Geplaatst op: 11-07-2022
Auteur: Marc Gerlings

Kabinet aan de slag met verlagen regeldruk en daar profiteren hotels van

Gastvrij Nederland: voorbereidingen voor grotere groep bedrijven in de gastvrijheidseconomie

Kabinet aan de slag met verlagen regeldruk en daar profiteren hotels van
Minister Adriaansens. Foto: Martijn Beekman / Rijksoverheid

Mkb-ondernemers merken te weinig wat de landelijke overheid doet tegen regeldruk. Daarom verandert het kabinet sterk van aanpak en gaat zich richten op het terugdringen van regeldruk per bedrijfstak. Onder meer 'hotels met restaurant' gaan dan merken, belooft het Kabinet.

Deze maatregel is één van de onderdelen van het nieuwe programma waarmee de ministerraad, op voorstel van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat, akkoord is gegaan. De bedrijfstakaanpak start in zes sectoren: kappers, hotels met restaurant, metaalbedrijven, producenten van voedingsmiddelen, bouw- of onderhoudsbedrijven en kledingwinkels. 

Dit gebeurt op basis van zogenoemde mkb-indicatorbedrijven waarin vrijwel alle wettelijke verplichtingen voor mkb-bedrijven zich voordoen. Zo brengt het kabinet op ondernemersniveau knelpunten en de kosten daarvan in kaart. Dat leidt daarna tot sectorprogramma’s om samen met ondernemingen, brancheorganisaties, andere overheden en uitvoeringsorganisaties daadwerkelijk regeldruk terug te dringen.

In de aanloop naar dit besluit van de ministerraad zijn in een jaar tijd meer dan twee derde van de knelpunten in wet- en regelgeving, die ondernemersvertegenwoordigers in juni 2021 aandroegen bij het kabinet, opgelost of opgepakt.

Minister Adriaansens: "Ondernemers willen minder regels. De overheidsaanpak van regeldruk was te ongericht en leidde daardoor nog niet tot het optimale resultaat. Daarom gaan we dus nu gedetailleerder per sector te werk. En we hebben besloten om actiever de ontwikkeling van regeldruk(kosten) bij te houden. Zo kunnen we knelpunten gerichter oplossen. En kunnen bedrijven zich gaan richten op waar ze goed in zijn: ondernemen.”

MKB-toets wordt verbeterd

Het nieuwe programma bestaat naast de sectoraanpak uit diverse andere maatregelen. De toepassing van de MKB-toets, een panel waarin ondernemers vooraf aan mogen geven of nieuwe wetten en regels werkbaar zijn, zal verder worden verbeterd. Bijvoorbeeld door ná de invoering van regels ook terug te gaan kijken naar de werking. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) wordt daarnaast een permanent adviesorgaan van de overheid. Er wordt nog gekeken hoe de taken van het ATR verder worden uitgebreid.

Resultaten in dashboard

Met een online dashboard gaat het kabinet actiever dan voorheen communiceren over de belangrijkste resultaten van de landelijke regeldrukaanpak. Het dashboard geeft bovendien inzage in de feitelijke ontwikkeling van de totale regeldrukkosten in Nederland. Inzage in die kosten zal vooral worden gebruikt om te kijken in welke sectoren of domeinen de regeldruk het hoogst oploopt en te bepalen waar een meer gerichte aanpak wenselijk is.

Eerlijk speelveld en bescherming consument

De minister moet schaken op meerdere velden. Naast belangen voor ondernemers speelt ook de bescherming van de consument. Met regelgeving creëert de overheid een eerlijker speelveld voor alle ondernemers, nationaal en internationaal, en beschermt het consumenten en werknemers. Veel ondernemers zien regelgeving nog te vaak als lastig, complex en kostbaar, meldt EZK. Tegelijkertijd zijn ze er ook bij gebaat, omdat regelgeving houvast en bescherming biedt tegen marktmacht. Het doel is om de balans te vinden tussen regels die werken en tegelijkertijd de regeldruk beperken.

