Kennisbank
Kennisbank

Vrijetijdstudies:Vrijetijdstudies
is het enige Nederlandstalige (semi-)wetenschappelijke tijdschrift gericht op de vrijetijdssector, waarin onderzoeksuitkomsten en beleidsvoornemens over verschillende deelvelden van de vrije tijd - sport, recreatie, toerisme, media, vrijwilligerswerk, ruimte- en tijdgebruik - met elkaar in verband worden gebracht en in samenhang worden geanalyseerd. Wilt u publiceren in Vrijetijdstudies? Klik dan hier voor meer informatie. Vrijetijdstudies ontvangen? Klik dan hier.

In Vrijetijdstudies:

12/05/21   ·
De overlevingsstrategieën van informele toerisme ondernemers in Thailand
In dit artikel worden de hoogtepunten besproken van het proefschrift “The practice of informal tourism entrepreneurs: a Bourdieusian perspective” door Erdinç Çakmak, senior onderzoeker en hogeschool docent aan Breda University of Applied Sciences.  Deze dissertatie over de dagelijkse praktijk van informele toerisme ondernemers is succesvol verdedigd op 11 maart 2020 op Wageningen University & Research.
12/05/21 · Beleid · Toerisme | Lees meer
07/05/21   ·
Exclusief voor leden
Flight compensation: profitable or pitiful?
In de scriptie “Flight compensation: profitable or pitiful?” heeft NHL Stenden-studente de vraag naar vrijwillige bijdrage ter compensatie van de CO² uitstoot van vluchten onderzocht en de prijselasticiteit hiervan bepaalt. Zo blijkt vluchtcompensatie tamelijk prijsinelastisch, zowel voor Europese als intercontinentale vluchten, maar wel elastischer zodra het keerpunt van elasticiteit wordt overschreden. De prijzen die luchtvaartmaatschappijen hanteren voor CO²-compensatie voor vluchten zijn daardoor niet in overeenstemming met de prijselasticiteit van de vraag onder Nederlandse luchtreizigers.
06/05/21   ·
Exclusief voor leden
Forum: Sociale afstand en de belofte van toerisme
In dit artikel zal ik beargumenteren dat het wijdverbreide angstgevoel dat gedeelde ruimtes waarin mensen samenkomen gevaarlijk zijn mogelijk blijft voortbestaan en dat infrastructuur en toeristische bestemmingen zullen worden aangepast om deze angst te ondervangen, ten koste van intermenselijk contact in toerisme.
06/05/21 · Toerisme | Lees meer
06/05/21   ·
Exclusief voor leden
Reacties op Forumbijdrage van Edward Huijbens: Sociale afstand en de belofte van toerisme
In de Forumbijdrage 'Sociale afstand en de belofte van toerisme' betoogt Edward Huijbens dat de essentie van toerisme, namelijk ontmoetingen met ‘de ander’, steeds meer onder druk zal komen te staan. De reeds bestaande trend tot grotere sociale afstand die mogelijk gemaakt wordt door de ‘digitale transformatie’ zal versterkt worden door corona-maatregelen. In dit artikel reageren Ko Koens & Roos Gerritsma en Bas Hillebrand. Het laatste woord is voor Edward Huijbens met een reactie op de commentaren. Een boeiende discussie.
06/05/21 · Toerisme | Lees meer
06/05/21   ·
Exclusief voor leden
Grenzen en biologisch burgerschap: internationaal toerisme en migratie in tijden van Covid-19
Het nieuwe en ernstige karakter van het virus en het gemak waarmee Covid-19 wordt overgedragen, hebben geleid tot verreikende en ongekende internationale reisbeperkingen. Dit essay richt zich op de manieren waarop nationale regeringen tijdens het begin van de Covid-19 crisis de internationale mobiliteit, waarvan ze de afgelopen decennia steeds afhankelijker zijn geworden, in goede banen probeerde te leiden. Het artikel gebruikt het concept van ‘biologisch burgerschap’ als een lens om te onderzoeken hoe de Covid-19-pandemie een nieuw perspectief biedt op eeuwenoude politieke dilemma’s van het in toom houden van de verspreiding van besmetting. Door die lens kan de opkomst van nieuwe ruimtelijke vertrouwensrelaties in de vorm van ‘bubbles’, luchtbruggen en verbindingscorridors worden gezien. Hier pleit ik voor de waarde van het steeds zichtbaarder maken van de manieren waarop onze biologische identiteit zich verhouden tot onze politieke identiteit in een steeds meer geglobaliseerde wereld.
