Geplaatst op: 02-04-2024
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT
Publicatie: R&T 2024-1

Logiesaanbod in Nederland in kaart gebracht

Zonder aanbodkennis kunnen beleidsmaatregelen onvoldoende worden onderbouwd

Logiesaanbod in Nederland in kaart gebracht
Roompot glamping bij Lauwersmeer.

In opdracht van de Landelijke Data Alliantie gaan NRIT Onderzoek en Bureau Nijdam een landelijke dataset met logiesaccommodaties realiseren. Deze dataset wordt vrij toegankelijk en de komende vijf jaar actueel gehouden. Het betreft een brede inventarisatie van logiesaanbod met hotels, pensions, b&b’s, huisjesterreinen, kampeerterreinen, groepsaccommodaties en jachthavens.

Ton Vermeulen
Foto: Roompot

Inzicht in het aanbod is essentieel voor een zorgvuldige afstemming van vraag en aanbod en het nemen van de juiste beleidsmaatregelen. Op dit moment is het totale logiesaanbod maar ten dele en fragmentarisch in beeld. Bovendien is het niet op het juiste geografische niveau en met nauwelijks capaciteitsinformatie.

Aanleiding

Volgens velen in de sector is het aanbod van logiesaccommodaties momenteel onvoldoende in beeld, op zowel landelijk als provinciaal en regionaal niveau. De beschikbare statistieken omvatten slechts een deel van het aanwezige aanbod, terwijl inzicht in het volledige aanbod van logiesaccommodaties in Nederland van groot belang is voor onder andere toeristisch en ruimtelijk beleid. Zonder kennis van het aanwezige aanbod is bovendien vraagsturing maar beperkt mogelijk, kunnen beleidsmaatregelen onvoldoende worden onderbouwd en is het bij de toetsing van ontwikkelplannen lastig om te beoordelen of er marktruimte is. Inzicht in het aanbod is ook een belangrijke onderlegger voor de vitalisering van vakantieparken en het tegengaan van ondermijning op vakantieparken. Vanwege deze brede waaier aan redenen hebben provincies, regio’s en gemeenten maar ook ondernemers, financiers en ontwikkelaars de wens om meer inzicht te krijgen in het aanbod van toeristische logiesaccommodaties.

Bestaande statistieken

Op dit moment publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandelijks cijfers over het aantal (geopende) toeristische logiesaccommodaties in Nederland, inclusief het aantal slaapplaatsen. Deze statistiek geeft helaas geen compleet beeld. Er is namelijk in de praktijk veel aanbod dat buiten de definities van het CBS valt, zoals toeristische accommodaties voor eigen gebruik (stacaravans op jaarplaatsen, tweede woningen), kajuitboten, particulier verhuuraanbod en zeer kleine accommodaties. Daarnaast zijn de gegevens alleen op een geaggregeerd niveau beschikbaar. Tot slot is het middels deze statistiek niet mogelijk om inzicht te verkrijgen in het totaalaanbod omdat bedrijven met verschillende typen verblijfsaanbod in beide (deel)statistieken voorkomen.

Gewenste informatiebehoefte

In de vrijetijdssector en bij beleidsmakers is al langer een grote behoefte aan inzicht in het volledige logiesaanbod, dus ook de accommodaties die buiten de CBS-statistieken vallen. Bovendien is er de wens om een meer gedetailleerd beeld te hebben van de verschillende aanwezige accommodatietypen. Minstens zo belangrijk is inzicht in de ligging en spreiding van deze accommodaties. Totaalaantallen per regio zijn niet toereikend, er is behoefte aan locaties van aanbieders zodat het aanbod ook geografisch in beeld kan worden gebracht. Meerdere regio’s hebben al gewerkt aan een inventarisatie van het totale aanbod van toeristische verblijfsaccommodaties maar een vergelijkbaar landelijk aanbod ontbreekt.

Daarom is er een grote wens om data van verschillende regio’s met elkaar te kunnen vergelijken. Toerisme houdt zich immers niet aan gemeente- of provinciegrenzen, het aanbod dient daarom ook integraal in beeld te zijn. Ten slotte is het van belang om ontwikkelingen in de tijd te kunnen volgen: is er sprake van groei of krimp van het aanbod en zo ja, voor welke accommodatietypen geldt dit?

Methode ontwikkeld

Uit de in 2023 uitgevoerde ‘Verkenning Inzicht in Aanbod Verblijfsaccommodatie’ volgt dat op basis van de gebruikte landelijk beschikbare bronnen zo’n 85% van het verblijfsaanbod in Nederland (exclusief particuliere verhuur) in kaart kan worden gebracht. Een completer beeld dan momenteel in de praktijk vaak beschikbaar is en waar volgens betrokkenen wel behoefte aan is. Wellicht is zelfs nog een hoger percentage haalbaar, wanneer voorgestelde acties als het inpassen van points of interest (POI’s) via Google en het verhogen van de kwaliteit van relevante databronnen ook gerealiseerd kunnen worden. Het in beeld brengen van 100% van de Nederlandse toeristische verblijfsaccommodaties zou een utopie kunnen zijn.

Van stappenplan naar uitvoering

De verkenning heeft geresulteerd in een uitgebreid stappenplan op basis waarvan data uit vier gehanteerde bronnen gehaald kunnen worden: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Topografie (BRT), KVK Handelsregister, LISA Vestigingenregister. Vanzelfsprekend zit er overlap in de bronnen, maar de verkenning toont ook aan dat elke bron aanvullende data biedt.

