Geplaatst op: 29-11-2023

De wetgeving wat betreft nieuwe online casino’s in Europa en in Nederland

De wetgeving wat betreft nieuwe online casino’s in Europa en in Nederland

De online casino-industrie is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. In 2023 zal de wereldwijde omzet van online gokken ongeveer $92 miljard bedragen, en dit aantal zal naar verwachting in de komende jaren blijven groeien. Daarom is het reguleren van de gokindustrie een steeds belangrijker onderwerp geworden in Europa, en dus ook in Nederland. In dit artikel zullen we de wetgeving rond nieuwe online casino's onder de loep nemen en de verschillen tussen de Europese benadering en die van Nederland verkennen.


De Europese wetgeving voor online casino's

De Europese Unie heeft geen specifieke, uniforme wetgeving wat betreft online casino's. In veel Europese landen wordt online gokken als legaal beschouwd, maar de specifieke regelgeving varieert. Individuele lidstaten hebben de vrijheid om hun eigen regels en voorschriften op te stellen, wat geleid heeft tot een lappendeken van wetten en voorschriften in heel Europa.

Sommige landen hebben een gevestigde en gereguleerde online gokindustrie. Ze hebben strenge licentievereisten en regelmatige controles die ervoor zorgen dat casino's eerlijk en veilig zijn voor de spelers. Malta, bijvoorbeeld, is een pionier op het gebied van online gokken. Het land heeft een uitgebreid kader opgesteld dat strenge normen stelt aan exploitanten, waaronder eisen met betrekking tot beveiliging, eerlijkheid en consumentenbescherming. Andere landen, zoals Duitsland en Frankrijk, hebben dan weer strikte wetten die online gokken beperken of zelfs verbieden.


De Europese Commissie heeft geprobeerd om een gemeenschappelijk kader voor online gokken in de EU op te stellen, maar tot nu toe zijn er geen concrete resultaten bereikt. Dit betekent dus dat spelers in Europa te maken hebben met verschillende regels en voorschriften, afhankelijk van het land waarin ze zich bevinden.


De Nederlandse wetgeving voor online casino's

In Nederland heeft de wetgeving rond online gokken lang op zich laten wachten. Tot voor kort was online gokken in Nederland grotendeels ongereguleerd, wat resulteerde in een grijs gebied waarin spelers en exploitanten op eigen risico handelden. Sinds de invoering van de Wet Kansspelen op Afstand (KOA), in 2021, is de wetgeving rond online gokken ingrijpend veranderd. De KOA maakt het mogelijk voor online casino's om een vergunning aan te vragen bij de Kansspelautoriteit, een onafhankelijke overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de regulering van kansspelen in Nederland. 


De KOA stelt een aantal eisen aan vergunninghouders. Zo moeten vergunninghouders een goede reputatie hebben, moeten ze over voldoende financiële middelen beschikken en moeten ze maatregelen nemen om spelers te beschermen tegen gokverslaving. Dit is een belangrijke stap in de richting van een meer gereguleerde online casino-industrie in Nederland. 

De KOA heeft geleid tot een toename van het aantal nieuwe online casino's in Nederland. In de eerste maanden na de inwerkingtreding van de wet hebben meer dan 100 online casino's een vergunning aangevraagd bij de KSA.

Verschillen en overeenkomsten tussen Europa en Nederland

Zowel de Europese benadering als de Nederlandse wetgeving zijn gericht op het creëren van een veilige gokomgeving. Toch zijn er enkele opvallende verschillen tussen de twee.


Lokaal versus internationaal

  • In veel Europese landen hebben exploitanten de mogelijkheid om hun diensten internationaal aan te bieden, dankzij het vrije verkeer van goederen en diensten binnen de Europese Unie. In Nederland is de focus echter meer gericht op de lokale markt, met strikte regels en eisen die specifiek gericht zijn op exploitanten die zich op Nederlandse spelers richten.


Belastingen

  • De belastingregels variëren aanzienlijk. Sommige Europese landen hanteren een laag belastingtarief om exploitanten aan te moedigen hun diensten aan te bieden, terwijl andere landen juist hogere tarieven opleggen. In Nederland wordt een belastingtarief van 29% toegepast op de bruto-inkomsten van exploitanten, wat een aanzienlijk verschil kan maken qua winstgevendheid.