06/05/21   ·
Exclusief voor leden
Covid-19 pandemie laat zien dat wandelaar meer ruimte nodig heeft
Wandelen is sinds de Covid-19 uitbraak populairder dan ooit. Niet alleen in de eerste intelligente lockdown in 2020, maar ook later in dat jaar trok Nederland er massaal op uit. Er werd volop gewandeld; niet alleen in natuurgebieden, maar ook in de stad en vanaf de voordeur. Het mooie voorjaarsweer was er perfect voor. In dit artikel wordt een beeld geschetst van wandelgedrag in Coronatijd. Dat kan niet zonder eerst in te gaan op het wandelen vóór de Covid-19 uitbraak. Vervolgens is er het moment dat de samenleving in meerdere of mindere mate op slot ging. Hoe reageerde de wandelaar en hoe reageerde de omgeving? Tot slot is er de toekomst zonder Corona. Wat kan er worden geleerd uit de afgelopen tijd?
06/05/21 · Dagrecreatie | Lees meer
06/05/21   ·
Exclusief voor leden
Het Oog: Hybride Hospitality: een weerbare toekomst voor hotels?
De impact van de Corona pandemie op de bezettingsgraad en zelfs het voorbestaan van hotels is enorm. Waar sommige hotels dichtgingen, bleven andere hotels open, zo ook in Amsterdam, de stad die traditiegetrouw de meeste hotelovernachtingen kent. De redactie ging daar op zoek naar een hotel die andere verdienmodellen hanteert dan de meeste hotels. Het interview met de bevlogen operations director vond begin januari vanwege de strenge lockdown digitaal plaats. Reinier, via jouw LinkedIn profiel zag ik dat je de afgelopen bijna twintig jaar, vele opleidingen hebt gevolgd in het binnen- en buitenland, vaak in combinatie met een baan aldaar. Je noemt jezelf: ‘A global hospitality nomad, my experience includes work in hospitality in Europe, North America (USA & Mexico) and the Caribbean.’ Voordat we het gaan hebben over jouw huidige baan; kun je aangeven waar jouw fascinatie vandaan kwam om in deze sector te willen gaan werken?
06/05/21 · Horeca | Lees meer
05/05/21   ·
Exclusief voor leden
Reizen naar morgen
In toerisme draait het om de bestemming: de locatie waar we op vakantie naar toe reizen om even afstand te nemen van onze vertrouwde door sleur geplaagde leef- en werkplek. Maar de vakantiebestemming is meteen leef- en werkplek van anderen, de lokale bewoners. De spanningen die het samenkomen van beide groeperingen op één locatie kunnen oproepen kennen we allemaal. Het woord overtoerisme jaagt nog steeds iedereen in de gordijnen. Een schrikbeeld waar we na corona niet naar terug moeten, zo is algemeen de overtuiging. Maar omdat zowat de hele wereld staat te popelen om na deze langdurige pandemie de teugels te laten vieren ligt het voor de hand te verwachten dat we onszelf niet in toom kunnen houden. Bewoners zullen zich opnieuw in de verdrukking geplaatst voelen.
05/05/21 · Toerisme · Vakanties | Lees meer
14/04/21   ·
De inspiratie van Jorrit Snijder
In de vaste rubriek 'De inspiratie van...' in Vrijetijdstudies deze keer Jorrit Snijder, de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van de Breda University of Applied Sciences.
11/03/21   ·
Exclusief voor leden
‘Blussen of terugveren?’ Een terugblik op de intelligente lockdown vanuit het perspectief van lokaal vrijetijdsbeleid
De mondiale COVID-19 pandemie stelt het aanpassingsvermogen van samenlevingen danig op de proef. In dit kader gingen we voor dit artikel in gesprek met enkele beleidsmakers over hoe zij de eerste maanden van de pandemie hebben beleefd. Welke dilemma’s doen zich ten aanzien van gestelde beleidsdoelen voor, welke instrumenten zijn voor handen? Is er überhaupt tijd en ruimte om vooruit te denken? En betrek je maatschappelijke partners en bedrijfsleven? We spraken met zes Brabantse beleidsmakers die werken aan de vraagstukken op het terrein van de vrije tijd. Met hen blikten we terug op de periode maart – juli 2020. Niet om conclusies te trekken, maar om inzicht te krijgen in de handelingsruimte en afwegingen waar lokale beleidsmakers op het terrein van de vrije tijd in de eerste maanden van de pandemie voor stonden.
11/03/21 · Beleid | Lees meer
10/03/21   ·
Exclusief voor leden
 “Video killed the radio star” – Is theater het volgende slachtoffer?
In mei 2020 stuurde de Raad van Cultuur een brandbrief naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De brief bespreekt de huidige Corona crisis en de impact die het heeft op de culturele sector. De Raad stelt dat de huidige crisis de culturele sector in een positie plaatst waarin zij gedwongen is zich continu aan te passen (van Hees & van der Waarden, 2020). Het adviesorgaan is van mening dat de situatie de culturele sector dwingt om te innoveren om kwetsbaarheid te verminderen en haar positie te versterken. Volgens een onderzoek van Bickett (2020), leert de geschiedenis ons dat een wereldwijde crisis ons noopt de toekomst opnieuw uit te vinden.
10/03/21 · | Lees meer
05/03/21   ·
Afstuderen in coronatijd
In een tijd als deze zijn we genoodzaakt om creatief te zijn, om zo onze doelen te behalen. In een terugblik op de periode waarin ik mijn scriptie schreef, heeft corona een negatief én positief effect gehad op het afronden van mijn scriptie. Het is een turbulente tijd geweest waarin ik veel heb geleerd over oplossingsgericht nadenken en werken met de middelen die je wél tot je beschikking hebt.
05/03/21 · | Lees meer
12/05/21   ·
De overlevingsstrategieën van informele toerisme ondernemers in Thailand
In dit artikel worden de hoogtepunten besproken van het proefschrift “The practice of informal tourism entrepreneurs: a Bourdieusian perspective” door Erdinç Çakmak, senior onderzoeker en hogeschool docent aan Breda University of Applied Sciences.  Deze dissertatie over de dagelijkse praktijk van informele toerisme ondernemers is succesvol verdedigd op 11 maart 2020 op Wageningen University & Research.
12/05/21 · Beleid · Toerisme | Lees meer
06/05/21   ·
Exclusief voor leden
Forum: Sociale afstand en de belofte van toerisme
In dit artikel zal ik beargumenteren dat het wijdverbreide angstgevoel dat gedeelde ruimtes waarin mensen samenkomen gevaarlijk zijn mogelijk blijft voortbestaan en dat infrastructuur en toeristische bestemmingen zullen worden aangepast om deze angst te ondervangen, ten koste van intermenselijk contact in toerisme.
06/05/21 · Toerisme | Lees meer
06/05/21   ·
Exclusief voor leden
Grenzen en biologisch burgerschap: internationaal toerisme en migratie in tijden van Covid-19
Het nieuwe en ernstige karakter van het virus en het gemak waarmee Covid-19 wordt overgedragen, hebben geleid tot verreikende en ongekende internationale reisbeperkingen. Dit essay richt zich op de manieren waarop nationale regeringen tijdens het begin van de Covid-19 crisis de internationale mobiliteit, waarvan ze de afgelopen decennia steeds afhankelijker zijn geworden, in goede banen probeerde te leiden. Het artikel gebruikt het concept van ‘biologisch burgerschap’ als een lens om te onderzoeken hoe de Covid-19-pandemie een nieuw perspectief biedt op eeuwenoude politieke dilemma’s van het in toom houden van de verspreiding van besmetting. Door die lens kan de opkomst van nieuwe ruimtelijke vertrouwensrelaties in de vorm van ‘bubbles’, luchtbruggen en verbindingscorridors worden gezien. Hier pleit ik voor de waarde van het steeds zichtbaarder maken van de manieren waarop onze biologische identiteit zich verhouden tot onze politieke identiteit in een steeds meer geglobaliseerde wereld.
06/05/21   ·
Exclusief voor leden
Het Oog: Hybride Hospitality: een weerbare toekomst voor hotels?
De impact van de Corona pandemie op de bezettingsgraad en zelfs het voorbestaan van hotels is enorm. Waar sommige hotels dichtgingen, bleven andere hotels open, zo ook in Amsterdam, de stad die traditiegetrouw de meeste hotelovernachtingen kent. De redactie ging daar op zoek naar een hotel die andere verdienmodellen hanteert dan de meeste hotels. Het interview met de bevlogen operations director vond begin januari vanwege de strenge lockdown digitaal plaats. Reinier, via jouw LinkedIn profiel zag ik dat je de afgelopen bijna twintig jaar, vele opleidingen hebt gevolgd in het binnen- en buitenland, vaak in combinatie met een baan aldaar. Je noemt jezelf: ‘A global hospitality nomad, my experience includes work in hospitality in Europe, North America (USA & Mexico) and the Caribbean.’ Voordat we het gaan hebben over jouw huidige baan; kun je aangeven waar jouw fascinatie vandaan kwam om in deze sector te willen gaan werken?
06/05/21 · Horeca | Lees meer
14/04/21   ·
De inspiratie van Jorrit Snijder
In de vaste rubriek 'De inspiratie van...' in Vrijetijdstudies deze keer Jorrit Snijder, de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van de Breda University of Applied Sciences.
10/03/21   ·
Exclusief voor leden
 “Video killed the radio star” – Is theater het volgende slachtoffer?
In mei 2020 stuurde de Raad van Cultuur een brandbrief naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De brief bespreekt de huidige Corona crisis en de impact die het heeft op de culturele sector. De Raad stelt dat de huidige crisis de culturele sector in een positie plaatst waarin zij gedwongen is zich continu aan te passen (van Hees & van der Waarden, 2020). Het adviesorgaan is van mening dat de situatie de culturele sector dwingt om te innoveren om kwetsbaarheid te verminderen en haar positie te versterken. Volgens een onderzoek van Bickett (2020), leert de geschiedenis ons dat een wereldwijde crisis ons noopt de toekomst opnieuw uit te vinden.
10/03/21 · | Lees meer
07/05/21   ·
Exclusief voor leden
Flight compensation: profitable or pitiful?
In de scriptie “Flight compensation: profitable or pitiful?” heeft NHL Stenden-studente de vraag naar vrijwillige bijdrage ter compensatie van de CO² uitstoot van vluchten onderzocht en de prijselasticiteit hiervan bepaalt. Zo blijkt vluchtcompensatie tamelijk prijsinelastisch, zowel voor Europese als intercontinentale vluchten, maar wel elastischer zodra het keerpunt van elasticiteit wordt overschreden. De prijzen die luchtvaartmaatschappijen hanteren voor CO²-compensatie voor vluchten zijn daardoor niet in overeenstemming met de prijselasticiteit van de vraag onder Nederlandse luchtreizigers.
06/05/21   ·
Exclusief voor leden
Reacties op Forumbijdrage van Edward Huijbens: Sociale afstand en de belofte van toerisme
In de Forumbijdrage 'Sociale afstand en de belofte van toerisme' betoogt Edward Huijbens dat de essentie van toerisme, namelijk ontmoetingen met ‘de ander’, steeds meer onder druk zal komen te staan. De reeds bestaande trend tot grotere sociale afstand die mogelijk gemaakt wordt door de ‘digitale transformatie’ zal versterkt worden door corona-maatregelen. In dit artikel reageren Ko Koens & Roos Gerritsma en Bas Hillebrand. Het laatste woord is voor Edward Huijbens met een reactie op de commentaren. Een boeiende discussie.
06/05/21 · Toerisme | Lees meer
06/05/21   ·
Exclusief voor leden
Covid-19 pandemie laat zien dat wandelaar meer ruimte nodig heeft
Wandelen is sinds de Covid-19 uitbraak populairder dan ooit. Niet alleen in de eerste intelligente lockdown in 2020, maar ook later in dat jaar trok Nederland er massaal op uit. Er werd volop gewandeld; niet alleen in natuurgebieden, maar ook in de stad en vanaf de voordeur. Het mooie voorjaarsweer was er perfect voor. In dit artikel wordt een beeld geschetst van wandelgedrag in Coronatijd. Dat kan niet zonder eerst in te gaan op het wandelen vóór de Covid-19 uitbraak. Vervolgens is er het moment dat de samenleving in meerdere of mindere mate op slot ging. Hoe reageerde de wandelaar en hoe reageerde de omgeving? Tot slot is er de toekomst zonder Corona. Wat kan er worden geleerd uit de afgelopen tijd?
06/05/21 · Dagrecreatie | Lees meer
05/05/21   ·
Exclusief voor leden
Reizen naar morgen
In toerisme draait het om de bestemming: de locatie waar we op vakantie naar toe reizen om even afstand te nemen van onze vertrouwde door sleur geplaagde leef- en werkplek. Maar de vakantiebestemming is meteen leef- en werkplek van anderen, de lokale bewoners. De spanningen die het samenkomen van beide groeperingen op één locatie kunnen oproepen kennen we allemaal. Het woord overtoerisme jaagt nog steeds iedereen in de gordijnen. Een schrikbeeld waar we na corona niet naar terug moeten, zo is algemeen de overtuiging. Maar omdat zowat de hele wereld staat te popelen om na deze langdurige pandemie de teugels te laten vieren ligt het voor de hand te verwachten dat we onszelf niet in toom kunnen houden. Bewoners zullen zich opnieuw in de verdrukking geplaatst voelen.
