Geplaatst op: 13-11-2023
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Perspectief 2030: Iedere Nederlander moet profijt hebben van toerisme. Hoe dan!?

Perspectief 2030: Iedere Nederlander moet profijt hebben van toerisme. Hoe dan!?
Afbeelding van Michael de Groot via Pixabay

In Perspectief 2030, de visie voor toeristisch Nederland, staat dat in 2030 iedere Nederlander profijt moet hebben van toerisme. Een hele ambitieuze doelstelling. Grote vraag is hoe we dat precies kunnen realiseren.

Daarvoor moeten we een stapje terug doen en ontrafelen wat ‘profijt’ precies is. Met die vraag is de Koplopersgroep Bewonersprofijt aan de slag gegaan. Zij hebben nu hun eerste tussentijdse rapport gepresenteerd. Daarin wordt bewonersprofijt ontrafeld en dat blijkt nogal gecompliceerd te zijn.

Definitie bewonersprofijt

De definitie van bewonersprofijt die is ontwikkeld luidt: "De aanwezigheid van bezoekers op een plek en de activiteiten die zij hier ondernemen hebben impact op een bestemming. Bewonersprofijt gaat over het deel van die impact dat meerwaarde oplevert voor de bewoners”.

Het gaat daarbij om alle personen die een bezoek aan een plek brengen met recreatieve doeleinden, toeristen van ver weg maar ook bewoners uit de directe omgeving. De onderzoekers benaderen profijt in ruime zin. Het kan gaan over zowel waarde, nut, baat, voordeel, etcetera.

Om misverstanden te voorkomen stellen de schrijvers ook wat profijt juist niet is. Profijt is niet hetzelfde als steun. Maar profijt kan wel bijdragen aan steun, aan draagvlak. Profijt is ook niet hetzelfde als betrokkenheid. Maar betrokkenheid kan wel zorgen voor profijt.

Impact en profijt

Bewonersprofijt wordt gevormd door drie soorten effecten: economische impact, sociale impact en impact op de leefomgeving. Slechts een deel van deze effecten levert meerwaarde op voor de bewoners van een gebied en dat noemen we dan bewonersprofijt.Bewonersprofijt

Feitelijke en gepercipieerde profijt

Om het nog een stapje ingewikkelder te maken is er ook sprake van feitelijke versus gepercipieerde profijt. Bewoners hoeven bepaalde positieve impacts niet feitelijk als profijt te ervaren. Zelfs een ogenschijnlijk universele positieve impact als werkgelegenheid hoeft niet door iedereen als meerwaarde gezien te worden. Zo kan een inwoner ook vinden dat zijn of haar gemeente juist te afhankelijk is van toerisme. Daarbij komt dat bewoners zich niet altijd bewust zijn van de positieve effecten. Denk bijvoorbeeld aan een bewoner voor wie een deel van het inkomen afhangt van toerisme of die profiteert van de investeringen die vanwege toerisme gedaan worden in de natuurlijke leefomgeving, waarbij deze persoon zich niet bewust is van het bestaan van de impacts en/of de relatie met toerisme. Dat alles heeft tot gevolg dat er sprake kan zijn van feitelijk profijt zonder dat er sprake is van ervaren profijt. Het tegenovergestelde is ook mogelijk: er kan sprake zijn van ervaren profijt zonder dat er sprake is van feitelijk profijt.

Individuele en collectieve profijt

Bewonersprofijt kan ontstaan op twee niveaus: het niveau van de inwoner (individueel) en het niveau van de gemeenschap (collectief). Bestedingen van toeristen, kunnen bijvoorbeeld leiden tot een groei van de lokale economie (collectief) en tegelijkertijd tot een hoger inkomen voor specifieke bewoners (individueel).

Sturen op bewonersprofijt

Wat in ieder geval duidelijk is geworden is dat sturen op bewonersprofijt al gauw complex en uitdagend is. Bij het ontwikkelen van maatwerkinterventies is het de stem van de bewoners die centraal moet staan. Een goed deel van het gepercipieerde profijt is namelijk terug te voeren op de mate waarin bewoners zich al dan niet gehoord voelen met hun wensen en behoeftes. Voorbeelden van trajecten gericht op bewonersprofijt zijn nog dun gezaaid. Dit maakt het een relatief intui?tief proces van learning by doing. Het eindresultaat is meestal onzeker en vraagt bereidheid om zowel aanpak als doelstellingen gaandeweg aan te passen. De vier cases in de publicatie ‘Hoe bezoek bijdraagt aan bewonersprofijt’ zijn hier mooie voorbeelden van.

Conclusie

De nationale ambitie dat iedere inwoner profiteert van toerisme, moet wat de koplopersgroep betreft niet alleen gelezen worden in het kader van feitelijk collectief profijt, maar juist ook van ervaren individueel profijt. Dat zijn grote ambities die om zowel de juiste interventies maar ook om een goede meetmethodiek vragen. Daarmee gaat de koplopersgroep de komende jaren aan de slag.