Promotie en reclame

  • De regels met betrekking tot reclame voor online gokdiensten verschillen ook van land tot land. Sommige Europese landen hebben strenge regels omtrent gokreclame om kwetsbare groepen te beschermen, terwijl andere meer liberale benaderingen hanteren. Op 1 juli 2023 is in Nederland een verbod op ongerichte reclame voor online casino's ingegaan. Dit betekent dat er geen reclame meer mag worden gemaakt voor online casino's op televisie, radio, in magazines, en in de buitenlucht. Reclame voor online casino's is wel toegestaan op websites, social media, en in mobiele apps. De Kansspelautoriteit is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de nieuwe wet en kan vergunningen intrekken als casino's zich niet aan de regels houden.


De wetgeving rond nieuwe online casino's in Europa en in Nederland is complex en varieert van land tot land. Terwijl Europese landen hun eigen benaderingen hebben ontwikkeld binnen het kader van de Europese Unie, heeft Nederland recentelijk stappen ondernomen om een specifieke wetgeving te implementeren die gericht is op het reguleren van online gokken op nationaal niveau. Door de technologische vooruitgang is het belangrijk om de wetten voortdurend te evalueren en, indien nodig aan te passen. Hoewel er verschillen zijn tussen landen, is het doel van de wetgeving hetzelfde: het waarborgen van de veiligheid en het welzijn van spelers in de online gokindustrie.


Trefwoorden: casino, beleid

CELTH

Trendrapport


||| Nieuws |||

29/02/24
Marieke Frank wordt directeur Routebureau Veluwe
Marieke Frank wordt de nieuwe directeur van Routebureau Veluwe. Met ingang van 1 maart zal zij officieel starten in deze functie. In samenwerking met de oud-directeur Henk Mogezomp is het overdrachtsproces ingezet.
27/02/24
Exclusief voor leden
Verkoop fietsen voor 80% e-bike
De e-bike verandert de fietsmarkt radicaal. De fietsverkopers ronden voor het eerst de kaap van 80% ...
26/02/24
‘Van Gogh Drenthe Fietsroutes’ is Fietsroute van het Jaar 2024
‘Van Gogh Drenthe Fietsroutes’ is gekozen tot Fietsroute van het Jaar 2024. Dit maakte de jury bekend op de eerste dag van de Fiets en Wandelbeurs in Jaarbeurs Utrecht.
23/02/24
Recreatiesector in adviesorgaan Wijdemeren
Een convenant tussen de recreatiesector en gemeente Wijdemeren zal binnenkort getekend gaan worden. Daarin wordt het gezamenlijk streven van partijen -waaronder HISWA-RECRON- naar een kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig Wijdemeers Plassengebied.
22/02/24
Exclusief voor leden
Ouwehands Dierenpak biedt meer entertainment met educatieve doel
Ouwehands Dierenpark biedt dit jaar veel meer edutainment. Het doel met die extra entertainment is om de educatieve doelen van het dierenpark beter te bereiken.
22/02/24
NBTC publiceert Kerncijfers Gastvrijheidseconomie
NBTC heeft voor het eerst sinds 2019 weer een handige publicatie uitgebracht met alle kerncijfers van de gastvrijheidseconomie.
16/02/24
Van Gogh Drenthe krijgt meerjarig vervolg
Drenthe gaat meerjarig investeren in het beleefbaar maken van het verhaal van Vincent van Gogh. Vanuit de overheid is jaarlijks 200.000 euro beschikbaar gesteld. Een bedrag dat ze nog hopen aan te vullen vanuit andere financieringsbronnen.
14/02/24
Exclusief voor leden
Voetganger in ontwerp meer ruimte geven met loopstromenmodel
Waar mensen lopen, waarom en hoe dit te beïnvloeden, is een cruciale vraag voor beleidsmakers. Het Nederlands Loopstromenmodel geeft antwoord op deze hoofdbrekens.

||| Agenda |||

18/04/24
18/04/24 t/m 18-04-24: TRENDCONGRES 2024
Op donderdag 18 april 2024 organiseert NRIT samen met de opleidingen Tourism Management van de Neder...
24/06/24 t/m 26-06-24
24/06/24 t/m 26-06-24: CBTS 2024
Van 24 tot en met 26 juni organiseert de Breda University of Applied Sciences de jaarlijkse CBTS-con...
25/06/24 t/m 28-06-24
25/06/24 t/m 28-06-24: Atlas Annual Conference 2024
Onder het thema 'Navigating the Future' organiseert de Breda University of Applied Sciences van 25 t...