maar met het thuisblijfadvies worden ze nu geconfronteerd met annuleringen en een reserveringsstop. De verwachting is dat veel seizoensgebonden bedrijven de komende weken in liquiditeitsproblemen komen.

Maatregelen ook toepasbaar voor seizoensbedrijven 
HISWA-RECRON wil dat de aangekondigde maatregelen zoals de werktijdverkorting, borgstellingsregeling voor het mkb en een soepeler fiscaal beleid ook toepasbaar moeten zijn voor de specifieke situatie van bedrijven in de vrijetijdssector. Veel bedrijven zijn enkel het vakantieseizoen open, werken met tijdelijke contracten en hebben niet de fiscale mogelijkheden om leningen later terug te betalen. 

Omzet in vrije tijd kan niet worden ingehaald 
Voor de recreatie- en watersportsector is het van groot belang dat de regelingen met spoed worden ingevoerd en direct toegankelijk en werkbaar zijn voor met name mkb-bedrijven. Vrijwel alle bedrijven in deze sector zijn seizoensbedrijven die 60 tot wel 80% van hun jaaromzet moeten verdienen in vijf tot zeven maanden vanaf nu. Ruim 70% van deze ondernemingen zijn kapitaalintensieve kleine familiebedrijven met beperkte financiële reserves die afhankelijk zijn van Nederlandse én buitenlandse gasten. "Onze leden verkopen plezier door mensen samen te brengen in de vrije tijd en tijd is vergankelijk”, zegt Geert Dijks, directeur van HISWA-RECRON. "Tijd kun je niet bewaren en op voorraad houden. Als er annuleringen komen en geen nieuwe boekingen is er geen omzet. Je kunt dit na het seizoen niet inhalen en het seizoen start vandaag.”

>>>


Reisintentie naar Nederland zakt in


13 maart 2020 - De intentie van potentiële reizigers om een bezoek aan Nederland te brengen is met 50% gedaald. 

Dat blijkt uit een continue monitoring van NBTC op haar digitale kanalen. NBTC heeft al haar geplande voorjaarscampagnes en persactiviteiten on hold gezet. Momenteel worden er voorbereidingen getroffen om na de Covid-19 crisis Nederland (inter)nationaal sterk op de kaart te zetten binnen zowel het toeristische als zakelijke segment. 

Gecoördineerd door Gastvrij Nederland gaat NBTC op de kortst mogelijke termijn samen met de sector aan de slag om de impact die de uitbraak en de verspreiding van het Covid-19-virus op de bezoekerseconomie heeft, zoveel mogelijk te beperken en waar en wanneer mogelijk versneld te herstellen. Vandaag heeft hiertoe het eerste gezamenlijke overleg plaatsgevonden onder leiding van Gastvrij Nederland en in aanwezigheid van een aantal brancheorganisaties. Samen kijken ze naar de impact op korte termijn (afname en annuleringen van het inkomend en binnenlands bezoek) als ook de potentiële impact op langere termijn. Gezamenlijk sturen ze op een aanpak richting en in samenwerking met de overheid. 

>>>


Nederland weert vluchten uit coronalanden


13 maart 2020 - De komende twee weken zijn vluchten uit China, Iran, Italië, Zuid-Korea en Hong-Kong niet meer welkom op Nederlandse vliegvelden. 

Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat na afloop van de ministerraad bekend gemaak. De regeling geldt in ieder geval voor twee weken en gaat vanavond om 18.00 uur in. Alleen vluchten die dan al onderweg zijn mogen nog in Nederland landen. Voor Nederlanders die nog in die landen verblijven, wordt bekeken hoe ze kunnen worden gerepatrieerd.

>>>


Emirates plaatst thermische screening


13 maart 2020 - Vliegmaatschappij Emirates voert vanaf vandaag thermische screenings uit op Amerikaanse vluchten die vertrekken vanaf Dubai International Airport. Bij de vertrekhallen worden voor de Amerikaanse gates thermische scanners geplaatst. 

Wanneer blijkt dat een passagier een verhoogde temperatuur heeft, zullen zij verder worden getest. Dit is een aanvulling op de thermische screening die al bij aankomst voor alle passagiers bij de douane wordt gedaan.

Bovendien heeft Emirates vanaf vandaag haar vluchten tussen Dubai en Italië opgeschort, met als laatste vlucht 15 maart.

