Geplaatst op: 11-03-2022
Auteur: Marc Gerlings

Gemeenteraadsverkiezingen 2022: Uitholling cultureel landschap?

Gemeenteraadsverkiezingen 2022: Uitholling cultureel landschap?
Erfgoed voor iedereen bereikbaar.
De hartenkreet van de Raad voor Cultuur aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen: "Breng de culturele basis op orde voor iedereen, in elke gemeente, overal in Nederland".

De hartenkreet is een document met als titel: "De Culturele Basis op Orde. Kunst, Erfgoed en media voor iedereen, in elke gemeente, overal in Nederland." De oproep is gebaseerd op de adviezen van de raad van de afgelopen jaren en gericht aan gemeenten en provincies. 

Om het belang hiervan te onderstrepen werd de oproep aangeboden aan Hein Kuiken, wethouder cultuur in Leeuwarden en portefeuillehouder cultuur bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De overhandiging door Kristel Baele en Stef Avezaat, voorzitter en lid van de Raad voor Cultuur, vond plaats bij Stichting Opus '78, het oefengebouw van de Pasveerkorpsen Leeuwarden.

170 miljoen overheidsgeld maar gemeenten moeten actie ondernemen

Het kabinet is van plan om jaarlijks 170 miljoen euro structureel extra vrij te maken voor cultuur, erfgoed en media. De raad is van mening dat deze extra investeringen meer vruchten zullen afwerpen als ook gemeenten en provincies zich blijven inzetten voor de versterking van lokale culturele basisvoorzieningen. In veel kleinere gemeenten zijn culturele basisvoorzieningen verdwenen. Of er zijn gaten gevallen: in een aantal gemeenten is bijvoorbeeld de bibliotheek wel op orde, maar ontbreekt het weer aan muziekverenigingen, of juist aan een lokaal media-aanbod. Hierdoor komt het minimale basisniveau aan voorzieningen in het geding en daarmee de verbindende waarde van cultuur voor de samenleving.

De raad benoemt een aantal terreinen, waarop elke gemeente, alleen of in samenwerking met buurgemeenten, kan investeren. Het gaat daarbij om amateurkunst, cultuureducatie, bibliotheken, lokale media en erfgoed. 

Ook wijst de raad op het belang om fysiek ruimte te bieden aan lokale makers en aandacht te houden voor archeologie. "Het is natuurlijk aan gemeenten zelf om hier keuzes in te maken", aldus de raad.
Topics:Beleid, Cultuur
Trefwoorden: cultuur, erfgoed, beleid, gemeente

||| Blogs |||

28/04/22
Geef toerisme een nieuwe toekomst
Nee, het is niet normaal zoals het er dit paasweekend op de Amsterdamse Wallen aan toeging. De uitwa...
16/07/21
Van duurzaam herstel naar  een duurzame sector
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt (21 mei jl.) “wereldwijd 14 procent minder coronabesmettingen dan vorige week”. Het herstel van de gastvrijheidssector lijkt daarmee met de toenemende vaccinatiegraad ingezet. Maar of er ook daadwerkelijk sprake is van een duurzaam herstel, dat is maar de vraag ...
09/05/20
Van de verblijfsrecreatieparadox naar de toerismeparodie…
Deel 1 van de toerismeparodieRECRON lanceerde ooit eens de term ‘verblijfsrecreatieparadox’ waar...
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
03/02/20
Overtoerisme!
Overtoerisme!
03/02/20 · Beleid · Toerisme · Hans van Leeuwen | Lees meer
Overtoerisme zal ongetwijfeld als een van de meest prominente nieuwkomers in de Dikke Van Dale worde...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

12/08/22
Exclusief voor leden
Zuiderpark vist naar verhalen en ook naar verbeteringen
In het voorjaar van 2023 is het 100 jaar geleden dat officieel het plan voor het Zuiderpark werd goedgekeurd. Dat wordt onder meer gevierd met het verzamelen van verhalen over het park. Tegelijkertijd wil de organisatie horen wat het publiek nog meer wil in het park.
05/08/22
Tijdelijk buurtpark in Amsterdam
Op de plek van het voormalig afvalpunt aan de Amsterdamse Struisgrasstraat in de wijk Buiksloterham komt een tijdelijk buurtpark.
02/08/22
Exclusief voor leden
Bedrijventerrein wordt ecologische verbinding
Bij de gemeente Brunssum wordt een bedrijventerrein herontwikkeld en dat leidt tot een ecologische verbinding op het terrein tussen twee Natura2000 gebieden.
14/07/22
VeluweWaalpad wordt uitgewerkt
5 Gemeenten, Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en provincie Gelderland gaan de plannen voor het VeluweWaalpad verder uitwerken.
11/07/22
Exclusief voor leden
Zowel werkgevers als overheid aan zet voor een betere arbeidsmarkt
Wat heeft een gezonde Nederlandse arbeidsmarkt nodig? Het Sociaal en Cultureel Planbureau vroeg het de werkgevers.
11/07/22
Kabinet aan de slag met verlagen regeldruk en daar profiteren hotels van
Mkb-ondernemers merken te weinig wat de landelijke overheid doet tegen regeldruk. Daarom verandert het kabinet sterk van aanpak en gaat zich richten op het terugdringen van regeldruk per bedrijfstak. Onder meer 'hotels met restaurant' gaan dan merken, belooft het Kabinet.
11/07/22
Exclusief voor leden
ICCA lijst 2021 met opvallende stijger Leiden
Als stad is het niet zo makkelijk om de grote congressteden van Nederland in te halen. Op de jaarlijkse lijst van de ICCA is de top 3 in Nederland onververanderd maar door extra inspanningen stijgt de stad Leiden een plek en bezet de 4 plaats. Wie weet haalt het volgend jaar nog een plek hoger omdat er dit jaar een congresrecord wordt bereikt in Leiden.
08/07/22
Exclusief voor leden
Verkoop elektrische auto's stijgt snel door - subsidiepot particulieren leef
In het eerste half jaar van 2022 lag het aantal nieuw geregistreerde elektrische auto’s 82,9 procent hoger dan in dezelfde periode in 2021. Consumenten lijken steeds vaker duurzame oplossingen te omarmen. Die snelle groei lijkt voorbij nu de subsidiepot leeg is.