Geplaatst op: 13-11-2023
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Perspectief 2030: Iedere Nederlander moet profijt hebben van toerisme. Hoe dan!?

Perspectief 2030: Iedere Nederlander moet profijt hebben van toerisme. Hoe dan!?
Afbeelding van Michael de Groot via Pixabay

In Perspectief 2030, de visie voor toeristisch Nederland, staat dat in 2030 iedere Nederlander profijt moet hebben van toerisme. Een hele ambitieuze doelstelling. Grote vraag is hoe we dat precies kunnen realiseren.

Daarvoor moeten we een stapje terug doen en ontrafelen wat ‘profijt’ precies is. Met die vraag is de Koplopersgroep Bewonersprofijt aan de slag gegaan. Zij hebben nu hun eerste tussentijdse rapport gepresenteerd. Daarin wordt bewonersprofijt ontrafeld en dat blijkt nogal gecompliceerd te zijn.

Definitie bewonersprofijt

De definitie van bewonersprofijt die is ontwikkeld luidt: "De aanwezigheid van bezoekers op een plek en de activiteiten die zij hier ondernemen hebben impact op een bestemming. Bewonersprofijt gaat over het deel van die impact dat meerwaarde oplevert voor de bewoners”.

Het gaat daarbij om alle personen die een bezoek aan een plek brengen met recreatieve doeleinden, toeristen van ver weg maar ook bewoners uit de directe omgeving. De onderzoekers benaderen profijt in ruime zin. Het kan gaan over zowel waarde, nut, baat, voordeel, etcetera.

Om misverstanden te voorkomen stellen de schrijvers ook wat profijt juist niet is. Profijt is niet hetzelfde als steun. Maar profijt kan wel bijdragen aan steun, aan draagvlak. Profijt is ook niet hetzelfde als betrokkenheid. Maar betrokkenheid kan wel zorgen voor profijt.

Impact en profijt

Bewonersprofijt wordt gevormd door drie soorten effecten: economische impact, sociale impact en impact op de leefomgeving. Slechts een deel van deze effecten levert meerwaarde op voor de bewoners van een gebied en dat noemen we dan bewonersprofijt.Bewonersprofijt

Feitelijke en gepercipieerde profijt

Om het nog een stapje ingewikkelder te maken is er ook sprake van feitelijke versus gepercipieerde profijt. Bewoners hoeven bepaalde positieve impacts niet feitelijk als profijt te ervaren. Zelfs een ogenschijnlijk universele positieve impact als werkgelegenheid hoeft niet door iedereen als meerwaarde gezien te worden. Zo kan een inwoner ook vinden dat zijn of haar gemeente juist te afhankelijk is van toerisme. Daarbij komt dat bewoners zich niet altijd bewust zijn van de positieve effecten. Denk bijvoorbeeld aan een bewoner voor wie een deel van het inkomen afhangt van toerisme of die profiteert van de investeringen die vanwege toerisme gedaan worden in de natuurlijke leefomgeving, waarbij deze persoon zich niet bewust is van het bestaan van de impacts en/of de relatie met toerisme. Dat alles heeft tot gevolg dat er sprake kan zijn van feitelijk profijt zonder dat er sprake is van ervaren profijt. Het tegenovergestelde is ook mogelijk: er kan sprake zijn van ervaren profijt zonder dat er sprake is van feitelijk profijt.

Individuele en collectieve profijt

Bewonersprofijt kan ontstaan op twee niveaus: het niveau van de inwoner (individueel) en het niveau van de gemeenschap (collectief). Bestedingen van toeristen, kunnen bijvoorbeeld leiden tot een groei van de lokale economie (collectief) en tegelijkertijd tot een hoger inkomen voor specifieke bewoners (individueel).