Uitgebreid reinigingsproces

Naast thermische screeningsprocedures op de luchthaven, heeft Emirates ook proactieve en vrijwillige maatregelen geïmplementeerd. Zo zijn de reinigings- en desinfectieprotocollen aangescherpt voor de 248 vliegtuigen die dagelijks Dubai verlaten. De luchtvaartmaatschappij gebruikt hoogwaardige reinigingschemicaliën waarvan bewezen is dat deze virussen en ziektekiemen doden. 

Bij vermoeden van, of een bevestigde besmetting van een infectieziekte aan boord, worden er onmiddellijk teams ingezet voor een grondige reiniging. Tijdens dit reinigings- en desinfectieproces worden de cabines volledig besproeid met desinfectiemiddel en wordt het ultramoderne luchtcirculatiesysteem van het vliegtuig, de HEPA-cabineluchtfilters, vervangen.

>>>


Welke maatregelen nemen de vakantieparken?


13 maart 2020- In Nederland zijn de meeste vakantieparken nog gewoon open maar worden wel de nieuwste maatregelen opgevolgd zodat zich in de faciliteiten niet meer dan 100 personen ophouden. In België is de situatie totaal anders omdat daar cafés, discotheken en restaurants tot 3 april moeten sluiten. Hotels blijven open maar verder worden alle recreatieve, sportieve en culturele activiteiten, publiek en privé, ongeacht hun omvang opgeschort.
 • Center Parcs volgt de voorschriften van de Belgische overheid. Daarom zijn alle parken van Center Parcs en Sunparks in Vlaanderen en Wallonië vanaf vrijdag 13-3-2020, 12.00 uur gesloten. Reizigers die onderweg zijn naar Center Parcs Erperheide, De Vossemeren of Les Ardennes of naar Sunparks Kempense Meren, De Haan aan Zee of Oostduinkerke moeten hun reis onderbreken en worden geadviseerd terug naar huis te gaan. De maatregelen gelden tot 3 april 2020. 
 • Roompot gaat er wat anders mee om en sluit haar Vlaamse park Breeduyn Village niet. Motivering is dat het park weinig faciliteiten heeft. Wel sluit Roompot in alle Noord-Brabantse parken de animatie, kidsclub, het zwembad en restaurant. De  winkel, de fietsverhuur en de snackbar blijven wel open. Het bedrijf neemt deze maatregelen op advies van het RIVM om de gezondheid van gasten te beschermen, risico’s vermijden en ze te ontzorgen.
 • Landal beperkt op haar Nederlandse parken het aantal personen dat tegelijkertijd in restaurants, zwembaden, e.d. is tot 80 personen. Op de Brabantse parken Landal Het Vennenbos en Landal De Lommerbergen zijn de zwembaden gesloten.  Op Hof van Saksen is het gehele zwembad (inclusief waterglijbanen) gesloten, het speelparadijs Harrewar heeft gereguleerde openingstijden en alle behandelingen en massages zijn stopgezet.

>>>


Attractieparken dicht, dierenparken open


13 maart 2020 - Nadat gisteren veel evenementen, sport en culturele instellingen aankondigden te gaan sluiten, melden vandaag diverse dagattracties dat ze gaan sluiten. Dierentuinen blijven open maar passen het programma wel aan. Veel kleinere attractieparken zijn nog gesloten en hebben begin april een opening voorzien. 

