Geplaatst op: 22-03-2023
Auteur: redactie
Uitgever: NRIT Media

Steun voor Brabantbreed programma rondom 80 jaar vrijheid in 2024-2025

Provincie investeert in het programma van Brabant Herinnert

Steun voor Brabantbreed programma rondom 80 jaar vrijheid in 2024-2025

Provincie Noord-Brabant investeert opnieuw in een Brabantbreed programma om het herinneren en herdenken van de Tweede Wereldoorlog en het vieren van de bevrijding bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Na het succes van het programma Brabant Remembers van Stichting Crossroads Brabant ’40-’45 in de periode 2019/2020 krijgt de stichting opnieuw de mogelijkheid om op een vernieuwende manier een breed publiek te betrekken en te bereiken rondom deze thema’s. Met deze financiële steun worden verschillende plannen en projecten ontwikkeld richting en tijdens de viering en herdenking van 80 jaar vrijheid in 2024. 


Na een programma van Brabant Remembers rondom 75 jaar vrijheid is Stichting Crossroads Brabant ’40-’45 aan de slag gegaan om een nieuw programma in te richten voor de viering van 80 jaar vrijheid in 2024-2025. Brabant Herinnert werkt hiervoor actief samen met andere geïnteresseerden in het onderwerp; van gemeenten tot kunstenaars en van erfgoedinstellingen tot marketeers.


Ondersteuning Brabant Herinnert vanuit verhaallijn ‘Bevochten Brabant’ 

De provincie ondersteunt Brabant Herinnert financieel, omdat het project bijdraagt aan de ambities en doelen van het nieuwe beleidskader Levendig Brabant 2030 dat onlangs door Provinciale Staten is vastgesteld en waarmee herdenken en herinneren structureel onderdeel is van het beleid. 


"Het is belangrijk dat we de verhalen en geschiedenis van Brabant, zoals die van de Tweede Wereldoorlog, kunnen blijven vertellen en doorgeven aan de volgende generaties”, aldus gedeputeerde Stijn Smeulders van Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd. "Daarom willen we Stichting Crossroads Brabant 40 | 45 blijven steunen in het permanent herdenken en herinneren van de Tweede Wereldoorlog in Noord-Brabant, onder andere in voorbereiding op een aansprekend programma richting 80 jaar Vrijheid in 2024 en 2025. Het programma Brabant Herinnert zorgt ook voor vernieuwing binnen het veld van herdenken en herinneren en richt zich daarmee ook op een jonger en diverser publiek.”


Overkoepelend concept: Brabant Brug naar Vrijheid

Bij het programma van Brabant Herinnert wordt de nadruk gelegd op verbinding. De bruggen in Brabant, die tijdens WOII hun verbindende kracht verloren doordat ze werden opgeblazen of anderszins ontoegankelijk waren, zijn hiervoor het uitgangspunt. Deze militair historische betekenis van de brug wordt vertaald naar het slaan van bruggen anno 2024 en 2025. De bruggen worden een podium om de verhalen van toen én van nu te vertellen. De brug legt - letterlijk of figuurlijk - de verbinding tussen generaties, mensen, verhalen en locaties. En daar waar een brug niet letterlijk voorhanden is, worden bruggen gebouwd en verbeeld. 


Studio Herinner

Omdat we als maatschappij voor een nieuwe opgave staan – we moeten leren herdenken en herinneren zonder getuigen – moeten we de relevantie en urgentie in het hier en nu vinden. We moeten die benoemen en beleven. Om de verbinding met onder andere jongeren nog beter te kunnen leggen is Studio Herinner in het leven geroepen. Een groep jonge kunstenaars gaat op pad met de vraag: wat betekent herinneren voor jou? Het antwoord op de vraag en veel van de verhalen die worden opgehaald, komen uiteindelijk samen in een grote interactieve installatie, waar het publiek doorheen kan lopen en weer eigen herinneringen aan kan toevoegen. 


Femke Klein (directeur Brabant Herinnert): "Met een steeds grotere afstand tot de Tweede Wereldoorlog en een oorlog in onze "achtertuin”, is het van groot belang om nieuwe en jongere generaties actief te betrekken, om ruimte te geven aan andere (multi)perspectieven en een inclusievere representatie als het gaat om herdenken en herinneren van de Tweede Wereldoorlog en het vieren van vrijheid. Brabant Herinnert brengt samen met Provincie, gemeenten, de WOII-erfgoedlocaties in Brabant, BUAS en Fontys Hogescholen, Erfgoed Brabant en VisitBrabant locaties en verhalen samen, waarbij storytelling centraal staat en het publiek (de inwoners van Brabant) participeert in de vertelling.”


