Geplaatst op: 11-12-2023
Auteur: Marc Gerlings

Natuurvergunning Schiphol gebaseerd op onvolledig onderzoek?

Natuurvergunning Schiphol gebaseerd op onvolledig onderzoek?
Had Schiphol de toestemming voor de natuurvergunning niet mogen ontvangen?

Stichting Mobilisation for the Environment (MOB) eist dat de natuurvergunning van Schiphol wordt vernietigd. De vergunning had door inhoudelijke en procedurele gebreken niet verstrekt mogen worden. Dat staat in het beroepschrift dat MOB  naar de rechtbank heeft gestuurd.

De Minister heeft de vergunning verleend op basis van de verkeerde referentiesituatie, meent MOB dat steun krijgt van Milieudefensie en Greenpeace. De referentiesituatie is hoe groot Schiphol redelijkerwijs mocht zijn toen de Europese Habitatrichtlijn van kracht werd. Toen op 10 juni 1994 de Habitatrichtlijn van kracht werd op natuurgebied ‘het Naardermeer’ was Schiphol veel kleiner dan nu. Hoeveel kleiner is niet met zekerheid vast te stellen, maar Schiphol kwam bij lange na niet aan de 500.000 vliegbewegingen die minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) tijdelijk vergund heeft.


De capaciteitsanalyse uit die periode geeft aan dat er toen circa 300.000 vliegbewegingen mogelijk waren. De Minister gaat bij het verlenen van de vergunning ten onrechte uit van de situatie in 2008. Overigens kan ook die referentiesituatie dit aantal vluchten niet rechtvaardigen.

Volgens Minister Harbers maakt de huidige regelgeving geen 500.000 vliegbewegingen mogelijk. In de zaak over de krimp van Schiphol, stelde de landsadvocaat namens de Minister dat de legale capaciteit van Schiphol 410.000 vliegtuigbewegingen is.

Procedurefouten en onvolledig onderzoek

De zogenaamde passende beoordeling heeft nooit ter inzage gelegen. Daardoor hebben omwonenden van Schiphol en milieuorganisaties niet op adequate wijze een zienswijze tegen deze vergunning in kunnen dienen. Er is ook onvoldoende onderzoek gedaan naar andere mogelijk beperkende factoren, zoals de slotcoördinatie en de uitstoot boven 3000 voet. Verder kocht Schiphol stikstofrechten van boerderijen. Maar deze geven niet genoeg stikstofruimte om het hoge aantal vliegbewegingen te mitigeren. De Minister heeft niet uitgesloten dat deze stikstofruimte nodig is voor natuurherstel. Dat had wel gemoeten. 

Overstappers dragen niets bij aan de Nederlandse economie. Door het grootste deel hiervan te schrappen en nachtvluchten geheel te verbieden kan Schiphol zijn functie behouden voor het verbinden van Nederland met de rest van de wereld.

Schiphol heeft al de nodige plannen voor woningbouw met succes aangevochten. Een beperking van het aantal vluchten tot maximaal 300.000 in combinatie met stoppen van nachtvluchten maakt nieuwbouw mogelijk van woningen. Ook zal de enorme nu bestaande geluidsoverlast zorgen voor gezondheidswinst voor 2 miljoen omwonenden.


Steun van Greenpeace en Milieudefensie

MOB voert de procedure samen met Greenpeace Nederland en Milieudefensie en wordt ook gesteund door Schipholwatch en de Vereniging Vlieghinder Nieuwkoop. De milieuorganisaties vinden het onbestaanbaar dat middenin een klimaatcrisis alle juridische trucs uit de kast worden gehaald om een vliegveld zo groot mogelijk te legaliseren. Schiphol moet zich houden aan de grenzen van klimaat, natuur en omgeving, menen de natuurorganisaties.