Een overzicht:
 • In afstemming met de Brabantse Veiligheidsregio’s heeft De Efteling besloten om het gehele park te sluiten, vooralsnog t/m 31 maart. Het attractiepark sluit per 14 maart en de hotels en resorts sluiten per 17 maart. Gasten die een verblijf voor dit weekend hebben geboekt, zijn nog gewoon welkom. Het golfpark en theater zijn inmiddels al gesloten en evenementen vanaf 100 personen zijn afgelast.
 • Toverland sluit van 14 tot en met 27 maart de deuren. "Het was geen makkelijke beslissing om de deuren van Toverland te sluiten”, vertelt Jean Gelissen jr., Algemeen Directeur. "Maar we hebben de maatschappelijke verplichting om aan de maatregelen vanuit het kabinet te voldoen. De gezondheid van onze gasten en onze medewerkers staat voorop.” Het besluit is genomen in overleg met de gemeente Horst aan de Maas. Mensen die al  een kaartje voor Toverland hadden gekocht voor de periode tot en met 27 maart, mogen hun ticket op een later moment inwisselen. Schoolreizen en groepsboekingen kunnen kosteloos gewijzigd of geannuleerd worden. 
 • Diergaarde Blijdorp is gewoon open. Wel zijn activiteiten met risico op groepsvorming gestaakt. Het volledige buitengebied is gewoon toegankelijk, maar de binnenlocaties zijn vanaf zaterdag 14 maart uit voorzorg afgesloten.
 • ARTIS blijft voorlopig open. Deze beslissing is genomen na uitvoerig overleg, zowel intern als met de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. Het park bevindt zich in de buitenlucht en biedt bezoekers voldoende ruimte om verspreid rond te lopen. Alle activiteiten en evenementen voor meer dan 100 personen, inclusief de lezingen van de ARTIS-academie, zullen de komende periode geen doorgang vinden. Om rijen bij de kassa te voorkomen, vragen ze bezoekers om hun toegangskaart online te kopen. Daarnaast wordt het aangeraden om zoveel mogelijk contactloos met je pinpas te betalen.
 • Duinrell heeft voor daggasten het Tikibad en de winterattracties tot en met 31 maart gesloten. Iedereen die voor een dag in die periode een ticket heeft gekocht bij Duinrell, kan deze kosteloos verplaatsen. Alle bedrijfsevenementen worden verplaatst naar een later moment in het jaar Duinrell heeft deze maatregelen afgestemd met de burgemeester van Wassenaar.
 • In Amsterdam is de populaire Heineken Experience gesloten op advies van de autoriteiten.
 • De Brabantse dierenparken van Libema  worden gesloten. Safaripark Beekse Bergen, ZooParc Overloon en Dierenrijk gaan zaterdag niet meer open.
 • In verband met het Coronavirus heeft Ouwehands Dierenpark ervoor gekozen, op basis van het advies van het RIVM en in overleg met de NVD en de gemeente, het park gedeeltelijk open te houden voor bezoekers. Het dierenpark biedt de ruimte  voor bezoekers om voldoende afstand te houden.   Alle looproutes, dierverblijven en speellocaties  in de buitenlucht zijn geopend.  Activiteiten waarbij mensen dichtbij elkaar  komen (met de medewerkers of andere bezoekers) zijn voorlopig komen te vervallen. Dit betreft  het gehele dagprogramma met de theatershows, voedermomenten en parkentertainment. 
 • Ook Burgers’ Zoo volgt het advies van de NVD en is open. Burgers’ beschikt over een ruim opgezet park van 45 hectare waar bezoekers zeer verspreid kunnen rondlopen.
 • De Belgische Plopsa-parken gaan dicht. In België moeten alle recreatieve activiteiten tot en met vrijdag 3 april opgeschort worden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

>>>


Horeca in zwaar weer en vraagt overbruggingsfonds


13 maart 2020 - Koninklijke Horeca Nederland (KHN) maakt zich ernstig zorgen over de economische impact van het coronavirus op de horecabranche. Het aantal annuleringen is gestegen met 48% en het aantal nieuwe reserveringen blijft uit. Uit onderzoek van KHN onder bijna 4.000 horecaondernemers blijkt dat 55% meer annuleringen ervaart van bestaande reserveringen dan normaal en ervaren zij gemiddeld 33% omzetverlies door de verschillende adviezen en maatregelen. KHN is in gesprek met de overheid over meerdere overbruggingsfondsen of -kredieten.

Brancheorganisatie KHN verwacht dat de negatieve gevolgen van het coronavirus voor langere tijd merkbaar zullen zijn. De maatregelen krijgen door de aankondigingen vanuit de Verenigde Staten en Den Haag nog meer impact. KHN roept het kabinet op om haast te maken met een actieplan om ondernemers te ondersteunen.
 
'De uitkomsten geven inzicht in de impact per regio, maar ook per type bedrijf. Op landelijk niveau is de onrust inmiddels groot. Op dit moment zien we dat vooral Brabant en Amsterdam zwaarder zijn getroffen, maar met de nieuwe maatregelen zien we dat de zorgen bij horecaondernemers uit andere regio’s ook snel toenemen,' meldt KHN.

Het omzetverlies voor maart wordt geschat op 33% (ofwel € 630 miljoen) en zal toenemen naar € 700 miljoen per maand, als de rest van Nederland de patronen van Brabant en Amsterdam volgt. 

Jaaromzet 2019
Het betekent overall een groot liquiditeitsprobleem omdat het bedrijfsresultaat inclusief ondernemersloon normaal gesproken zo’n € 300 miljoen is. Dat is zonder overheidssteun niet te overbruggen. Zeker niet voor de kleine ondernemer.
 