Multiperspectiviteit in de vertelling

Brabant Herinnert maakt richting 80 jaar vrijheid ook ruimte voor verhalen die eerder niet verteld zijn, waar minder aandacht voor was of waar met de kennis van nu anders tegenaan wordt gekeken. Multiperspectiviteit en inclusiviteit staan hierbij centraal. Dat doen zij in samenwerking met Erfgoed Brabant en Tilburg University en al deze verhalen worden op een innovatieve manier gebundeld en op wetenschappelijke basis geschreven. Arnoud-Jan Bijsterveld (Hoogleraar Cultuur in Brabant aan Tilburg University) vertelt: "Niet alleen wijkt het WOII-verhaal in Brabant af van andere provincies, ook zijn er grote regionale verschillen. Daarnaast zijn er nog veel verhalen niet verteld vanuit het perspectief van nu en door mensen die eerder niet aan het woord zijn geweest”.

 

Trefwoorden: Herinneren Tweede Wereldoorlog, herdenken, Bevrijdingsdag

CELTH



     
Trendrapport

||| Nieuws |||

30/11/23
Exclusief voor leden
Sterrenbos landgoed Haverriet veiligheid voor recreanten verbeteren
Landschap Overijssel gaat het historische sterrenbos op landgoed Haverriet herstellen en klimaatbestendiger maken. In dit unieke twintigste-eeuwse landgoedbos tussen Hengelo en Enschede genieten veel recreanten van de natuur.
29/11/23
Exclusief voor leden
 Vernieuwing Handreiking Roerend Religieus Erfgoed
Museum Catharijneconvent herontwikkelde de Handreiking Roerend Religieus Erfgoed. Deze aanvullende richtlijnen zijn een toevoeging aan de in 2011 gepubliceerde Handreiking Roerend Religieus Erfgoed en bevatten nieuwe kaders die passen bij de actuele situatie.
27/11/23
Antwerpse erfgoedprijs naar Koninklijke Kempen
Dit jaar wint het project ‘Koninklijke Kempen’ van de Onroerend Erfgoeddienst Stuifzand de Erfgoedprijs van 10.000 euro. Het project maakt het publiek warm voor het Koninklijke domein in de Kempen.
27/11/23
Exclusief voor leden
Van Gogh zonnebloemen in NP Van Gogh
In de zomer van 2024 krijgt Brabant een kunstwerk van planten en bloemen in de vorm van de ‘Vaas met zonnebloemen’ van Vincent van Gogh. Dit project, dat wordt uitgevoerd bij de Menmoerhoeve in Etten-Leur, wordt mogelijk gemaakt door Natuurhuisje die zich als partner aansluit bij Van Gogh Nationaal Park (NP).
21/11/23
Exclusief voor leden
Budget Erfgoedwet verruimd naar 36,4 miljoen euro voor Fair Pay
Het Fair Pay programma voor eerlijke beloning van cultuurmakers wordt verhoogd naar 36,4 miljoen euro. Op 1 augustus ontstond een stormloop van honderden projecten op de subsidiepot. Makers krijgen vaak geen goede prijs voor hun werk of optreden.
20/11/23
Bijzondere avondvoorstellingen Nationaal Monument Kamp Vught
Dit weekend is in Nationaal Monument Kamp Vught de avondvoorstelling ‘Crossing Time’ in première gegaan. De voorstelling is nu al zo populair dat op elke speelavond extra voorstellingen zijn toegevoegd.
17/11/23
Stemmen bij Aviodrome
Leuke actie van Aviodrome. Aanstaande woensdag kun je met jouw stembiljet gratis het luchtvaarmuseum in Lelystad bezoeken en daar gelijk stemmen voor de Tweede Kamer.
13/11/23
Aviodrome en Voedselbank slaan handen ineen tijdens SintAIRklaas
Gratis deelname voor honderd kinderen aan SintAIRklaas in Aviodrome dankzij samenwerking met Voedselbank Lelystad