Geplaatst op: 20-02-2020
Auteur: Hans van Leeuwen
PleisureWorld NRIT
Publicatie: R&T 2019-6

Hulp bij uitdagingen voor de camping

Adviescase Hans van Leeuwen – Plan van Aanpak camping

Hulp bij uitdagingen voor de camping

In ieder nummer van Recreatie & Toerisme belichten we een case uit het portfolio van adviesopdrachten van Pleisureworld NRIT. Dit betreft lang niet altijd theoretisch onderzoek, maar ook praktisch advies waarmee recreatiebedrijven direct uit de voeten kunnen. In dit voorbeeld: een camping die zoekt naar een passende ontwikkelingsrichting voor de toekomst.


Dat de traditionele kampeersector voor uitdagingen staat, is niets nieuws. Toch zijn er nog veel kampeerbedrijven in ons land die nog geen duidelijke keus hebben gemaakt over de koers die zij in de toekomst willen varen. Wie daar anno 2020 nog steeds niet mee bezig is, loopt het risico om in de nabije jaren te ver af te drijven van wat de gast wil. En dat is jammer, want kansen voor toeristische bedrijven liggen er genoeg. De kampeersector ziet na jaren van daling en het verdwijnen van campings weer een lichte stijging aan de vraagzijde.


Wie zich op iedereen richt, is voor niemand bijzonder

De camping in ons voorbeeld bestaat uit voornamelijk seizoensplaatsen en een klein deel toeristische plaatsen. Het bedrijf heeft daarnaast een chaletpark dat uitsluitend gerealiseerd is voor de verkoop. De verhuur van de seizoensplaatsen is een belangrijke inkomstenbron, maar laat duidelijk een dalende trend zien. Er zijn enkele glamping accommodaties op deze camping met een vrijwel continue bezetting.


Een duidelijke positionering ontbreekt, waardoor de verhuur van toeristische kampeerplaatsen moeizaam verloopt. In de praktijk worden de faciliteiten van de camping bovendien voornamelijk gebruikt door de vaste gasten. De toeristische boekers van de seizoensplaatsen merken dit, wat de gasttevredenheid niet ten goede komt. Voor je het weet, bevind je je in een negatieve spiraal.


De adviesvraag was tweeledig. Ten eerste wilde de ondernemer weten welke ontwikkelingsrichting voor zijn bedrijf het beste toekomstperspectief biedt. Daarnaast had hij behoefte aan concreet advies om het vakantiepark al op korte termijn aantrekkelijker te maken.


Omarm de dagrecreant

Een tweetal scenario’s voor dit bedrijf zijn in het advies uitgewerkt. De eerste mogelijkheid is een volledige doorontwikkeling van het chaletpark. Toch zag de consultant ook nog voldoende kansen voor een gezond gemengd toeristisch kampeerbedrijf. Uit de analyse kwam nog een verrassende andere kans naar voren: de potentie van dit bedrijf om daarnaast ook dagrecreanten aan te trekken.


De ligging aan een waterplas met strandvoorzieningen en het mooie centrale receptiegebouw met horeca kan zich daar uitstekend voor lenen. Een korte bedrijfsscan van de regio wees aan dat dit nader onderzoek waard was. Voor de ondernemer was dit een verrassende invalshoek. Hier was nog niet aan gedacht. Toch zijn er al veel succesvolle gelijksoortige crossovers te vinden in Nederland.


Concrete verbeterpunten

Naast strategisch advies hebben veel recreatieondernemers baat bij een kritische, deskundige blik voor concrete verbeteringen in het bedrijf. Dat zijn vaak praktische vraagstukken die veel invloed hebben op de beleving van het bedrijf en extra omzetkansen. Wat voor invloed heeft een aangepaste routing op de aantrekkelijkheid en de sfeer? Voldoet de receptie en de ontvangst aan de wensen van de hedendaagse gast? Welke voorzieningen zijn van belang en hoe sluiten deze aan bij bestaande of nieuwe doelgroepen?


Niet alleen een Plan van Aanpak op projectbasis kan daarop een antwoord geven. Juist voor dit soort vraagstukken hebben veel ondernemers baat bij een Support Advies traject.


Het is mooi om te zien wanneer een van oorsprong traditioneel kampeerbedrijf stappen weet te maken waardoor zij relevant blijft in de huidige (en toekomstige!) markt. Uitdagend? Ja, soms vraagt dit om rigoureuze beslissingen. Maar dit soort trajecten laten keer op keer zien dat dit juist de weg naar gezonde groei weer kan vrijmaken.


Hans van Leeuwen; Trendwatcher, Adviseur & Concept Ontwikkelaar Recreatie & Toerisme Pleisureworld NRIT

Contact : Hans van Leeuwen

mobile: +31 (0) 653394506

e-mail: hans@pleisureworld.nl

web: www.pleisureworld.com/www.nritmedia.nl

Trefwoorden: verblijfsrecreatie campings, kampeerterreinen, dagrecreatie

||| Blogs |||

06/05/20
Waarom we vooral in onze vrije tijd moeite hebben met de lockdown
We leven inmiddels meer dan 7 weken in een inteligente lockdown. Een ingrijpende maatregel om het Co...
30/03/20
VrijetijdsTrends 2020 en de invloed van Corona: Thuisentertainment, lokalisering, on- en offline, herstel of crisis
Het Coronavirus heeft een grote impact op ons vrijetijdsgedrag. In een paar weken tijd zijn ons gedrag en de VrijetijdTrends 180 graden gedraaid. De vraag is: wat gebeurt er als deze crisis weer op zijn retour is?
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
13/01/20
Eenzijdige beeldvorming
Met veel bombarie trokken boeren op 4 oktober naar De Haag om te protesteren. Aanleiding voor dit pr...
13/12/19
Pleasure for all! Hoe gastvrij zijn vrijetijdsbedrijven …?
Nederland heeft 2 miljoen mensen met een beperking. Wat doet de vrijetijdssector om ook deze gasten een warm welkom te heten?

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

18/09/20
Rotterdam bereidt Eurovisie Songfestival voor met 4 scenario's
In de eerste maanden van het nieuwe jaar wordt bepaald hoe het 65ste Eurovisie Songfestival in Rotterdam er precies uit zal zien.
17/09/20
Gasten en medewerkers maken zaterdag kust schoon
Het is de derde maal dat Roompot aan de World Cleanup Day deelneemt.
16/09/20
Exclusief voor leden
Eenvijfde Nederlanders loopt corona op in vrijetijdssector
In hoeverre is de vrijetijdsbranche verantwoordelijk voor het oplopend aantal besmettingen? Met de epidemologische rapporten van het RIVM vanaf 1 juli analyseert de redactie van NRIT de situatie.
09/09/20
Gastvrij Nederland doet beroep op Tweede Kamer voor betere steunmaatregelen sector
Deze morgen debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Mona Keijzer van EZK over toerisme. Gastvrij Nederland heeft bij de commissieleden een wensenlijstje neergelegd. Kern is dat zij voor de sterk getroffen sector maatwerk binnen de generieke steunpakketten wil.
07/09/20
KunstRAI gaat toch door in 2020 openingsdag op 15 oktober
De KunstRAI kon in april van dit jaar niet plaatsvinden door de coronacrisis. De beurs gaat toch door en opent op 15 oktober .
03/09/20
Woudagemaal krijgt munt het Woudagemaal Vijfje
Het Woudagemaal Vijfje is de negende uitgifte in de werelderfgoed herdenkingsmuntenserie en viert het honderdjarig bestaan van het Ir. D.F. Woudagemaal.
02/09/20
Retail Schiphol wil stevig saneren
Winkelmedewerkers van Schiphol Airport Retail (SAR) komen in actie tegen een plan van hun directie o...
01/09/20
Exclusief voor leden
Bonnefanten werkt samen met Amsterdam en Rotterdam in tonen videokunst BLKNWS
Het videokunstwerk BLKNWS (Black News) van de uit Los Angeles afkomstige filmmaker en kunstenaar Kahlil Joseph zal vanaf half september tegelijk te zien zijn in Amsterdam, Maastricht en Rotterdam.