Geplaatst op: 31-08-2022
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Eén landelijke database met verblijfsaanbod haalbaar

Eén landelijke database met verblijfsaanbod haalbaar

Het toeristisch domein moet het initiatief nemen voor één landelijke database met het toeristisch verblijfsaanbod in Nederland. Een dergelijk totaaloverzicht bestaat momenteel niet en is hard nodig om gefundeerde keuzes te maken in toeristisch en ruimtelijk beleid. Dat concludeert een projectgroep vanuit de Landelijke Data Alliantie (LDA) na een test van een dergelijke database in Ommen, Utrechtse Heuvelrug en Veere.

Een landelijk dekkende database met verblijfsaanbod is hard nodig omdat er momenteel sprake is van een zeer versnipperd en zeer incompleet beeld. De alom nagestreefde aanpak van spreiding in ruimte en tijd van toerisme, om zo bij te dragen aan ‘lusten en lasten in balans’, staat of valt met weten hoeveel aanbod waar is. Als het gaat om het al dan niet toestaan van ontwikkeling van nieuw aanbod is het ook nodig om te weten wat het huidige aanbod is.

Brede werkgroep en drie testgebieden

Dit project, gecofinancierd vanuit de Actieagenda Vitale Vakantieparken en  de Landelijke Data Alliantie, is uitgevoerd door het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme samen met het CBS, HISWA-RECRON, Marketing Drenthe, MarketingOost, Visit Veluwe, NBCT en de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Holland, Utrecht en Zeeland. Met data uit het KvK Handelsregister, het LISA Vestigingenregister, de Basisregistraties Adressen en Gebouwen en de Basisregistratie Topografie (BRT) is in de gemeenten Ommen, Utrechtse Heuvelrug en Veere het aanbod in kaart gebracht. Tijdens de proef is samengewerkt met NRIT Media, vanwege hun nationale database voor verblijfsrecreatie. Naar schatting is daarmee 80% van het aanbod van toeristische verblijfsaccommodaties in kaart gebracht. Volgens de onderzoekers een mooie eerste stap.

Complexe uitvoering

De uitvoering bleek enorm complex omdat de vier databestanden niet eenvoudig konden worden gekoppeld. Op kleine schaal bleek automatisering van processen bovendien lastig en niet rendabel. Daarom wordt een landelijke aanpak voorgestaan waarbij binnen de uitvoering ervaring met data rond verblijfsaccommodaties noodzakelijk is. Plaatselijke kennis bleek ook enorm waardevol maar is in een landelijke opzet niet eenvoudig te realiseren. In de nu gepubliceerde verkenning is al veel voorwerk gedaan en een heel stappenplan om data te integreren opgeleverd.

Het uiteindelijke doel van dit project is het komen tot een (meer) volledig beeld van het aanbod van alle vormen van toeristische verblijfsaccommodaties in Nederland, inclusief vast kamperen, tweede woningen, jachthavens en particuliere verhuur. Alhoewel het belangrijk is dat de database ook voor andere beleidsdoelen kan worden gebruikt, geniet het beheer door de sector de voorkeur. Dit vanwege de snelheid van handelen en het optimaal adresseren van de wensen van de sector. Op dit moment wordt over de mogelijke uitwerking van een landelijke aanpak nagedacht door de LDA in overleg met betrokken partijen.

Meer informatie

Meer weten over dit project? Download dan hier het eindrapport inclusief alle bijlagen met een beschrijving van de databronnen, een definitiekader, werkschema en een stappenplan.

Trefwoorden: verblijfsrecreatie, horeca, onderzoek, aanbod, watersport, hotels, campings, kampeerterreinen, bungalowparken, vakantieparken, jachthavens, particuliere verhuur

||| Blogs |||

12/09/22
Janken om personeel
De gastvrijheidssector zucht na de coronacrisis onder de personeelscrisis. Kunnen ze na de pandemie ...
08/11/21
Gooi je oude schoenen niet te vroeg weg
Bij de oprichting van je bedrijf is je concept cruciaal. Wat is je product, wie behoort tot de doelgroep, welke prijs vraag je, wat is het onderscheidend vermogen, wat is de toegevoegde waarde van je bedrijf? En nog 10 vragen uit het boekje voor beginners. Als een bedrijf eenmaal draait lijkt het allemaal vanzelf te gaan toch? Niet is minder waar natuurlijk. Waar wij de echte uitdaging zien is als een bestaand bedrijf wil of moet transformeren naar een ander of aanvullend concept. De winkel verbouwen als het ware, terwijl die wel open moet blijven.
09/07/21
Dromomania
Wat een intens genot was het. De voortijdige uitschakeling van het Nederlands Elftal (nou ja, eigenl...
18/03/21
Het ontwikkelen van recreatiebedrijven begint met het eind voor ogen
Overheden buitelen over elkaar rondom het thema: vitale verblijfsrecreatie. Terecht, want een sterke verblijfsrecreatie draagt bij aan de leefbaarheid in een stad, dorp of gemeente. Goed dat overheden daar op letten. In onze optiek hebben veel gemeenten echter weinig oog voor het sturen op nieuwe concepten die gebaseerd zijn op toeristisch-recreatieve exploitatie.
18/03/21
Ken jij al een recreatief boetiek park?
In deze blog aandacht voor een nieuwe nichemarkt die we zien in de verblijfsrecreatie en die in de branding naar de gast voor een nieuw onderscheidend merk zou kunnen zorgen. We zien dit als een mooie tegenhanger van veel grootschalige ontwikkelingen in de verblijfsrecreatie.

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

30/09/22
Boekingen verblijfsrecreatie: matige zomer, goed jaar
Voor de Nederlandse verblijfsrecreatie is het zomerseizoen 2022 licht teleurstellend verlopen. Omzet...
30/09/22
Provincie Utrecht aan de slag met leidraad duurzame vrijetijdseconomie
De provincie Utrecht wil dat de sector voor toerisme en recreatie, oftewel de vrijetijdseconomie, versneld duurzamer wordt. Utrecht is een van de opstellers van een speciale leidraad die de sector hierbij moet helpen.
29/09/22
Wat leverde het rondetafelgesprek van de Tweede Kamer over het opkopen van vakantieparken op?
Woensdag 28 september organiseerde de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over het opkopen van vakantieparken. In dat gesprek gingen Kamerleden in gesprek met de onderzoekers, sector, overheid en huurders. Wat gaf dat voor een beeld?
26/09/22
Inkomen Nederlanders in tweede kwartaal 2022 procent gestegen
Het voorjaar was goed voor de toerisme- en gastvrijheidssector. Daarbij helpt dat in het tweede kwartaal Nederlanders een procent meer inkomen in de portemonnee hadden.
20/09/22
Voortzetting samenwerking bij de opening van een LEGOLAND® Resort in Charleroi, België
Toonaangevende attractie-operator Merlin Entertainments Group, SOGEPA, SFPI en SORESIC hebben Heads ...
20/09/22
Ginder: Trendbreuk nodig in aanpak vitale vakantieparken
Voor de zomer werd het landelijk congres vitale vakantieparken georganiseerd. NRIT deed verslag van het congres in een serie artikelen. Adviesbureau Ginder (voorheen ZKA) heeft deze zomer alle input uit het congres laten bezinken en stelt in een openbaar advies dat er een trendbreuk nodig is in de aanpak vitale vakantieparken.
19/09/22
Exclusief voor leden
Kohnenhof vanaf 14 november open voor verblijf
EuroParcs stelt zijn nieuwe park Kohnenhof in Luxemburg open voor verblijf vanaf 14 november 2022. Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan de renovatie.
19/09/22
Toeristische economie in 2021 nog lang niet op niveau
Hoe heeft in 2021, toen het herstel van de pandemie al inzette, de toeristische economie gepresteerd? Het CBS zocht het uit.