Geplaatst op: 21-09-2018
Auteur: Martijn Kanters
Bureau Stedelijke Planning

Opmerkelijke ontwikkelingen op de markt voor recreatiewoningen in 2018

Opmerkelijke ontwikkelingen op de markt voor recreatiewoningen in 2018
Elk jaar produceert Bureau Stedelijke Planning (www.stedplan.nl) in opdracht van de NVM het onderzoeksrapport "De markt voor recreatiewoningen in Nederland”. Ook dit jaar zijn de uitkomsten weer opmerkelijk.


De vraag blijft stijgen, met ruim 15%, maar nog opvallender is dat voor het eerst in jaren het aanbod afneemt. De gemiddelde transactieprijs stijgt in het zelfde tempo als afgelopen jaren met een kleine 6%. De gemiddelde prijsontwikkeling in Nederland blijft daarom wel wat achter, maar regionaal nemen de verschillen toe.


Aantal transacties recreatiewoningen (2004 – 2017)

Bron: Kadaster 2018 (bewerking Bureau Stedelijke Planning)


Opmerkelijke ontwikkelingen in Zeeland

Regionaal zijn de recente ontwikkelingen in Zeeland het meest opvallend. In deze regio worden op dit moment meer recreatiewoningen gebouwd dan enig andere regio, maar ook de vraag neemt gestaag toe. Deze regionale deelmarkt lijkt wel uit balans te raken: in de lagere prijsklassen droogt het aanbod op, terwijl dit in de hogere segmenten sterk toeneemt: van alle recreatiewoningen in de prijsklasse boven de €500.000 wordt bijna de helft in Zeeland aangeboden. De gemiddelde vraagprijs in Zeeland is net als vorig jaar weer sterk toegenomen en staat nu op €428.471.


Daarmee loopt Zeeland steeds meer uit de pas met het Nederlands gemiddelde: de gemiddelde transactieprijs kwam vorig jaar uit op €148.450. Een vergelijking van de gemiddelde transactie- en vraagprijs per regio illustreert de steeds groter wordende regionale verschillen in de markt voor recreatiewoningen.


Vergelijking gemiddelde transactie- en vraagprijs per regio (2017)

Bron: Kadaster, NVM (bewerking Bureau Stedelijke Planning)


Drie topregios's

Het leeuwendeel van de absolute toename van het aantal transacties in 2017 (578 meer dan in 2016) is toe te schrijven aan de drie topregio’s Veluwe/Utrechtse Heuvelrug, Kustgebied Noord-Holland en Zeeland. In overige regio’s zijn procentueel sterke stijgingen te zien, met name Kustgebied Zuid-Holland (45%), Flevoland (40%), Limburg en de Waddeneilanden (beide rond de 30%), maar dat zijn in absolute termen relatief kleine deelmarkten.


Ontwikkeling aantal transacties 2015 2017 per regio

Bron: Kadaster, NVM (bewerking Bureau Stedelijke Planning)


Verwachtingen voor 2019

Naar verwachting zal de dynamiek in de markt voor recreatiewoningen verder toenemen. Deze dynamiek is het meest zichtbaar aan enerzijds de bovenkant van de markt en anderzijds de onderkant: het marktspectrum verbreedt zich. Daarbij intensiveert de relatie met de woningmarkt.


Voor de toekomst verwachten we de volgende ontwikkelingen:

  1. Een verdere afname van het aanbod, met name aan de onderkant van de markt. Steeds meer recreatieparken zullen worden gesaneerd (met name op de Veluwe en Noord-Brabant) en anderen transformeren naar permanente woongebieden. Hierdoor zullen steeds meer parken uit de markt genomen worden, terwijl de nieuwbouwproductie stagneert. Enige uitzondering is de regio Zeeland.
  2. Sterkere groei van de gemiddelde transactieprijs. Gezien de afname van het aanbod en de in een aantal regio’s steeds krapper wordende markt, verwachten we voor dit jaar een sterkere groei dan de gemiddelde groei de afgelopen jaren van 6%. Overigens wil een gemiddelde prijsstijging in een regio niet per se iets zeggen over de waarde ontwikkeling van een individuele woning.
  3. Steeds verdere verbreding van het spectrum van de markt: een groter wordend onderscheid tussen zeer succesvolle parken en locaties en minder succesvolle parken en locaties.
  4. De verschillen tussen regio’s zullen naar verwachting blijven toenemen.

Het volledige rapport is te downloaden op: https://www.nvm.nl/-/media/files/nvmleden/marktinformatie/publicaties/recreatie/de-nederlandse-markt-voor-recreatiewoningen---2018.pdf

Trefwoorden: verblijfsrecreatie, bungalowparken, recreatiewoningen, tweede woningen, verkoop

||| Blogs |||

24/10/18
Toeristen verleiden wordt het nieuwe belijden
Amsterdam puilt uit van de toeristen. Goed voor de economie, maar minder aangenaam voor veel inwone...
04/10/18
Segregatie of integratie?
Eind juni vond bij mij in de buurt de Champions Trophy voor nationale hockeyteams plaats. Een mooi...
25/09/18
En Footzy is (W)elke Plek
Het aantal kwalificaties in bijna 40 jaar noeste arbeid dat mij is opgespeld groeit nog steeds met...
06/09/18
Van marketing naar mattering
Van marketing naar mattering
06/09/18 · Cultuur · Hanita van der Schaaf | Lees meer
Column van Hanita van der Schaaf over Culturele Hoofdstad van Europa 2018, Leeuwarden
24/07/18
Time Out
Time Out
24/07/18 · Leisure · Han Verheijden | Lees meer
Zoals ik in mijn vorige column schreef, heb ik afgelopen winter een skiongeluk gehad. Hierdoor was...
||| Twitter |||

||| Nieuws |||

19/11/18
Zelfportret Rembrandt sinds 1727 terug in Nederland
Het Fries Museum krijgt een bijzonder schilderij van Rembrandt van Rijn in bruikleen. Zelfportr...
19/11/18
Regio FoodValley krijgt 20 miljoen euro
"Foodvalley wordt de mainport op het gebied van Agrifood voor heel Nederland”, zegt René Verhulst
19/11/18
Meer campinggasten in zomer 2018
Het was afgelopen zomer drukker op de Nederlandse campings dan het jaar daarvoor. Het aantal gasten...
16/11/18
Nominaties voor innovatie award Horecava
Rookworst van damhert uit de duinen, composteerbare patatbakjes van suikerriet, medewerkers werven d...
16/11/18
Exclusief voor leden
Nieuw Vrijetijdsmerk voor alle Flevolanders
Visit Flevoland heeft een nieuw vrijetijdsmerk voor de provincie gelanceerd. Volgens deze destinati...
16/11/18
Exclusief voor leden
Eduard Pieter Oud stapt over naar Respons
De voormalig zakelijk directeur van Amsterdam Marketing wordt samen met de huidige directeur Lex Kruijver verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van Respons.
16/11/18
Exclusief voor leden
Moeten we over naar een kilometerprijs voor vervoer?
De klimaatdoelstellingen van het kabinet voor 2030 worden niet gehaald wanneer het huidige autobelastingenstelsel niet op de schop gaat.
15/11/18
Exclusief voor leden
Aanleg groen gestart van Roompot domein
De aanleg van het ruim 8 hectare grote landgoed begon op 1 oktober 2018.
Partners
Breda University of Applied Sciences
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk