Geplaatst op: 10-06-2024
Auteur: Marc Gerlings

Recreatief beleid 'Groen groeit mee' krijgt push door geld voor transitie landelijk gebied

Recreatief beleid 'Groen groeit mee' krijgt push door geld voor transitie landelijk gebied
Natuur op de Utrechtse Heuvelrug
De provincie Utrecht krijgt 249 miljoen euro van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor de uitwerking van het Utrechts Programma Landelijk Gebied. Geld dat voor een groot deel ook wordt gestoken in de recreatieve beleidsaanpak 'Groen groeit mee'.

De 249 miljoen euro is beschikbaar gesteld op basis van de maatregelpakketten die Utrecht eerder indiende bij het Rijk. Het geld is bestemd voor de uitvoering van projecten die al op korte termijn bijdragen aan een toekomstbestendig en gezond landelijk gebied.

Tegelijk met het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) –?zes maatregelpakketten in concept in bij het Rijk. De zes maatregelpakketten zijn in de afgelopen periode getoetst door Wageningen Economic Research (WEcR), op basis daarvan aangepast en daarna opnieuw ingediend bij het Rijk voor definitieve besluitvorming. Op 7 juni is bekend geworden dat Utrecht 249 miljoen euro krijgt voor het realiseren van de opgaven zoals beschreven in de maatregelpakketten.

"Snel maatregelen"

Gedeputeerde Mirjam Sterk (Transitie Landelijk Gebied, Natuur & Landbouw) ziet volop kansen nu er definitief duidelijk is op welke middelen de provincie kan rekenen: "Ik heb het al vaker gezegd, ondanks dat er nog veel onduidelijk is als we in de toekomst kijken, kan er ook al heel veel wél in onze provincie. Met behulp van deze miljoenen kunnen we snel maatregelen treffen om het landelijk gebied toekomstbestendig te maken.” Samenwerking is hierbij essentieel, volgens de gedeputeerde: "Het geld dat we nu toegekend hebben gekregen, komt ten goede aan de natuur, de landbouwsector, het water en het klimaat. Zo kunnen we meer maatregelen nemen om de bodemdaling in het kwetsbare veenweidegebied af te remmen, kunnen we onze Groen Groeit Mee-ambitie verder vormgeven en kunnen we ons duurzame beloningssysteem voor agrariërs uitbreiden. Hoe we het geld precies gaan besteden, gaan we de komende tijd zoveel mogelijk in samenspraak met onze partners en met de gebieden invullen.”

6 x maatregelpakket

De provincie Utrecht staat, net als de andere provincies, voor een flinke opgave; de natuur moet worden hersteld en de stikstofuitstoot moet omlaag. Daarnaast moet de water- en bodemkwaliteit verbeterd worden en wordt er hard gewerkt aan een vitale en duurzame landbouwsector. Op basis hiervan heeft Utrecht maatregelpakketten opgesteld. Deze bestaan uit zogeheten no-regret maatregelen: projecten die voldoende kansrijk zijn om op korte termijn uitgevoerd te worden en die aantoonbaar bij kunnen dragen aan de doelen van het UPLG. De pakketten zijn als volgt samengesteld: 

•    Maatregelpakket 1. Groenblauwe linten en scheggen en boerensloten  
•    Maatregelpakket 2. Veenweiden 
•    Maatregelpakket 3. Landbouw 
•    Maatregelpakket 4. Overgangszones Natura 2000-gebieden  
•    Maatregelpakket 5. Heuvelrug en flanken 
•    Maatregelpakket 6. Beekdalen

Het geld dat nu beschikbaar komt, biedt kansen om concreet aan de slag te kunnen in de provincie. Voorbeelden hiervan zijn het realiseren van groene scheggen en linten (pakket 1) uit de vier gebieden uit de?Groen Groeit Mee  externe link-strategie: Hollandsche IJssel, Zuidelijke Eemvallei, Kromme Rijn Linielandschap en Noorderpark.?Ook het afremmen van bodemdaling en het verminderen van broeikasgasemissies uit veenbodems (pakket 2), in lijn met de Regionale Veenweiden Strategie (RVS), kan nu verder worden opgepakt. Met het bedrag kunnen agrariërs snel aan de slag om hun bedrijfsvoering te verduurzamen en een aantal belangrijke emissies te reduceren zoals ammoniak, nutriënten uit- en afspoeling en broeikasgassen. Ook de Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw, een duurzaam beloningssysteem voor agrariërs (pakket 3) kan nu structureel worden uitgebouwd.

