Geplaatst op: 20-09-2022
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Ginder: Trendbreuk nodig in aanpak vitale vakantieparken

Ginder: Trendbreuk nodig in aanpak vitale vakantieparken
Foto: Roompot

Voor de zomer werd het landelijk congres vitale vakantieparken georganiseerd. NRIT deed verslag van het congres in een serie artikelen. Adviesbureau Ginder (voorheen ZKA) heeft deze zomer alle input uit het congres laten bezinken en stelt in een openbaar advies dat er een trendbreuk nodig is in de aanpak vitale vakantieparken. 

Dat advies start met de constatering dat ondanks alle positieve energie, aandacht en kennisontwikkeling het niet lukt om de doelen van de landelijke actieagenda te behalen. 

Strijd om marktaandeel

Volgens Merlijn Pietersma van Ginder bevindt de verblijfsrecreatie zich in de volwassenheidsfase van de productlevenscyclus. Dat betekent dat er een hevige strijd woedt om het marktaandeel én veel parken het contact met hun oorspronkelijke markt verliezen. Dit leidt tot maatschappelijke problemen. 

Aandacht vasthouden

Helaas zijn er geen simpele oplossingen: "Structurele problemen en jarenlang wegkijken kun je niet snel en eenvoudig volgens bestaande werkwijzen oplossen”, schrijven de onderzoekers van Ginder. Alleen al daarom is het belangrijk om de komende jaren de aandacht voor vitale vakantieparken vast te houden. "Blijf de kansen en problemen recht in de ogen kijken en blijf maatwerk hanteren. Stimuleer ondernemerschap en verbind overheidsdomeinen.”

Radicale keuzes maken

Om meer snelheid te maken in het halen van doelen, moeten programma’s Vitale Vakantieparken een trendbreuk forceren door radicalere keuzes te maken: inhoudelijk en organisatorisch. Volgens Pietersma zijn daarom bestaande werkwijzen niet meer toereikend. Daartoe moeten de mogelijkheden worden verkend om uitponding tegen te gaan en moeten de rechten van jaarplaatshouders tegen het licht worden gehouden. Overheden moeten meer ruimtelijke regie voeren, hun kennis over recreatieve project- en gebiedsontwikkeling versterken en de samenleving moet meer grip nemen op strategische grondposities. Verder moeten nieuwe ontwikkelingen natuurinclusies plaatsvinden. Ook bedrijven moeten aan de slag met nieuwe kampeerformules en alternatieven voor overname door private equity. 

Vrijetijdslandschappen en andere functies

Verder moeten we erkennen dat er tenminste 500 problematische parken zijn het contact met de markt zijn verloren en feitelijk geen vakantiepark meer zijn. Die parken zullen op een andere manier een bijdrage aan de maatschappij moeten gaan leveren. Dat kan door scherpere keuzes te maken. Op welke doelgroep focust een park? Arbeidsmigranten, flexwoners, statushouders, pensionado’s die deeltijdwonen, toeristische of zakelijke verhuur? Dat kan door enerzijds vrijetijdslandschappen aan te leggen waar toerisme belangrijk is en anderzijds in niet-toeristische gebieden nieuwe functies op vakantieparken versneld mogelijk te maken. 

Andere aanpak Vitale Vakantieparken

Dat alles vergt een andere aanpak van het programma Vitale Vakantieparken. De overheidsorganisatie moet niet worden ingericht volgens beleidsexpertise maar rond de opgave of de case. Dit betekent het neerhalen van schotten tussen overheidsafdelingen zodat er in multifunctionele teams écht gewerkt wordt aan oplossingen. Die moeten wel voldoende capaciteit krijgen. Verder moet ruimte worden geboden aan creatieve experimenten. Daartoe moeten bestuurders en ambtenaren lef en leiderschap tonen. Tenslotte moeten raads, staten- en kamerleden worden geïnformeerd over de complexiteit van vakantieparken

Link: https://wijzijnginder.nl/kennisbank/trendbreuk-nodig-in-aanpak-vitale-vakantieparken
Trefwoorden: verblijfsrecreatie, vakantieparken, campings, kampeerterreinen, bungalowparken, beleid

||| Blogs |||

12/09/22
Janken om personeel
De gastvrijheidssector zucht na de coronacrisis onder de personeelscrisis. Kunnen ze na de pandemie ...
12/07/22
Het roer om!?
Het roer om!?
12/07/22 · Duurzaam toerisme · Guido Aerts | Lees meer
Minstens sinds de start van de pandemie maar zeker sinds het ingaan van de versoepelingen is de zoge...
28/04/22
Geef toerisme een nieuwe toekomst
Nee, het is niet normaal zoals het er dit paasweekend op de Amsterdamse Wallen aan toeging. De uitwa...
31/03/22
Build Back Better
Aan het begin van de Coronacrisis leek er veel draagvlak te zijn voor misschien wel fundamentele ver...
13/01/22
Toerisme & Gastvrijheid nieuw thema in onderzoeksambities hogesholen
Op 23 november presenteerden de hogescholen hun onderzoeksambities aan demissionair minister van ond...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

29/09/22
Exclusief voor leden
Beste steden voor generatie Z
DMO's opgelet, de gangbare generaties hebben allemaal hun eigen wensen. Generatie Z kijkt heel anders naar vrijetijd doorbrengen in een stad dan de babyboomers.
29/09/22
Wat leverde het rondetafelgesprek van de Tweede Kamer over het opkopen van vakantieparken op?
Woensdag 28 september organiseerde de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over het opkopen van vakantieparken. In dat gesprek gingen Kamerleden in gesprek met de onderzoekers, sector, overheid en huurders. Wat gaf dat voor een beeld?
28/09/22
Bodemprocedure volledige vergoeding voor horeca na coronamaatregelen
Vandaag diende de zitting in de bodemprocedure die Koninklijke Horeca Nederland (KHN) namens acht individuele horecaondernemers tegen de Staat heeft aangespannen. Zij vorderen volledige compensatie van het door hen onevenredig geleden nadeel als gevolg van de coronamaatregelen.
28/09/22
De dagrecreatie in Overijssel is vitale sector
Het gaat goed met de vitaliteit van de dagrecreatie in Overijssel. Dat blijkt uit onderzoek van het ...
27/09/22
Datatool Limburg Marketing geeft uniek inzicht in bezoeker regio
Limburg Marketing heeft in samenwerking met de Universiteit Maastricht een unieke datatool ontwikkel...
27/09/22
Bekende Haagse locaties opnieuw beleven met blow up art
Vaak lopen we bijna achteloos langs de vele monumentale plekken die de Haagse binnenstad rijk is. Maar dat gaat de komende weken veranderen.
26/09/22
Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen lanceert bezoekersinformatie monitor
Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen lanceert vandaag de Bezoekers Informatie Monitor. Het is de eerste t...
26/09/22
Twentse campings enorm gestegen in populariteit
Uit onderzoek van de RekreaVakkrant (augustus 2022) blijkt dat de regio Twente een bovengemiddelde g...