Oproep aan kabinet: tijd voor actieplan
In een brandbrief roepen KHN, MKB-Nederland en VNO-NCW het kabinet op om met verschillende maatregelen te komen. KHN en de werkgeversorganisaties eisen soepelere regels voor werktijdverkorting en maatregelen die liquiditeit ondersteunen. Gezamenlijk pleiten we voor het opzetten van een noodfonds voor ondernemers die voor langere tijd financiële schade oplopen als gevolg van het coronavirus. Ook kijken we met het kabinet naar de mogelijkheid voor renteloze overbruggingskredieten, garantiefondsen, speciale fiscale voordelen etc. Cruciaal en leidend bij deze oplossingen moet zijn dat ze op een snelle en effectieve manier ondernemers in staat stellen om een periode financieel te overbruggen. 

KHN is in gesprek met vertegenwoordigers van onder andere de ministeries van Economische Zaken & Klimaat en Sociale Zaken & Werkgelegenheid om de mogelijkheden te bespreken. Vooral de regeling voor werktijdverkorting zal meer ruimte moeten bieden voor de kleinere horecawerkgever.

Eerder deze week bleek dat de Europese Unie een investeringsfonds van 25 miljard euro opzet om economische problemen als gevolg van het coronavirus te bestrijden. KHN is ook op Europees niveau in gesprek om te kijken hoe het investeringsfonds kan worden ingezet om kleine bedrijven en de arbeidsmarkt te ondersteunen.

Verbinding met toerisme
Tevens pleit KHN voor voldoende steun en coulance voor de volledige toerisme- en reisbranche, waaronder luchtvaartmaatschappijen, om ook de toekomstige stroom van toeristen en zakelijke reizigers te waarborgen.

>>>


Opschaling coronamaatregelen evenementen van meer dan 100 mensen afgelasten

12 maart 2020 - In heel Nederland zijn extra maatregelen nodig om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. De maatregelen die in Noord-Brabant zijn genomen, gelden nu voor heel Nederland. Dat adviseert het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu aan de Rijksoverheid. Voor de toeristische sector is vooral belangrijk dat evenementen niet doorgaan. De maatregelen gelden in ieder geval tot 1 april 2020.

Veel musea dicht attracties en bungalowparken nemen extra maatregelen
Als gevolg van de maatregel zijn in Amsterdam het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum en het Stedelijk Museum gesloten. Ook het Concertgebouw heeft alle concerten afgelast. In de maatregelen worden attractieparken niet direct genoemd. De Efteling en Toverland laten desgevraagd weten dat zij aanwijzingen van de veiligheidsregio afwachten en vooralsnog zijn geopend voor publiek. De Efteling heeft wel het theater en het golfpark gesloten. Ook zakelijke evenementen met meer dan 100 personen worden geannuleerd. Libèma heeft Aviodrome direct gesloten. De dierentuinen van het bedrijf blijven open maar daar zijn de publieksactiviteiten die groepen belangstellenden trekken afgelast. De capaciteit van de restaurants wordt verlaagd naar 60 plekken. Duinrell heeft het Tikibad en Attractiepark voor dagbezoekers gesloten. Voor maximaal 100 verblijfsgasten is het Tikibad wel geopend. De voor de watersport belangrijke beurs HISWA Amsterdam Boat Show, die op 11 maart is geopend, is alweer gesloten. 

Disneyland Parijs gaat vanaf maandag dicht. Ook de parken van Disney in Florida en Californië sluiten. De hotels bij de parken blijven wel open. Eerder werden de parken in Azië gesloten. Madurodam is vooralsnog gewoon open. maar neemt wel aanvullende maatregelen. Zo halveren ze de capaciteit van de attracties, zodat bezoekers op gepaste afstand van elkaar blijven. Restaurants en andere overdekte ruimtes blijven geopend, maar worden per direct afgeschaald in capaciteit, zodat er maximaal 80 personen tegelijk in eenzelfde ruimte aanwezig kunnen zijn.