05/05/21 · Toerisme · Vakanties | Lees meer
11/03/21   ·
Exclusief voor leden
‘Blussen of terugveren?’ Een terugblik op de intelligente lockdown vanuit het perspectief van lokaal vrijetijdsbeleid
De mondiale COVID-19 pandemie stelt het aanpassingsvermogen van samenlevingen danig op de proef. In dit kader gingen we voor dit artikel in gesprek met enkele beleidsmakers over hoe zij de eerste maanden van de pandemie hebben beleefd. Welke dilemma’s doen zich ten aanzien van gestelde beleidsdoelen voor, welke instrumenten zijn voor handen? Is er überhaupt tijd en ruimte om vooruit te denken? En betrek je maatschappelijke partners en bedrijfsleven? We spraken met zes Brabantse beleidsmakers die werken aan de vraagstukken op het terrein van de vrije tijd. Met hen blikten we terug op de periode maart – juli 2020. Niet om conclusies te trekken, maar om inzicht te krijgen in de handelingsruimte en afwegingen waar lokale beleidsmakers op het terrein van de vrije tijd in de eerste maanden van de pandemie voor stonden.
11/03/21 · Beleid | Lees meer
05/03/21   ·
Afstuderen in coronatijd
In een tijd als deze zijn we genoodzaakt om creatief te zijn, om zo onze doelen te behalen. In een terugblik op de periode waarin ik mijn scriptie schreef, heeft corona een negatief én positief effect gehad op het afronden van mijn scriptie. Het is een turbulente tijd geweest waarin ik veel heb geleerd over oplossingsgericht nadenken en werken met de middelen die je wél tot je beschikking hebt.
05/03/21 · | Lees meer

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

30/07/21
Leidende tentoonstelling Fries Museum voor Arcadia bekend
De collectie Franse impressionisten uit Museum Boijmans Van Beuningen komt volgend jaar naar Leeuwarden. Het Fries Museum maakt samen met het Rotterdamse museum een grote tentoonstelling over de invloed van het Franse licht in de 19de-eeuwse schilderkunst, met landschappen van Franse meesters als Monet en Cézanne maar ook Nederlandse kunstenaars als Maris en Weissenbruch.
30/07/21
Exclusief voor leden
Pilot digitaal stoplicht systeem in horeca Dordrecht
Dordrecht krijgt de eerste pilot met een stoplichtsysteem voor de horeca. In een gratis app is dan te zien of er in een bepaalde horecagelegenheid voldoende plek is. Het initiatief wordt ondersteund vanuit de provincie Zuid-Holland.
29/07/21
Slecht en minder slecht nieuws voor evenementen
Maandag neemt het Nederlandse kabinet waarschijnlijk een beslissing over het al of niet doorgaan van eendaagse festivals zonder vaste placering. Het kort geding is daarom aangehouden. Inmiddels is ook meer duidelijk over de recente uitbraken bij festivals en horeca. Vanwege de ontwikkelingen krijgen evenementen 40 miljoen euro extra aan steun.
29/07/21
Visit Zuid-Limburg zoekt na watersnood tijdelijke locatie
Beide locaties in Valkenburg van DMO Visit Zuid-Limburg zijn nog onbruikbaar na de enorme watersnood. Om gasten te helpen is een tijdelijk informatiepunt opgezet bij het station van Valkenburg maar de organisatie heeft nog een locatie nodig.
29/07/21
Fietspad in Project Wierdijk open
Het fietspad Wierdijk in gemeente Hollands Kroon is klaar. De nieuwe fietsroute meandert langs de monumentale dijk en de rijke historie van het voormalige Waddeneiland Wieringen.
29/07/21
Via VR zomaar sprong naar 17e eeuw maken
Kinderen zijn gek op tijdrijzen. Het kan niet maar in het Westfries Museum in Hoorn toch weer wel. In het museum kun je extra tours boeken waardoor je via een virtual reality bril opeens door Batavia loopt in 1627. Het museum verdient ook wat extra met de tours.
26/07/21
Doek valt voor meerdaagse evenementen
De Alliantie van Evenementenbouwers begrijpt het besluit van de Nederlandse regering om meerdaagse evenementen waar kan worden overnacht af te gelasten. Ze roept de regering wel op om snel een besluit te nemen over de andere evenementen.
26/07/21
Norwegian Cruise Line vaart voor het eerst weer na 500 dagen
Norwegian Cruise Line (NCL) heeft gisteren haar cruise comeback officieel ingeluid met een dubbel debuut: Norwegian Jade is niet alleen het eerste schip van de 17 schepen tellende vloot die na 500 dagen weer gasten verwelkomde aan boord, ze schreef ook geschiedenis voor NCL door zich als eerste schip in haar thuishaven Athene (Piraeus) te stationeren. Daar is de Griekse minister van toerisme blij mee.