Geplaatst op: 28-07-2021
Auteur: Rolf Nijdam
Publicatie: R&T 2021-03

Nationale Databank Verblijfsrecreatie

Duidelijke data voor betere analyses

Nationale Databank Verblijfsrecreatie
De Nationale Databank Verblijfsrecreatie is te vinden op www.nrit.nl/databank.

Hoeveel campings zijn er eigenlijk? Hoe maak je beleid voor vakantieparken met een stevige onderbouwing? Overheden en bedrijven hebben betrouwbare cijfers nodig. Daarbij veranderen de cijfers over accommodaties voortdurend. NRIT en Rolf Nijdam starten de Nationale Databank Verblijfsrecreatie met duidelijke cijfers voor de sector.

Meer inzicht in data: de markt verdient het

Hoeveel vakantieparken telt ons land nu eigenlijk? In elke landelijke bijeenkomst (en in veel artikelen) komt deze vraag wel weer aan de orde. Vaak terloops, omdat het onderwerp nooit als hoofdmoot van een programma naar boven komt, maar altijd als een soort noodzakelijke voorwaarde of uitgangspunt om verder te kunnen argumenteren over zaken die wél de hoofdmoot vormen. Namelijk de problematiek of ontwikkelingen die in de sector om aandacht vragen. Voor het antwoord komt men meestal, niet onlogisch, tot een aantal van zo’n 1.500 huisjesterreinen en ongeveer 2.600 kampeerterreinen. Gegevens die maandelijks door het CBS worden gegenereerd. Maar wist u dat deze getallen niet bij elkaar opgeteld kunnen worden? Bedrijven die namelijk zowel accommodaties áls toeristische standplaatsen aanbieden, komen in beide categorieën voor. Deze ‘dubbeling’ geldt voor een kleine 1.000 terreinen, dus komen we tot een totaal van maximaal 3.100 ‘vakantieparken’. Maar dan moeten we ook weten dat het CBS alleen de bedrijven telt die een centrale en toeristische functie vervullen. Parken die alleen eigen gebruik kennen worden dus niet meegeteld. Die worden in de NDV ook vermeld.

Een complicerende factor bij het beantwoorden van bovengenoemde vraag is welk type bedrijf meegeteld dient te worden. Geregeld bedoelt de sector met de term vakantiepark enkel de bungalowparken. Maar ja, wat als het bungalowpark ook een campinggedeelte heeft? En de soms zeer uitgebreide chaletparken met al hun voorzieningen dan? Deze zijn toch ook te typeren als een echt ‘vakantiepark’. Net als de vele campings in ons land die voorheen alleen uit toeristische standplaatsen bestonden maar de laatste jaren steeds meer accommodaties op hun terrein plaatsen. Redenen te over om in de Nationale Databank Verblijfsaccommodaties een brede definitie van de term ‘vakantiepark’ te gebruiken. Aan de databank is dan ook de term ‘verblijfsrecreatie’ toegevoegd.

Van aantal naar analyse

En dan hebben we het tot nu toe alleen nog maar gehad over absolute aantallen van het aanbod in de NDV. Uiteraard is het voor veel doeleinden en vanuit diverse perspectieven voorstelbaar dat diepere analyses interessant zijn. Denk aan de diverse regionale overheden die inzicht willen hebben in het aanbod in hun landstreek. Of toeleveranciers die hun product of dienst kenbaar willen maken bij alleen een relevant type vakantiepark. Uiteraard is de nieuwe databank tevens uitermate geschikt voor adviesbureaus die geregeld analyses maken binnen een bepaald segment van de sector. 

Wat meer uitzoomend past de databank ook prima in hetkader van de door overheid en markt gewenste versterking van de kennisinfrastructuur (zie bijvoorbeeld het rapport ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’ van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur) en de initiatieven rondom de Landelijke Data Alliantie (zie ‘Perspectief 2030 – Bestemming Nederland’ van NBTC Holland Marketing).

