Geplaatst op: 23-03-2022
Auteur: Marc Gerlings

Verminder regels, versnel herstel

Verminder regels, versnel herstel
Kees van Wijk: “Het verminderen van de veel te hoge regeldruk in Nederland betekent per direct een aanzienlijke kostenbesparing,\

"Verminder regels, creëer ruimte en versnel herstel," deze eenvoudige en actuele oproep doet Kees van Wijk, voorzitter Gastvrij Nederland, aan de Kamerleden op de dag waarop het de minister van Economische Zaken debatteert met de Tweede Kamer over regeldruk.

Ondernemers in de gastvrijheidssector zijn keihard geraakt door de Coronacrisis. Voor de bedrijven in deze sector is het van groot belang dat zij zo snel mogelijk hun verdienvermogen weer op peil kunnen brengen. Enerzijds omdat er bijvoorbeeld nog een belastingschuld moet worden afgelost of de lege pensioenpot moet worden aangevuld. Anderzijds omdat ze de komende jaren fors zullen moeten investeren in de ontwikkeling en innovatie van het toeristische zakelijke/recreatieve aanbod. De hoge regeldruk zit dat in de weg is de mening van Gastvrij Nederland.

"Het verminderen van de veel te hoge regeldruk in Nederland betekent per direct een aanzienlijke kostenbesparing”, aldus Van Wijk. En die is broodnodig om zowel de benodigde investeringen alsook de nog uitstaande belastingschulden te kunnen opbrengen.

Regeldruk? Eerst meetbaar maken

Gastvrij Nederland juicht daarom de afspraak uit het regeerakkoord toe, waarbij ingezet wordt op een meetbare aanpak van de regeldruk voor het mkb. Wij ondersteunen het voorstel van MKB-Nederland voor een nieuw meetbaar regeldrukprogramma voor het mkb, waarbij gekozen wordt voor een selectie van indicatorbedrijven (zie download 'Meetbare aanpak regeldruk').

"Laat het kabinet zich nu echt inzetten voor het ondernemerschap in de sector”, besluit Van Wijk, "dan zorgen wij wel voor de recreatie, ontspanning, ontmoeting, cultuur, sport en educatie.”

Op woensdag 23 maart verdwijnen zo goed als alle coronamaatregelen. De samenleving kan weer open en genieten van uitgaan, evenementen en attractieparken. Nu maken Gastvrij Nederland en MKB-Nederland een groot punt van de regeldruk voor ondernemers. "Geef de gehalveerde gastvrijheidssector een gezond verdienmodel en verlaag de regeldruk."

Gastvrijheidssector en de spaghetti aan regels

Wat is er zo moeilijk aan? Generieke regelgeving – denk aan AVG, sociale domein en Wet Milieubeheer – is voor het mkb al behoorlijk belastend en ingewikkeld. In de gastvrijheidssector komen daar nog een heleboel gedetailleerde regels bij: alcohol, brandveiligheid en BHV, voedselveiligheid, attractietoestellen, legionella, beveiliging, geluid en zo zijn er nog veel meer regels. Die moeten ondernemers opvolgen, in de gaten houden en vaak ook administreren. Tel dat op en het zijn heel veel arbeidsuren. Dat zijn de regels vanuit de landelijke overheid. Daarbij komen gemeentelijke regels. In de gastvrijheidssector zijn meerdere lokale vergunningen verplicht en worden de meeste lokale belastingen betaald zoals precariorechten, reclamebelasting, vermakelijkhedenretributie, toeristenbelasting, OZB op vakantiehuisjes. De behoefte aan forse verlichting op tal van terreinen voor deze ondernemers is nog nooit zo groot geweest. 

Hoofdpijn van bijschrijvingsdossier

Het steekt bij ondernemersorganisaties dat initiatieven om de regeldruk te verlagen niet slagen. De afschaffing van de verplichte bijschrijving van leidinggevende op de Alcoholvergunning – ondanks een amendement – wordt niet opgepakt. Vóór corona wisselden zo’n 30.000 horecabedrijven gemiddeld twee keer en slijtersbedrijven gemiddeld ruim drie keer van dagleidinggevende. Totale kosten: ruim 12 miljoen euro per jaar (bron: Doelmatigheid bijschrijven dagleidinggevende op de Alcholwetvergunning – Sira Consulting, 1 oktober 2021). Uit hetzelfde onderzoek van Sira Consulting blijkt dat regels leiden tot een kostenpost van 5 miljard euro per jaar bij alle bedrijven in Nederland. De 12 miljoen euro is een voorzichtige inschatting want er zijn door de coronacrisis enorme mutaties geweest en vanwege de huidige arbeidsmarktkrapte verwacht de brancheorganisatie meer wisselingen van dagleidinggevenden dan gemiddeld twee keer per jaar.

De stap naar meten

Vermindering van regeldruk versnelt de weg naar herstel van een sector die bijdraagt aan geluk en gezondheid. Dit vergt wil en ambitie van een kabinet en een meetbaar programma, mét meetbare reductiedoelstellingen. De uitdagingen voor de sector zijn enorm. De sector wil graag werken aan een duurzaam herstel zodat ontspanning, reizen, ontmoeten, congressen, beurzen en recreëren weer mogelijk worden. Vermindering van regeldruk van de zijde van de overheid is daarvoor een essentiële randvoorwaarde. Waar gesproken wordt over regeldruk, willen beleidsmakers en ondernemers ook weten hoe hoog die druk is. Meten is weten.

Waar pleit Gastvrij Nederland voor?

Pleidooi aanpak regeldruk gastvrijheidssector:
- Gastvrij Nederland steunt het voorstel van MKB-Nederland om met indicatorbedrijven te werken, waaronder het indicatorbedrijf hotel met restaurant.

- Dit houdt concreet in: 1. een nulmeting, 2. een reductietarget van -20% regeldruk en 3. van elke nieuwe (potentiële) regelgeving wordt de werkbaarheid/proportionaliteit in kaart gebracht voor het indicatorbedrijf hotel met restaurant.

- Bijschrijfverplichting Alcoholwetvergunning wordt op korte termijn zonder uitzonderingen geschrapt.
Trefwoorden: Gastvrij Nederland, regels, regeldruk, beleid

||| Blogs |||

08/11/21
Gooi je oude schoenen niet te vroeg weg
Bij de oprichting van je bedrijf is je concept cruciaal. Wat is je product, wie behoort tot de doelgroep, welke prijs vraag je, wat is het onderscheidend vermogen, wat is de toegevoegde waarde van je bedrijf? En nog 10 vragen uit het boekje voor beginners. Als een bedrijf eenmaal draait lijkt het allemaal vanzelf te gaan toch? Niet is minder waar natuurlijk. Waar wij de echte uitdaging zien is als een bestaand bedrijf wil of moet transformeren naar een ander of aanvullend concept. De winkel verbouwen als het ware, terwijl die wel open moet blijven.
07/06/21
Bezint eer ge begint!
Bezint eer ge begint!
07/06/21 · Horeca · Guido Aerts | Lees meer
De laatste dertig jaar gaan we in oktober samen met vrienden een lang weekend naar een super leuk ho...
29/05/20
Wie breekt de macht van de Online Travel Agency’s?
Leisure Brains begrijpt er geen (J)OTA van dat er nog een OTA bestaat…. Ze vragen zich af of omdenken kans van slagen heeft.
30/03/20
VrijetijdsTrends 2020 en de invloed van Corona: Thuisentertainment, lokalisering, on- en offline, herstel of crisis
Het Coronavirus heeft een grote impact op ons vrijetijdsgedrag. In een paar weken tijd zijn ons gedrag en de VrijetijdTrends 180 graden gedraaid. De vraag is: wat gebeurt er als deze crisis weer op zijn retour is?
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

25/05/22
Horeca scoort slecht op allergeneninformatie, NVWA deelt boetes uit
De meeste bedrijven in retail, ambacht en horeca informeren klanten niet goed over welke allergenen in het voedsel of gerecht is verwerkt. Dat blijkt uit inspecties van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bij 5.000 bedrijven die nu ook optreedt.
25/05/22
Travelance krijgt boete voor agressieve verkoop
De Auroriteit Consument en Markt legt Travelance een boete van 50.000 op voor misleidende telefonische verkoop van reisvouchers voor stedentrips.
23/05/22
Exclusief voor leden
De schuldenberg is hoog bij horeca en recreatie
Bijna één op de vijf ondernemers (met meer dan vijf werknemers) geeft aan meer schulden te hebben dan voor de corona-crisis. Vooral bedrijven in de horeca (50,6%) en in de sector cultuur, sport en recreatie (41,7%) geven aan dat de schuldenlast hoger is dan voor de crisis. Er is ook uitgezocht hoeveel tijd de bedrijven nodig hebben om de schuld af te lossen.
19/05/22
KHN kritisch over voorbereiding overheid op nieuwe coronacrisis
Horecaorganisatie KHN pleit ervoor dat de overheid concrete plannen maakt om een mogelijk nieuwe coronacrisis goed op te vangen. Het is van mening dat de overheid niet kan verwachten dat alleen bedrijven zich voorbereiden. Daarbij moet duidelijk zijn welke maatregelen effectief zijn.
18/05/22
Ondernemersvertrouwen neemt toe maar ruim 46% heeft zorgen om prijsstijgingen
Het is een bijzondere tijd met aan de ene kant stijgend ondernemersvertrouwen maar er zijn grote zorgen om prijsstijgingen voor materialen en dienstverlening.
17/05/22
Krapte op de arbeidsmarkt met nationaal record vacaturegraad in horeca
De spanning op de arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal van 2022 verder toegenomen. Stonden er in het laatste kwartaal van 2021 nog 106 vacatures tegenover elke 100 werklozen, een kwartaal later is dat opgelopen tot 133 per 100. De vacaturegraad in de horeca heeft het landelijk record te pakken. Voor het eerst is de vacaturgraad in de horeca op 112 uitgekomen in het eerste kwartaal van 2022.
12/05/22
Exclusief voor leden
Snel herstel horeca maar volledig herstel in 2023
Gedurende 2022 vindt er in de horeca een grote inhaalslag plaats met een verwachte volumegroei van 30% tot 35%. Ondanks de forse groei zal de horecasector naar verwachting pas in 2023 volledig zijn hersteld van de coronapandemie, verwacht bank ING. Deze bank legt ook het gunstige verband tussen evenementen en volumegroei van de horeca.
11/05/22
Feel the kick - passievideo over fietsen in Nederland
De vrijheid op de pedalen ervaren. Maar dan wel gefilmd dat je niet blijft kijken maar ook de trip naar Nederland boekt om het in de Lage landen mee te maken.