Geplaatst op: 18-10-2023
Auteur: Marc Gerlings

Jan Brands-Leever van Cultuurconnectie naar Idea

Jan Brands-Leever van Cultuurconnectie naar Idea

Jan Brands-Leever vertrekt op 1 december 2023 als directeur van brancheorganisatie Cultuurconnectie. Hij bekleedde deze functie sinds juni 2010 bij rechtsvoorganger Kunstconnectie, dat in 2015 onder zijn leiding fuseerde met de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten, resulterend in Cultuurconnectie.


De komende weken zal Brands-Leever nog werkzaam voor overdracht van werkzaamheden en een aantal lopende projecten afronden. Donderdag 30 november is zijn laatste werkdag bij Cultuurconnectie. Daarna zal Brands-Leever als directeur-bestuurder van KunstenHuis Idea in De Bilt, Soest, Zeist en Bunnik aan de slag gaan.


Het bestuur van Cultuurconnectie betreurt het vertrek van Brands-Leever en dankt Jan voor zijn grote inzet en bijdrage die hij de afgelopen jaren heeft geleverd voor Cultuurconnectie, haar leden en de branche. Zij is hem zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling en positionering van Cultuurconnectie als dé brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk.

Het is nu aan het bestuur van de vereniging om te voorzien in de opvolging. Willem van Moort is voor de overbruggende periode bereid gevonden om als interim-directeur voor continuïteit te zorgen.

Jantien Westerveld, voorzitter: "Jan heeft een cruciale rol gespeeld in de vorming van Cultuurconnectie tot wat het nu is: een stevige organisatie met een stabiel aantal lidorganisaties en een gezonde financiële positie, die grote zeggingskracht heeft in lobby en beleidsbeïnvloeding en een onmisbare partner is voor kwalitatieve, toegankelijke cultuureducatie en cultuurdeelname in Nederland. Hij was onder andere medeoprichter van Platform ACCT het arbeidsmarktplatform voor de culturele en creatieve sector. Mede dankzij Jan is de maatschappelijke en politieke waardering voor ons werk weer gestegen en is de verbinding met de maatschappij en tussen de leden onderling vergroot. Ook ten tijde voor de corona-periode waarin een andere rol van de brancheorganisatie werd gevraagd doorstond de branche onder zijn vleugels de grote uitdagingen die er lagen. Grote waardering en dank gaan dan ook naar hem uit en we wensen hem veel succes in de toekomst.”


Jan Brands-Leever: "Na 13,5 prachtige, intense en intensieve jaren in "de mooiste baan van Nederland”, is het tijd voor een nieuwe wending in mijn carrière. Ik kijk met trots en een beetje weemoed terug. In 2010 leek de branche er nog redelijk stabiel voor te staan, maar toen viel Balkenende IV en trad Rutte I aan. Sindsdien is het eigenlijk nooit meer rustig geweest voor de cultuureducatie en -participatiebranche. We hebben samen stormen doorstaan en op het randje gelopen, maar we hebben ook schitterende oplossingen en nieuwe routes weten te vinden! Zoals een nieuw systeem voor kwaliteitszorg, de arbeidsmarktagenda, de brancheprotocollen en het Zoom-project tijdens corona, het is te veel om op te noemen. Er zijn helaas ook leden omgevallen en er zijn witte vlekken in Nederland ontstaan, maar er zal een nieuwe wind gaan waaien! Cultuureducatie en – participatie staan weer hoog op de agenda van politiek en samenleving. De drie overheden, onze collega’s in het veld, de maatschappelijke partners, de pers en allerlei belanghebbenden zien ons staan en willen samenwerken! Dat stemt me hoopvol voor de komende periode.”

Topics:Beleid, Cultuur
Trefwoorden: cultuur, management, beleid

CELTH     
Trendrapport

||| Nieuws |||

27/11/23
Antwerpse erfgoedprijs naar Koninklijke Kempen
Dit jaar wint het project ‘Koninklijke Kempen’ van de Onroerend Erfgoeddienst Stuifzand de Erfgoedprijs van 10.000 euro. Het project maakt het publiek warm voor het Koninklijke domein in de Kempen.
27/11/23
Exclusief voor leden
Van Gogh zonnebloemen in NP Van Gogh
In de zomer van 2024 krijgt Brabant een kunstwerk van planten en bloemen in de vorm van de ‘Vaas met zonnebloemen’ van Vincent van Gogh. Dit project, dat wordt uitgevoerd bij de Menmoerhoeve in Etten-Leur, wordt mogelijk gemaakt door Natuurhuisje die zich als partner aansluit bij Van Gogh Nationaal Park (NP).
21/11/23
Exclusief voor leden
Budget Erfgoedwet verruimd naar 36,4 miljoen euro voor Fair Pay
Het Fair Pay programma voor eerlijke beloning van cultuurmakers wordt verhoogd naar 36,4 miljoen euro. Op 1 augustus ontstond een stormloop van honderden projecten op de subsidiepot. Makers krijgen vaak geen goede prijs voor hun werk of optreden.
20/11/23
Bijzondere avondvoorstellingen Nationaal Monument Kamp Vught
Dit weekend is in Nationaal Monument Kamp Vught de avondvoorstelling ‘Crossing Time’ in première gegaan. De voorstelling is nu al zo populair dat op elke speelavond extra voorstellingen zijn toegevoegd.
17/11/23
Stemmen bij Aviodrome
Leuke actie van Aviodrome. Aanstaande woensdag kun je met jouw stembiljet gratis het luchtvaarmuseum in Lelystad bezoeken en daar gelijk stemmen voor de Tweede Kamer.
13/11/23
Aviodrome en Voedselbank slaan handen ineen tijdens SintAIRklaas
Gratis deelname voor honderd kinderen aan SintAIRklaas in Aviodrome dankzij samenwerking met Voedselbank Lelystad
10/11/23
3,3 miljoen euro voor projecten erfgoed Zuid-Holland
In 2024 kunnen binnen het maatregelenpakket van de zeven Zuid-Hollandse erfgoedlijnen 68 projecten een subsidie tegemoet zien. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland stellen hiervoor €3,3 miljoen beschikbaar.
31/10/23
Zuid-Holland koopt Natura-2000 Kinderdijk
De provincie Zuid-Holland heeft ca 12,5 hectare grond aangekocht van biologische boerderij en kaasm...