Geplaatst op: 07-06-2023
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Nieuw onderzoek naar inkomend dag- en verblijfsbezoek

Nieuw onderzoek naar inkomend dag- en verblijfsbezoek

Op de Kennisdag 2023 van de Landelijke Data Alliantie is onder grote belangstelling het 'Onderzoek inkomend dag- en verblijfsbezoek" gepresenteerd. Agnes Holtjer van de provincie Gelderland mocht namens de provincies het eerste exemplaar in ontvangst nemen uit handen van onderzoeker Anke ten Velde van NBTC.

Het is voor het eerst sinds 2014 dat er weer actuele achtergrondinformatie beschikbaar is over buitenlandse bezoekers aan Nederland. Alhoewel het eerste exemplaar op de Kennisdag van de LDA werd gepresenteerd en in een presentatie de belangrijkste resultaten al met vrienden van de LDA werden gedeeld moet de rest van Nederland nog even geduld hebben voordat ze in de data kunnen duiken. Op 27 juni worden de resultaten pas openbaar.

Zowel dag als verblijfsbezoek

Voor het onderzoek zijn verblijfstoeristen uit de 11 belangrijkste herkomstlanden voor het Nederlands toerisme ondervraagd. Om inzicht te krijgen in het recreatief dagbezoek is op dat aspect aanvullend onderzoek uitgezet in delen van België en Duitsland. We krijgen daarmee inzicht in de omvang van het dag- en verblijfsbezoek, in de customer journey, het profiel van de bezoekers, de ondernomen activiteiten in Nederland, de waardering en de impact van het bezoek.

Nieuwe onderzoeksopzet

Ten opzichte van eerdere onderzoeken naar het inkomend toerisme zijn er grote verschillen. In eerdere onderzoeken werden respondenten bij toeristische hotspots en logiesaccommodaties geworven. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van panels in de landen van herkomst. Daardoor is ook het aandeel van niet-commerciële logiesaccommodaties in beeld gekomen, alsmede het bezoek aan familie, vrienden en bekenden. Andere vernieuwing is, geheel in lijn met het gedachtengoed van Perspectief 2030, een sectie over de sociaal-maatschappelijke impact van toerisme.

OnderzoekInkomendToerisme
Anke ten Velde (l) en Agnes Holtjer (r)
Trefwoorden: onderzoek, toerisme, inkomend toerisme, buitenlandse gasten, bezoek, dagrecreatie, marketing, dmo's, reisbranche, vakanties, zakelijk toerisme, watersport, logiesaccommodaties, horeca, hotels, vakantieparken, particuliere verhuur, impact

CELTH
 


||| Nieuws |||

05/04/24
Exclusief voor leden
Duidelijkheid over beheer oevers langs Friese vaarwegen
Op donderdag 28 maart hebben de veertien gemeenten van het Friese vasteland, Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het oeverbeheer in Fryslân. Zo is duidelijk wie voor het beheer van de 1.760 kilometer aan oevers langs de Friese vaarwegen verantwoordelijk is.
29/03/24
Trendcongres Toerisme en Vrijetijd 2024 - Zet jouw transitie in
Met zijn aanstekelijke visie op toerisme laat key-note spreker Peter de Wilde (CEO Toerisme Vlaanderen en Agentschap Onroerend Erfgoed) jou de transitie in toerisme beleven op 18 april. Dat is de dag van het Trendcongres Toerisme en Vrijetijd 2024.
11/03/24
Exclusief voor leden
Watersporters nieuwsgierig naar ombouw elektrische of hybride motoren
Van 6 tot en met 10 maart stond het WTC Expo in Leeuwarden in het teken van de watersport tijdens Boot Holland 2024. Duizenden watersportliefhebbers kwamen naar Leeuwarden om de nieuwste trends en ontwikkelingen te ontdekken. Onder meer waren veel bezoekers nieuwsgierig naar elektrische en hybride motoren voor de boot.
28/02/24
Exclusief voor leden
Ecosysteem rond varend erfgoed onder druk
De toekomst van het Nederlands varend erfgoed staat onder druk. Dat komt omdat traditionele verdienmodellen niet meer volstaan omdat eisen van consumenten veranderen. Als de vloot in de toekomst verder krimpt, kan het hele ecosysteem van maritiem erfgoed kritische massa verliezen en verloren gaan.
18/01/24
Exclusief voor leden
Zeeland stelt Fonds Vrijetijdseconomie verder open
Het Zeeuwse investeringsfonds dat eerder alleen open stond voor bedrijven in de verblijfsrecreatie komt ook beschikbaar voor mkb-bedrijven in de dag- en waterrecreatie. De naam van het fonds is ook veranderd naar Fonds Vrijetijdseconomie Zeeland.
22/12/23
82% aangesloten waterrecreanten enigszins actief met duurzaamheid
Dit jaar heeft Waterrecreatie Nederland, net als in 2022, een enquête over duurzame waterrecreatie gehouden onder waterrecreanten en watersporters. De enquête is door 858 actieve watersporters ingevuld.
13/12/23
Impact maken met Bureau Ruimte voor Vrije Tijd
Door de toenemende vraag naar beleidsvisies en onderzoeken over recreatie en toerisme is Bureau Ruimte voor Vrije Tijd op zoek naar een projectleider vrijetijdseconomie.
02/11/23
Exclusief voor leden
De Stand van de Leisure
Vandaag heeft ABN AMRO haar november-editie van de Stand van de Leisure gepubliceerd. In deze editie bijzondere aandacht voor het personeelstekort dat om creatieve oplossingen vraagt

||| Agenda |||

18/04/24
18/04/24 t/m 18-04-24: TRENDCONGRES 2024
Op donderdag 18 april 2024 organiseert NRIT samen met de opleidingen Tourism Management van de Neder...
24/06/24 t/m 26-06-24
24/06/24 t/m 26-06-24: CBTS 2024
Van 24 tot en met 26 juni organiseert de Breda University of Applied Sciences de jaarlijkse CBTS-con...
25/06/24 t/m 28-06-24
25/06/24 t/m 28-06-24: Atlas Annual Conference 2024
Onder het thema 'Navigating the Future' organiseert de Breda University of Applied Sciences van 25 t...