Sturen op bewonersprofijt

Wat in ieder geval duidelijk is geworden is dat sturen op bewonersprofijt al gauw complex en uitdagend is. Bij het ontwikkelen van maatwerkinterventies is het de stem van de bewoners die centraal moet staan. Een goed deel van het gepercipieerde profijt is namelijk terug te voeren op de mate waarin bewoners zich al dan niet gehoord voelen met hun wensen en behoeftes. Voorbeelden van trajecten gericht op bewonersprofijt zijn nog dun gezaaid. Dit maakt het een relatief intui?tief proces van learning by doing. Het eindresultaat is meestal onzeker en vraagt bereidheid om zowel aanpak als doelstellingen gaandeweg aan te passen. De vier cases in de publicatie ‘Hoe bezoek bijdraagt aan bewonersprofijt’ zijn hier mooie voorbeelden van.

Conclusie

De nationale ambitie dat iedere inwoner profiteert van toerisme, moet wat de koplopersgroep betreft niet alleen gelezen worden in het kader van feitelijk collectief profijt, maar juist ook van ervaren individueel profijt. Dat zijn grote ambities die om zowel de juiste interventies maar ook om een goede meetmethodiek vragen. Daarmee gaat de koplopersgroep de komende jaren aan de slag.

Link: https://www.nbtc.nl/nl/site/download/hoe-bezoek-bijdraagt-aan-bewonersprofijt.htm?disposition=inline
Trefwoorden: beleid, onderzoek, Ida, toerisme, profijt, impact

CELTH     
Trendrapport

||| Nieuws |||

29/11/23
Amsterdam start campagnes om imago van de stad bij te stellen
De gemeente Amsterdam wil met een nieuwe campagne samen met amsterdam&partners het imago van de stad veranderen. De campagne moet een meer realistisch beeld van de stad geven.
27/11/23
Antwerpse erfgoedprijs naar Koninklijke Kempen
Dit jaar wint het project ‘Koninklijke Kempen’ van de Onroerend Erfgoeddienst Stuifzand de Erfgoedprijs van 10.000 euro. Het project maakt het publiek warm voor het Koninklijke domein in de Kempen.
24/11/23
Exclusief voor leden
Internationaal sterke groei van reismarkt
Expedia ziet bij reizigers wereldwijd een sterke reisbehoefte bij de consument. Op het noordelijk halfrond wordt volop gezicht naar vakanties in de lente en de zomer van 2024. Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) lieten opnieuw de sterkste groei in zoekvolume zien.
24/11/23
Toerisme Vlaanderen en VisitScotland hernieuwen samenwerking
Toerisme Vlaanderen en VisitScotland, de toerismeorganisaties van Vlaanderen en Schotland, hebben een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Beide organisaties engageren zich om hun respectievelijke toeristische bestemmingen op een verantwoorde manier verder te ontwikkelen.
22/11/23
Iconisch reismerk verre bestemmingen Fox weer terug
Kon ANWB toch niet zonder de sterke uitstraling van een echt sterk merk voor de reiswereld? ANWB Reizen herintroduceert het reismerk Fox. Het is een iconisch merk dat zijn waarde bewees voor de verre reizen.
22/11/23
Maastricht spreiding bezoekers door winterprogramma
Aan het einde van november verandert het authentieke decor van Maastricht in een winterparadijs met...
17/11/23
Exclusief voor leden
Trend feestdagen anders vieren en daarom gaan we met vakantie
Feestdagen met familie vieren? Welnee, we gaan met vakantie. Dat is een van de uitkomsten van onderzoek hoe de Nederlanders omgaan met de tradities rondom de feestdagen. Vrije tijd staat hoog op de verlanglijst.
16/11/23
Dagjournaal dag 2 Recreatie Vakbeurs 2023
Wat zijn de items in het Dagjournaal van dag twee van de Recreatie Vakbeurs op woensdag 25 november? Dat gaat van duurzame certificering Duurzaam Gastvrij tot en met een miljoeneninvestering in de samenwerking rondom boekingssite PiNCAMP.

||| Agenda |||

24/01/24 t/m 25-01-24
24/01/24 t/m 25-01-24: Recreatie Next Level 2024
Recreatie Vakbeurs organiseert op 24 en 25 januari 2024 een nieuw event voor de recreatiebranche: R...
18/04/24
18/04/24 t/m 18-04-24: TRENDCONGRES 2024
Op donderdag 18 april 2024 organiseert NRIT samen met de opleidingen Tourism Management van de Neder...