Geplaatst op: 24-06-2024
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Meer weten over klimaatrisico's, impact of bewonersbetrokkenheid? CELTH komt met drie nieuwe onderzoeken!

Meer weten over klimaatrisico's, impact of bewonersbetrokkenheid? CELTH komt met drie nieuwe onderzoeken!

Het Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality (CELTH) heeft de afgelopen week maar liefst drie nieuwe onderzoeken gepubliceerd. Zo brachten ze de klimaatrisico’s van Nederlandse reisorganisaties in kaart, onderzochten hoe ze bewoners beter bij toerisme(beleid) kunnen betrekken en ontwikkelden ze een impact label voor vakantiehuizen in de natuur.

Klimaatrisico’s voor Nederlandse touroperators

Veel Nederlandse touroperators lopen beduidende klimaatrisico’s. Dat geldt vooral voor touroperators met bestemmingen in hun portfolio die gevoelig zijn voor klimaatverandering en touroperators die sterk afhankelijk zijn van de luchtvaart. Touroperators zien dat ook in maar kunnen zonder hulp van de overheid die transitie niet op snelheid maken. Dat blijkt uit onderzoek van CELTH mede gefinancierd door Stichting Natuur & Milieu in samenwerking met de reisbranche.

In het onderzoek zijn met een eerste versie van de KLIMARISKSCAN de klimaatrisico’s voor Nederlandse touroperators inzichtelijk gemaakt. De onderzoekers hebben 18 verschillende klimaatrisico’s gevonden die impact hebben op de reisbranche. Van de 199 onder de loep genomen touroperators lopen er 83% beduidende tot hoge klimaatrisico’s. Zij maken doorgaans uitsluitend gebruik van fossiel afhankelijke transportmodaliteiten en/of bieden bestemmingen aan die gevoelig zijn voor klimaatverandering. Deze touroperators lopen als gevolg daarvan fysieke-, transitie-en aansprakelijkheidsrisico’s.

De klimaatrisico’s zijn voor het productaanbod van veel touroperators en vakantiekeuzes van Nederlanders op termijn ingrijpend. Populaire bestemmingen worden minder geschikt voor toerisme door hitte, droogte of juist veel neerslag. Tegelijkertijd zal de luchtvaart door overheidsmaatregelen en beprijzen onaantrekkelijker en duurder worden om de impact van vliegen op het milieu te beperken.

Meer informatie over het onderzoek Klimaatrisico's voor Nederlandse touroperators op de CELTH-site: https://www.celth.nl/actueel/nieuw-onderzoek-laat-klimaatrisicos-voor-nederlandse-reisorganisaties-zien

Onbekend maakt onbemind: Hoe kun je bewoners betrekken bij toerisme(beleid) in de stad?

Voor de duurzame ontwikkeling van de bestemming Nederland is betrokkenheid en draagvlak onder inwoners essentieel. Het zijn immers niet alleen overheden en ondernemers, maar juist ook inwoners die een bestemming maken. Maar hoe betrek je inwoners bij de ontwikkeling van een bestemming? Dat heeft CELTH in de praktijk in de stad Utrecht samen met diverse partners uitgezocht en getest.

Het onderzoek startte met een kwantitatieve meting onder inwoners van Utrecht om inzicht te krijgen in de mate van betrokkenheid en percepties rondom de impact van toerisme onder inwoners. Daarvoor is het internationaal erkende RETS-model gebruikt dat al eerder in diverse regio’s van Nederland is toegepast. Uit dit onderzoek bleek dat een meerderheid van de respondenten vindt dat toerisme bijdraagt aan het gevoel van trots op de stad. Als we kijken naar politieke empowerment dan is de invloed van inwoners op het toeristisch beleid erg laag. Slechts 11% van de respondenten vindt dat zij een stem hebben in de beslissingen rond toeristische ontwikkelingen.

Nieuw in het Utrechtse onderzoek is dat daadwerkelijk het gesprek werd aangegaan met de Utrechters over toerisme. Wat opviel was dat de feitelijke kennis over toerisme en het toerismebeleid bij inwoners gering is. Tegelijkertijd was de ‘honger’ naar informatie groot en waren de deelnemers zeer geïnteresseerd. Ondanks het feit dat ze inspraak en participatie belangrijk vinden, hebben Inwoners zeker behoefte aan een overkoepelende visie van de gemeente op toerisme. Dat is in hun optiek noodzakelijk omdat ze dan in grote lijnen weten wat ze kunnen verwachten. Bewoners denken dat ze bij deelonderwerpen belangrijke lokale kennis kunnen inbrengen naast de expertise van ambtenaren. Belangrijk inzicht is dat kwantitatief onderzoek met het RETS-model in combinatie met een verdiepende kwalitatieve aanpak met focusgroepen heel goed werkt. Het terugkoppelen van de resultaten uit het kwantitatieve onderzoek maakte het gesprek met de bewoners makkelijker en gaf richting.