De Nederlandse vakantieparken van Center Parcs blijven gewoon open. Het subtropisch zwemparadijs Aqua Mundo blijft geopend voor de gasten maar er mogen maar maximaal 100 personen tegelijkertijd aanwezig zijn. De openingstijden van de Aqua Mundo zullen worden verruimd. De Market Dome blijft geopend voor de gasten waarbij Center Parcs ervoor zorgt dat er maximaal 100 personen tegelijkertijd aanwezig zijn in een bepaalde outlet, bijvoorbeeld een restaurant, winkel of speelparadijs. Gasten van Landal GreenParks mogen binnen 28 dagen van vertrek kosteloos omboeken op hetzelfde park voor een andere periode in 2020. 

Maatregelen die zijn afgekondigd:

- Evenementen met meer dan 100 mensen moeten worden afgelast.
- Dat betekent ook dat musea, theaters en sportscholen dicht gaan en concerten niet doorgaan
- bezoek aan ouderen en andere kwetsbare mensen beperken.
- Mensen met milde klachten moeten thuisblijven


Weer grip krijgen op besmettingen

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ziet steeds meer patiënten waarbij de bron van besmetting niet duidelijk is. Ook blijkt na de analyse van virussen van patiënten, dat ze onderling vaak verschillen. Dit vormt een aanwijzing dat het virus zich in Nederland aan het verspreiden is. Om wijde verspreiding tegen te gaan adviseert het RIVM nu maatregelen te nemen.

De maatregelen zijn erop gericht dat mensen minder contact met elkaar hebben en dat mensen met klachten thuis blijven. Als de verspreiding langzamer gaat, zijn er minder mensen tegelijkertijd ziek. De zorg voor patiënten kan hierdoor de komende tijd beter gewaarborgd blijven, meldt RIVM.

>>>


ANVR stuurt brandbrief aan minister Wiebes


12 maart 2020 - ANVR-directeur Frank Oostdam heeft een brandbrief gestuurd aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. 

De ANVR-voorman maakt zich grote zorgen over de continuïteit van veel reisbedrijven: "Onze bedrijven (veelal echte MKB-bedrijven) worden op dit moment niet alleen geconfronteerd met een enorme daling van het aantal boekingen (50 tot 70% met pieken naar boven); ook het aantal annuleringen neemt hand over hand toe. Niet alleen omdat de consument zelf annuleert, maar vooral omdat wereldwijd gebieden worden afgesloten voor reizigers.” Behalve dat het zakelijk reizen tot een minimum wordt beperkt, worden ook congressen en events -die door tal van leden in onze achterban worden georganiseerd- geannuleerd. Dit met grote financiële consequenties voor de betrokken bedrijven. 

Oostdam stelt in de brief aan Wiebes dat de meivakantie, die normaal gesproken nu wordt geboekt, voor de branche als verloren wordt beschouwd. "Uiteraard hopen wij dat de corona-epidemie over enige tijd wordt ingedamd. Dat kan betekenen dat onze bedrijven nog, een kleine, kans maken het omzetverlies enigszins te beperken.”

In de brief refereert Oostdam aan  Duitsland en de EU waar nu al al ondersteunende noodmaatregelen voor ondernemers worden genomen. Oostdam spoort Wiebes aan om op heel kort termijn ook zelf met maatregelen te komen die de liquiditeitspositie van de reisbedrijven kan ondersteunen teneinde er mede voor te zorgen dat de continuïteit van onze bedrijven niet in gevaar komt.

>>>


Veel maatregelen in Nederland


12 maart 2020 - In Nederland worden door veel organisaties maatregelen genomen rond de uitbraak. Een greep uit de maatregelen:

 • Staatsbosbeheer heeft tot en met 3 april  alle excursies en bijeenkomsten afgelast. Uit voorzorg, voor zowel medewerkers als voor vrijwilligers en het publiek, zijn deze maatregelen van kracht in heel Nederland. 
 • Ikea sluit in vijf winkels de kinderspeelplaatsen Smaland. Het gaat om vestigingen in Heerlen, Utrecht, Eindhoven, Breda en Barendrecht. In die regio’s is het Coronavirus breder verspreid. 
 • De Efteling gaat het aantal bezoekers in de wachtrij per direct beperken. Bij horecagelegenheden worden tafels weggehaald zodat bezoekers verder uit elkaar zitten. Ook in het Efteling Theater worden mensen gespreid over de zaal. 
 • Vanaf Eindhoven Airport vliegen 20% meer privé jets omdat reizigers niet meer in een lijnvlucht willen reizen. 
 • Golazo Sports heeft zojuist besloten om al zijn evenementen tot en met 19 april te verplaatsen naar een datum later in dit jaar. Het gaat onder andere om de NN Marathon Rotterdam en de Utrecht Marathon. De organisatie acht het niet verantwoord gezien de laatste ontwikkelingen en huidige situatie rondom het COVID-19 om de evenementen plaats te laten vinden. 

