Geplaatst op: 10-11-2023
Auteur: Marc Gerlings

3,3 miljoen euro voor projecten erfgoed Zuid-Holland

Subsidies voor het beleefbaar maken van erfgoed

3,3 miljoen euro voor projecten erfgoed Zuid-Holland

In 2024 kunnen binnen het maatregelenpakket van de zeven Zuid-Hollandse erfgoedlijnen 68 projecten een subsidie tegemoet zien. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland stellen hiervoor €3,3 miljoen beschikbaar.


Onder de projecten bevinden zich onder meer de organisatie van de historische trekvaartdag, de restauratie van vier bijgebouwen op het terrein van Fort Buitensluis, een educatief project over de koloniale sporen van Park Rusthoff (Sassenheim) en een restauratie en herbestemming van een scheepsloods tot werkplaats voor molenonderhoud van Werelderfgoed Kinderdijk.

Meindert Stolk, gedeputeerde Cultuur en Erfgoed: "Het is mooi om te zien dat er zoveel initiatiefnemers zich inzetten om de geschiedenis van Zuid-Holland beleefbaar en bereikbaar voor iedereen te houden. Participatie vanuit de samenleving is daarbij van essentieel belang. Helaas kunnen wij niet aan iedereen een subsidie verlenen. Maar gelukkig kunnen we een flink aantal projecten wel ondersteunen.”


Projecten met subsidie 2024

In samenwerking met de 7 erfgoedtafels is bepaald welke projecten het aankomende jaar het meest bijdragen aan het beleefbaar maken van onze erfgoedlijnen. Deze lijst met projecten is als advies aan het provinciebestuur aangeboden. Op 31 oktober 2023 hebben Gedeputeerde Staten besloten voor welke projecten het komende jaar subsidie kan worden aangevraagd binnen de ‘Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020’. Subsidie aanvragen is mogelijk nadat het ‘Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2024’ is gepubliceerd in het Provinciaal Blad.


Erfgoed en erfgoedlijnen

Het is belangrijk dat erfgoed toegankelijk is voor iedereen en dat daarbij rekening wordt gehouden met de diversiteit van de bezoekers. Bij de projectvoorstellen uit het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2024 zien we projecten die hieraan bijdragen. Stichting Museum Nieuwpoort zal bijvoorbeeld moderne technologie (virtual reality) inzetten om het museum nog aantrekkelijker te maken voor jeugd en Stichting Liniebreed Ondernemen komt met een praktische handleiding over hoe de partners binnen de Oude Hollandse Waterlinie nieuwe doelgroepen kunnen betrekken. Om ook deze nieuwe doelgroepen kennis te laten maken met ons erfgoed worden laagdrempelige evenementen georganiseerd zoals de Dag van het Kasteel, de Bunkerdag, de regionale Trekvaartdag en een Romeins festival in Limes-park Matilo in Leiden.


Wat zijn de erfgoedlijnen in Zuid-Holland?

De provincie kent 7 erfgoedlijnen: Atlantikwall, Historisch Haringvliet, Landgoederenzone, Neder-Germaanse Limes, Oude Hollandse Waterlinie, Trekvaarten en Waterdriehoek. Een erfgoedlijn bestaat uit twee aspecten: een geografische lijn (bijvoorbeeld de kust, rivier of een trekvaart) en een gezamenlijk verhaal. Kastelen, landgoederen, bunkers en trekvaarten zijn zichtbare restanten van onze geschiedenis. Zij creëren een omgeving met een eigen identiteit waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. Samen met ruim 300 externe partners en gesteund door duizenden betrokken en enthousiaste vrijwilligers is het mogelijk om het erfgoed in Zuid-Holland te bezoeken, te beleven, ervan te genieten en te leren over onze geschiedenis. Zo blijft het erfgoed ook voor de toekomst behouden. Sinds de start van de erfgoedlijnen in 2012 hebben bijna 800 projecten bijgedragen aan de ontwikkeling van de erfgoedlijnen.


Trefwoorden: erfgoed, subsidie, beleid, Zuid-Holland

CELTH

Trendrapport


||| Nieuws |||

01/03/24
Grote zorgen vanuit recreatie op Nationaal Programma Landelijk Gebied
HISWA-RECRON maakt zich ernstig zorgen over het ontbreken van een visie op recreatie in het (ontwerp) Nationaal Programma Landelijk Gebied. Daarin wordt het tekort aan recreatieruimte niet geadresseerd en kunnen recreatiebedrijven in de zogenaamde overgangsgebieden rond Natura 2000 gebieden ernstig in de problemen komen.
01/03/24
Exclusief voor leden
Europees Parlement stemt in met regels voor platforms
Europa gaat het toezicht op verhuurplatforms zoals Airbnb, Booking, Expedia en TripAdvisor harmoniseren. Er komt één wettelijk kader waar deze zogenaamde korte termijn verhuurdiensten (STR's) zich aan moeten houden. De regels zijn erop gericht dat lokale autoriteiten passend beleid kunnen ontwikkelen. Het Europese Parlement heeft met overweldigende meerderheid ingestemd met de nieuwe regels.
29/02/24
Marieke Frank wordt directeur Routebureau Veluwe
Marieke Frank wordt de nieuwe directeur van Routebureau Veluwe. Met ingang van 1 maart zal zij officieel starten in deze functie. In samenwerking met de oud-directeur Henk Mogezomp is het overdrachtsproces ingezet.
29/02/24
Exclusief voor leden
Schiphol opent nieuwe locatie voor taxidiensten (en later bussen)
Reizigers die van of naar luchthaven Schiphol reizen via een taxi-app zoals Uber of Bolt, kunnen zich vanaf nu laten ophalen op een nieuwe locatie dichtbij de terminal, aan de Koepelstraat.
29/02/24
Exclusief voor leden
Biedt LEV de oplossingen in het nieuwe reizen?
Lichte Elektrische Voertuigen (LEVs) maken tegenwoordig een steeds groter deel uit van het straatbeeld. Denk aan e-scooters, e-steps, e-bikes en micro-auto's. Deze voertuigen bieden kansen voor de verduurzaming van mobiliteit: ze zijn nagenoeg emissievrij en vragen minder (parkeer)ruimte. 18 partners gaan alle voordelen opzoeken in het LEVERAGE project.
28/02/24
Europa-Park start busverbinding tussen camping en Rulantica
Voor Europa-Park-bezoekers die graag overnachten in de eigen tent, caravan of camper beschikt de camping van het park over zo’n 300 staanplaatsen. Met het online reserveringssysteem is iedere gast vooraf verzekerd van een eigen gemarkeerde plek. Nieuw is de start van een busverbinding van de camping naar waterpark Rulantica.
28/02/24
Zonnig voorseizoen stuwt toerisme Zeeland
Zeeland telde in 2023 opnieuw een recordaantal toeristische overnachtingen. In totaal bleven toeristen 13,5 miljoen nachten in de provincie slapen. Dit is 5% meer dan in 2022. De groei is vooral zichtbaar in de maanden mei en juni. In vakantiemaand augustus was er juist sprake van een kleine daling.
28/02/24
Toerisme Vlaanderen zoekt verbinding met andere beleidsterreinen
Toerisme Vlaanderen geeft een vervolg aan haar visie zoals die is verwoord in ‘Reizen naar Morgen’. Het agentschap nam daarin het voortouw in het zoeken naar een evenwicht tussen de meerwaarde van toerisme voor de bewoner, de bezoeker, de ondernemer en de plek.

||| Agenda |||

26/02/24
26/02/24 t/m 02-03-24: Vakantiebeurs voor mensen met een beperking
Van 26 februari t/m 2 maart 2024 organiseert het Vakantieschip voor de tweede keer dé aangepa...
12/03/24 t/m 13-03-24
12/03/24 t/m 13-03-24: Independent Hotel Show 2024
Independent Hotel Show Amsterdam is hét jaarlijkse hospitality-evenement dat zich volledig r...
19/03/24
19/03/24 t/m 19-03-24: hét kennisevent van de recreatie: Embrace.
Booking Experts organiseert op 19 maart 2024 de tweede editie van het kennisevent Embrace Growth: vo...
18/04/24
18/04/24 t/m 18-04-24: TRENDCONGRES 2024
Op donderdag 18 april 2024 organiseert NRIT samen met de opleidingen Tourism Management van de Neder...
05/06/24 t/m 07-06-24
05/06/24 t/m 07-06-24: THE INC Conference
Van 5 tot en met 7 juni 2024 is de Hotelschool The Hague gastheer van de internationale INC Conferen...