Geplaatst op: 16-04-2024
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

2,4 miljard vrijetijdsactiviteiten leveren ruim 60 miljard euro op

2,4 miljard vrijetijdsactiviteiten leveren ruim 60 miljard euro op
Afbeelding van Angela Huang via Pixabay

Nederlanders maken jaarlijks 2,4 miljard uithuizige vrijetijdsactiviteiten. Daaraan wordt 60,4 miljard euro aan uitgegeven. Wandelen, fietsen en uit eten gaan zijn favoriet. Dat blijkt uit het Nederlandse Vrijetijdsonderzoek (NVTO) dat in opdracht van NBTC is uitgevoerd. De resultaten zijn samengevat in een rapport. Gebruikers kunnen zelf analyses uitvoeren in het dasboard.

Het Nederlandse Vrijetijdsonderzoek (NVTO) biedt een diepgaand inzicht hoe Nederlanders hun vrije tijd doorbrengen buitenshuis. Daarvoor zijn in de periode november 2022 en november 2023 werkelijks Nederlanders uitgenodigd de vragenlijst in te vullen. In totaal hebben 28.145 respondenten de vragenlijst volledig en correct ingevuld. De uithuizige vrijetijdsmarkt die onder de loep is genomen omvat ‘alle (dag)recreatieve activiteiten die worden ondernomen buiten de eigen woning in Nederland met een minimale duur van één uur (inclusief eventuele reistijd)’. Hierbij zijn alleen activiteiten meegenomen die vallen binnen het toeristisch en recreatief beleid; sportactiviteiten en hobbymatige activiteiten zijn buiten beschouwing gelaten.

Participatie

Uit het onderzoek blijkt dat bijna de gehele Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder (98,6%) op jaarbasis deelneemt aan tenminste één vrijetijdsactiviteit buitenshuis. In de provincies Flevoland (100%), Limburg (99,5%), Groningen (99,3%) en Overijssel (99,2%) lag de deelname nog hoger dan het landelijk gemiddelde. In Drenthe (97,2%) en Friesland (97,4%) juist lager. De participatie aan vrijetijdsactiviteiten ligt bij 65-plussers lager (96,5%) dan gemiddeld. Ook mensen met een laag opleidingsniveau hebben een lagere participatiegraad. De meeste vrijetijdsbesteders in Nederland zijn Rustzoekers (25%) en Stijlzoekers (16%).

Activiteiten

In totaal hebben Nederlanders 2,4 miljard vrijetijdsactiviteiten ondernomen. Wandelen blijkt veruit de meest populaire activiteit te zijn, met 811 miljoen activiteiten (34% van alle activiteiten). Gevolgd door fietsen (249 miljoen), uit eten gaan (219 miljoen) en bezoek bar/café/terras (192 miljoen).

Afstand en vervoermiddel

Driekwart van de activiteiten wordt in de eigen gemeente ondernomen. Voor 16% van de activiteiten reist men naar aan andere plaats in de eigen provincie en 9% van de activiteiten vindt plaats buiten de eigen provincie. Voor routegebonden activiteiten blijven Nederlanders veelal (84%) binnen de eigen gemeente. Voor culturele uitjes, attractiebezoek en wellness reist men vaker buiten de eigen gemeente. Voor ruim vier op de tien activiteiten hoeft men niet te reizen. Een kwart van alle vrijetijdsactiviteiten  wordt met de auto bereikt, 15% met de fiets en 11% te voet. Voor 5% van de activiteiten maakt men gebruik van het openbaar vervoer.

Bestedingen

Nederlanders geven gemiddeld 25 euro per persoon per vrijetijdsactiviteit uit. Dit resulteert in een totale uitgave van 60,4 miljard euro aan vrijetijdsactiviteiten buitenshuis. Vooral aan winkelen (85 euro), uitgaansactiviteiten (61 euro) en bezoeken aan cultuur en attracties (30 euro) wordt door de vrijetijdsbesteders het meeste geld gespendeerd. Veruit het meeste geld aan vrijetijdsbestedingen komt in Zuid-Holland terecht (13,8 miljard euro), gevolgd door Noord-Brabant (9,4 miljard euro) en Noord-Holland (9,14 miljard euro). Jongeren (18-39 jaar) geven per activiteit meer uit (27 euro) dan 65-plussers (22 euro). Naar opleidingsniveau bekeken zijn de verschillen minder groot en geven vooral middelbaar opgeleiden relatief meer geld uit aan vrijetijdsactiviteiten.