Trefwoorden: Schiphol, luchthaven, vliegen, beleid, natuur, klimaat

CELTH

Trendrapport


||| Nieuws |||

01/03/24
Grote zorgen vanuit recreatie op Nationaal Programma Landelijk Gebied
HISWA-RECRON maakt zich ernstig zorgen over het ontbreken van een visie op recreatie in het (ontwerp) Nationaal Programma Landelijk Gebied. Daarin wordt het tekort aan recreatieruimte niet geadresseerd en kunnen recreatiebedrijven in de zogenaamde overgangsgebieden rond Natura 2000 gebieden ernstig in de problemen komen.
01/03/24
Exclusief voor leden
Europees Parlement stemt in met regels voor platforms
Europa gaat het toezicht op verhuurplatforms zoals Airbnb, Booking, Expedia en TripAdvisor harmoniseren. Er komt één wettelijk kader waar deze zogenaamde korte termijn verhuurdiensten (STR's) zich aan moeten houden. De regels zijn erop gericht dat lokale autoriteiten passend beleid kunnen ontwikkelen. Het Europese Parlement heeft met overweldigende meerderheid ingestemd met de nieuwe regels.
29/02/24
Marieke Frank wordt directeur Routebureau Veluwe
Marieke Frank wordt de nieuwe directeur van Routebureau Veluwe. Met ingang van 1 maart zal zij officieel starten in deze functie. In samenwerking met de oud-directeur Henk Mogezomp is het overdrachtsproces ingezet.
29/02/24
Exclusief voor leden
Schiphol opent nieuwe locatie voor taxidiensten (en later bussen)
Reizigers die van of naar luchthaven Schiphol reizen via een taxi-app zoals Uber of Bolt, kunnen zich vanaf nu laten ophalen op een nieuwe locatie dichtbij de terminal, aan de Koepelstraat.
29/02/24
Exclusief voor leden
Biedt LEV de oplossingen in het nieuwe reizen?
Lichte Elektrische Voertuigen (LEVs) maken tegenwoordig een steeds groter deel uit van het straatbeeld. Denk aan e-scooters, e-steps, e-bikes en micro-auto's. Deze voertuigen bieden kansen voor de verduurzaming van mobiliteit: ze zijn nagenoeg emissievrij en vragen minder (parkeer)ruimte. 18 partners gaan alle voordelen opzoeken in het LEVERAGE project.
28/02/24
Europa-Park start busverbinding tussen camping en Rulantica
Voor Europa-Park-bezoekers die graag overnachten in de eigen tent, caravan of camper beschikt de camping van het park over zo’n 300 staanplaatsen. Met het online reserveringssysteem is iedere gast vooraf verzekerd van een eigen gemarkeerde plek. Nieuw is de start van een busverbinding van de camping naar waterpark Rulantica.
28/02/24
Zonnig voorseizoen stuwt toerisme Zeeland
Zeeland telde in 2023 opnieuw een recordaantal toeristische overnachtingen. In totaal bleven toeristen 13,5 miljoen nachten in de provincie slapen. Dit is 5% meer dan in 2022. De groei is vooral zichtbaar in de maanden mei en juni. In vakantiemaand augustus was er juist sprake van een kleine daling.
28/02/24
Toerisme Vlaanderen zoekt verbinding met andere beleidsterreinen
Toerisme Vlaanderen geeft een vervolg aan haar visie zoals die is verwoord in ‘Reizen naar Morgen’. Het agentschap nam daarin het voortouw in het zoeken naar een evenwicht tussen de meerwaarde van toerisme voor de bewoner, de bezoeker, de ondernemer en de plek.

||| Agenda |||

26/02/24
26/02/24 t/m 02-03-24: Vakantiebeurs voor mensen met een beperking
Van 26 februari t/m 2 maart 2024 organiseert het Vakantieschip voor de tweede keer dé aangepa...
12/03/24 t/m 13-03-24
12/03/24 t/m 13-03-24: Independent Hotel Show 2024
Independent Hotel Show Amsterdam is hét jaarlijkse hospitality-evenement dat zich volledig r...
19/03/24
19/03/24 t/m 19-03-24: hét kennisevent van de recreatie: Embrace.
Booking Experts organiseert op 19 maart 2024 de tweede editie van het kennisevent Embrace Growth: vo...
18/04/24
18/04/24 t/m 18-04-24: TRENDCONGRES 2024
Op donderdag 18 april 2024 organiseert NRIT samen met de opleidingen Tourism Management van de Neder...
05/06/24 t/m 07-06-24
05/06/24 t/m 07-06-24: THE INC Conference
Van 5 tot en met 7 juni 2024 is de Hotelschool The Hague gastheer van de internationale INC Conferen...