Geplaatst op: 31-05-2021
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Sector ontwikkelt leidraad voor berekening economische impact

Sector ontwikkelt leidraad voor berekening economische impact

Het Kennisnetwerk Economische Impactanalyses Toerisme En Recreatie (KNEITER) heeft een leidraad ontwikkeld voor de berekening van economische impacts in de sector toerisme en recreatie. Economische impactstudies zijn relevant voor het onderbouwen van beleidskeuzes en investeringsplannen.

De leidraad is in opdracht van het Data Development Lab ontwikkeld door het KNEITER-netwerk dat bestaat uit CELTH en vijf adviesbureaus.

Minimale kwaliteitseisen

De leidraad maakt duidelijk wat de minimale kwaliteitseisen zijn waaraan een economische impactanalyse moet voldoen, qua te gebruiken databronnen, methodes en definities/afbakeningen. In dat opzicht zorgt deze voor standaardisatie. De leidraad biedt tegelijkertijd ook flexibiliteit door duidelijk te maken welke keuzes mogelijk zijn, wat de consequenties daarvan zijn en schrijft voor hoe hier over gerapporteerd moet worden aan de opdrachtgever. Uiteindelijk doel is dat de KNEITER-leidraad bijdraagt aan betere en meer vergelijkbare (voorstellen voor) economische impactanalyses, op basis waarvan betere beslissingen genomen kunnen worden.

Uniforme aanpak

Partijen wilden de kwaliteit van economische impactstudies verbeteren en door een uniforme aanpak de vergelijkbaarheid vergroten. Dat is gelukt en ze hebben een leidraad opgeleverd met voorschriften, aandachtspunten en duiding van keuzes. Voor opdrachtgevers is een oplegger ontwikkeld zodat ze offertes van bureaus kunnen beoordelen en het eindrapport goed kunnen interpreteren. Daarnaast is er een format voor methodologische verantwoording ontwikkeld.

Drie stappen en veel keuzes

Het bepalen van de economische betekenis van een gebied of toeristisch object start volgens de leidraad met drie stappen:

  • Stap 1: Definieer onderzoeksgebied
  • Stap 2: Bepaal onderzoeksperiode
  • Stap 3: Geef het onderzoeksgebied of -object aan

Vervolgens moet worden bepaald of het een studie is naar het economisch belang of alleen de meerwaarde van een verandering moet worden gemeten. Bij een studie naar het economisch belang bepaal je de totale economische impact van het onderzoeksobject. Dan gaat het bijvoorbeeld om de economische impacts van bezoekersbestedingen in de huidige situatie of het monitoren van een ontwikkeling. Bij de meerwaarde kijk je wat er gaat veranderen als het object zou verdwijnen of een nieuw wordt toegevoegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vestigen van een nieuwe attractie, besluitvorming over een evenement, het inzetten van een bepaalde marketingcampagne. In deze gevallen wordt onderzocht wat de economische impact is van de wijziging, ten opzichte van de bestaande situatie.

Welke bestedingen neem je mee?

Je moet je ook afvragen welke bestedingen je wel of juist niet mee wilt nemen. Neem je alleen de directe bestedingen in het object mee of ook aanvullende bestedingen in de omgeving. En hoe ga je om met vooruitbetaalde kaartjes of vervoer. Verder moet je bepalen of je directe impacts berekent of ook indirecte impacts. Bij die laatste worden ook de bestedingen bij toeleveranciers meegenomen. Daarmee breng je de doorwerking in de hele economie in kaart.

Flexibel inzetten

De KNEITER-Leidraad biedt echter ook flexibiliteit: binnen elke economische impactstudie worden keuzes gemaakt. De aanpak moet worden aangepast aan de concrete situatie, de specifieke wensen van de opdrachtgever, de beschikbare data, het budget en bijzonderheden in de regio. De KNEITER-leidraad maakt daarom ook duidelijk welke keuzes mogelijk zijn, wat de consequenties daarvan zijn en beschrijft hoe hier over gerapporteerd moet worden.

De leidraad met alle relevante documenten is vrijelijk beschikbaar via de site van de Landelijke Data Alliantie. De leidraad blijft in ontwikkeling en zal waar nodig worden geactualiseerd.

