Store
Store

Het Vakantiepark in Nederland

Het Vakantiepark in Nederland

De markt voor vakantieparken is zeer divers en in alle opzichten volop in beweging. Buitenlandse investeerders betreden de markt, de omvorming van campings naar bungalow- of chaletparken gaat onverminderd door, maar ook compleet nieuwe parken worden uit de grond gestampt, 1.800 boerderijcampings proberen op kleine schaal de gast rust en ruimte te bieden, daarnaast staan bungalowparken en campings nog maar aan de vooravond van verregaande technologische ontwikkelingen en vragen ze zich af bij welk samenwerkingsverband of boekingsplatform ze moeten aansluiten.

En allemaal worstelen ze met de wispelturige en ongrijpbare consument, branchevervaging, sterke concurrentie en een grote investeringsdruk. Om nog maar te zwijgen over vakantieparken die ‘end of life’ zijn, parken die uitgeponde accommodaties willen renoveren en campings die twijfelen over de camper of de keuze tussen een natuurlijke camping met weinig voorzieningen of een full service vijfsterrencamping.

Daarnaast willen beleidsmakers meer grip op de sector krijgen om negatieve effecten te voorkomen of juist het toerisme aan te jagen. Problemen en uitdagingen die om een gedegen en integraal fundament en inzicht vragen in de branche wat er tot op heden niet is.

Voor wie is deze publicatie een must-read?

Dit boek is bestemd voor een brede doelgroep. Iedereen die beroepsmatig, voor studie, hobby of uit algemene interesse meer wil weten over geschiedenis, heden en toekomst van het vakantiepark in Nederland, zal hierin iets van zijn of haar gading vinden. Het boek is ook bedoeld voor beleidsmakers die meer grip op de sector willen krijgen om negatieve effecten te voorkomen of juist het toerisme aan te jagen. Ondernemers, financiers, leveranciers en anderen die werkzaam zijn in de sector worden hopelijk geïnspireerd door alle onderwerpen die worden uitgediept en door de praktijkvoorbeelden van diverse vakantieparken geïllustreerd.

"Rolf Nijdam deed grondig onderzoek naar de vakantieparken in Nederland. Het resultaat is een doorwrocht werk met veel feiten, casuïstiek en heerlijke citaten. En zo is er naast ‘dedikkevandam’ ("van aardappel tot zwezerik’) als ‘ultieme vraagbaak’ voor de liefhebbers van gastronomie, nu ook de ‘dikke Nijdam’ voor iedereen die iets met vakantieparken wil.”

Martin Maassen, hoofd leisure en recreatie HISWA-RECRON

Wat staat er in?

Hoofdstuk 1 definieert, inventariseert en analyseert. Door een uitgebreide dataverzameling en interpretatie van cijfers en feiten wordt een stevig fundament gelegd voor de volgende hoofdstukken. In hoofdstuk 2 kijken we terug: hoe is het vakantiepark in Nederland geworden zoals het nu is? Door ruim honderd jaar terug te gaan in de tijd volgen we de ontwikkeling van het vakantiepark en het tijdsgewricht waarin het zich ontwikkelde. Zonder klanten geen bedrijf en zonder gasten geen vakantiepark. 

Het segmenteren van deze gast en zijn motivatie om een vakantiepark te bezoeken, is het onderwerp van hoofdstuk 3. Alle vakantieparken liggen op ‘unieke locaties’. Dit ruimtelijke aspect vertaalt zich in een onroerend goed-perspectief, dat uitgebreid aan bod komt in hoofdstuk 4. 

Hoofdstuk 5 beziet het vakantiepark van binnenuit en behandelt alle aspecten die bij het exploiteren van een verblijfsrecreatief bedrijf komen kijken. De rol die de overheid én de regio waarin het vakantiepark is gesitueerd spelen in de ontwikkeling van de sector, komen aan bod in hoofdstuk 6.

Tenslotte komen in hoofdstuk 7 alle ontwikkelingen samen. Externe kansen en bedreigingen worden geduid en omgezet in enkele relevante toekomstscenario’s die we op de lange termijn kunnen verwachten. Elk hoofdstuk bevat tevens enkele praktijkcasussen. 

Samengevat bestaat het boek uit een analyse van de huidige situatie (hoofdstuk 1), geeft het de geschiedenis en de toekomst van het vakantiepark weer (hoofdstuk 2 en hoofdstuk 7) en geeft het vanuit diverse perspectieven (gast, investeerder, beheerder, overheid/regio in respectievelijk hoofdstuk 3 t/m 6) context en inzicht in het verschijnsel vakantiepark.

"Al jaren is de vrijetijdssector van grote betekenis voor de Nederlandse economie en verantwoordelijk voor een groeiende werkgelegenheid. Vakantieparken spelen daarin een belangrijke rol. In deze eerste uitgave over het vakantiepark in Nederland schetst auteur Rolf Nijdam de vele elementen die een vakantiepark toekomstbestendig maken en het belang van het organiserend en investerend vermogen van partners in de gouden vierhoek. Met deze uitgave verschijnt het eerste complete boek over vakantieparken in Nederland.”

Michiel Flooren, lector Regio-ontwikkeling Saxion hogeschool

Hoe kan ik bestellen?

Deze publicatie kan eenvoudig via de store van NRIT worden besteld. Het boek 'Het vakantiepark in Nederland" verschijnt in maart 2021. De prijs van de publicatie is € 65,-.

65,00 (excl. btw)
Toevoegen aan mandje

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

29/09/22
Exclusief voor leden
Beste steden voor generatie Z
DMO's opgelet, de gangbare generaties hebben allemaal hun eigen wensen. Generatie Z kijkt heel anders naar vrijetijd doorbrengen in een stad dan de babyboomers.
29/09/22
Wat leverde het rondetafelgesprek van de Tweede Kamer over het opkopen van vakantieparken op?
Woensdag 28 september organiseerde de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over het opkopen van vakantieparken. In dat gesprek gingen Kamerleden in gesprek met de onderzoekers, sector, overheid en huurders. Wat gaf dat voor een beeld?
28/09/22
Bodemprocedure volledige vergoeding voor horeca na coronamaatregelen
Vandaag diende de zitting in de bodemprocedure die Koninklijke Horeca Nederland (KHN) namens acht individuele horecaondernemers tegen de Staat heeft aangespannen. Zij vorderen volledige compensatie van het door hen onevenredig geleden nadeel als gevolg van de coronamaatregelen.
28/09/22
De dagrecreatie in Overijssel is vitale sector
Het gaat goed met de vitaliteit van de dagrecreatie in Overijssel. Dat blijkt uit onderzoek van het ...
27/09/22
Datatool Limburg Marketing geeft uniek inzicht in bezoeker regio
Limburg Marketing heeft in samenwerking met de Universiteit Maastricht een unieke datatool ontwikkel...
27/09/22
Bekende Haagse locaties opnieuw beleven met blow up art
Vaak lopen we bijna achteloos langs de vele monumentale plekken die de Haagse binnenstad rijk is. Maar dat gaat de komende weken veranderen.
26/09/22
Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen lanceert bezoekersinformatie monitor
Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen lanceert vandaag de Bezoekers Informatie Monitor. Het is de eerste t...
26/09/22
Twentse campings enorm gestegen in populariteit
Uit onderzoek van de RekreaVakkrant (augustus 2022) blijkt dat de regio Twente een bovengemiddelde g...