Geplaatst op: 11-02-2022
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Consument wil duurzamer reizen, sector en overheid zijn aan zet

Consument wil duurzamer reizen, sector en overheid zijn aan zet

Duurzaam toerisme blijft een utopie als de reissector en overheden niet samen het aanbod sterk verduurzamen. De meeste groepen reizigers zijn zich bewust van het belang van meer duurzaam reizen maar maken op de zogenaamde ‘Frontrunners’ na nog niet die keuze. Omdat toerisme sterk aanbod gedreven is, moet de hele keten van aanbieders, van accommodatie, transport tot vermaak meer duurzaam worden ingericht. Dat blijkt uit een studie van het Nederlandse Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality (CELTH) en de European Travel Commission (ETC) naar de impact van de COVID-19-pandemie op de houding van consumenten ten aanzien van duurzaam toerisme. De onderzoeksgroep presenteerde op 3 februari 2022 het rapport in Zwitserland op de jaarbijeenkomst van de Market Intelligence Group van de ETC.

Consumenten blijven bereid op een meer duurzame manier te reizen. Die houding is door de recente COVID-19-pandemie niet gewijzigd. Zo blijkt uit de studie ‘Sustainable Travel in an Era of Disruption: Impact of COVID-19 on Sustainable Tourism Attitudes'.Factoren waarmee het reisgedrag van consumenten kan worden beïnvloed zijn tijd en geld. Draaien aan knoppen als sociale normen, gebruiken, bewustzijn en persoonlijke voorkeuren hebben nauwelijks effect op duurzaam reisgedrag. Het is aan de hele toeristische keten om het aanbod dusdanig in te richten dat consumenten hun positieve intenties in daadwerkelijke duurzame reizen omzetten.

Sector moet duurzame transitie leiden

"Aanbieders van toeristische diensten moeten niet de markt volgen maar deze leiden en duurzaam aanbod ontwikkelen”, zegt onderzoeker Paul Peeters van de Breda University of Applied Sciences. "Maak daartoe duurzame opties standaard, in plaats van een optie. Het is daarbij belangrijk duurzaam aanbod niet als specifiek duurzaam in de markt te zetten maar de focus te richten op comfort, gemak en plezier. Maak de duurzame reisbeleving ook zó bijzonder dat het de norm wordt.” Reisorganisaties hebben volgens Peeters verder een belangrijke rol door reizigers te attenderen op het belang van reizen buiten het seizoen en ze nog tijdens de reis te wijzen op lokaal aanbod dat ten goede komt aan de lokale gemeenschap.  Uit het onderzoek blijkt dat alle respondenten in de toekomst wel duurzamer willen reizen maar dat ze sterk verschillen in tot hoever ze daarin gaan. "Het laten zien van goede voorbeelden is echter de sleutel”, zegt onderzoeker Bernadett Papp van NHL Stenden. ‘’Het is cruciaal om het succes te laten zien van die bedrijven die deze markt hebben aangeboord en floreren door duurzame alternatieven aan te bieden.”

Ook overheden zijn aan zet

Naast de aanbieders van reizen zijn ook de overheden aan zet. Om duurzaam reizen te stimuleren moet continu worden geïnvesteerd in een Europese laadinfrastructuur, moeten er minder openbare parkeerplaatsen komen bij toeristische attracties en meer opties voor openbaar vervoer en park- and ride oplossingen. Ook moet het Europese treinnetwerk worden verbeterd inclusief een betere integratie tussen de verschillende vervoerssystemen. Geaccrediteerde groene bedrijven moeten financieel worden ondersteund met bijvoorbeeld speciale investeringsfondsen en belastingkortingen. Zelf moeten bedrijven aan de slag met het ontwikkelen van duurzame reisarrangementen. Tot slot moet er heel wat gebeuren rond het inzichtelijk maken van de duurzame prestaties van bedrijven en de impact van toerisme op bestemmingen.

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door CELTH-partnerhogescholen NHL Stenden en Breda University of Applied Sciences en de ETC. Voor het onderzoek zijn 1.545 toeristen ondervraagd in de vijf Europese landen met de meeste uitgaande reizigers, te weten Duitsland, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië.

Meer informatie

Een uitgebreide samenvatting van het onderzoek is beschikbaar via de website van CELTH. Het complete rapport kan worden gedownload via de website van de ETC.

Link: https://www.celth.nl/blogs/consument-wil-duurzamer-reizen-sector-en-overheid-zijn-aan-zet
Trefwoorden: duurzaam toerisme, transitie, duurzaam reizen, reisbranche, onderzoek, beleid

||| Blogs |||

01/12/22
Drie “misverstanden” op weg naar klimaatneutraal toerisme
Dat de toeristische sector voor een enorme verduurzamingsopgave staat moge inmiddels duidelijk zijn ...
12/07/22
Het roer om!?
Het roer om!?
12/07/22 · Duurzaam toerisme · Guido Aerts | Lees meer
Minstens sinds de start van de pandemie maar zeker sinds het ingaan van de versoepelingen is de zoge...
31/03/22
Build Back Better
Aan het begin van de Coronacrisis leek er veel draagvlak te zijn voor misschien wel fundamentele ver...
15/12/21
Never let a good crisis go to waste
Het is alweer ruim anderhalf jaar geleden dat het Corona virus het land, en daarmee ook de reisbranc...
25/11/21
Verduurzaming Toerisme in Nederland moet sneller
Jos Vranken en Martin Cnossen nodigen de sector uit om een duurzame versnelling in te zetten.

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

23/03/23
Trendcongres 2023: Tourism Futures
Na de pandemie gaan we eindelijk weer live met het Trendcongres. Het team van NRIT heeft samen met de hogescholen een mooi programma gemaakt rond het thema Tourism Futures.
21/03/23
Klimaatdoelen verder uit zicht
Om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen moet de uitstoot van broeikasgassen onmiddellijk verminderen. Dat is de ongemakkelijke boodschap van het klimaatrapport van het IPCC.
16/03/23
Terugkijken naar de online inspiratiesessie over toeristische ontwikkelingen in de regio
We hadden een mooie online uitzending over toeristische ontwikkelingen in de regio en de stapsteen naar het Trendcongres Toerisme en Vrijetijd van 2023 op 20 april.
14/03/23
Exclusief voor leden
Aanvullend klimaatbeleid raakt ook Nederlandse luchtvaart
Het Nederlandse kabinet gaat met de huidige maatregelen de klimaatdoelen niet halen. Dat blijk uit het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Klimaat dat het kabinet door een kennisconsortium heeft laten uitvoeren. Er is aanvullend beleid nodig dat is gericht op vraagreductie en de vervanging van fossiele energie door schone energiebronnen. Dat raakt ook de luchtvaart.
10/03/23
Veel bedrijven niet klaar voor verplichte EU duurzaamheidsrapportage
Veel grote en middelgrote bedrijven in Europa zijn nog lang niet klaar voor de Europese richtlijn die hen verplicht vanaf 2024 of 2025 te rapporteren over hun impact op mens en milieu, de zogeheten Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
07/03/23
Exclusief voor leden
Je auto delen op weg naar het festival
Een app om die halflege auto op weg naar een festival of evenement te vullen, dat is de gedachte van Marvin Pupping. Dat werd Slinger Match.
01/03/23
Maak de sprong naar energiezuinig en klimaatvriendelijk toerisme
De provincie Noord-Holland verstrekt een ton aan subsidie voor vitale vakantieparken. ‘Omdat ondernemers niet altijd in staat zijn een verduurzamingsslag te maken’. Hoe kan het wel? Op 16 maart zie je dat in de 2e LOTM uitzending.
28/02/23
Eerste Week Duurzame Waterrecreatie 1 tot en met 7 april
Het watersportseizoen 2023 start dit jaar met veel aandacht voor duurzaamheid. Van 1 tot en met 7 april wordt voor de eerste keer de ‘Week van de Duurzame Waterrecreatie’ georganiseerd. Tijdens deze actieweek zal er iedere dag aandacht voor een specifiek duurzaam thema op het gebied van waterrecreatie zijn.