Geplaatst op: 18-05-2022
Auteur: Redactie
Uitgever: NRIT Media

Recreatiezoneringsplan Veluwe vastgesteld

Recreatiezoneringsplan Veluwe vastgesteld

Gedeputeerde Staten heeft het Recreatiezoneringsplan Veluwe vastgesteld. Tot eind maart kon er een zienswijze over het ontwerp Recreatiezoneringsplan worden ingediend. Dat is 116 maal gedaan, ruim 40 zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het plan. 

 

Natuur beschermen én beleven

De Veluwe is een van de grootste natuurgebieden van Nederland. En onderdeel van het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden: Natura 2000. Het gaat helaas niet goed met deze prachtige, Gelderse natuur. Door verdroging, verzuring, vermesting en verstoring gaan bomen dood en verdwijnen planten en dieren. Gelderland werkt met heel veel partijen samen om de Veluwse natuur weer sterk te maken. Daarom worden herstelprogramma’s uitgewerkt voor bossen, vennen en venen, heide en stuifzanden en beken. 

 

Balans

Maar de provincie zoekt ook de balans tussen natuur en recreatie. In samenwerking met terreineigenaren, natuurorganisaties en gemeenten is daarom een Recreatiezoneringsplan gemaakt. Met de constructieve input van tal van bewoners, recreanten en ondernemers op de Veluwe, ligt er een plan waarin beschermen én beleven hand in hand gaan. Het Recreatiezoneringsplan is een eerste, maar belangrijke, stap om de komende jaren richting te geven aan het recreatief gebruik van de Veluwe. De zienswijzen laten regelmatig een spanning zien tussen natuur en recreatief gebruik van de Veluwe. Er zijn indieners die zich zorgen maken over toekomstige recreatiemogelijkheden terwijl anderen vinden dat het plan juist niet ver genoeg gaat in natuurbescherming. Alle indieners zullen (persoonlijk) een antwoord ontvangen. Het huidige Recreatiezoneringsplan is niet in beton gegoten. De komende jaren worden naar verwachting nieuwe inzichten opgedaan, die tot aanpassingen van maatregelen kunnen leiden.

 

Gelders gedeputeerde Peter van ’t Hoog: "Fijn dat Gelderland concreet met zoneringsplan aan de slag kan gaan. De natuur verdient het. En de recreant ook. Er ligt nu een breed gedragen zoneringsplan. Ik wil iedereen die daar goed aan heeft willen bijdragen, nogmaals hartelijk bedanken. Het is een andere omgang met de Veluwe. Noodzakelijk, maar wel met een mooi perspectief.” 

 

Evaluatie participatie

Zoals bekend, is er veel geïnvesteerd in participatie. Meer dan 1300 organisaties/betrokkenen zijn daarvoor Veluwe breed benaderd. Via vele verschillende kanalen zijn mensen geattendeerd op bijeenkomsten en inspraakmogelijkheden. Daarin is intensief contact gezocht met bewoners, recreanten en ondernemers. Deze participatie wordt geëvalueerd. Daarmee wordt gehoor gegeven aan onze Staten, die hierom gevraagd hebben. Met de evaluatie kunnen toekomstige participatieprocessen die worden georganiseerd, gaan voldoen aan de nieuwe Omgevingswet. 

 

Maatregelen

Nu het Recreatiezoneringsplan is vastgesteld, kunnen de daarin beschreven maatregelen worden uitgevoerd. Veel daarvan zijn zogeheten in instandhoudingsmaatregelen, gericht op natuurbescherming. Ook zal er worden geïnvesteerd in recreatiekwaliteit. Denk aan nieuwe uitkijktorens (concentratie recreanten), het aanleggen van hondenspartelvijvers en (nieuwe) paden die afgesloten paden in kwetsbare natuurgebied vervangen.  

Trefwoorden: Herstelprogramma, Veluwe, natuurbescherming, recreatiezoneringsplan

||| Blogs |||

28/04/22
Geef toerisme een nieuwe toekomst
Nee, het is niet normaal zoals het er dit paasweekend op de Amsterdamse Wallen aan toeging. De uitwa...
16/07/21
Van duurzaam herstel naar  een duurzame sector
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt (21 mei jl.) “wereldwijd 14 procent minder coronabesmettingen dan vorige week”. Het herstel van de gastvrijheidssector lijkt daarmee met de toenemende vaccinatiegraad ingezet. Maar of er ook daadwerkelijk sprake is van een duurzaam herstel, dat is maar de vraag ...
09/05/20
Van de verblijfsrecreatieparadox naar de toerismeparodie…
Deel 1 van de toerismeparodieRECRON lanceerde ooit eens de term ‘verblijfsrecreatieparadox’ waar...
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
03/02/20
Overtoerisme!
Overtoerisme!
03/02/20 · Beleid · Toerisme · Hans van Leeuwen | Lees meer
Overtoerisme zal ongetwijfeld als een van de meest prominente nieuwkomers in de Dikke Van Dale worde...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

23/06/22
ZKA en Seinpost treden naar buiten als één merk: Ginder
De afgelopen tien jaar waren ze ‘achter de schermen’ eigenlijk al één organisatie, bureau ZKA en Seinpost. Nu worden de expertises van de twee gespecialiseerde bureaus officieel gebundeld tot één merk.
22/06/22
Exclusief voor leden
Laadinfrastructuur goed op orde in vergelijking met buitenland
Steeds meer mensen rijden een elektrische auto en die moet je wel kunnen opladen. Nederland loopt in Europa voorop in de laadinfrastructuur. In de sector leisure is al wel duidelijk dat het aantal laadplekken omhoog moet. Over toekomstberekening en de flessenhals het stroomnetwerk.
21/06/22
5 grote religieuze erfgoedlocaties in Limburg altijd te zien door 360 graden tours
Dmo Visit Zuid-Limburg heeft in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vijf iconische religieuze erfgoed locaties in Zuid-Limburg ontsloten middels 360-graden- en audiotours. Het gaat om bekende grote locaties.
20/06/22
Exclusief voor leden
Snel meer groen in de Kalverstraat
Zaterdag 18 juni markeerde de start van een groen samenwerking: de Kalverstraat en de kersverse Groenburgemeester van Amsterdam, Isa Hoes, slaan de handen ineen. Een quick fix om snel meer groen in de drukke Kalverstraat te plaatsen.
17/06/22
Exclusief voor leden
Recreatiesector Wijdemeren strijdt met succes over toeristenbelasting- en beleidsverandering
De Wijdemeerse recreatiesector en de gemeente gaan een nieuw convenant (water)toeristenbelasting sluiten. Het convenant komt na protest van HISWA-RECRON, Watersportverbond en Ondernemend Wijdemeren over eerdere plannen om tot een verhoging van de belasting.
16/06/22
ANVR stapt mogelijk naar de rechter om kosten annuleringen te verhalen op Schiphol
De ANVR is woedend op Schiphol en de overheid over de blijvende onduidelijkheid over het doorgaan van de vakantie van honderdduizenden Nederlanders door de chaos op de luchthaven. De kosten van de annuleringen wil ANVR via een stap naar de rechter verhalen op Schiphol.
16/06/22
Toeristisch aanbod Groningen beter zichtbaar met afspraken over content en regie merk
Marketing Groningen, provincie Groningen en de marketingorganisaties uit de regio’s gaan intensiever samenwerken om het aanbod beter te presenteren voor bezoekers en inwoners. De afspraken over die samenwerking zijn vandaag 16 juni vastgelegd in het convenant 'Regionale Digitale Ontsluiting'.
16/06/22
Exclusief voor leden
Minister van EZK krijgt vol boodschappenlijstje van Tweede Kamer
Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat moet van de Tweede Kamer meer werk maken van toerisme. Waarmee moet ze van de Tweede Kamer aan de slag?