Geplaatst op: 26-04-2018
Auteur: Marc Gerlings

Scan markt voor groepsaccommodaties

Ondernemers benieuwd naar positionering maar vooral naar sales

Scan markt voor groepsaccommodaties
Hoe krijg je praktisch gezien die gasten aan tafel? CELTH en Groepsaccommodaties Nederland zijn op onderzoek. Foto: GN

Groepsaccommodaties Nederland (GN) heeft het initiatief genomen om te komen tot een nieuwe strategische visie voor groepsaccommodaties en daarbij wordt kennisinstituut CELTH gevraagd voor een analyse van de markt. De herijking van de strategie is een lang gekoesterde wens binnen deze groep. De leden stellen juist praktische vragen.


GN is een jonge brancheorganisatie die staat voor de belangenbehartiging en promotie van ondernemers met één of meerdere groepsverblijven. Op dit moment telt GN 70 leden. Deze groep is een afsplitsing van de bedrijfsgroep die bij RECRON is aangesloten. Enkele bestuursleden zijn in 2016 uit de bedrijfsgroep gestapt en startten de zelfstandige GN op voor belangenbehartiging op 1 januari 2017.


Voor de ontwikkeling van de visie heeft GN samenwerking gezocht met het Centre of Expertise Leisure, Tourism and Hospitality (CELTH). Binnen deze samenwerking worden onderzoeken en begeleiding uitgevoerd door de Hogescholen NHTV Breda en NHL Stenden. Voor de kennisinstellingen is het een mooie gelegenheid om meer kennis over deze specifieke sector binnen de verblijfsrecreatie in Nederland te verkrijgen en deze in het onderwijs in te zetten; in het interactieve proces worden op diverse momenten studenten en groepen studenten ingezet, meldt directeur CELTH Menno Stokman.


Veel antwoorden nodig voor heldere visie

Voor de optimale belangenbehartiging en marketingdoelstellingen van groepsaccommodaties is er behoefte aan meer specifieke kennis, zoals de omvang van de markt (vraag- en aanbodgegevens), trends en ontwikkelingen, imago en branding van de sector. Doel binnen het onderzoek is onder meer om relevante kengetallen te verzamelen over het economisch belang zoals aantal bedrijven, de omzet in de sector en spin-off naar werkgelegenheid. Maar de groepsaccommodaties willen ook meer weten over marktkansen en daarom worden onderzoeksvragen over marketing geformuleerd.


Van kengetallen naar marketing voor groepsaccommodaties


In eerste instantie wordt gekeken naar kengetallen over opbrengst per bed en bezettingsgraden. Daarbij komen praktische punten naar voren waar groepsaccommodaties mee aan de slag willen zoals verdere professionalisering in online marketing zoals het acteren op relevante platforms en het behalen van conversie. De strategische visie wordt ook vertaald naar concrete acties, waarmee GN aan de slag kan gaan, meldt CELTH. De planning is om de strategische visie met acties in het najaar van 2018 in een ledenbijeenkomst van GN te presenteren.Dat kan niet zonder de samenwerking met de leden.


Regionale samenwerking

Binnen het project wordt intensief samengewerkt met alle samenwerkingsverbanden van groepsaccommodaties in Nederland; Friesland, Ameland, Drenthe, Overijssel, Veluwe, Achterhoek (in oprichting), Brabant, Zeeland en de Stergroep. De hogescholen gaan met de ondernemers de discussie aan over trends, ontwikkelingen, doelgroepen, imago en marketing.


Inmiddels zijn de beide hogescholen aan de slag gegaan. Als trekker namens beide hogescholen is Erik van Nuland aangesteld (nuland.e@nhtv.nl). Hij is parttime verbonden als docent aan NHTV en geen onbekende in deze sector. Erik heeft vaker met netwerken praktische en strategische projecten opgezet met het bedrijfsleven in recreatie, onder meer in het NORT-verband (watersport) en via TOP Brabant. Vanuit NHL Stenden is Jasper Heslinga het aanspreekpunt (jasper.heslinga@stenden.com).


Kwartiermaker Alex de Ruiter

Als kwartiermaker voor het onderzoek en de begeleiding van GN is aangesteld oud-directeur van een groepsaccommodatie, Alex de Ruiter. De kwartiermaker meldt dat het al weer twintig jaar geleden is dat er een gedegen nationale visie voor groepsaccommodaties kwam. Het jonge GN richt zich op belangenbehartiging en wil hiervoor eerst de positionering van deze accommodaties helder krijgen. Daarbij is de hoop dat tijdens het onderzoek ook uitkomt hoe deze bedrijven zich het beste in de markt kunnen zetten. Het is de taak van de vereniging om de bedrijven met elkaar te verbinden en te versterken. Naast het gewenste advies over strategie leven praktische punten bij de leden.


Meer eigen boekingen genereren


Zij willen onder meer eigen boekingen genereren, los van dure boekingssites waar vaak veel commissie achterblijft. Een andere praktische vraag van ondernemers is hoe zij zich het werken op social media beter eigen kunnen maken. Dat kan niet los gezien worden van een nationale of regionale positionering. Dat het een fors segment is blijkt wel uit de 9.000 bedden die in Nederland via GN worden aangeboden. Om sterker te zijn in online marketing is er al een samenwerking met www.elkegroep.nl, een onderdeel van boekingsmachine voor Nederlandse accommodaties www.elkeplek.nl. "Het volume is flink en dat moet meer worden”, meldt Alex de Ruiter. De regionale trends en samenwerking vindt De Ruiter belangrijk. Daarom wordt op locatie in het land onderzoek gedaan en worden vooraf aan het onderzoek al samenwerkingsverbanden opgezet om het onderzoek een grote kans van slagen te geven.


Meer informatie over GN kun je vinden op de in februari opgerichte site: www.groepsaccommodaties-nederland.nl
Trefwoorden: accommodatie, groepsaccommodatie, marketing, kengetal, onderzoek

||| Blogs |||

30/11/17
Customer Journey “Teaching 3 weeks on Leisure & Events Management and Tourism in Shanghai”
De pre-exposure fase Een uitnodiging om les te gaan geven als visiting professors bij Shanghai N...
04/03/16
Richting geven aan de groei. Column Jos Vranken
In ieder nummer van Recreatie & Toerisme maakt de redactie ruimte vrij voor een Bedrijfscolumn. ...
23/11/15
Joie de vivre
Joie de vivre
23/11/15 · Onderzoek · Nienke van Boom | Lees meer
Vrijetijd - of ‘leisure’ - wordt vaak geassocieerd met plat vermaak, hedonistisch consumentisme...
16/09/15
Productiviteitsdenken kan te ver gaan
In de afgelopen zomer was ik uitgenodigd voor het bezoeken van een toneelvorstelling op een...
26/05/15
DISCUSS! Visitor pressure in cities only a problem when tourism is not economically important
The Centre of Expertise of Leisure, Tourism Hospitality is doing research on the increasing strain t...||| Twitter |||

||| Nieuws |||

18/05/18
Exclusief voor leden
92% Nederlanders heeft bestemming voor vakantiegeld
92% van de Nederlanders heeft voordat het vakantiegeld wordt ontvangen al een bestemming voor die e...
17/05/18
Nederlanders minder tevreden met vrije tijd
De brede welvaart gaat in Nederland in het algemeen omhoog. In de voorbije acht jaar waren maar dri...
17/05/18
Ook in januari en februari forse groei toerisme
De eerste twee maanden van 2018 groeide het aantal gasten in Nederlandse logiesaccommodaties met 8 ...
15/05/18
Exclusief voor leden
’s-Hertogenbosch meest aantrekkelijke middelgrote stad
Nederlanders vinden ’s-Hertogenbosch de meest aantrekkelijke middelgrote stad. Dat blijkt uit de ...
15/05/18
Consumenten besteden meer
De stemming onder consumenten is in april 2018 een fractie verbeterd. Het oordeel over het eco...
26/04/18
Scan markt voor groepsaccommodaties
Groepsaccommodaties Nederland (GN) heeft het initiatief genomen om te komen tot een nieuwe stra...
25/04/18
Kwart alle fietsdoden met e-bike
De e-bike is voor toerisme en recreatie een grote ontwikkeling. Bezoekers kunnen met de elektrische...
10/04/18
Marieke Politiek per 1 mei bij NBTC verantwoordelijk voor Intell & Insights
Per 1 mei wordt Marieke Politiek als Team Lead verantwoordelijk voor Intell & Insights bij NBTC...
Partners
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk