Geplaatst op: 15-09-2023
Auteur: Marc Gerlings

Waterschap De Dommel wil niet opdraaien voor zuiveren festivaldrugs

Waterschap De Dommel wil niet opdraaien voor zuiveren festivaldrugs
Drugs in afvalwater festivals tasten waterkwaliteit aan.

Het is een bekend probleem: na een festival blijven er vaak resten van drugs achter in het afvalwater. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor het milieu en de waterkwaliteit. Waterschap De Dommel wil af van de festivaldrugs.

 

Bestuurslid Bas Peeters wil maatregelen. Hij trekt de gelijkenis met de medische sector. "Rioolwaterzuiveringen zijn oorspronkelijk gebouwd om nutriënten uit het afvalwater te halen. Dit zijn organische stoffen vooral uit onze poep en plas. Tegenwoordig zitten er steeds meer chemische stoffen en ‘microverontreinigingen’ in ons afvalwater. Denk hierbij aan medicijnresten, microplastics, PFAS en drugsafval. Het verwijderen van deze stoffen uit het water is een grote uitdaging. Wij investeren in aanvullende, vaak kostbare technieken om zoveel mogelijk van deze stoffen te verwijderen. Zo bouwen we in Hapert een Ozon-installatie voor 14 miljoen euro die medicijnresten uit het water filtert. Het lastige is dat elke nieuwe techniek maar geschikt is voor het verwijderen van een aantal stoffen. Zo’n grote investering alleen doen om in de festivalmaanden de grote piek aan drugsrestanten te verwijderen, is niet uit te leggen aan de belastingbetaler.”

Trefwoorden: Festival, evenement, drugs, waterkwaliteit, beleid

CELTH

Trendrapport

||| Nieuws |||

11/12/23
Natuurvergunning Schiphol gebaseerd op onvolledig onderzoek?
Stichting Mobilisation for the Environment (MOB) eist dat de natuurvergunning van Schiphol wordt vernietigd. De vergunning had door inhoudelijke en procedurele gebreken niet verstrekt mogen worden. Dat staat in het beroepschrift dat MOB naar de rechtbank heeft gestuurd.
11/12/23
Kunnen we de opgaven van de leefomgeving aan?
Op 19 december 2023 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘De uitvoering de baas: omgaan met belemmeringen bij de uitvoering van beleid voor de fysieke leefomgeving’ uit. Of zijn de opgaven té groot geworden?
11/12/23
Exclusief voor leden
Beleid Utrecht recreatie: groen groeit mee
Brede welvaart en bestaanszekerheid is voor iedereen het uitgangspunt. De focus ligt op betaalbare woningen, een gezonde leefomgeving, toekomstbestendige werkgelegenheid en een hoge kwaliteit van leven. Recreatie is aangesloten bij ‘gezonde leefomgeving.’ Probleem, Utrecht kan dat niet doen zonder het Rijk.
07/12/23
Exclusief voor leden
Horeca ondertekent convenant preventie gehoorschade
Het Vierde Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek is op 6 december ondertekend door de betrokken partners, waaronder nieuwe toetreders Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT).
05/12/23
26 miljoen euro voor grote winkelgebieden in negen gemeenten
Negen gemeenten ontvangen in totaal 26 miljoen euro om hun winkelgebied aan te pakken. Dat heeft minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vandaag bekendgemaakt.
01/12/23
Bruine vloot krijgt scherpe controle voor 1 april 2024
Alle zeilende passagiersschepen in de historische zeilvloot worden vóór 1 april 2024 aanvullend ...
30/11/23
Haalbaarheidsonderzoek dataportaal toerisme in Limburg
In opdracht van de gemeenten, Provincie Limburg en branchevertegenwoordigers in toerisme en recreatie, werken de Samenwerkende VVV’s in Limburg aan het inrichten van een dataportaal voor de vrijetijdsector in Limburg.
29/11/23
De wetgeving wat betreft nieuwe online casino’s in Europa en in Nederland
De online casino-industrie is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. In 2023 zal de wereldwijde omzet van online gokken ongeveer $92 miljard bedragen, en dit aantal zal naar verwachting in de komende jaren blijven groeien. Daarom is het reguleren van de gokindustrie een steeds belangrijker onderwerp geworden in Europa, en dus ook in Nederland. In dit artikel zullen we de wetgeving rond nieuwe online casino's onder de loep nemen en de verschillen tussen de Europese benadering en die van Nederland verkennen.