Geplaatst op: 09-06-2022
Auteur: Peter Bekkering & Ton Vermeulen
NRIT
Publicatie: R&T 2022-2

Visit Flevoland wil met Floriade bezoekers driemaal verleiden

“Om de campagne Floriade in de regio laagdrempeliger te maken hebben we de #greenvibes in het leven geroepen”

Visit Flevoland wil met Floriade bezoekers driemaal verleiden
Herman Vermeer, voorzitter van Tulpenroute Flevoland. Jan Menting, voorzitter Tulpenfestival en Jop Fackeldey bij de doop van de Floriade Tulp op 15 april.

Tot en met 9 oktober?2022?is Almere een half jaar lang het podium voor de wereldtuinbouwtentoonstelling?Floriade?Expo?2022?met als thema ‘Growing Green?Cities’. Een thema dat volgens Jop Fackeldey van provincie Flevoland en Brigitte Daalder van Visit Flevoland past als een jas bij het DNA van de provincie Flevoland. Ze hopen dat de Floriade een vliegwiel wordt voor de provincie. Fackeldey: "Er zijn mooie verhalen te vertellen over Flevoland en bij de Floriade krijgen we de kans die verhalen 2 miljoen keer te vertellen.”

Jop Fackeldey, gedeputeerde van de provincie Flevoland met onder meer recreatie en toerisme in zijn portefeuille, vertelt hoe de provincie deelneemt aan de Floriade. "De provincie is een van de founders van de Floriade. We hebben ook via het Fonds Verstedelijking een budget van 10 miljoen euro ter beschikking gesteld, waarmee we samen met de gemeente Almere allerlei activiteiten doen. Centraal daarbinnen staat ons eigen paviljoen op de Floriade. Dat paviljoen, het Food Forum, heeft tot de opening gefungeerd als accommodatie voor allerlei bijeenkomsten. Het Food Forum heeft ook een kernthema, voedsel en de korte keten. Aan het Food Forum, waar bezoekers alles kunnen leren over voedselproductie, is Sharon de Miranda, bekend van het TV-programma Binnenstebuiten, als chef-kok verbonden. Zij maakt daar heerlijke maaltijden met lokaal geteeld materiaal.” Maar er is meer: "Interessant is ook de campus die in en om de Floriade ontstaat met onder meer de nieuwbouw van de Aeres Hogeschool. Je ziet namelijk dat het thema van de Floriade, ‘Growing Green Cities’, niet alleen interessant is voor de bezoekers van de Floriade.” 

Unieke kans 

Fackeldey ziet de Floriade ook als unieke kans omdat naar schatting 2 miljoen bezoekers tussen 14 april en 9 oktober naar de Floriade in Flevoland zullen komen. "Je wilt dan dat ze niet alleen naar de Floriade komen maar ook echt naar Flevoland. Ik denk overigens dat het een misvatting is om te denken dat ze alleen maar voor een dagje naar de Floriade in Flevoland komen. Als je kijkt naar de straal van waar ze vandaan komen en naar de omvang van het Floriade-terrein dat de kans groot is dat ze terugkomen. Om de onderdelen van de Floriade te bezoeken waar ze de eerste keer niet aan toe kwamen, maar ook om andere bezienswaardigheden in de provincie te bezoeken. Die kans is groot omdat mensen zich tegenwoordig digitaal goed voorbereiden op een bezoek. Omgekeerd wil je dat ondernemers in de provincie het merk Floriade gaan gebruiken om zichzelf te spotlighten.”

"Interessant is ook de campus die in en om de Floriade ontstaat”

Drie keer verleiden 

Brigitte Daalder van Merkesteijn, directeur Visit Flevoland, vult aan: "Het is eigenlijk verleiden vooraf, verleiden tijdens en verleiden om nog een keer terug te komen. Daarom zorgen we ervoor dat iedereen die de intentie heeft om naar de Floriade te gaan al bij voorbaat weet dat er ook nog veel andere leuke dingen in Flevoland te beleven zijn.” 