We zijn het coronadossier op 28 februari gestart. Alle berichten tot en met 12 maart staan in een apart artikel: https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42374/coronadossier-tot-en-met-12-maart-2020/?topicsid= Trefwoorden: corona, crisis, attractieparken, dierentuinen, beleid, CELTH, cultuur, musea, theaters, podia, dagrecreatie, duurzaam toerisme, evenementen, horeca, hotels, restaurants, cafés, fastfood, leisure, marketing, natuur, onderzoek, reisbranche, luchtvaart, retai, sport, toerisme, vakanties, verblijfsrecreatie, campings, bungalowparken, groepsaccommodaties, watersport, jachthavens, wellness, zakelijk toerisme

||| Blogs |||

26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
24/03/20
Leidt het coronavirus straks tot een reset in ons denken en handelen?
En dan nu wat positief nieuws over het coronavirus2020. Alleen al om de allitererende getallen zou j...
09/03/20
Pleasure for all!; overprikkelde dagattracties in Nederland …?
Goed nieuws voor 20 procent van de wereldbevolking die overprikkeld is: ‘Six Flags’ 26 theme par...
26/02/20
HAL-lelujah – what’s in a name?
What’s in a name? Met deze gevleugelde uitspraak in Romeo en Juliet wilde Shakespeare aangeven dat...
03/02/20
Overtoerisme!
Overtoerisme!
03/02/20 · Beleid · Toerisme · Hans van Leeuwen - Trendwatcher, Adviseur & Concept Ontwikkelaar Recreatie & Toerisme | Lees meer
Overtoerisme zal ongetwijfeld als een van de meest prominente nieuwkomers in de Dikke Van Dale worde...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

29/03/20
Hoe gaan de DMO’s in het land om met de coronacrisis?
Hoe gaan de DMO's in Zeeland, Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel, Drenthe en Groningen om met de coronacrisis? Deel 2.
29/03/20
Lappendeken aan maatregelen voor verblijfsrecreatie, HISWA-RECRON spreekt van chaos
Het besluit zat er al een tijdje aan te komen: Alle vakantieverblijven in Zeeland gaan op last van d...
27/03/20
Hoe gaan de DMO’s in het land om met de coronacrisis?
Hoe gaan de DMO's in Zeeland, Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel, Drenthe en Groningen om met de coronacrisis? Deel 1.
27/03/20
Horeca zit niet stil maar leert online
Meer dan 7000 gratis licenties voor online leren zijn er in de afgelopen week afgenomen bij Koninkli...
26/03/20
Verblijfsrecreatie en het coronavirus
Het coronavirus leidt tot uiteenlopende besluiten bij de verblijfsrecreatie. Zo blijft Roompot vooralsnog in aangepaste versie open, terwijl Center Parcs tussen 13 en 16 maart besloot alle parken te sluiten. Baptiste van Outryve van Roompot en Marthijn Tabak van Center Parcs geven een toelichting.
25/03/20
Geert Dijks: situatie in de branche is penibel
De focus van media en beleidsmakers in de coronacrisis ligt voor wat betreft de gastvrijheidssector op de reisbranche en de horeca. Heel begrijpelijk want de horeca is dicht en de reisbranche moest heel veel vakantiegangers repatriëren uit verre landen. Voor de watersport en de verblijfsrecreatie is nauwelijks aandacht. Terwijl deze sector aan de vooravond staat van een verloren voorseizoen en misschien wel een mislukte zomer. Achter de schermen werkt HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie, hard aan het ondersteunen van haar leden en de lobby. Dat is hard nodig want directeur Geert Dijks kwalificeert de situatie van de branche als ‘penibel’. Oplossingen zijn er ook want er wordt hard gewerkt aan een voucher met garantiefonds zodat bedrijven niet leeglopen op het terugbetalen van geboekte accommodaties, ligplaatsen en huurboten.
24/03/20
Samen uit de crisis: R&T gratis
In een normale wereld verschijnt vakblad R&T gewoon op papier. De artikelen uit R&T verschij...
24/03/20
Ons virtueel prikbord van hoop en inspiratie
Naast ons coronadossier met actualiteiten willen we in deze nare tijden ook hoop en inspiratie bieden.