Gezien de urgentie van de opgaven gaat Utrecht ook met (onderdelen van) de maatregelenpakketten aan de slag waarvan het Rijk heeft aangegeven dat ze niet in aanmerking komen voor (de eerste tranche) rijksmiddelen. Dit gaat met name om ‘Heuvelrug & flanken’ en ‘Beekdalen’, maar ook om enkele onderdelen van de andere maatregelpakketten. Utrecht blijft aandringen bij het Rijk om financiering hiervoor.

249 miljoen

In februari jl. heeft het Rijk aangegeven dat de provincie Utrecht indicatief in aanmerking komt voor 284 miljoen euro vanuit de 1e tranche rijksmiddelen voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Vanuit het recente toetsingsproces met het Rijk en de daarbij behorende financiële spelregels zijn de berekeningen aangescherpt waardoor we voor dezelfde maatregelpakketten nu uitkomen op een bedrag van 249 miljoen euro.
Trefwoorden: transitie, groen, recreatie, beleid

CELTH
 


||| Nieuws |||

19/07/24
Exclusief voor leden
Minder vakantiewoningen verkocht
De verkoop van vakantiewoningen is flink gedaald. Tijdens de coronaperiode waren vakantiewoningen populair. Nu de pandemie onder controle is, neemt de populariteit ook weer af.
19/07/24
Subsidie voor beter publieksbereik archeologie
De provincie Zuid-Holland wil dat archeologie meer publiek bereikt. De nu ingestelde subsidieregeling Publieksbereik Archeologie is bedoeld om het draagvlak voor archeologie onder de inwoners en bezoekers van de provincie te verbreden.
19/07/24
Recreatiegebied afgesloten vanwege incidenten met wolf
De wolf rukt op in Nederland en dat heeft gevolgen voor recreatie in gebieden waar de wolf voorkomt. Na recente incidenten met een wolf heeft de gemeente Leusden besloten om een kerngebied van Landgoed Den Treek per direct af te sluiten voor recreanten en bezoekers.
19/07/24
80 jaar vrijheid herdacht op 330 kilometer vrijheidspad
Op 10 september 2024 start in Leopoldsburg, België, het Vrijheidspad, een 11-daagse wandelestafette die het begin van 80 jaar vrijheid markeert. De route loopt door de provincies Limburg (Nederland en België), Noord-Brabant en Gelderland, en volgt de Market Garden Liberation Route.
19/07/24
Zeeland.com lanceerde zomercampagne op Concert at SEA
Zeeland.com, het marketingkanaal van Zeeland dat wordt beheerd door de Provincie Zeeland, heeft haar nieuwe zomercampagne ‘Ik wil alleen maar Zeeland’ gelanceerd. Het is de bedoeling om bezoekers aan Concert at SEA bewust te maken van het feit dat Zeeland meer is dan een fijne vrijetijds- en vakantieprovincie.
17/07/24
Exclusief voor leden
Hoe Strava voor beleidsmakers werkt
Nederlanders zijn fervente wandelaars, maar waar wandelen ze precies? Dankzij Strava Metro, een app die fiets-, hardloop- en wandelprestaties bijhoudt, is het nu mogelijk om dit te achterhalen. Wandelnet heeft samen met Track-landscapes en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de mogelijkheden van Strava’s wandel- en hardloopdata onderzocht.
17/07/24
Exclusief voor leden
Keukenhof populair op Instagram
De Keukenhof in Lisse staat wereldwijd op de vierde plaats van meest Instagrammabel bloementuinen. Op de eerste plaats staat de Gardens by the Bay in Singapore.
17/07/24
VVV en Ondernemersvereniging ontwikkelen spannende kinderspeurtocht
VVV Waterland van Friesland en de ondernemersvereniging van Heeg (OVH2000) hebben een spannende kinderspeurtocht ontwikkeld die kinderen op een avontuurlijke manier kennis laat maken met het historische watersportdorp Heeg.

||| Agenda |||

23/09/24
23/09/24 t/m 23-09-24: Toerisme Top 2024
De zevende editie van de Toerisme Top wordt op maandag 23 september 2024 in Venlo georganiseerd. Het...
24/09/24 t/m 26-09-24
24/09/24 t/m 26-09-24: IAAPA EXPO EUROPE 2024
The leisure industry’s premier event in Europe arrives to Amsterdam, the Netherlands in 2024. Get...
10/10/24
10/10/24 t/m 10-10-24: Education & Research Day
Op donderdag 10 oktober 2024 organiseert de Hotelschool The Hague een Education & Research Day. ...
12/11/24 t/m 14-11-24
12/11/24 t/m 14-11-24: Recreatie Vakbeurs 2024
Op 12, 13 & 14 november 2024 vindt de jaarlijkse Recreatie Vakbeurs plaats in Evenementenhal Har...