Geplaatst op: 26-09-2022
Auteur: Redactie
NRIT

Toerisme Top 2022 in het teken van klimaatneutraal toerisme

Toerisme Top 2022 in het teken van klimaatneutraal toerisme

Vandaag is de jaarlijkse Nationale Toerisme Top. Plaats van handeling voor de vijfde editie is de Floriade in Almere.  Het thema is dit jaar klimaatneutraal toerisme. 

Ruim 600 deelnemers uit de toeristische sector – overheden, ondernemers, kennisinstellingen, DMO’s en branches - komen bijeen in Almere om te praten over de weg naar klimaatneutraal toerisme. Het is de vijfde keer dat deze top wordt georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincies, het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) en Gastvrij Nederland.

Sector aan de slag met verduurzaming

Tijdens de Top wordt het koersdocument 'Op weg naar klimaatneutraal toerisme' gepresenteerd, dat in opdracht van de Taskforce Samenwerking Gastvrijheidseconomie de afgelopen maanden is ontwikkeld. Dit document maakt inzichtelijk wat er nodig is om bestemming Nederland te verduurzamen en biedt de basis voor concrete acties en samenwerkingen op weg naar een CO2 neutrale sector.

Programma en sprekers

Ondernemers gaan tijdens de Top in gesprek over de kansen en belemmeringen op het gebied van verduurzaming. Meteoroloog Reinier van de Berg neemt de aanwezigen mee in de urgentie en kansen van klimaatverandering voor bestemming Nederland. Ook Micky Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat, levert een bijdrage aan het programma. Zij gaat in op het belang van het mkb - een groot deel van de gastvrijheidssector - voor onze economie en waarom verduurzaming en samenwerking hierin belangrijk is.

Link: https://toerismetop.nbtc.events/page/1124726
Trefwoorden: beleid, toerisme, dagrecreatie, duurzaam toerisme

||| Blogs |||

28/04/22
Geef toerisme een nieuwe toekomst
Nee, het is niet normaal zoals het er dit paasweekend op de Amsterdamse Wallen aan toeging. De uitwa...
16/07/21
Van duurzaam herstel naar  een duurzame sector
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt (21 mei jl.) “wereldwijd 14 procent minder coronabesmettingen dan vorige week”. Het herstel van de gastvrijheidssector lijkt daarmee met de toenemende vaccinatiegraad ingezet. Maar of er ook daadwerkelijk sprake is van een duurzaam herstel, dat is maar de vraag ...
09/05/20
Van de verblijfsrecreatieparadox naar de toerismeparodie…
Deel 1 van de toerismeparodieRECRON lanceerde ooit eens de term ‘verblijfsrecreatieparadox’ waar...
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
03/02/20
Overtoerisme!
Overtoerisme!
03/02/20 · Beleid · Toerisme · Hans van Leeuwen | Lees meer
Overtoerisme zal ongetwijfeld als een van de meest prominente nieuwkomers in de Dikke Van Dale worde...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

06/12/22
Schiphol Group koopt boeren uit om stikstofruimte
Schiphol Group bevestigde gister aan krant NRC dat het boeren uitkoopt zodat het meer stikstofruimte krijgt.
05/12/22
Exclusief voor leden
Amsterdam grijpt in op toerisme
Amsterdam gaat ingrijpen om volgend jaar de bezoekersstroom te verleggen en de overlast te beperken. De gemeente ziet het toerisme razendsnel herstellen en in 2023 de vastgestelde grenswaarden zal overschrijden. Wat gaat de stad doen om de overlast te beperken?
02/12/22
Meer subsidie voor agrarisch en religieus erfgoed Zuid-Holland
De Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2013 van de provincie Zuid-Holland is vanaf 1 december 2022 op een aantal onderdelen verruimd en is er een extra subsidiemogelijkheid voor agrarisch erfgoed gecreëerd.
02/12/22
Exclusief voor leden
Economie gestut maar wie betaalt de gewerkte uren
  Bank ING komt met waarschuwende woorden. Voorlopig doet de economie het goed met een arbe...
30/11/22
Oekraïne wordt focusland in culturele samenwerking
Het kabinet maakt van Oekraïne een focusland op het gebied van internationaal cultuurbeleid. Door samenwerking kan vernietiging van cultureel erfgoed worden voorkomen.
28/11/22
Stationsgebied Helmond maakt schaalsprong met placemaking
Het Stationskwartier moet dé ontmoetingsplek worden van Helmond en de regio. Met veel groen en een mooie mix van wonen, winkelen, werken en verblijven. Dat is de ambitie van de gemeente Helmond en de provincie Noord-Brabant.
28/11/22
Exclusief voor leden
Schoon water en gezonde bodem leidend bij beleid gebiedsontwikkeling
Voldoende en schoon water en een gezonde bodem wordt het uitgangspunt voor gebiedsontwikkeling. Daarom wil het kabinet water en bodem sturend laten zijn bij beslissingen over de inrichting van ons land. Dat heeft de ministerraad besloten, op voorstel van minister Harbers en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat. Dat beleid is van invloed op de recreatiegebieden en recreatiebedrijven.
25/11/22
Exclusief voor leden
Groningen bestelt waterstoftreinen
Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk van de provincie Groningen en Arriva-directeur Anne Hettinga ondertekenden donderdag 24 november de overeenkomst voor de aanschaf van vier nieuwe waterstoftreinen.