Geplaatst op: 26-04-2024
Auteur: redactie
Uitgever: NRIT Media

Provincie Groningen investeert in veilig en aantrekkelijk lopen

Eerste provincie met actief beleid voor de voetganger

Provincie Groningen investeert in veilig en aantrekkelijk lopen

De provincie heeft nieuw beleid voor de voetganger. In de 'loopagenda 2024-2027 'Samen stappen zetten' staat hoe de provincie de komende vier jaar met onderzoek, samenwerking en subsidies gaat bijdragen aan een veilige en aantrekkelijke provincie voor de voetganger. Er is 1 miljoen euro beschikbaar om de plannen uit te voeren.


In de loopagenda staan concrete plannen om de provincie beter in te richten op voetgangers. Zo komt er een nieuwe subsidieregeling voor kleine aanpassingen aan de infrastructuur die het voor voetgangers veiliger, aantrekkelijker of toegankelijker maken. Dit kan een bruggetje over een sloot, een missend voetpad of het weghalen van een obstakel zijn. Ook krijgen gemeenten ondersteuning om belangrijke voorzieningen in de dorpen, zoals het OV, winkelcentra en onderwijsinstellingen, beter te verbinden voor voetgangers.


Gezond, duurzaam, goedkoop en toegankelijk

Groningen is de eerste provincie die actief met beleid voor de voetganger aan de slag gaat. Gedeputeerde Mobiliteit Johan Hamster is enthousiast. "Er gaat veel geld en aandacht naar de fietser, automobilist en OV-reiziger in Groningen. En dat is terecht. Maar lopen is de meest gezonde, duurzame, goedkope en toegankelijke vorm om je te verplaatsen. Met deze loopagenda zetten we daar ook op in. Samen met gemeenten, Routebureau Groningen en andere partners stimuleren we Groningers om vaker te lopen en te wandelen."


Fysieke gezondheid

Wandelen draagt bij aan een betere fysieke gezondheid. Daarom komen er programma's om wandelen te stimuleren. Voor bijvoorbeeld senioren is wandelen een laagdrempelige vorm van bewegen, maar draagt het ook nog eens bij aan het behouden van sociale contacten. Ook komt er een programma om bedrijven aan te moedigen om meer te doen om werknemers te laten bewegen.


Recreatief

Er komt onderzoek naar de kwaliteit van het bestaande wandelknooppuntennetwerk en er komen nieuwe knooppunten bij. Daarnaast is er budget om dorpen of wijken te ondersteunen bij het aanleggen en onderhouden van lokale Dorpsommetjes. Ook is er aandacht voor verkeersveiligheid: zo worden onder andere de wandeloversteken over provinciale wegen in kaart gebracht en beoordeeld.

Link: https://d15k2d11r6t6rl.cloudfront.net/public/users/Integrators/a0a42ab5-3cb9-4912-84b7-3c6e47330d5c/smart-pr-1056/Loopagenda%202024-2027.pdf
Trefwoorden: Voetganger, veiliger

CELTH
 


||| Nieuws |||

18/06/24
Exclusief voor leden
Start beleidsaanpak duurzame Utrechtse Heuvelrug
Samen met het ministerie van Defensie, Waterschap Vallei en Veluwe, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeenten Amersfoort, Leusden, Soest en Zeist, verbindt de provincie Utrecht zich aan een integrale aanpak van de ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen in het gebied.
17/06/24
Exclusief voor leden
Europese natuurherstelwet toch aangenomen
De Europese natuurherstelwet, die lange tijd in de ijskast werd gezet, is uiteindelijk vandaag toch aangenomen. Oostenrijk gaf de doorslag maar dat krijgt nu toch een staartje. De Oostenrijkse minister had van haar regering niet vóór de herstelwet mogen stemmen.
17/06/24
Exclusief voor leden
Recreant kan genieten van natuurschakel Voorveldse Polder
Provincie Utrecht heeft samen met gemeente De Bilt en Utrechts Landschap de werkzaamheden in het westelijk deel van de Voorveldse Polder afgerond. Dit gebied is gelegen tussen de snelweg A27 en De Bilt. De recreant kan genieten van die opkomende biodiversiteit.
14/06/24
Btw-verhoging logies en cultuur kan vestigingklimaat aantasten
De Rabobank maakte voor sectoren een korte analyse van de gevolgen van het Hoofdlijnenakkoord. De voorgestelde verhoging van de btw bij logies en cultuur wordt niet veroordeeld maar de gevolgen reiken ver.
13/06/24
Den Haag ziet oprichting anti-corruptie rechtbank als kans
Integrity Initiatives International (III) is gestart met de uitbreiding van haar activiteiten in Europa met als doel de oprichting van een International Anti-Corruption Court (IACC) in Den Haag. Dat ziet dmo The Hague & Partners als een nieuwe kans voor de bestemming Den Haag.
11/06/24
Exclusief voor leden
Amsterdam aantrekkelijk voor hotelinvesteringen maar Utrecht maakt inhaalslag
Amsterdam is in 2024 de meest aantrekkelijke stad voor hotelinvesteringen. Dit blijkt uit de Dutch Hotel City Index, die tijdens de PROVADA 2024 wordt gepresenteerd door Horwath HTL en ABN AMRO. Amsterdam blijft op plaats één maar let op Utrecht en Rotterdam.
10/06/24
Nationaal Fietscongres 2025 in Utrecht
Samen met de Fietsersbond verwelkomt gastheer provincie Utrecht in 2025 fietsprofessionals uit Nederland en België in de regio Utrecht. Dit werd tijdens het Nationaal Fietscongres op 5 en 6 juni bekendgemaakt.
03/06/24
Brede coalitie cultuur horeca en media in verzet tegen btw verhoging
Een brede coalitie vanuit sport, media, boeken, cultuur en horeca is tegen de aangekondigde btw-verhoging van 9 naar 21% van het nieuwe kabinet. "Het is een extra belasting op de kostbare vrije tijd."

||| Agenda |||

24/06/24 t/m 26-06-24
24/06/24 t/m 26-06-24: CBTS 2024
Van 24 tot en met 26 juni organiseert de Breda University of Applied Sciences de jaarlijkse CBTS-con...
25/06/24 t/m 28-06-24
25/06/24 t/m 28-06-24: Atlas Annual Conference 2024
Onder het thema 'Navigating the Future' organiseert de Breda University of Applied Sciences van 25 t...