2023 voortangsrapportages

De Tweede Kamer krijgt vanaf begin 2023 reguliere voortgangsrapportages met informatie over de resultaten van het programma.

Reactie Gastvrij Nederland

Gastvrij Nederland reageert positief op het nieuws. De brancheorganisatie meldt aan NRIT dat het blij is omdat hiermee de minister de mkb-voorstellen volgt. Specifiek de stappen in de groep 'hotel met restaurant' is goed nieuws. Als in deze groep verbeteringen worden aangebracht zijn deze indirect al een voorbereiding voor een grotere groep bedrijven in de gastvrijheidseconomie. Gastvrij Nederland herhaalt nog eens dat minder regels meer ruimte geeft om te ondernemen. De boodschap die ook in mei van dit jaar werd afgegeven richting het Kabinet.

 
Trefwoorden: regeldruk, beleid, hotel, restaurant, horeca

||| Blogs |||

12/09/22
Janken om personeel
De gastvrijheidssector zucht na de coronacrisis onder de personeelscrisis. Kunnen ze na de pandemie ...
12/07/22
Het roer om!?
Het roer om!?
12/07/22 · Duurzaam toerisme · Guido Aerts | Lees meer
Minstens sinds de start van de pandemie maar zeker sinds het ingaan van de versoepelingen is de zoge...
28/04/22
Geef toerisme een nieuwe toekomst
Nee, het is niet normaal zoals het er dit paasweekend op de Amsterdamse Wallen aan toeging. De uitwa...
31/03/22
Build Back Better
Aan het begin van de Coronacrisis leek er veel draagvlak te zijn voor misschien wel fundamentele ver...
13/01/22
Toerisme & Gastvrijheid nieuw thema in onderzoeksambities hogesholen
Op 23 november presenteerden de hogescholen hun onderzoeksambities aan demissionair minister van ond...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

29/09/22
Exclusief voor leden
Beste steden voor generatie Z
DMO's opgelet, de gangbare generaties hebben allemaal hun eigen wensen. Generatie Z kijkt heel anders naar vrijetijd doorbrengen in een stad dan de babyboomers.
29/09/22
Wat leverde het rondetafelgesprek van de Tweede Kamer over het opkopen van vakantieparken op?
Woensdag 28 september organiseerde de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over het opkopen van vakantieparken. In dat gesprek gingen Kamerleden in gesprek met de onderzoekers, sector, overheid en huurders. Wat gaf dat voor een beeld?
28/09/22
Bodemprocedure volledige vergoeding voor horeca na coronamaatregelen
Vandaag diende de zitting in de bodemprocedure die Koninklijke Horeca Nederland (KHN) namens acht individuele horecaondernemers tegen de Staat heeft aangespannen. Zij vorderen volledige compensatie van het door hen onevenredig geleden nadeel als gevolg van de coronamaatregelen.
28/09/22
De dagrecreatie in Overijssel is vitale sector
Het gaat goed met de vitaliteit van de dagrecreatie in Overijssel. Dat blijkt uit onderzoek van het ...
27/09/22
Datatool Limburg Marketing geeft uniek inzicht in bezoeker regio
Limburg Marketing heeft in samenwerking met de Universiteit Maastricht een unieke datatool ontwikkel...
27/09/22
Bekende Haagse locaties opnieuw beleven met blow up art
Vaak lopen we bijna achteloos langs de vele monumentale plekken die de Haagse binnenstad rijk is. Maar dat gaat de komende weken veranderen.
26/09/22
Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen lanceert bezoekersinformatie monitor
Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen lanceert vandaag de Bezoekers Informatie Monitor. Het is de eerste t...
26/09/22
Twentse campings enorm gestegen in populariteit
Uit onderzoek van de RekreaVakkrant (augustus 2022) blijkt dat de regio Twente een bovengemiddelde g...