Store
Store

Het Vakantiepark in Nederland

Het Vakantiepark in Nederland

De markt voor vakantieparken is zeer divers en in alle opzichten volop in beweging. Buitenlandse investeerders betreden de markt, de omvorming van campings naar bungalow- of chaletparken gaat onverminderd door, maar ook compleet nieuwe parken worden uit de grond gestampt, 1.800 boerderijcampings proberen op kleine schaal de gast rust en ruimte te bieden, daarnaast staan bungalowparken en campings nog maar aan de vooravond van verregaande technologische ontwikkelingen en vragen ze zich af bij welk samenwerkingsverband of boekingsplatform ze moeten aansluiten.

En allemaal worstelen ze met de wispelturige en ongrijpbare consument, branchevervaging, sterke concurrentie en een grote investeringsdruk. Om nog maar te zwijgen over vakantieparken die ‘end of life’ zijn, parken die uitgeponde accommodaties willen renoveren en campings die twijfelen over de camper of de keuze tussen een natuurlijke camping met weinig voorzieningen of een full service vijfsterrencamping.

Daarnaast willen beleidsmakers meer grip op de sector krijgen om negatieve effecten te voorkomen of juist het toerisme aan te jagen. Problemen en uitdagingen die om een gedegen en integraal fundament en inzicht vragen in de branche wat er tot op heden niet is.

Voor wie is deze publicatie een must-read?

Dit boek is bestemd voor een brede doelgroep. Iedereen die beroepsmatig, voor studie, hobby of uit algemene interesse meer wil weten over geschiedenis, heden en toekomst van het vakantiepark in Nederland, zal hierin iets van zijn of haar gading vinden. Het boek is ook bedoeld voor beleidsmakers die meer grip op de sector willen krijgen om negatieve effecten te voorkomen of juist het toerisme aan te jagen. Ondernemers, financiers, leveranciers en anderen die werkzaam zijn in de sector worden hopelijk geïnspireerd door alle onderwerpen die worden uitgediept en door de praktijkvoorbeelden van diverse vakantieparken geïllustreerd.

"Rolf Nijdam deed grondig onderzoek naar de vakantieparken in Nederland. Het resultaat is een doorwrocht werk met veel feiten, casuïstiek en heerlijke citaten. En zo is er naast ‘dedikkevandam’ ("van aardappel tot zwezerik’) als ‘ultieme vraagbaak’ voor de liefhebbers van gastronomie, nu ook de ‘dikke Nijdam’ voor iedereen die iets met vakantieparken wil.”

Martin Maassen, hoofd leisure en recreatie HISWA-RECRON

Wat staat er in?

Hoofdstuk 1 definieert, inventariseert en analyseert. Door een uitgebreide dataverzameling en interpretatie van cijfers en feiten wordt een stevig fundament gelegd voor de volgende hoofdstukken. In hoofdstuk 2 kijken we terug: hoe is het vakantiepark in Nederland geworden zoals het nu is? Door ruim honderd jaar terug te gaan in de tijd volgen we de ontwikkeling van het vakantiepark en het tijdsgewricht waarin het zich ontwikkelde. Zonder klanten geen bedrijf en zonder gasten geen vakantiepark. 

Het segmenteren van deze gast en zijn motivatie om een vakantiepark te bezoeken, is het onderwerp van hoofdstuk 3. Alle vakantieparken liggen op ‘unieke locaties’. Dit ruimtelijke aspect vertaalt zich in een onroerend goed-perspectief, dat uitgebreid aan bod komt in hoofdstuk 4. 

Hoofdstuk 5 beziet het vakantiepark van binnenuit en behandelt alle aspecten die bij het exploiteren van een verblijfsrecreatief bedrijf komen kijken. De rol die de overheid én de regio waarin het vakantiepark is gesitueerd spelen in de ontwikkeling van de sector, komen aan bod in hoofdstuk 6.

Tenslotte komen in hoofdstuk 7 alle ontwikkelingen samen. Externe kansen en bedreigingen worden geduid en omgezet in enkele relevante toekomstscenario’s die we op de lange termijn kunnen verwachten. Elk hoofdstuk bevat tevens enkele praktijkcasussen. 

