Geplaatst op: 03-06-2021
Auteur: NRIT redactie

Utrecht stemt in met plannen herstart leisure maar wil af van druktemonitor

Utrecht stemt in met plannen herstart leisure maar wil af van druktemonitor
Spoorwegmuseum in Utrecht.
Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Utrecht legde een voorstel op tafel om deze sector een extra impuls te geven voor een bedrag van maximaal € 750.000, te betalen uit de Corona-Reserve. Met nieuwe ogen wordt naar cultuur en recreatie gekeken. PS namen dit voorstel niet zonder meer aan. Tijdens het debat was er met name discussie over de zogeheten Druktemonitor. 

Een aantal partijen gaf aan dat een doorontwikkeling van de Druktemonitor niet nodig is nu de samenleving weer langzaamaan opengaat. Uiteindelijk hebben PS vóór het voorstel gestemd. De doorontwikkeling van de Druktemonitor is door een krappe meerderheid met een amendement uit het voorstel gehaald.

Museumbeleid 2021-2025: het verhaal van Utrecht

PS zijn akkoord met het beleidskader ‘Beter in verbinding’, waarmee de provincie de positie van de streek- en kasteelmusea wil versterken en toekomstbestendig wil maken. De provincie Utrecht telt ongeveer veertig musea die als streek- of kasteelmuseum kunnen worden aangemerkt. De provincie vindt deze musea belangrijk, omdat zij ‘het Verhaal van Utrecht’ – de geschiedenis van de provincie Utrecht – bewaren en vertellen. Helaas is de positie van deze musea al langere tijd kwetsbaar. Met het beleidskader wil de provincie bijdragen aan versterking van de positie, onder andere door de onderlinge samenwerking tussen musea te stimuleren.

Er werd een motie ingediend om vanuit de provincie Utrecht (intensievere) samenwerking te faciliteren tussen de musea en het vervolgonderwijs. Studenten kunnen leren van de museumpraktijk, en musea kunnen in deze tijden hulp gebruiken bij vernieuwing en het werven van meer bezoekers. De motie werd door de meerderheid aangenomen.

Circulaire Samenleving 2050

Het Statenvoorstel over de Beleidsvisie Circulaire Samenleving 2050 zorgde voor een uitvoerig debat. Doel is om in 2050 in de gehele provincie zowel productie als gebruik van goederen en diensten volledig circulair te laten zijn. Dit behelst het voornemen dat het winnen en importeren van grondstoffen wordt verminderd, de al beschikbare materialen moeten worden (her)gebruikt en behouden, en afval moet worden voorkomen. Circulair ondernemen speelt ook sterk in de recreatiesector.

‘Laat Amelisweerd niet wijken voor de weg’

Acht van de dertien partijen dienden een actualiteitenmotie in, waarin zij oproepen om bij de A27 bij Amelisweerd de weg niet te verbreden, maar in de bestaande ‘bak’ het aantal rijstroken uit te breiden. Amelisweerd is een belangrijk recreatie- en natuurgebied voor Utrecht. Destijds is de snelweg bij Amelisweerd verlaagd aangelegd en wordt de plek aangeduid als ‘bak’. De motie stelt dat bomenkap wordt voorkomen door af te zien van verbreding. De daarvoor begrote financiële middelen komen vrij voor andere knelpunten op Rijkswegen. Een andere consequentie van dit voorstel is dat de snelheid op dat stuk omlaag moet worden gebracht.

De A27 is een Rijksweg, dus de besluitvorming ligt niet bij de provincie, maar bij het Rijk. PS zijn akkoord om een afschrift van de motie door te sturen naar de kabinetsformateur, in de hoop dat dit bij het komende formatieproces een rol kan spelen. Een motie van de VVD  externe linkwaarin wordt gepleit om vast te houden aan de huidige lobby van GS richting het Rijk, haalde geen meerderheid.
Trefwoorden: drukte, cultuur, musea, natuur, Amelisweerd, circulair, beleid

||| Blogs |||

06/05/20
Waarom we vooral in onze vrije tijd moeite hebben met de lockdown
We leven inmiddels meer dan 7 weken in een inteligente lockdown. Een ingrijpende maatregel om het Co...
30/03/20
VrijetijdsTrends 2020 en de invloed van Corona: Thuisentertainment, lokalisering, on- en offline, herstel of crisis
Het Coronavirus heeft een grote impact op ons vrijetijdsgedrag. In een paar weken tijd zijn ons gedrag en de VrijetijdTrends 180 graden gedraaid. De vraag is: wat gebeurt er als deze crisis weer op zijn retour is?
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
27/12/19
Wat een nepjaar was het eigenlijk…
Het is december 2019. De maand van oliebollen, pepernoten, kerstbomen, kadostress en koffiedik kijke...
22/10/19
Pleasure for all; ook Amerikaanse toestanden in Nederland …?
Autistische Amerikaan klaagt Disney aanDe Tampabay Times kopt op 2 oktober jl. ‘Man with Auti...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

26/10/21
Textilium Futura organiseert tweede editie Textour in mei 2022
Na de eerste Textour van afgelopen mei volgt in 2022 een tweede editie van donderdag 26 tot en met z...
21/10/21
ARTZUID wrerd veilige plek voor ontmoeting en kunst in de zomer van 2021
Op zondag 17 oktober kwam er na 3.5 maand een einde aan de 7e editie van de Amsterdam Sculptuur Biënnale ARTZUID. Vanwege de coronapandemie was lang onduidelijk of de beeldenroute op de lanen van Berlages Plan Zuid in Amsterdam Zuid van start kon gaan.
19/10/21
Website van Kastelen Stichting vernieuwd
Sinds maandag 18 oktober is de vernieuwde webstsite van de Nederlandse Kastelen Stichting, www.kastelen.nl, online. De verbeteringen vallen vooral in de categorie overzichtelijke informatie. De kastelen zijn bezig met grote thema's waar andere deelsectoren in leisure nog aan moeten beginnen, zoals klimaatadaptatie.
18/10/21
Sophie Lauwers benoemd tot Directeur-Generaal van Bozar
Sophie Lauwers is sinds 2011 Director of Exhibitions van Bozar, en was daarvoor sinds 2002 tentoonstellingscoördinator.
08/10/21
Nieuw toeristisch magazine voor Zuid-Limburg
Visit Zuid-Limburg start met de ontwikkeling van een nieuw toeristisch magazine voor heel Zuid-Limbu...
06/10/21
Veel startende bedrijven in cultuur, sport en recreatie
De dynamiek is weer terug in het Nederlandse bedrijfsleven. Opvallend in september 2021 was de sterke groei in de sector cultuur, sport en recreatie.
30/09/21
Beleid: Gelderse musea moeten meer samenwerken
In januari van dit jaar hebben de Gelderse Provinciale Staten het nieuwe beleidskader voor Cultuur & Erfgoed vastgesteld. Daar is het museumbeleid onderdeel van. Het museumbeleid wordt aangepast om Gelderse musea weerbaar en toekomstbestendig te maken. Wat de provincie betreft gaan musea elkaar nog beter weten te vinden. Er vindt nog een bijzondere slag plaats. Musea worden gevraagd de band met recreatie te versterken.
29/09/21
Museum strijdt tegen eenzaamheid
In het kader van de Week tegen Eenzaamheid (30 september t/m 7 oktober 2021) organiseert het Fries Museum in Leeuwarden op vrijdagmiddag 1 oktober het initiatief MuseumMetgezel. Tijdens MuseumMetgezel staan ontmoeting en verbinding centraal.