Geplaatst op: 14-11-2022
Auteur: Simone Kramer & Petra Janssen
Stichting Social Label
Publicatie: UNCOVER06

Movement met impact

Via de kracht van design en communicatie naar betekenisvol werk

Movement met impact

Stel je eens voor, als mensen die niet zo goed mee kunnen in regulier onderwijs leren lassen via een designbezem met een steel van aan elkaar gelaste oude fietsframes; als mensen die een ander ritme hebben, in hun eigen tempo nieuwe textielproducten om te dragen weven op oude weefgetouwen; als mensen die even een time-out nodig hebben, zich op kunnen laden op een inspirerende plek om hun passies terug te vinden en weer aansluiting met de maatschappij te maken; als mensen die vanwege fysieke beperkingen geen reguliere banen kunnen vinden, zich naar vermogen kunnen inzetten voor betekenisvol werk.

Simone Kramer (eigenaar C-mone, cultuur & communicatie) is samen met Petra Janssen (eigenaar ontwerpbureau Studio Boot) initiatiefnemer van stichting Social label. Samen met Edwin Vollebergh (studio Boot) hebben ze ook stichting Werkwarenhuis op Tramkade ontwikkeld.

Dan bewegen we ons in een maatschappij waar de menselijke maat regeert, met tijd en aandacht voor elkaar. Waar werken en leren geen doel op zich zijn, maar manieren om ons als mens te ontplooien. Waar lifelong learning en betekenisvol leven centraal staan ten dienste van onze naaste. Het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is het gedachtegoed van Social label, een groeiende beweging die via de kracht van design en communicatie streeft naar een inclusieve economie. Opschalen van dit gedachtegoed zorgt voor meer impact.

In 2018 ontving Social label de Dutch Design Award voor beste opdrachtgeverschap.

Design met betekenis

Stichting Social label betrekt mensen met minder kansen in de wereld van cultuur en design. In 2018 ontving Social label de Dutch Design Award voor beste opdrachtgeverschap. Dit omdat de ontwerpers anders gebriefd worden om design een nieuwe rol te laten spelen in het leven van mensen met minder kansen. Elk jaar komt er een product update of partnership bij. Zo maken we de olievlek geleidelijk aan groter en verbinden diverse mensen en organisaties die een bijdrage leveren aan een sociale en creatieve economie. Inmiddels heeft Social label in samenwerking met ontwerpers en diverse werkplaatsen bij (zorg)instellingen in Nederland een sociaal duurzame designcollectie opgebouwd. De tijdloze designproducten waaronder de bezem van ontwerper Dick van Hoff zijn ontwikkeld om mensen te laten groeien, vakmanschap te leren en (weer) aansluiting te laten vinden in de maatschappij, voor mooi werk en waardering voor iedereen. Design met betekenis.

Democratisering van schoonheid

Al sinds het ontstaan in 2011 dragen we dit gedachtengoed uit en bouwen aan de (inter)nationale movement voor een sociale economie. We ontwikkelen naast Social label producten bij diverse werkplaatsen ook een maak-programma in het Social label Lab. In dit designlab voor maatschappelijke vernieuwing, dat in 2018 is geopend door Koningin Maxima, vind je naast de Social label shop vijf maak-ateliers. Hier verbreiden we het gedachtegoed en de bewustwording ervan voor een duurzame impact. Inclusieve gemeenschappen worden hier gecreëerd, nieuw cultureel gedrag bepleit en het welzijn bevorderd. Inclusiviteit is een voorwaarde om tot betere samenhang in de samenleving te komen. Nieuwe groepen van creatieven ontstaan via het samen maken en presenteren. Een groep bestaat uit professionals, mensen met minder kansen, mensen met een beperking en mensen die betekenis willen maken en in een professionele omgeving van de toegepaste kunst willen werken. Door goede uitwisseling van gedachten en ervaringen, en de co-creatie van producten, kan er beter op maat voor de mens ontworpen worden. Voor een betere leefomgeving en omgang met elkaar. Welzijn en gezien worden is voor iedereen belangrijk.

Waar nieuwe dingen spontaan kunnen ontstaan (tijdens het eten, maken, dansen, ontmoeten) en zich op natuurlijke wijze kunnen ontwikkelen.

De makers, ontwerpers en het publiek (bezoekers en kopers) dagen elkaar uit en leren van elkaar. Schoonheid wordt zichtbaar voor iedereen.

Maak-ateliers

In de vijf maak-ateliers (open, story, craft, assembly en move) maken we wekelijks programma in het Social label Lab. Hier inspireren we makers en leermeesters samen Social label producten en activiteiten te maken en presenteren. Een samenwerking die gestoeld is op wederzijds respect en oog voor de kwaliteit die eenieder bezit. We zien communicatie als basis van onze samenleving en design kan daar een doel, middel, functie, poëzie of welzijn aan toevoegen.

Het open-atelier gaat over multidisciplinair denken en doen buiten de gebaande paden. Designdoing met agendasetting voor systeemverandering en awareness voor een betere inclusieve toekomst. De initiatiefnemers van Social label, Petra Janssen (Studio Boot) en Simone Kramer (C-mone) vertalen de inclusiegedachte ten behoeve van samenwerking met toegepaste kunstenaars en mensen ‘aan de zijlijn’ om via een sensitieve eigen taal, product of vertoning werelden bij elkaar te brengen; van mensen met en zonder beperking, met en zonder psychische aandoening, diverse leeftijden.

Naar aanleiding van het verhalend servies en de impact die het geeft, gaan we gezamenlijk aan de slag met de verhalen van mensen met een beperking of psychische problemen. Edwin Vollebergh (studio Boot) is ontwerper van het servies en ateliermeester van het story atelier. Hier gaan we met taal, poezie, beeld aan de slag waardoor mensen zich beter gaan voelen of zich kunnen uiten.

In het craft-atelier in samenwerking met ateliermeester Brigit Vermeulen draait het om textiele werkvormen. Hier worden producten vervaardigd uit de Social label collectie en is het leren van de taal en uitwisseling van de instromers uit diverse culturen een belangrijk aspect.

En in het assembly-atelier zijn het samenstellen, vergaren en zoeken naar oplossingen de vertrekpunten. Vanuit 3D worden onderdelen vervaardigd en/of aangeleverd die in elkaar gestoken kunnen worden tot een totaalproduct onder leermeesterschap van het Bossche ontwerpduo Jos Kranen en Johannes Gille.

Naast producten maken, leert men zich in het move-atelier vanuit workshops dans en beweging open stellen, voelen en uitdrukken. Het gaat om het stimuleren van de emotionele ontwikkeling en expressiemogelijkheden van mensen, zoals te zien is in het dansduet ‘Zullen we samen’ in samenwerking met dansmakers Jana Sleger en Kelly Vanneste.

Designlab voor maatschappelijke vernieuwing

Het Social label Lab met de designshop en maak-ateliers bevinden zich in het Werkwarenhuis, een creatieve sociale community aan de Bossche Tramkade. De maak-ateliers hebben een open doorgang zodat het maken zichtbaar is en overloopt in de ontmoeting van café-restaurant Van Aken in het Werkwarenhuis. Een smeltkroes van functies bij uitstek, een inclusieve ideale wereld waar mooie dingen gemaakt en uitgevonden worden. Hier vinden uiteenlopende groepen mensen elkaar. Het is een veelzijdige ontmoetingsplek tussen makers, publiek en toegepaste kunstenaars (ontwerpers, dansers, performers), die veel van elkaar leren en initiatieven opzetten, zoals workshops, expo’s, kunst-installaties en performances. Via activiteiten stimuleren we een creatieve en inclusieve omgeving waarbij publiek leert omgaan met divers gedrag. Iedereen is welkom en mag zijn wie hij of zij is. In 2019 kreeg het Social label Lab en het Werkwarenhuis een eervolle nominatie in de categorie Habitat Dutch Design Awards. Dit gaat over het ontwerpen van een plek waar mensen en ideëen samenkomen.

Dit gaat over het ontwerpen van een plek waar mensen en ideëen samenkomen.

Cultuur als aanjager van gebiedsontwikkeling

Sinds 2015 is Social label aanjager voor creatieve gebiedsontwikkeling in de Tramkade in Den Bosch. We transformeerden een oude veevoerfabriek naar het Werkwarenhuis vanuit het principe ‘van niets iets maken’. Een veelzijdige plek waar interactie met publiek en gebied voorop staan. Waar mensen zich thuis voelen. Waar nieuwe dingen spontaan kunnen ontstaan (tijdens het eten, maken, dansen, ontmoeten) en zich op natuurlijke wijze kunnen ontwikkelen. We laten mensen ervaren wat design, kunst en cultuur kunnen betekenen; hoogwaardig cultuuraanbod op een drempelloze aantrekkelijke plek waar ruimte is voor creativiteit en experiment. Na 5 jaar pionieren krijgen de pijlers van dit ‘gesamtkunstwerk’ een vervolg. De pijlers cultuur, inclusie, jong van geest en de ontwikkelfunctie zijn opgenomen in het nieuwe gebiedsperspectief Bossche Stadsdelta (2020). De voormalige gedempte haven rond het Werkwarenhuis is op de structuurkaart van de gemeente ’s-Hertogenbosch aangemerkt als creatieve haven en daarmee ligt het Social label Lab in het centrum van de nieuw te ontwikkelen wijk. Het gebouw transformeert met ons mee waardoor tijdelijk sociaal duurzaam kan worden.

We geloven dat het streven naar schoonheid en communicatie onze samenleving opnieuw sterker zal maken. Een samenleving heeft symbolen en voorbeelden nodig om uitdrukking te geven aan haar ambities en zelfvertrouwen. De grootste kracht van kunst en cultuur, ligt in het voorleven van nieuwe mogelijkheden, het creëren van nieuwe perspectieven. Het gaat om een mentaliteitsverandering, andere manier van werken en omgaan met elkaar in de maatschappij van nu. De mentaliteit van aanpakken begon kleinschalig en heeft iets in gang gezet wat een steeds grotere beweging wordt, een verhaal met betekenis, waar steeds meer mensen een hoofdstuk aan toe willen voegen.

Meer info

  • www.sociallabel.nl
  • www.werkwarenhuis.nl
  • Boek Social label Works: www.sociallabelshop.nl/product/social-label-works/

Fotografie graag vermelden:
Fotografie www.renevanderhulst.nl & Art-direction Petra Janssen / Studio Boot 

Dit artikel is eerder verschenen in Uncover, een uitgave van het domein Leisure & Events van de Breda University of Applied Sciences. Nieuwsgierig naar de andere artikelen uit Uncover? Stuur dan een mailtje naar ton@nrit.nl.
Topics:Cultuur
Trefwoorden: cultuur, inclusiviteit

CELTHTrendrapport

||| Nieuws |||

22/09/23
Exclusief voor leden
Waarom is het perspectief duurzaam vliegen met waterstof voor Rotterdam zo goed?
Op de startbaan ziet het er nog klein uit maar de drone met waterstof als brandstof kan het pad vrijmaken voor échte vluchten. Waterstof lijkt voor Rotterdam The Hague Airport een snellere optie voor de ontwikkeling van duurzaam vliegen dan een vliegtuig gevuld met zware batterijen.
22/09/23
Exclusief voor leden
Beschikbaar inkomen stijgt
Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens was in het tweede kwartaal van dit jaar 1,4 procent hoger dan een jaar eerder. Dat lijkt een goed signaal voor de vrijetijdseconomie. Daarmee hebben gezinnen genoeg in de huishoudbeurs om te besteden aan toerisme en recreatie.
21/09/23
Aantrekkelijk rivierpark Tweestromenland door niet baggeren
Het is voor recreatie een aantrekkelijke optie. Stop met het baggeren en laat de natuur meer het werk doen en daarmee ontstaat de basis voor een recreatief aantrekkelijk rivierpark. Het ontwerp voor de Nieuwe Waterweg ontving hiervoor de Eo Wijersprijs. Dit ontwerp kan leiden tot een nationale verandering.
21/09/23
Exclusief voor leden
Zorgen om lager sportgedrag tijdens Nationale Sportweek
Meestal is de Nationale Sportweek het feest voor gemeenten om de sportinitiatieven te vieren maar nu zijn er zorgen over de terugval in het sportgedrag van de Nederlanders. Het lijkt een lastig te keren trend.
21/09/23
Exclusief voor leden
Kloosterveste investeert 1 miljoen euro in hotel De Zon
Het voormalige hotel De Zon in het kleine Friese dorp Oosterwolde wordt in oude luister hersteld en krijgt binnenkort zijn oude functie terug.
21/09/23
Wat te doen bij een Microsoft audit?
Hoe dit precies in z’n werk gaat en wat je moet doen op het moment dat je een brief of mail hebt ontvangen, vertellen we je stap voor stap.
20/09/23
Nieuwe entree en bewegwijzering voor Park Vliegbasis Soesterberg
De wandelroutes en fietspaden op Park Vliegbasis Soesterberg hebben deze week een duidelijke bewegwijzering gekregen. Bovendien heeft het park aan de noordzijde een nieuwe toegang.
20/09/23
Bezoekerscentrum Binnenhof Renovatie open in november
Viel het je gisteren ook op dat de Prinsjesdag rijtoer niet op het Binnenhof kwam? Dat plein is veranderd in een grote bouwput. Voor bezoekers wordt die historische locatie in november veel duidelijker met de opening van het ‘Informatiecentrum Binnenhof Renovatie’.

||| Agenda |||

25/09/23
25/09/23 t/m 25-09-23: Toerisme Top 2023
De Toerisme Top 2023 heeft als thema ruimte en wordt op maandag 25 september 2023 gehouden in d...
27/09/23 t/m 28-09-23
27/09/23 t/m 28-09-23: Vakbeurs Openbare Ruimte 2023
Openbare ruimte is urgenter dan ooit. Duurzaamheid, biodiversiteit, natuurinclusiviteit, circu...
28/09/23
28/09/23 t/m 28-09-23: Unesco Werelderfgoed & Klimaat
Ook wel eens gedroomd van zwemmen met schildpadden op de Galápagoseilanden? Of van een tripje naar...
04/10/23
04/10/23 t/m 04-10-23: Duurzaamheidscongres Kampeerbranche
Op woensdag 4 oktober 2023 organiseert HISWA-RECRON samen met NKC, KCI, BOVAG, KCJ en de ANWB het Du...
12/10/23
12/10/23 t/m 12-10-23: Screw up morning: Leisure en toerisme in stedelijke ontwikkeling
Tijdens de Screw Up Morning op donderdag 12 oktober 2023 brengen Sweco, J2Leisure en Expertise Netw...