Link: https://www.nbtc.nl/nl/site/download/hoe-bezoek-bijdraagt-aan-bewonersprofijt.htm?disposition=inline
Trefwoorden: beleid, onderzoek, Ida, toerisme, profijt, impact

CELTH
 

||| Nieuws |||

01/03/24
Grote zorgen vanuit recreatie op Nationaal Programma Landelijk Gebied
HISWA-RECRON maakt zich ernstig zorgen over het ontbreken van een visie op recreatie in het (ontwerp) Nationaal Programma Landelijk Gebied. Daarin wordt het tekort aan recreatieruimte niet geadresseerd en kunnen recreatiebedrijven in de zogenaamde overgangsgebieden rond Natura 2000 gebieden ernstig in de problemen komen.
01/03/24
Exclusief voor leden
Europees Parlement stemt in met regels voor platforms
Europa gaat het toezicht op verhuurplatforms zoals Airbnb, Booking, Expedia en TripAdvisor harmoniseren. Er komt één wettelijk kader waar deze zogenaamde korte termijn verhuurdiensten (STR's) zich aan moeten houden. De regels zijn erop gericht dat lokale autoriteiten passend beleid kunnen ontwikkelen. Het Europese Parlement heeft met overweldigende meerderheid ingestemd met de nieuwe regels.
29/02/24
Marieke Frank wordt directeur Routebureau Veluwe
Marieke Frank wordt de nieuwe directeur van Routebureau Veluwe. Met ingang van 1 maart zal zij officieel starten in deze functie. In samenwerking met de oud-directeur Henk Mogezomp is het overdrachtsproces ingezet.
29/02/24
Exclusief voor leden
Schiphol opent nieuwe locatie voor taxidiensten (en later bussen)
Reizigers die van of naar luchthaven Schiphol reizen via een taxi-app zoals Uber of Bolt, kunnen zich vanaf nu laten ophalen op een nieuwe locatie dichtbij de terminal, aan de Koepelstraat.
29/02/24
Exclusief voor leden
Biedt LEV de oplossingen in het nieuwe reizen?
Lichte Elektrische Voertuigen (LEVs) maken tegenwoordig een steeds groter deel uit van het straatbeeld. Denk aan e-scooters, e-steps, e-bikes en micro-auto's. Deze voertuigen bieden kansen voor de verduurzaming van mobiliteit: ze zijn nagenoeg emissievrij en vragen minder (parkeer)ruimte. 18 partners gaan alle voordelen opzoeken in het LEVERAGE project.
28/02/24
Europa-Park start busverbinding tussen camping en Rulantica
Voor Europa-Park-bezoekers die graag overnachten in de eigen tent, caravan of camper beschikt de camping van het park over zo’n 300 staanplaatsen. Met het online reserveringssysteem is iedere gast vooraf verzekerd van een eigen gemarkeerde plek. Nieuw is de start van een busverbinding van de camping naar waterpark Rulantica.
28/02/24
Zonnig voorseizoen stuwt toerisme Zeeland
Zeeland telde in 2023 opnieuw een recordaantal toeristische overnachtingen. In totaal bleven toeristen 13,5 miljoen nachten in de provincie slapen. Dit is 5% meer dan in 2022. De groei is vooral zichtbaar in de maanden mei en juni. In vakantiemaand augustus was er juist sprake van een kleine daling.
28/02/24
Toerisme Vlaanderen zoekt verbinding met andere beleidsterreinen
Toerisme Vlaanderen geeft een vervolg aan haar visie zoals die is verwoord in ‘Reizen naar Morgen’. Het agentschap nam daarin het voortouw in het zoeken naar een evenwicht tussen de meerwaarde van toerisme voor de bewoner, de bezoeker, de ondernemer en de plek.

||| Agenda |||

12/03/24 t/m 13-03-24
12/03/24 t/m 13-03-24: Independent Hotel Show 2024
Independent Hotel Show Amsterdam is hét jaarlijkse hospitality-evenement dat zich volledig r...
19/03/24
19/03/24 t/m 19-03-24: hét kennisevent van de recreatie: Embrace.
Booking Experts organiseert op 19 maart 2024 de tweede editie van het kennisevent Embrace Growth: vo...
18/04/24
18/04/24 t/m 18-04-24: TRENDCONGRES 2024
Op donderdag 18 april 2024 organiseert NRIT samen met de opleidingen Tourism Management van de Neder...
05/06/24 t/m 07-06-24
05/06/24 t/m 07-06-24: THE INC Conference
Van 5 tot en met 7 juni 2024 is de Hotelschool The Hague gastheer van de internationale INC Conferen...
24/06/24 t/m 26-06-24
24/06/24 t/m 26-06-24: CBTS 2024
Van 24 tot en met 26 juni organiseert de Breda University of Applied Sciences de jaarlijkse CBTS-con...