Met de deelname aan de Floriade wil de provincie Flevoland op verschillende gebieden op de kaart zetten. Fackeldey: "Flevoland is in mijn ogen een onontdekte parel. Ook in toeristisch opzicht. Terwijl Flevoland heel veel te bieden heeft als je kijkt naar innovaties in de landbouw, maar ook als je bijvoorbeeld kijkt naar de energietransitie. Er zijn mooie verhalen te vertellen en bij de Floriade krijgen we de kans die verhalen 2 miljoen keer te vertellen.” En daar komt nog iets bij, aldus Fackeldey: "Er is in Flevoland letterlijk en figuurlijk veel ruimte. Mensen weten echter niet dat die ruimte er is om bijvoorbeeld te wandelen, te fietsen of van de natuur te genieten in gebieden zoals de Oostvaardersplassen en de Markerwadden. Daarnaast zijn de twee kenmerken van Flevoland – groen en duurzaamheid – ook kenmerken die je terugziet op de Floriade.” 

Het thema van de Floriade, ‘Growing Green Cities’, is volgens Fackeldey goed gekozen: "De voedselvoorziening en de aantrekkelijkheid van de steden wordt in de toekomst namelijk een uitdaging. Met vragen als ‘how to feed the city?’ en ‘how to energize the city?’. In Flevoland hebben we daar veel ervaring mee, omdat we relatief nieuwe steden hebben waar je veel kunt ontwikkelen. Bovendien zit de pioniersgeest waaruit Flevoland ooit is ontstaan nog altijd in ons DNA. Evenals de combinatie techniek en technologie met land en landschap.” Daalder vult aan: "Om de campagne Floriade in de regio op dit punt laagdrempeliger te maken hebben we de #greenvibes in het leven geroepen en gaan we het hele jaar de groene energie door Flevoland laten wapperen.” 

Crossover

 Fackeldey ziet bij de Floriade een duidelijke crossover van toerisme met de agrobusiness. "Dat gaat van agroforrestry tot andere manieren van produceren en de boerderij van de toekomst. Daarbij werken we ook samen met de Wageningse landbouwuniversiteit. Het thema komt niet alleen terug op ons eigen paviljoen, maar ook veel andere landen gaan dit verwerken in hun presentaties.” 

"Vervolgens leg je daar een wereldtentoonstelling overheen, die opgebouwd wordt terwijl je het deel voor de stad al hebt ingericht”

De meeste zorgen in de aanloop naar de Floriade maakte Fackeldey zich over de lange tijd volstrekte onvoorspelbaarheid van het coronavirus. "We hebben daar in de voorbereiding veel last van gehad, vaak ook met hele praktische dingen zoals wanneer gaan mensen hun deel van de expositie invullen.” 

Hortus bovenop de grid

Fackeldey, die een achtergrond heeft in de gebiedsontwikkeling, wijst op de samenhang van de Floriade en de ontwikkeling van de nieuwe wijk Hortus in Almere. "Bij Hortus wordt eerst de ondergrond voor een complete wijk aangelegd. Dat betekent een grid inclusief de manier van verwarmen – een smart thermal grid – en allerlei andere innovaties. Vervolgens leg je daar een wereldtentoonstelling overheen, die opgebouwd wordt terwijl je het deel voor de stad al hebt ingericht. Die tentoonstelling moet daarom in dat grid passen. Als je na afloop de wereldtentoonstelling er weer afschuift blijven er een aantal fantastische gebouwen en een groenstructuur inclusief arboretum over, die een functie gaan hebben in de nieuwe wijk. Dat onderscheidt ons ook van Venlo, waar in 2012 de zesde Floriade plaatsvond. Daar begon de gebiedsontwikkeling na de Floriade, bij ons ervoor.” 

Jop Fackeldey (Provincie Flevoland):

Jop Fackeldey (Provincie Flevoland): "Omgekeerd wil je dat ondernemers in de provincie het merk Floriade gaan gebruiken om zichzelf te spotlighten.”

Het Floriade 2022-terrein is een ontwerp van Winy Maas, medeoprichter van MVRDV. Fackeldey: "De gekozen thematiek voor de Floriade past als een jas bij de provincie Flevoland. We zouden het daarom zo weer doen, een geluid dat je overigens ook hoort van Venlo (2012) en Hoofddorp (2002). Een Floriade laat namelijk zoveel achter als fysiek gebied, maar ook in zaken als bekendheid van de omgeving en de boost die het denken bij bepaalde processen heeft gehad. Er zit kortom voor de provincie zoveel meer in dan alleen de bekendheid van de tentoonstelling zelf.”

Visit Flevoland: "Steeds nieuwe informatie geven”

Visit Flevoland zit inmiddels al helemaal in de Floriade-spirit, wat ook op de website goed is terug te zien. Daalder vindt dat goed te verklaren: "Het is zo’n belangrijk evenement voor de provincie Flevoland en daarmee ook voor ons. Vandaar dat we er al een tijd volop mee bezig zijn. Bovendien – Jop haalde het al aan – oriënteren bezoekers zich van tevoren al vaak digitaal op hun bezoek. Daarom moest de informatie ook ruim op tijd al te vinden zijn.” Visit Flevoland had daarom al ruim voor de openstelling haar digitale kanalen naar de Floriade omgebouwd. "We kiezen er daarbij voor om steeds weer nieuwe informatie te geven. Zo blijft het relevant om steeds weer terug te komen.” 

‘Floriade in de regio’ is een opdracht die Visit Flevoland samen met het brandteam Flevoland heeft gekregen vanuit de provincie. Daalder: "Het primaire doel van Floriade in de regio is om ondernemers en bewoners bij de Floriade te betrekken en om op die manier bezoekers te verleiden om zowel hun bezoek te verlengen als om nog een keer terug te komen naar Flevoland. Concreet betekent dat enerzijds het informeren en betrekken van bewoners en anderzijds het informeren, betrekken en helpen van ondernemers. Er zijn ook twee sites bij betrokken: alle B2C-informatie staat op www.visitflevoland.nl en alle B2B-informatie staat op www.inflevoland.nl.” Fackeldey vult aan: "Vanaf het begin in 2012 toen Almere de Floriade kreeg toegewezen hebben we ook gezegd: de Floriade 2022 moet niet alleen iets zijn voor de 2 miljoen bezoekers, maar ook een evenement dat een footprint achterlaat. Bovendien moet het een evenement zijn waarbij de hele regio betrokken is.” Daalder: "We kijken bij ‘Floriade in de regio’ enerzijds naar hoe we dit jaar zaken kunnen activeren en anderzijds om ondernemers langdurig hiermee te helpen. Hetzelfde geldt voor het verleiden van mensen om naar Flevoland te komen. Ook dat is een meerjarige doelstelling.” 

"Met zo’n arrangement ben ik een dag of een halve dag onder de pannen”

Ondernemers helpen 

Bij de contacten met ondernemers merkte Daalder niet alleen dat ze geholpen moesten worden, maar ook dat ze niet wisten hoe ze het moesten aanpakken. "Daarom heeft een accountmanager ondernemers geholpen om arrangementen te maken. Daarbij ging het er ook om ondernemers aan elkaar te koppelen, bijvoorbeeld een aanbieder van B&B en een aanbieder van boottochtjes of wandelingen. Nadat die arrangementen waren ontstaan hebben we alle arrangementen op de site gezet en zijn ze ook actief gaan promoten. Zowel richting bewoners, want ook zij zijn een doelgroep, als richting bezoekers van buiten.” Zo’n arrangement schept met name duidelijkheid richting bezoekers die van veraf komen of uit het buitenland, zegt Daalder: "Zij weten: met zo’n arrangement ben ik een dag of een halve dag onder de pannen. De gedachte erachter is: we willen het zo laagdrempelig mogelijk maken om zo lang mogelijk in Flevoland te blijven.” ‘Floriade in de regio’ communiceert overal – zowel online als offline – over de arrangementen. Daalder: "We doen alles om ervoor te zorgen dat mensen de arrangementen weten te vinden.” 