Op basis van de uitkomsten van de verkenning wil de Landelijke Data Alliantie in samenwerking met alle provincies nu tot uitvoering overgaan. Daarom is eind 2023 na een offertetraject, de opdracht verleend aan NRIT Onderzoek om deze inventarisatie in opdracht van de LDA uit te voeren.

Concreet komt het erop neer dat NRIT Onderzoek in samenwerking met bureau Nijdam één landelijke dataset met logiesaccommodaties gaat creëren in de hoofdcategorieën logies met hoteldienstverlening, verblijfsrecreatie en waterrecreatie. Daarnaast is de wens dit bestand jaarlijks te actualiseren. De LDA wil dat het resultaat een open dataset betreft, in die zin dat het via een database of kaartlaag toegankelijk is voor de provincies, om te gebruiken in hun analyses en dashboards. Het is de verwachting dat een eerste dataset rond de zomer van dit jaar beschikbaar is.

Trefwoorden: verblijfsrecreatie, horeca, hotels, aanbod, accommodaties, onderzoek, hotels, campings, bungalowparken, vakantieparken, b&b

CELTH
 


||| Nieuws |||

22/07/24
Nieuwe internationale mascotte voor EuroParcs
EuroParcs heeft een nieuwe internationale mascotte, Yuki, geïntroduceerd. De mascotte werd voor het eerst onthuld op EuroParcs Zuiderzee in Biddinghuizen. Yuki is een magisch wezen dat ontworpen is om plezier te brengen aan de gasten van EuroParcs op een speelse en educatieve manier.
22/07/24
Exclusief voor leden
Opleving in Nederlandse  hotelvastgoedmarkt
In de eerste helft van 2024 is er een duidelijke opleving van activiteit bij vastgoedbeleggers in Nederland, met een bijzondere focus op hotelvastgoed. Waar in het eerste halfjaar van 2023 slechts 42 miljoen euro in hotelvastgoed werd belegd, steeg dit beleggingsvolume in het afgelopen halfjaar naar maar liefst 250 miljoen euro.
22/07/24
Exclusief voor leden
Boeing verwacht verdubbeling van luchtvaartvloot
Boeing verwacht dat het aantal commerciële vliegtuigen tot 2043 zal verdubbelen. Op dit moment telt de wereld 26.750 vliegtuigen voor commercieel passagiers- en vrachtvervoer. Dat zullen er in 2043 zo’n 50.170 zijn.
19/07/24
Exclusief voor leden
Minder vakantiewoningen verkocht
De verkoop van vakantiewoningen is flink gedaald. Tijdens de coronaperiode waren vakantiewoningen populair. Nu de pandemie onder controle is, neemt de populariteit ook weer af.
19/07/24
Subsidie voor beter publieksbereik archeologie
De provincie Zuid-Holland wil dat archeologie meer publiek bereikt. De nu ingestelde subsidieregeling Publieksbereik Archeologie is bedoeld om het draagvlak voor archeologie onder de inwoners en bezoekers van de provincie te verbreden.
19/07/24
Recreatiegebied afgesloten vanwege incidenten met wolf
De wolf rukt op in Nederland en dat heeft gevolgen voor recreatie in gebieden waar de wolf voorkomt. Na recente incidenten met een wolf heeft de gemeente Leusden besloten om een kerngebied van Landgoed Den Treek per direct af te sluiten voor recreanten en bezoekers.
19/07/24
80 jaar vrijheid herdacht op 330 kilometer vrijheidspad
Op 10 september 2024 start in Leopoldsburg, België, het Vrijheidspad, een 11-daagse wandelestafette die het begin van 80 jaar vrijheid markeert. De route loopt door de provincies Limburg (Nederland en België), Noord-Brabant en Gelderland, en volgt de Market Garden Liberation Route.
19/07/24
Zeeland.com lanceerde zomercampagne op Concert at SEA
Zeeland.com, het marketingkanaal van Zeeland dat wordt beheerd door de Provincie Zeeland, heeft haar nieuwe zomercampagne ‘Ik wil alleen maar Zeeland’ gelanceerd. Het is de bedoeling om bezoekers aan Concert at SEA bewust te maken van het feit dat Zeeland meer is dan een fijne vrijetijds- en vakantieprovincie.

||| Agenda |||

23/09/24
23/09/24 t/m 23-09-24: Toerisme Top 2024
De zevende editie van de Toerisme Top wordt op maandag 23 september 2024 in Venlo georganiseerd. Het...
24/09/24 t/m 26-09-24
24/09/24 t/m 26-09-24: IAAPA EXPO EUROPE 2024
The leisure industry’s premier event in Europe arrives to Amsterdam, the Netherlands in 2024. Get...
02/10/24
02/10/24 t/m 02-10-24: Duurzaamheidscongres Kampeerbranche
ANWB, BOVAG, HISWA-RECRON, Kampeer & Caravan Industrie (KCI), Kampeer & Caravan Jaarbeurs (K...
10/10/24
10/10/24 t/m 10-10-24: Education & Research Day
Op donderdag 10 oktober 2024 organiseert de Hotelschool The Hague een Education & Research Day. ...
12/11/24 t/m 14-11-24
12/11/24 t/m 14-11-24: Recreatie Vakbeurs 2024
Op 12, 13 & 14 november 2024 vindt de jaarlijkse Recreatie Vakbeurs plaats in Evenementenhal Har...