NVTO
Link: https://www.landelijkedataalliantie.nl/nl/home/over-lda/nieuws-agenda/inzichten-uit-het-nederlandse-vrijetijdsonderzoek
Trefwoorden: leisure, vrijetijd, onderzoek, dagrecreatie, cultuur, evenementen, wellness, retail, watersport, lda

CELTH
 


||| Nieuws |||

17/05/24
Suppers maken Nederlandse wateren schoon in tour
Deze zomer worden Clean up on Tours georganiseerd. Deelname is gratis en voor al het materiaal, inclusief sup en instructeur, wordt gezorgd.
16/05/24
Bijzondere mijlpaal: 200 stranden en jachthavens voeren de Blauwe Vlag in 2024
Dit jaar hebben maar liefst 200 bedrijven de prestigieuze Blauwe Vlag ontvangen, waarvan 143 havens, 50 stranden en 7 binnenstranden. De afgelopen jaren groeit vooral het aantal Blauwe Vlaggen bij jachthavens
19/04/24
Onderzoek naar Europees vaarbewijs
De Europese Commissie wil weten wat de voor- en nadelen van een eventueel uniform vaarbewijs of vaar...
05/04/24
Exclusief voor leden
Duidelijkheid over beheer oevers langs Friese vaarwegen
Op donderdag 28 maart hebben de veertien gemeenten van het Friese vasteland, Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het oeverbeheer in Fryslân. Zo is duidelijk wie voor het beheer van de 1.760 kilometer aan oevers langs de Friese vaarwegen verantwoordelijk is.
29/03/24
Trendcongres Toerisme en Vrijetijd 2024 - Zet jouw transitie in
Met zijn aanstekelijke visie op toerisme laat key-note spreker Peter de Wilde (CEO Toerisme Vlaanderen en Agentschap Onroerend Erfgoed) jou de transitie in toerisme beleven op 18 april. Dat is de dag van het Trendcongres Toerisme en Vrijetijd 2024.
11/03/24
Exclusief voor leden
Watersporters nieuwsgierig naar ombouw elektrische of hybride motoren
Van 6 tot en met 10 maart stond het WTC Expo in Leeuwarden in het teken van de watersport tijdens Boot Holland 2024. Duizenden watersportliefhebbers kwamen naar Leeuwarden om de nieuwste trends en ontwikkelingen te ontdekken. Onder meer waren veel bezoekers nieuwsgierig naar elektrische en hybride motoren voor de boot.
28/02/24
Exclusief voor leden
Ecosysteem rond varend erfgoed onder druk
De toekomst van het Nederlands varend erfgoed staat onder druk. Dat komt omdat traditionele verdienmodellen niet meer volstaan omdat eisen van consumenten veranderen. Als de vloot in de toekomst verder krimpt, kan het hele ecosysteem van maritiem erfgoed kritische massa verliezen en verloren gaan.
18/01/24
Exclusief voor leden
Zeeland stelt Fonds Vrijetijdseconomie verder open
Het Zeeuwse investeringsfonds dat eerder alleen open stond voor bedrijven in de verblijfsrecreatie komt ook beschikbaar voor mkb-bedrijven in de dag- en waterrecreatie. De naam van het fonds is ook veranderd naar Fonds Vrijetijdseconomie Zeeland.

||| Agenda |||

24/06/24 t/m 26-06-24
24/06/24 t/m 26-06-24: CBTS 2024
Van 24 tot en met 26 juni organiseert de Breda University of Applied Sciences de jaarlijkse CBTS-con...
25/06/24 t/m 28-06-24
25/06/24 t/m 28-06-24: Atlas Annual Conference 2024
Onder het thema 'Navigating the Future' organiseert de Breda University of Applied Sciences van 25 t...