Geplaatst op: 24-07-2023
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Commotie om onderzoek naar verplicht vaarbewijs

Commotie om onderzoek naar verplicht vaarbewijs
Afbeelding van Bernhard Stärck via Pixabay

Dit weekend in de publiekspers heel wat commotie rond de mogelijke invoering van een verplicht vaarbewijs voor de recreatievaart. Waar komt dat idee ineens weer vandaan en wat vinden betrokken partijen? We zoeken het uit.

Het verhaal start met de scheepsongevallenregistratie van Rijkswaterstaat die onlangs de jaarcijfers over 2022 bekend maakte. Dit zijn de feiten: In 2022 zijn 1.319 ongevallen op binnenwateren geregistreerd, 94 meer dan in 2021. Het aantal ernstige ongevallen lag met 188 fors hoger dan een jaar eerder toen dat er nog maar 148 waren. Er vielen 21 dodelijke slachtoffers waarvan 9 in de recreatievaart. Aanzienlijk meer dan in andere jaren. Bij drie ongevallen met drie dodelijke slachtoffers waren snelvarende vaartuigen betrokken en bij twee andere ongevallen sloeg het vaartuig om met 4 slachtoffers. Het aantal ernstige ongevallen in de recreatievaart steeg van 75 naar 80. Ook het aantal ernstige scheepsongevallen tussen beroeps- en recreatievaart groeide van 5 naar 9 maar langjarig is er een dalende trend zichtbaar. Bij de recreatieve beroepsvaart vielen twee slachtoffers door een afbrekende giek.

Vanwege een stijgende trend van met name het aantal eenzijdige ongevallen met recreatievaart, worden diverse risico-reducerende maatregelen verkend. Zo wordt gekeken naar snelvaren & snelvaargebieden en onderzocht in hoeverre nieuwe vormen van recreatievaart een effect hebben op de nautische veiligheid. Verder wordt een onderzoek in gang gezet naar de invoering van een verplicht vaarbewijs voor de recreatievaart. En dat laatste voornemen kwam dit weekend uitvoerig in de pers.

In de reacties toonde alleen de politie zich een voorstander van de uitbreiding van het vaarbewijs. Zij zien ook veel bijna-ongelukken. Nu is een vaarbewijs alleen verplicht voor snelvarende pleziervaart en jachten langer dan 15 meter. Van de politie mag die lengtemaat wel stapje voor stapje naar 10 meter. Dat zou de nautische kennis op het water vooruithelpen.

Directeur Geert Dijks van HISWA-RECRON ziet niets in dergelijke plannen. "De discussie over het vaarbewijs keert elke zomer terug, als er weer nieuwe cijfers over incidenten op het water zijn. Elke dode is er één te veel, maar feitelijk gezien is het heel veilig op het Nederlandse water", zegt hij bij de NOS. Dijks maakt zich zorgen om de drempel die een verplicht vaarbewijs zal opwerpen voor toetreding tot de watersport. Ook de verhuurmarkt zal een grote klap te verwerken krijgen als het vaarbewijs breder wordt ingevoerd.

Feit is, dat er door minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat onderzoeken worden ingesteld naar een brede waaier aan maatregelen waaronder een verdere verplichting van een vaarbewijs. En het nog lang niet zover is.

Topics:Watersport
Trefwoorden: watersport, pleziervaart, veiligheid, ongevallen

CELTH
 


||| Nieuws |||

17/05/24
Suppers maken Nederlandse wateren schoon in tour
Deze zomer worden Clean up on Tours georganiseerd. Deelname is gratis en voor al het materiaal, inclusief sup en instructeur, wordt gezorgd.
16/05/24
Bijzondere mijlpaal: 200 stranden en jachthavens voeren de Blauwe Vlag in 2024
Dit jaar hebben maar liefst 200 bedrijven de prestigieuze Blauwe Vlag ontvangen, waarvan 143 havens, 50 stranden en 7 binnenstranden. De afgelopen jaren groeit vooral het aantal Blauwe Vlaggen bij jachthavens
19/04/24
Onderzoek naar Europees vaarbewijs
De Europese Commissie wil weten wat de voor- en nadelen van een eventueel uniform vaarbewijs of vaar...
05/04/24
Exclusief voor leden
Duidelijkheid over beheer oevers langs Friese vaarwegen
Op donderdag 28 maart hebben de veertien gemeenten van het Friese vasteland, Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het oeverbeheer in Fryslân. Zo is duidelijk wie voor het beheer van de 1.760 kilometer aan oevers langs de Friese vaarwegen verantwoordelijk is.
29/03/24
Trendcongres Toerisme en Vrijetijd 2024 - Zet jouw transitie in
Met zijn aanstekelijke visie op toerisme laat key-note spreker Peter de Wilde (CEO Toerisme Vlaanderen en Agentschap Onroerend Erfgoed) jou de transitie in toerisme beleven op 18 april. Dat is de dag van het Trendcongres Toerisme en Vrijetijd 2024.
11/03/24
Exclusief voor leden
Watersporters nieuwsgierig naar ombouw elektrische of hybride motoren
Van 6 tot en met 10 maart stond het WTC Expo in Leeuwarden in het teken van de watersport tijdens Boot Holland 2024. Duizenden watersportliefhebbers kwamen naar Leeuwarden om de nieuwste trends en ontwikkelingen te ontdekken. Onder meer waren veel bezoekers nieuwsgierig naar elektrische en hybride motoren voor de boot.
28/02/24
Exclusief voor leden
Ecosysteem rond varend erfgoed onder druk
De toekomst van het Nederlands varend erfgoed staat onder druk. Dat komt omdat traditionele verdienmodellen niet meer volstaan omdat eisen van consumenten veranderen. Als de vloot in de toekomst verder krimpt, kan het hele ecosysteem van maritiem erfgoed kritische massa verliezen en verloren gaan.
18/01/24
Exclusief voor leden
Zeeland stelt Fonds Vrijetijdseconomie verder open
Het Zeeuwse investeringsfonds dat eerder alleen open stond voor bedrijven in de verblijfsrecreatie komt ook beschikbaar voor mkb-bedrijven in de dag- en waterrecreatie. De naam van het fonds is ook veranderd naar Fonds Vrijetijdseconomie Zeeland.

||| Agenda |||

24/06/24 t/m 26-06-24
24/06/24 t/m 26-06-24: CBTS 2024
Van 24 tot en met 26 juni organiseert de Breda University of Applied Sciences de jaarlijkse CBTS-con...
25/06/24 t/m 28-06-24
25/06/24 t/m 28-06-24: Atlas Annual Conference 2024
Onder het thema 'Navigating the Future' organiseert de Breda University of Applied Sciences van 25 t...