Geplaatst op: 18-06-2021
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Regio wil hulp van Rijk voor overlast waterplanten

Regio wil hulp van Rijk voor overlast waterplanten
Afbeelding van AlkeMade via Pixabay

Een brede coalitie van regionale overheden rond het IJsselmeer hebben een position paper naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij vragen om hulp van het Rijk voor een structurele oplossing van de waterplantenoverlast in het zuidelijke IJsselmeergebied. De watersport in het gebied heeft bijzonder veel last van overvloedige groei van waterplanten wat onveilige situaties oplevert.

De overlast van waterplanten zorgt voor een slechte bevaarbaarheid van het gebied, onveilige situaties en een slechte waterkwaliteit. De regio kan de knelpunten in het rijkswater niet alleen oplossen vanwege gebrek aan beleid of niet geprogrammeerd budget. 

Problemen op drie terreinen

De waterplantenoverlast aan de zuidkant van het IJsselmeer is een langdurig probleem waar het maaien van de vaargeulen niet meer toereikend is. De problemen beslaan drie terreinen. 

Een knellende kwestie gaat over het aanleggen van verdiepte vaargeulen van en naar de havens van Edam, Volendam en Muiden, voor het reddingsstation Zeevang, de KNRM Zeewolde en een bevaarbare snelvaarbaan bij Almere. 

Een tweede kwestie betreft ook de bevaarbaarheid. Het vaargebied voor de waterrecreatie (van surfers tot varend erfgoed) wordt beperkt, de bereikbaarheid van jachthavens wordt slechter en hulpdiensten komen door de waterplanten lastiger ter plaatse.  Ook hebben bij de kust zwemmers, bezoekers en omwonenden last van de (stinkende) waterplantenresten. En daarnaast ontstaan er onveilige situaties doordat beroeps- en recreatievaart gedwongen worden om samen in de smalle hoofdvaargeul te varen

Een derde belangrijke kwestie is dat zonder ingrijpen de klok teruggedraaid wordt in het Gooi- en Eemmeer waar het de verslechtering van de waterkwaliteit betreft. Zo’n 10 jaar geleden bedreigde algengroei mens en dier; blauwalg, bijvoorbeeld, kan leiden tot klachten als irritatie van huid en ogen, ernstige aandoeningen, vissterfte en een onaantrekkelijk gebied (groene soep en stank). Als niks ondernomen wordt, dreigt weer hetzelfde te gebeuren.

Grootschalig ingrijpen noodzakelijk

Om het tij te keren is grootschalig ingrijpen in de waterinfrastructuur noodzakelijk, om meer ondieptes te maken voor een robuuster watersysteem. Volgens de regio zijn om de wateren aan de zuidkant van het IJsselmeergebied en in de meren daar omheen bevaarbaar, veilig en schoon te houden, grote investeringen nodig. Investeringen die de getroffen gemeenten en provincies niet op kunnen brengen. 

De regio wil een bijdrage van 66,7 miljoen euro om vaargeulen te verdiepen en verbreden. Daarnaast is structureel 1 miljoen euro per jaar nodig voor beheerwerkzaamheden. Voor het verbeteren van de waterkwaliteit is nog eens 50 tot 75 miljoen euro nodig. 

De position paper is ingediend door de provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Gelderland en samenwerkingsverband Gastvrije Randmeren die 16 gemeenten vertegenwoordigd. 

Link: https://www.gastvrijerandmeren.nl/default.aspx
Trefwoorden: watersport, beleid, vaarwegen, IJsselmeer, Noord-Holland, Flevoland, Utrecht, Gelderland

||| Blogs |||

08/11/21
Gooi je oude schoenen niet te vroeg weg
Bij de oprichting van je bedrijf is je concept cruciaal. Wat is je product, wie behoort tot de doelgroep, welke prijs vraag je, wat is het onderscheidend vermogen, wat is de toegevoegde waarde van je bedrijf? En nog 10 vragen uit het boekje voor beginners. Als een bedrijf eenmaal draait lijkt het allemaal vanzelf te gaan toch? Niet is minder waar natuurlijk. Waar wij de echte uitdaging zien is als een bestaand bedrijf wil of moet transformeren naar een ander of aanvullend concept. De winkel verbouwen als het ware, terwijl die wel open moet blijven.
30/03/20
VrijetijdsTrends 2020 en de invloed van Corona: Thuisentertainment, lokalisering, on- en offline, herstel of crisis
Het Coronavirus heeft een grote impact op ons vrijetijdsgedrag. In een paar weken tijd zijn ons gedrag en de VrijetijdTrends 180 graden gedraaid. De vraag is: wat gebeurt er als deze crisis weer op zijn retour is?
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
13/01/20
Eenzijdige beeldvorming
Met veel bombarie trokken boeren op 4 oktober naar De Haag om te protesteren. Aanleiding voor dit pr...
27/12/19
Wat een nepjaar was het eigenlijk…
Het is december 2019. De maand van oliebollen, pepernoten, kerstbomen, kadostress en koffiedik kijke...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

25/01/22
Nieuwe cursus gastheren van het landschap
In de regio Volkerak-Zoommeer in de Zuidwestelijke delta van Nederland start binnenkort een cursus Gastheer van het Landschap. Deze cursus is bedoeld voor recreatieondernemers die hun gasten nog beter willen voorlichten. De gebiedsorganisatie Waterpoort organiseert de cursus samen met IVN.
21/01/22
Geert Dijks: Kabinet open recreatie op land en water
HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie, doet een dringende oproep aan het kabinet: open snel de bedrijven in de watersport en recreatie.
13/12/21
De nieuwste trends in toerisme, recreatie en vrije tijd
Vandaag verschijnt de 40ste editie van het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd. Wat in de jaren tachtig van de vorige eeuw begon met een dun boekje rond het toen nieuwe ContinuVakantieOnderzoek (CVO) is in veertig jaar uitgegroeid tot een volwaardig jaarboek voor de gehele toerisme- en vrijetijdssector met trends, data, ontwikkelingen en inspiratie.
03/12/21
HISWA-RECRON eert leden
HISWA-RECRON heeft tijdens haar Algemene Ledenvergadering drie leden in het zonnetje gezet. Vice-voorzitter Cees Slager werd benoemd tot Erelid, Jos de Punder en Eric van der Wansem tot Lid van Verdienste.
01/12/21
Showroom met 80 verschillende leaseboten
Kun je een boot leasen en in een showroom uitkiezen? Nog niet maar vanaf 6 december wel.
19/11/21
Gemeente Wijdemeren zet forse verhoging toeristenbelasting niet door
Een amendement van de coalitiepartijen van gemeente Wijdemeren heeft ervoor gezorgd dat een verhoging van de toeristenbelasting van 1,25 naar 3,00 euro niet doorgaat. Dit geldt ook voor de een verhoging van de forensenbelasting, meldt HISWA-RECRON.
13/11/21
De Recreatie Vakbeurs 2021 gaat door!
De Recreatie Vakbeurs 2021 gaat door. Ook na de aanscherping van de coronamaatregelen is een vakbeurs, een zogenaamd doorstroomevenement, mogelijk. Ook NRIT is samen met HISWA-RECRON zeer actief op deze vakbeurs in Hardenberg.
15/10/21
Vier maanden Groninger bruggen Noord-Willemskanaal dicht
Alle Groninger bruggen over het Noord-Willemskanaal blijven vanaf maandag 18 oktober 2021 vier maanden dicht voor de recreatievaart. Dit komt door werkzaamheden op en rond het kanaal bij de Julianabrug. Voor de beroepsvaart worden de bruggen wel bediend maar dan met aangepaste tijden.