Samengevat bestaat het boek uit een analyse van de huidige situatie (hoofdstuk 1), geeft het de geschiedenis en de toekomst van het vakantiepark weer (hoofdstuk 2 en hoofdstuk 7) en geeft het vanuit diverse perspectieven (gast, investeerder, beheerder, overheid/regio in respectievelijk hoofdstuk 3 t/m 6) context en inzicht in het verschijnsel vakantiepark.

"Al jaren is de vrijetijdssector van grote betekenis voor de Nederlandse economie en verantwoordelijk voor een groeiende werkgelegenheid. Vakantieparken spelen daarin een belangrijke rol. In deze eerste uitgave over het vakantiepark in Nederland schetst auteur Rolf Nijdam de vele elementen die een vakantiepark toekomstbestendig maken en het belang van het organiserend en investerend vermogen van partners in de gouden vierhoek. Met deze uitgave verschijnt het eerste complete boek over vakantieparken in Nederland.”

Michiel Flooren, lector Regio-ontwikkeling Saxion hogeschool

Hoe kan ik bestellen?

Deze publicatie kan eenvoudig via de store van NRIT worden besteld. Het boek 'Het vakantiepark in Nederland" verschijnt in maart 2021. De prijs van de publicatie is € 65,-.

65,00 (excl. btw)
Toevoegen aan mandje

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

26/02/21
Bordjes weg, bordjes terug, beroering in fietsland
Heel wat beroering deze week bij de langeafstandfietsers. Routenetwerk Twente had een deel van de bewegwijzering van de LF-14 Saksenroute verwijderd. De toeristische belangenbehartigers compleet in de gordijnen omdat de route die door drie provincies loopt, onbruikbaar was geworden. Inmiddels worden de bordjes weer teruggeplaatst maar het onderliggende conflict is daarmee nog niet uit de wereld.
26/02/21
Europese reissector doet voorstellen om reizen weer op te starten
Vandaag hebben 60 Europese reis- en toerismeorganisaties, waarin ook de Nederlandse reisbrancheorgan...
26/02/21
Hoe hebben de Nederlandse logiesaccommodaties in 2020 gepresteerd?
Nederlandse logiesaccommodaties hebben vorig jaar 30% minder overnachtingen van gasten geregistreerd, het aantal gasten daalde met 40% harder omdat Nederlandse gasten langer bleven. Voor groepsaccommodaties en hotels was 2020 een extreem slecht jaar. Kampeer- en huisjesterreinen deden het met minnen nog relatief goed
25/02/21
VisitBrabant organiseert websessie met tips en tools voor komend seizoen
Op donderdag 11 maart organiseert VisitBrabant de websessie T-Tijd | Tijd voor Toerisme. In deze gratis websessie krijgen Brabantse vrijetijdsondernemers allerlei praktische tips en tools aangereikt waarmee zij direct aan de slag kunnen ter voorbereiding op het toeristische seizoen dat voor de deur staat.
24/02/21
The Rolling Stones – Unzipped kan nog tot 18 april in Nederland zijn
Het Groninger Museum verlengt The Rolling Stones – Unzipped tot en met 18 april 2021. De verlenging is een uiterste poging van het museum om de tentoonstelling zo lang mogelijk open te houden en zoveel mogelijk bezoekers toe te kunnen laten. Hierna is geen verlenging meer mogelijk omdat de expositie vanaf juni te zien is in het Franse Marseille.
24/02/21
Verhoging steun vaste lasten (TVL) lichtpuntje voor horeca
Ondernemers krijgen in het eerste en tweede kwartaal van 2021 een hogere maximale tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL). Ook verhoogt het kabinet in het eerste kwartaal de maximale voorraadsubsidie voor de gesloten detailhandel van 200.000 euro naar 300.000 euro. Het kabinet trekt voor deze verruiming 375 miljoen euro uit. Dat schrijven minister Van ’t Wout en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vandaag aan de Tweede Kamer.
24/02/21
Sifra Mooren start campingplatform
Waar campingverblijf bij Nederlanders al erg bekend is, gaat de interesse in luxe kampeeraccommodaties (glamping) met eigen faciliteiten omhoog. Een trend die door de specalisten van Groepen.nl is opgepakt.
24/02/21
7 miljoen euro subsidie voor bereikbaar houden jachthavens IJsselmeer
Vaargeulen in het IJsselmeergebied slibben makkelijk dicht. Om geulen en jachthavens bereikbaar te houden, biedt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland subsidie voor de baggerwerkzaamheden. Dat is nodig, het gaat om 242 jachthavens in deze regio.