Overnachten 

Als gasten langer blijven moeten ze wel kunnen overnachten. Daalder: "Dat is geen probleem. En dan heb ik het niet alleen over de grootste Center Parcs van Nederland en de groeiende hotelcapaciteit. Er zijn daarnaast veel kleinschaligere locaties. Het idee is om mensen te verleiden zoveel mogelijk uit te waaieren. Bijvoorbeeld naar de pop-up campings later in het seizoen en naar de vele B&B’s. Het zijn ook die B&B’s die vaak in de arrangementen naar voren komen.” Ondertussen wordt ook geprobeerd om evenementen die toch al dit jaar zouden plaatsvinden op de Floriade te laten plaatsvinden. Fackeldey: "Een mooi voorbeeld is de Nationale Toerisme Top, die vindt dit jaar op de Floriade plaats. Idem het Nationale Warmte Congres (3 oktober) en de Natuur Top.

Brigitte Daalder van Merkesteijn (Visit Flevoland):

Brigitte Daalder van Merkesteijn (Visit Flevoland): "Bij de Floriade krijgen we de kans die verhalen 2 miljoen keer te vertellen.”

Doelstellingen 

Visit Flevoland heeft wat betreft de Floriade een aantal duidelijke doelstellingen, zegt Daalder: "Zo willen we ondernemers helpen om toeristen te verleiden ook naar hun locatie te komen. De arrangementen-module blijft dan ook na de Floriade bestaan, want die wordt heel positief ontvangen.” Fackeldey vult aan: "Voor inwoners van Almere zijn er speciale passe-partouts met kortingsregelingen voor de Floriade en die komen er straks voor de hele provincie Flevoland.” 

Toolkit voor green vibes

Daalder roept ondernemers op die alsnog aan de slag willen met de Floriade om via de website In Flevoland de speciale toolkit te bestellen. "Dat is een pakket dat bestaat uit allerlei onderdelen om met zijn allen Flevoland groen aan te kleden en om de green vibes door Flevoland te laten wapperen. We hebben er ook een award aan gekoppeld zodat er uiteindelijk ook een winnende onderneming komt.” Fackeldey vult aan: "Een leuk onderdeel van Floriade in de regio vind ik dat we met een vorm van signing en city dressing die green vibes in gemeenten ook echt zichtbaar maken. Het is dus niet alleen Flevoland naar de Floriade halen, maar ook letterlijk de Floriade naar Flevoland!” Visit Flevoland werkt daarbij nauw samen met Almere City Marketing. Daalder: "We volgen de speciale huisstijl die voor Almere is ontwikkeld in een variant voor de provincie, zodat er voor de bezoekers overal eenduidig gecommuniceerd wordt.” 

Na afloop?

Naast de arrangementen die na afloop van de Floriade voor zowel de bezoeker als voor de ondernemers belangrijk blijven, hoopt Daalder dat de toeristen na het bezoek aan de Floriade denken: "Ik ga zeker nog terugkomen, want ik heb nu nog niet alles gezien. Daar geloven we als Visit Flevoland ook heel erg in: verleid de mensen om de eerste keer naar Flevoland te komen. Daarna komen ze namelijk zeker terug.” Fackeldey: "Bovendien blijft er ook na de Floriade nog veel te zien zoals de wijk Hortus, de Flevocampus, de Aeres Hogeschool en het Food Forum. Bovendien wordt het groen op het Floriadeterrein niet afgebroken. En evenmin de arboretum, de levende bibliotheek van alles wat groeit en bloeit.” 

Voor Fackeldey is de Floriade een succes: "Wanneer ik na de Floriade hoor dat ondernemers er baat bij gehad hebben en ook wanneer elke Flevolander na afloop trots terugkijkt.” Daalder: "Voor mij is de Floriade een succes wanneer iedereen straks meedoet en het erover heeft. Ook hoop ik op veel leuke initiatieven die langdurig doorvertaald worden. En ik hoop dat de Floriade leidt tot veel herhaalbezoek.”