Databank fase 1 – de verblijfsrecreatie in Nederland

De databank die in de zomer van 2021 gepresenteerd wordt, zal bij de start zo’n 3.800 adressen van verblijfsrecreatieve bedrijven bevatten. Concreet gaat het om alle in Nederland gevestigde bedrijven die onder de volgende typen vallen:

 • bungalow- en villaparken
 • chalet- en stacaravanparken
 • campings
 • boerderij- of minicampings
 • natuurkampeerterreinen
 • gemengde vakantieparken

Dit betreffen niet alleen alle ruim 3.400 verblijfsrecreatieve bedrijven die opereren vanuit een toeristisch oogpunt en een centrale verhuur kennen. Ook zijn de parken meegenomen die geen (centrale) verhuur kennen, oftewel de ‘tweede huizen parken’ en de parken die van oorsprong een recreatieve bestemming kenden maar dat inmiddels door verschillende redenen niet meer hebben.

Van deze 3.800 parken zijn op dit moment de volgende gegevens inzichtelijk gemaakt:

 • volledige adresgegevens
 • e-mailadres
 • websiteadres en directe link naar de website
 • type / categorie van het bedrijf
 • al dan niet een centrale toeristische verhuur
 • naam verhuurorganisatie
 • oppervlakte
 • aantallen accommodaties en standplaatsen

Binnen deze data kan elke gewenste selectie gemaakt worden. Zo kan bijvoorbeeld zeer eenvoudig een adressenlijst gemaakt worden van alle typen vakantieparken in een bepaalde gemeente, kunnen de aantallen accommodaties van alle verhuurorganisaties overzichtelijk met elkaar vergeleken worden of kan het areaal aan vakantieparken van bepaalde regio’s of provincies in kaart gebracht worden.

Elk jaar worden alle data geactualiseerd. Bedrijven krijgen zelf ook de mogelijkheid om hun eigen gegevens te updaten. Hierdoor wordt het doorlopend verbeteren van de NDV ook een proces dat vóór en mét de markt tot stand wordt gebracht. Tevens vormt het toegankelijk maken van een en ander een kostenpost. Zodoende zal voor toegang tot de data dan ook een bepaald bedrag gevraagd worden, afhankelijk van doel en gebruik ervan.

Verwachte uitbreidingen

Het idee is om de databank op termijn uit te breiden naar een Nationale Databank Leisure. Dit betekent dat het aanbod van de huidige huisjes- en kampeerterreinen wordt uitgebreid met groepsaccommodaties, jachthavens, dagrecreatieve bedrijven en wellicht ook met hotelaccommodaties. Maar tevens zal aandacht geschonken worden aan het toevoegen van aanvullende gegevens van de bestaande adressen. Gedacht kan worden aan de aanwezigheid van bepaalde voorzieningen zoals zwembaden, horeca, fietsverhuur, wellness, supermarkt, het hebben van bepaalde keurmerken of contactgegevens van bepaalde functies binnen de bedrijven. Een en ander is ook afhankelijk van de behoefte vanuit het werkveld.

Door het gehele aanbod in de vrijetijdsindustrie op deze manier in kaart te brengen, zal een grote bijdrage geleverd worden aan de gewenste versterking van de kennisinfrastructuur van de sector.

Rolf Nijdam is als docent en onderzoeker verbonden aan respectievelijk de Hospitality Business School en het lectoraat Regio-ontwikkeling, beide onderdeel van hogeschool Saxion. Hij is auteur van het standaardwerk ‘Het Vakantiepark in Nederland’ en via  Bureau Nijdam actief in de verblijfsrecreatieve sector.

Trefwoorden: verblijfsrecreatie, vakantieparken, bungalowparken, campings, kampeerterreinen, aanbod

||| Blogs |||

08/11/21
Gooi je oude schoenen niet te vroeg weg
Bij de oprichting van je bedrijf is je concept cruciaal. Wat is je product, wie behoort tot de doelgroep, welke prijs vraag je, wat is het onderscheidend vermogen, wat is de toegevoegde waarde van je bedrijf? En nog 10 vragen uit het boekje voor beginners. Als een bedrijf eenmaal draait lijkt het allemaal vanzelf te gaan toch? Niet is minder waar natuurlijk. Waar wij de echte uitdaging zien is als een bestaand bedrijf wil of moet transformeren naar een ander of aanvullend concept. De winkel verbouwen als het ware, terwijl die wel open moet blijven.
09/07/21
Dromomania
Wat een intens genot was het. De voortijdige uitschakeling van het Nederlands Elftal (nou ja, eigenl...
18/03/21
Het ontwikkelen van recreatiebedrijven begint met het eind voor ogen
Overheden buitelen over elkaar rondom het thema: vitale verblijfsrecreatie. Terecht, want een sterke verblijfsrecreatie draagt bij aan de leefbaarheid in een stad, dorp of gemeente. Goed dat overheden daar op letten. In onze optiek hebben veel gemeenten echter weinig oog voor het sturen op nieuwe concepten die gebaseerd zijn op toeristisch-recreatieve exploitatie.
18/03/21
Ken jij al een recreatief boetiek park?
In deze blog aandacht voor een nieuwe nichemarkt die we zien in de verblijfsrecreatie en die in de branding naar de gast voor een nieuw onderscheidend merk zou kunnen zorgen. We zien dit als een mooie tegenhanger van veel grootschalige ontwikkelingen in de verblijfsrecreatie.
09/05/20
Van de verblijfsrecreatieparadox naar de toerismeparodie…
Deel 1 van de toerismeparodieRECRON lanceerde ooit eens de term ‘verblijfsrecreatieparadox’ waar...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

19/05/22
Phoenix Awards naar Vacansoleil en Filmcafé
Vacansoleil Camping Holidays heeft tijdens de Big Improvement Day de award gewonnen voor onderneming die zich krachtig heeft hersteld na een moeilijke periode. Het laat ook zien hoe zwaar Vacansoleil leed tijdens de coronajaren. Ook in de tweede categorie won een bedrijf uit de vrijetijdseconomie, het Filmcafe.
18/05/22
Ondernemersvertrouwen neemt toe maar ruim 46% heeft zorgen om prijsstijgingen
Het is een bijzondere tijd met aan de ene kant stijgend ondernemersvertrouwen maar er zijn grote zorgen om prijsstijgingen voor materialen en dienstverlening.
18/05/22
Genomineerde accommodaties bij Bed & Breakfast Nederland voor 2022
Drie bed & breakfasts maken kans op de titel ‘Beste B&B van Nederland 2022. Er zijn nog 3 categorieën met genomineerde accommodaties.
13/05/22
Mooiste kasteel van Nederland een hostel?
De ANWB-verkiezing Allermooiste kasteel van Nederland nadert de ontknoping. Het kan zijn dat het mooiste kasteel een hostel is. De jury kijkt ook naar de verbinding met recreatie.
12/05/22
Neem een kijkje in het Romeins verleden
Ben je geïnteresseerd in erfgoed, neem dan een kijkje in het verleden met de vitrinekastjesroute. D...
12/05/22
Exclusief voor leden
Snel herstel horeca maar volledig herstel in 2023
Gedurende 2022 vindt er in de horeca een grote inhaalslag plaats met een verwachte volumegroei van 30% tot 35%. Ondanks de forse groei zal de horecasector naar verwachting pas in 2023 volledig zijn hersteld van de coronapandemie, verwacht bank ING. Deze bank legt ook het gunstige verband tussen evenementen en volumegroei van de horeca.
11/05/22
Dormio start huizenverkoop Resort De Hondsrug
De verkoop van vakantiewoningen op het nieuwe Dormio Resort De Hondsrug is gestart. Het gaat om een 70-tal vakantiewoningen. Dormio bouwt verschillende woningen voor specifieke doelgroepen.
10/05/22
Flinke prijsstijgingen in vrijetijdssector
Het inflatiespook is weer helemaal terug. Wat betekent dat voor prijzen in de vrijetijdssector?