Geplaatst op: 17-01-2024
Auteur: Marc Gerlings

Kastelen zuchten onder klimaatstress

Kastelen zuchten onder klimaatstress
Kastelen slaan alarm over een teveel aan water dat onder meer voor schade zorgt.

Heb jij in je regio een kasteel waar je mee samenwerkt? Kastelen hebben het lastig op dit moment en dat komt door overvloedig water. Klimaatstress heerst blijkt uit een kort onderzoek. Zo erg dat enkele kastelen hun poorten moesten sluiten voor bezoek.

In samenwerking met de Vereniging Particulier Historische Buitenplaatsen (VPHB) en het Gilde van Tuinbazen, hield sKBL een flitsenquête onder ca. 250 eigenaren en beheerders van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL). Reden is de enorme waterhoeveelheid die vele KBL in de afgelopen tijd te verwerken kregen, met overlast, schade en tijdelijke sluiting tot gevolg. Doel was het inventariseren van omstandigheden en problemen onder deze groep monumentenbewaarders. De belangrijkste conclusies uit dit flitsonderzoek op een rij.

 

Klimaatstress bij KBL

Van de 90 respondenten (36%) zegt 70% te hebben geleden onder de extreme watertoevloed van de laatste tijd; 62% hiervan zegt noodgedwongen maatregelen te hebben genomen of te gaan nemen. Op de vraag welke klimaatomstandigheden zwaarder wegen, droogte of watersnood, geeft 40% aan meer last van droogte te hebben en 37% heeft van beide te lijden; slechts 4,7% heeft geen hinder. Dit betekent dat een groot deel van eigenaren op KBL het jaar rond te lijden hebben van vormen van klimaatstress bij de instandhouding van zowel hun rood als groen erfgoed.

 

Effecten watersnood

Door de watersnood van de afgelopen weken zijn kelders ondergelopen, hebben te natte boomwortels extra te lijden van de vorst en is schade gemeld aan jonge aanplant. Er is sprake van verzopen gras- en (rozen-)perken, nog onduidelijke gevolgen voor historische stinzenflora, omvallende bomen door hoog grondwater en windworp, afkalvende taluds en ondergelopen parkeerterreinen met als gevolg parkeerproblemen voor bezoekers en zelfs tijdelijke sluiting. Fluctuatie in het grondwaterpeil wordt regelmatig opgemerkt als funest voor park en huis. Op een KBL is sprake van ernstige verzakking van de kademuur. Al met al is er sprake van een flinke aanslag op dit kwetsbare monumentale erfgoed.

 

Als oplossingen voor de watersnood wordt afwatering ingezet, gepompt, zandzakken aangebracht, stuwen opengezet en of vindt overleg met het waterschap plaats. Op veel KBL wordt over het vasthouden en het laten lopen van water nagedacht. Op een plek zijn sensoren geplaatst om het waterpeil in de gaten te houden en op veel plekken volgt men de peilborden op de voet al zijn deze lang niet overal aanwezig/geplaatst.

In R&T februari gaan we in op de gevolgen, wensen en ondersteuning die nodig is voor de kastelen en buitenplaatsen. Dit wordt besproken met René Dessing, voorzitter sKBL.

Trefwoorden: kastelen, klimaat, wateroverlast, droogte, erfgoed, bezoekers

CELTH

Trendrapport


||| Nieuws |||

21/02/24
Groninger Museum 150 jaar
Een feestje in Groningen. Het Groninger Museum bestaat op zondag 25 februari 2024 maar liefst 150 jaar.
21/02/24
Exclusief voor leden
Rotterdam heeft nieuwe leisure locatie voor kunst en creativiteit
Met hun 360 graden kijk op een leisure locatie brengen bedenkers André Marques en Tim Wes een opvallend concept naar de Maasstad. De Kunstfabriek | Unit699 wordt een plek waar kunst gecreëerd, bedacht en gevierd wordt.
16/02/24
Van Gogh Drenthe krijgt meerjarig vervolg
Drenthe gaat meerjarig investeren in het beleefbaar maken van het verhaal van Vincent van Gogh. Vanuit de overheid is jaarlijks 200.000 euro beschikbaar gesteld. Een bedrag dat ze nog hopen aan te vullen vanuit andere financieringsbronnen.
14/02/24
Exclusief voor leden
Gespannen arbeidsmarkt blijft maar uitzendwerk neemt af
Is het een signaal dat de arbeidsmarkt op weg is naar een rustiger vaarwater? De vraag naar uitzendkrachten neemt af. Ondertussen blijft de arbeidsmarkt gespannen. Het aantal openstaande vacatures in recreatie en cultuur staat al 2 kwartalen in 2023 op bijna 13.000.
13/02/24
H'ART viert 750 jaar Amsterdam met Leiden Collection en Brancusi
Vandaag maakt H'ART Museum de hoogtepunten van het tentoonstellingsprogramma voor de komende 5 jaar bekend. Daarin zit ook de aankondiging van de tentoonstelling om 750 jaar Amsterdam te vieren, The Leiden Collection en een tentoonstelling over kunstenaar Brancusi.
09/02/24
Exclusief voor leden
Grote verschillen tussen favoriete vrijetijdsactiviteiten binnen Nederland
Een leuke invulling van de vrije tijd wordt voor Nederlanders steeds belangrijker. Goed nieuws voor de sector dat nog beter wordt door het feit dat Nederlanders dit jaar meer geld te besteden hebben. Er zijn qua vrijetijdsvoorkeuren wel verschillen tussen de landsdelen. Dat blijkt uit de nieuwste Stand van de Leisure van ABN AMRO.
08/02/24
Wat doen met een Gelders Museum?
Provincie Gelderland maakt plannen voor een Gelders Museum waarin de provincie onderzoekt hoe een Gelders museum eruit kan zien. Daarvoor kijkt de provincie naar 4 verschillende mogelijke scenario’s.
05/02/24
Leefbaarheid 11 Groningse plaatsen onder druk
De provincie Groningen en de Groningse gemeenten hebben samen vastgesteld dat de leefbaarheid in elf plaatsen die een regionale centrumfunctie hebben onder druk staat. Onder meer het aanbod in horeca, groen en cultuur passen niet meer bij de wensen.

||| Agenda |||

18/04/24
18/04/24 t/m 18-04-24: TRENDCONGRES 2024
Op donderdag 18 april 2024 organiseert NRIT samen met de opleidingen Tourism Management van de Neder...
24/06/24 t/m 26-06-24
24/06/24 t/m 26-06-24: CBTS 2024
Van 24 tot en met 26 juni organiseert de Breda University of Applied Sciences de jaarlijkse CBTS-con...
25/06/24 t/m 28-06-24
25/06/24 t/m 28-06-24: Atlas Annual Conference 2024
Onder het thema 'Navigating the Future' organiseert de Breda University of Applied Sciences van 25 t...