Trefwoorden: evenementen, dmo's, beleid, flevoland

||| Blogs |||

12/07/22
Het roer om!?
Het roer om!?
12/07/22 · Duurzaam toerisme · Guido Aerts | Lees meer
Minstens sinds de start van de pandemie maar zeker sinds het ingaan van de versoepelingen is de zoge...
31/03/22
Build Back Better
Aan het begin van de Coronacrisis leek er veel draagvlak te zijn voor misschien wel fundamentele ver...
15/12/21
Never let a good crisis go to waste
Het is alweer ruim anderhalf jaar geleden dat het Corona virus het land, en daarmee ook de reisbranc...
25/11/21
Verduurzaming Toerisme in Nederland moet sneller
Jos Vranken en Martin Cnossen nodigen de sector uit om een duurzame versnelling in te zetten.
16/07/21
Van duurzaam herstel naar  een duurzame sector
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt (21 mei jl.) “wereldwijd 14 procent minder coronabesmettingen dan vorige week”. Het herstel van de gastvrijheidssector lijkt daarmee met de toenemende vaccinatiegraad ingezet. Maar of er ook daadwerkelijk sprake is van een duurzaam herstel, dat is maar de vraag ...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

13/07/22
Exclusief voor leden
1 miljoen sociale koekjes voor Landal-gasten
Landal GreenParks gaat op 15 van zijn vakantieparken de allerlekkerste koekjes van De Koekfabriek serveren. In totaal gaat het om ruim 1 miljoen handgemaakte koekjes, die gasten geserveerd krijgen bij hun warme dranken. Er is nog een mogelijk leisure-effect. Het kan ook extra bezoek opleveren aan de drie winkels van De Koekfabriek.
11/07/22
2,7 miljoen euro naar verbetering transferium Veluwe bij station Nunspeet
Het project ‘Masterplan Poort van de Veluwe’ ontvangt een subsidie van € 1.322.873 van de provincie Gelderland en het Rijk. Gemeente Nunspeet trekt € 1.489.696 voor de “Poort van de Veluwe” uit. De plannenmakers willen het huidige transferium in het stationsgebied van Nunspeet aantrekkelijker maken voor de bezoekers van de Veluwe.
07/07/22
627 Europese reisorganisaties willen verduurzamen
627 touroperators en reisbureaus zijn geselecteerd om deel te nemen aan het SUSTOUR-programma voor t...
04/07/22
Roompot investeert dit jaar 25 miljoen in bestaande parken en verduurzaming
Roompot investeert dit jaar 25 miljoen euro in de kwaliteit en duurzaamheid van het bestaande vakantieaanbod. Er wordt zowel in vakantiewoningen als voorzieningen geïnvesteerd.
30/06/22
Anouk van Eekelen - Actieagenda en de boost voor bestemming Nederland
Er is een herijkte actieagenda. Vakgenoten kennen de term maar wat valt er onder en wat doe je ermee? We vroegen experts in de gastvrijheidseconomie naar hun mening en deelname. Anouk van Eekelen beet het spits af bij de uitzending ‘Actieagenda en de boost voor bestemming Nederland’.
16/06/22
Exclusief voor leden
Minister van EZK krijgt vol boodschappenlijstje van Tweede Kamer
Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat moet van de Tweede Kamer meer werk maken van toerisme. Waarmee moet ze van de Tweede Kamer aan de slag?
14/06/22
20 voetbalvelden aan asbest verwijderd uit museumgebouw
Voordat de renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen echt van start kan gaan, moet alle asbest wor...
10/06/22
Roompot versterkt samen met IVN natuurbeleving op de parken
Roompot gaat samenwerken met IVN Natuureducatie om de natuurbeleving op de parken verder te versterken. In cocreatie zullen ze voor meer natuurbeleving en biodiversiteit op de Roompot vakantielocaties zorgen en activiteiten voor gasten ontwikkelen.