Geplaatst op: 15-08-2022
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Vitale Vakantieparken | Deel 7: De afsluiting

Vitale Vakantieparken | Deel 7: De afsluiting

Het eerste landelijke congres vitale vakantieparken had als thema ‘Bent u klaar voor de toekomst?’. Voor de organisatie tekenden het ministerie van Binnenlandse Zaken, de provincie Drenthe en Vitale Vakantieparken Drenthe. In een serie artikelen doen we verslag van dit congres. Vandaag de afsluiting met vier innovatieve pilots en het slotwoord van de bestuurders. 

Diana Korteweg Maris van het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme presenteerde de pilot Zicht op Aanbod waar in kaart wordt gebracht waar vakantieparken zich bevinden en hoe vraag en aanbod zich in een regio ontwikkelt. Gerda Schilder van het Programma Vitale Vakantieparken Veluwe heeft een monitor ontwikkeld om meer zicht te krijgen op de kwaliteit van de vakantieparken. Zowel op park, gemeente als Veluweniveau. Toine Dam het project Zicht op Ondermijning houdt zich bezig met data en een dashboard om mensen die bezig zijn met het bestrijden van ondermijning op vakantieparken gericht te kunnen inzetten. Zodat we op regionaal niveau gericht kan worden ingezet op parken met een risico. Lienke Hutten van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid presenteerde een barrièremodel voor parken met ondermijning en criminaliteit.

Voorzitter Henk Lambooij van Vitale Vakantieparken Veluwe en burgemeester van Putten ziet dat er in 9 jaar tijd veel is gedaan en bereikt maar ‘we zijn er nog lang niet’. Zo moet er vanuit het rijk nog aanvullend instrumentarium komen. Voor hem is de grote uitdaging om de middencategorie bedrijven helpen te excelleren.  De op de Veluwe opgerichte ontwikkelingsmaatschappij kan daar een rol in spelen.  

Voor Roy de Witte, gedeputeerde provincie Overijssel, is vrijetijdssector is voor de provincie van groot belang. "Voor de herinrichting en maatschappelijke uitdagingen hebben we ondernemers nodig. We zien veel jonge ondernemers en familiebedrijven. Maar ook bedrijven die onze steun nodig hebben.” De Witte erkent dat het gaat om  meerjarige trajecten. De afgelopen periode is daarvoor een goede basis gelegd, met meerjarige financiering, maar het volgende college van Gedeputeerde Staten moet samen met de gemeenten echt aan de slag met de realisatie. "We zijn later begonnen als Veluwe en Drenthe en zijn een beetje de new kid on the block.”. De samenwerking van diverse provincies rond Vitale Vakantieparken wordt in Overijssel enthousiast ontvangen: "Alleen ga je sneller maar samen kom je verder”, en "als je invloed in Den Haag wilt hebben dan ben je samen sterker.”

Henk de Boer voorzitter Stuurgroep VVP Drenthe ziet drie verbeterpunten voor de komende periode: Focus opnieuw scherp stellen, nog duidelijker communiceren wat we doen en geschikte deskundigheid voor hele specifieke vragen op verschillende niveaus te vullen. "Het is een lang proces dat als het eenmaal op stoom komt een diesel wordt.” Voor Drenthe is de samenwerking met Overijssel en Veluwe is belangrijk omdat ‘we allemaal met dezelfde problematiek te maken hebben. We kunnen veel van elkaar leren.” Tot slot bekrachtigden de bestuurders uit Noord-Oost Nederland hun samenwerking met het tekenen van een groot bord.

Trefwoorden: verbllijfsrecreatie, vakantieparken, bungalowparken, campings, toekomst, vitale vakantieparken

||| Blogs |||

12/09/22
Janken om personeel
De gastvrijheidssector zucht na de coronacrisis onder de personeelscrisis. Kunnen ze na de pandemie ...
12/07/22
Het roer om!?
Het roer om!?
12/07/22 · Duurzaam toerisme · Guido Aerts | Lees meer
Minstens sinds de start van de pandemie maar zeker sinds het ingaan van de versoepelingen is de zoge...
28/04/22
Geef toerisme een nieuwe toekomst
Nee, het is niet normaal zoals het er dit paasweekend op de Amsterdamse Wallen aan toeging. De uitwa...
31/03/22
Build Back Better
Aan het begin van de Coronacrisis leek er veel draagvlak te zijn voor misschien wel fundamentele ver...
13/01/22
Toerisme & Gastvrijheid nieuw thema in onderzoeksambities hogesholen
Op 23 november presenteerden de hogescholen hun onderzoeksambities aan demissionair minister van ond...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

29/09/22
Exclusief voor leden
Beste steden voor generatie Z
DMO's opgelet, de gangbare generaties hebben allemaal hun eigen wensen. Generatie Z kijkt heel anders naar vrijetijd doorbrengen in een stad dan de babyboomers.
29/09/22
Wat leverde het rondetafelgesprek van de Tweede Kamer over het opkopen van vakantieparken op?
Woensdag 28 september organiseerde de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over het opkopen van vakantieparken. In dat gesprek gingen Kamerleden in gesprek met de onderzoekers, sector, overheid en huurders. Wat gaf dat voor een beeld?
28/09/22
Bodemprocedure volledige vergoeding voor horeca na coronamaatregelen
Vandaag diende de zitting in de bodemprocedure die Koninklijke Horeca Nederland (KHN) namens acht individuele horecaondernemers tegen de Staat heeft aangespannen. Zij vorderen volledige compensatie van het door hen onevenredig geleden nadeel als gevolg van de coronamaatregelen.
28/09/22
De dagrecreatie in Overijssel is vitale sector
Het gaat goed met de vitaliteit van de dagrecreatie in Overijssel. Dat blijkt uit onderzoek van het ...
27/09/22
Datatool Limburg Marketing geeft uniek inzicht in bezoeker regio
Limburg Marketing heeft in samenwerking met de Universiteit Maastricht een unieke datatool ontwikkel...
27/09/22
Bekende Haagse locaties opnieuw beleven met blow up art
Vaak lopen we bijna achteloos langs de vele monumentale plekken die de Haagse binnenstad rijk is. Maar dat gaat de komende weken veranderen.
26/09/22
Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen lanceert bezoekersinformatie monitor
Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen lanceert vandaag de Bezoekers Informatie Monitor. Het is de eerste t...
26/09/22
Twentse campings enorm gestegen in populariteit
Uit onderzoek van de RekreaVakkrant (augustus 2022) blijkt dat de regio Twente een bovengemiddelde g...