Meer informatie over 'Onbekend maakt onbemind' op de CELTH-site: https://www.celth.nl/actueel/onbekend-maakt-onbemind-hoe-kun-je-bewoners-betrekken-bij-toerismebeleid-de-stad

Impact Label voor vakantiehuizen in de natuur

CELTH heeft samen met Natuurhuisje.nl en eigenaren van vakantiehuizen in de natuur een Impact Label ontwikkeld. Met dit label wordt de impact van een vakantiehuis en zijn gasten op biodiversiteit inzichtelijk. Het Impact label werkt met een zelfassessmenttool dat inmiddels is geïmplementeerd op natuurhuisje.nl maar ook op korte termijn beschikbaar komen voor vakantiehuiseigenaren die niet bij het platform Natuurhuisje.nl zijn aangesloten.

Het impact label is gebaseerd op 32 criteria over de duurzaamheid en biodiversiteit van het natuurhuisje. Vakantiehuiseigenaren kunnen daar maximaal 112 punten op scoren.  Die score bepaalt of een bepaalde accommodatie op natuurhuisje.nl één, twee, of drie blaadjes krijgt.

Meer informatie over het Impact Label op de CELTH-site: https://www.celth.nl/actueel/impact-label-voor-vakantiehuizen-de-natuur-ontwikkeld

Trefwoorden: Celth, reisbranche, verblijfsrecreatie, horeca, beleid, dmo, cmo. klimaat, klimaatverandering, klimaatrisico's, touroperators, natuurhuisjes, impact, bewoners, bewonersbetrokkenheid, duurzaam toerisme, onderzoek

CELTH
 


||| Nieuws |||

14/07/24
Exclusief voor leden
Hoge Raad vernietigt besluit hof: maatregelen om geluidshinder Schiphol te verminderen mogen niet zonder Europese procedure
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de beslissing van het gerechtshof Amsterdam, die de Nederlandse Staat toestond om twee voorgenomen maatregelen ter vermindering van geluidshinder van Schiphol door te voeren, niet in stand blijft. Volgens de Hoge Raad moet voor deze maatregelen de Europese procedure van de "balanced approach" gevolgd worden.
11/07/24
Travel Challenge scoort hoog in samenspel studenten en reisbedrijven
De recente Travel Challenge van Reiswerk scoort gemiddeld een 8,7 bij deelnemende bedrijven, studenten en onderwijsinstellingen. Reiswerk dat het door die hoge score meteen gemotiveerd is om de Travel Challenge voor 2025 op te zetten.
11/07/24
Exclusief voor leden
FNV ziet werkdruk te hoog worden op Schiphol
Na een jaar van relatieve rust over de drukte op Schiphol trekt vakbond FNV aan de bel voor de zomervakantie. Werknemers van Schiphol maken zich ernstige zorgen over de werkdruk, het ziekteverzuim en de veiligheidsrisico’s voor werknemers op Schiphol tijdens de aankomende zomerdrukte.
08/07/24
Exclusief voor leden
Investeringsbedrijf neemt minderheidsbelang in Flix
Reisbedrijf Flix SE en investeringsbedrijf EQT hebben een overeenkomst bereikt voor EQT Future en Kühne Holding om een ??minderheidsbelang van 35% in Flix te verwerven.
08/07/24
Traditionele luchtvaartmaatschappijen vervuilender dan prijsvechters
Staan de grote traditionele luchtvaartmaatschappijen in een onderzoek van de Consumentenbond mooi in hun hemd. Binnen Europa vliegen budgetmaatschappijen efficiënter en vervuilen daarmee minder dan traditionele luchtvaartmaatschappijen. Dat komt omdat prijsvechters over het algemeen met zuinigere toestellen vliegen, die beter bezet zijn en minder overstappers vervoeren.
08/07/24
Nederlandse vakantiegangers zoeken warmte op en mijden Parijs
Naar welke vakantielanden gaan Nederlanders dit jaar op zomervakantie en welke verschuivingen ziet TUI? Veel bekende landen en streken gaan aan top maar toch wel wat verrassingen.
03/07/24
Last onder dwangsom voor drie reisbedrijven
Drie reisaanbieders krijgen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een last onder dwangsom opgelegd. Bij deze reisaanbieders verspringt de prijs tijdens het boeken. Hierdoor kunnen zij hun reis niet boeken tegen de eerst getoonde prijs. Dit mag niet.
02/07/24
Zesde verbinding TUI met Marokko
Luchtvaartmaatschappij TUI België verbindt Eindhoven sinds vrijdag 28 juni met Al Hoceima in Marokko. Hiermee voegt Eindhoven Airport een nieuwe bestemming toe aan haar bestemmingennetwerk. Het is de zesde bestemming vanaf Eindhoven naar Marokko.

||| Agenda |||

Momenteel geen berichten aanwezig.