Link: https://www.landelijkedataalliantie.nl/nl/home/nieuws-agenda/kneiter-leidraad-voor-betere-vergelijkbaarheid-van-economische-impactanalyses-toerisme-en-recreatie.htm
Trefwoorden: beleid, toerisme, recreatie, economische betekenis, werkgelegenheid, impact, onderzoek, richtlijnen

||| Blogs |||

30/10/20
Open brandbrief
Open brandbrief
30/10/20 · Reis & vervoer · Toerisme · Marcel Baltus | Lees meer
Beste reisindustrie collega,Je kent hem vast wel  – Atlas, de krachtpatser op de achterg...
05/10/20
Van overtoerisme naar ondertoerisme?
Van overtoerisme naar ondertoerisme?
05/10/20 · Toerisme · Jasper Heslinga | Lees meer
Waar tot maart dit jaar de discussie nog volop ging over té veel toeristen, hoe om te gaan me...
08/09/20
Het nieuwe normaal maakt nieuwsgierig en creatief
Het nieuwe normaal maakt nieuwsgierig en creatief Wat is het nieuwe normaal? Deze vraag heb ik ...
13/05/20
Meer marketing? Nu even geen Holland-promotie!
Hans van Leeuwen vindt dat er geen geld moet worden gestoken in Holland Promotie maar juist ondernemers moeten worden ondersteund.
09/05/20
Van de verblijfsrecreatieparadox naar de toerismeparodie…
Deel 1 van de toerismeparodieRECRON lanceerde ooit eens de term ‘verblijfsrecreatieparadox’ waar...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

23/06/21
Exclusief voor leden
Stip Reizen biedt Makro klanten reizen aan
Stip Reizen gaat samen met Makro Nederland vakanties aanbieden. Op 22 juni is de eerste papieren reisfolder op de mat gevallen bij de pashouders van de groothandel. Ook komt er een online versie beschikbaar. De touroperator wil met de samenwerking snel inspelen op de veranderende vraag vanuit de klanten. Fred Verlinden licht de samenwerking toe.
22/06/21
Eerste Franse B&B Hotel open in Nederland
De Duitse budget hotelgroep B&B HOTELS heeft per 17 juni 2021 de exploitatie van een bestaand hotel in Zaandam overgenomen. Het hotel opende haar deuren voor gasten op 21 juni 2021.
22/06/21
Pilot met 5 waterfietsen in Schiedam
Van sup, fluisterboot naar sloep, Schiedam ziet graag meer gasten op het water. De gemeente start een pilot met de verhuur van 5 waterfietsen.
22/06/21
Volgend jaar werkloosheid terug op lage peil voor de pandemie
De economie herstelt zich snel nu het aantal besmettingen afneemt en de vaccinatiegraad toeneemt. De economie groeit in 2021 en 2022 met ruim 3% per jaar. De werkloosheid blijft in 2022 beperkt tot 4,1%, vrijwel gelijk aan het gemiddelde in 2017-2019, voor de crisis. Voor de gastvrijheidsindustrie zit er een minpunt aan. Volgend jaar daalt waarschijnlijk de koopkracht met 0,3%.
21/06/21
Hoe optimaliseer je de overdracht van het vakantiepark?
Overdracht van vakantieparken is een groot onderwerp in de sector. Expert Klaas van Erp vertel er alles over bij de gratis online bijeenkomst Vakantiepark van de Toekomst 2021. Doe mee op dinsdag 29 juni, de start is om 12.30.
21/06/21
Exclusief voor leden
Natuurkampeerterreinen voeren digitaliserings- en efficiencyslag door
De Groene Koepel maakt een efficiencyslag mee. De organisatie van het netwerk van Natuurkampeerterreinen heeft een nieuwe website. Gelijktijdig vindt de introductie plaats van nieuwe logo’s voor zowel de Natuurkampeerterreinen als de GroepsNatuurkampeerterreinen en Trekkershutten. Als laatste zijn de lidmaatschappen vereenvoudigd.
21/06/21
Kleine VR ride door Amsterdam (+ video)
Vliegen tussen de duiven op de Dam, met hoge snelheid onder het Rijksmuseum door en zigzaggen tussen de bootjes op de Amstel. Bezoekers kunnen vanaf woensdag 26 juni de Amsterdam VR Ride, onderdeel van A’DAM VR Game Park met als opstappunt A’DAM Lookout, plaatsnemen in deze virtuele achtbaan.
21/06/21
Nederland weer open op 1,5 meter
Nu het met de coronabesmettingen en ziekenhuisopnames de goede kant opgaat en 9 miljoen mensen (deels) zijn gevaccineerd, kan Nederland weer grotendeels open. Het kabinet heeft voor zaterdag 26 juni stap vier van het openingsplan aangekondigd.