Geplaatst op: 21-09-2018
Auteur: Martijn Kanters
Bureau Stedelijke Planning

Opmerkelijke ontwikkelingen op de markt voor recreatiewoningen in 2018

Opmerkelijke ontwikkelingen op de markt voor recreatiewoningen in 2018
Elk jaar produceert Bureau Stedelijke Planning (www.stedplan.nl) in opdracht van de NVM het onderzoeksrapport "De markt voor recreatiewoningen in Nederland”. Ook dit jaar zijn de uitkomsten weer opmerkelijk.


De vraag blijft stijgen, met ruim 15%, maar nog opvallender is dat voor het eerst in jaren het aanbod afneemt. De gemiddelde transactieprijs stijgt in het zelfde tempo als afgelopen jaren met een kleine 6%. De gemiddelde prijsontwikkeling in Nederland blijft daarom wel wat achter, maar regionaal nemen de verschillen toe.


Aantal transacties recreatiewoningen (2004 – 2017)

Bron: Kadaster 2018 (bewerking Bureau Stedelijke Planning)


Opmerkelijke ontwikkelingen in Zeeland

Regionaal zijn de recente ontwikkelingen in Zeeland het meest opvallend. In deze regio worden op dit moment meer recreatiewoningen gebouwd dan enig andere regio, maar ook de vraag neemt gestaag toe. Deze regionale deelmarkt lijkt wel uit balans te raken: in de lagere prijsklassen droogt het aanbod op, terwijl dit in de hogere segmenten sterk toeneemt: van alle recreatiewoningen in de prijsklasse boven de €500.000 wordt bijna de helft in Zeeland aangeboden. De gemiddelde vraagprijs in Zeeland is net als vorig jaar weer sterk toegenomen en staat nu op €428.471.


Daarmee loopt Zeeland steeds meer uit de pas met het Nederlands gemiddelde: de gemiddelde transactieprijs kwam vorig jaar uit op €148.450. Een vergelijking van de gemiddelde transactie- en vraagprijs per regio illustreert de steeds groter wordende regionale verschillen in de markt voor recreatiewoningen.


Vergelijking gemiddelde transactie- en vraagprijs per regio (2017)

Bron: Kadaster, NVM (bewerking Bureau Stedelijke Planning)


Drie topregios's

Het leeuwendeel van de absolute toename van het aantal transacties in 2017 (578 meer dan in 2016) is toe te schrijven aan de drie topregio’s Veluwe/Utrechtse Heuvelrug, Kustgebied Noord-Holland en Zeeland. In overige regio’s zijn procentueel sterke stijgingen te zien, met name Kustgebied Zuid-Holland (45%), Flevoland (40%), Limburg en de Waddeneilanden (beide rond de 30%), maar dat zijn in absolute termen relatief kleine deelmarkten.


Ontwikkeling aantal transacties 2015 2017 per regio

Bron: Kadaster, NVM (bewerking Bureau Stedelijke Planning)


Verwachtingen voor 2019

Naar verwachting zal de dynamiek in de markt voor recreatiewoningen verder toenemen. Deze dynamiek is het meest zichtbaar aan enerzijds de bovenkant van de markt en anderzijds de onderkant: het marktspectrum verbreedt zich. Daarbij intensiveert de relatie met de woningmarkt.


Voor de toekomst verwachten we de volgende ontwikkelingen:

  1. Een verdere afname van het aanbod, met name aan de onderkant van de markt. Steeds meer recreatieparken zullen worden gesaneerd (met name op de Veluwe en Noord-Brabant) en anderen transformeren naar permanente woongebieden. Hierdoor zullen steeds meer parken uit de markt genomen worden, terwijl de nieuwbouwproductie stagneert. Enige uitzondering is de regio Zeeland.
  2. Sterkere groei van de gemiddelde transactieprijs. Gezien de afname van het aanbod en de in een aantal regio’s steeds krapper wordende markt, verwachten we voor dit jaar een sterkere groei dan de gemiddelde groei de afgelopen jaren van 6%. Overigens wil een gemiddelde prijsstijging in een regio niet per se iets zeggen over de waarde ontwikkeling van een individuele woning.
  3. Steeds verdere verbreding van het spectrum van de markt: een groter wordend onderscheid tussen zeer succesvolle parken en locaties en minder succesvolle parken en locaties.
  4. De verschillen tussen regio’s zullen naar verwachting blijven toenemen.

Het volledige rapport is te downloaden op: https://www.nvm.nl/-/media/files/nvmleden/marktinformatie/publicaties/recreatie/de-nederlandse-markt-voor-recreatiewoningen---2018.pdf

Trefwoorden: verblijfsrecreatie, bungalowparken, recreatiewoningen, tweede woningen, verkoop

||| Blogs |||

08/04/19
2019: het jaar voor nationaal toeristisch beleid
2019 wordt hét jaar waarin het Rijk haar rol pakt om te sturen op een gebalanceerde ontwikkeling van het inkomende en binnenlands toerisme in Nederland. Een ontwikkeling waarbij economie, samenleving en leefomgeving met elkaar in samenhang worden bekeken. Een ontwikkeling waarin lasten worden gedeeld en bovenal: kansen worden benut!
18/03/19
Een community voor marketingvraagstukken?
Een community voor marketingvraagstukken?
18/03/19 · Marketing · Hanita van der Schaaf | Lees meer
Sinds een aantal weken werk ik in het onderwijs. Een totaal andere wereld, in vergelijking met mijn ...
11/03/19
Groots Denken!
Groots Denken!
11/03/19 · Duurzaam toerisme · Marcel Baltus | Lees meer
Tijdens mijn bezoek aan de ITB Berlijn borrelde een lumineus idee op...
14/02/19
Iamst(erdam)upid
Iamst(erdam)upid
14/02/19 · Beleid · Toerisme · Han Verheijden | Lees meer
Begin december 2018 zijn de rood-witte "Iamsterdam’ letters van het Museumplein gehaald. Het is ge...
14/02/19
Het belang van een organisatorisch eco-systeem
Terugkijkend op 2018 hebben de meeste toeristische bedrijven uitstekende zaken gedaan. Niet voor nik...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

21/05/19
ABN AMRO: Nederlands toerisme blijft sterk groeien
Door de welvaartsgroei en de grotere bereikbaarheid van bestemmingen blijft het toerisme in Nederland ook in de komende jaren stijgen. De groei in de regio is sterker dan op de toeristische hotspots. Dat schrijft ABN AMRO in haar nieuwste Prognose Leisure 2019-2020.
21/05/19
Nieuwe natuurlijke accommodaties voor camping Bakkum
Op camping Bakkum zijn onder toeziend oog van de Estlandse ambassadeur twee nieuwe accommodaties officieel geopend.De houten huisjes zijn gebouwd door de Estlandse modulaire bouwer Harmet.
21/05/19
Weer paviljoen Rijksmuseum op Zwarte Cross
Geen nieuws maar wel een mooie cross-over tussen musea en evenementen. Voor het tweede jaar heeft het Rijksmuseum een pop-up paviljoen op de Zwarte Cross.
20/05/19
Songfestival als vliegwiel voor Holland City Strategie
NBTC Holland Marketing sprong vandaag al handig in op de overwinning van Duncan Laurence op het Songfestival. NBTC wil rond het Songfestival de minder bekende plekken van Nederland in de etalage zetten en hoopt dat het evenement als vliegwiel werkt voor de Holland City Strategie.
20/05/19
Meer kinderen naar de Keukenhof
Keukenhof heeft met 1,5 miljoen bezoekers een succesvol seizoen achter de rug. Ook de waardering was met een 9,0 weer erg hoog.
20/05/19
Eerste wandelnetwerk op de Veluwe
Donderdagmiddag 16 mei startte Mark Sandmann de werkzaamheden voor de aanleg van het eerste Routebur...
20/05/19
Vakantieganger onmisbare speler voor Schiphol
Tweederde van alle passagiers op Schiphol heeft een leisure motief om te vliegen. Zij vliegen om op ...
20/05/19
Nationaal Park Weerribben-Wieden hét Kanoparadijs van Noordwest-Europa
Nationaal Park Weerribben-Wieden is vanaf 24 mei hét Kanoparadijs van Noordwest-Europa. Onder...
Partners
Breda University of Applied Sciences
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk