Geplaatst op: 31-05-2021
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Sector ontwikkelt leidraad voor berekening economische impact

Sector ontwikkelt leidraad voor berekening economische impact

Het Kennisnetwerk Economische Impactanalyses Toerisme En Recreatie (KNEITER) heeft een leidraad ontwikkeld voor de berekening van economische impacts in de sector toerisme en recreatie. Economische impactstudies zijn relevant voor het onderbouwen van beleidskeuzes en investeringsplannen.

De leidraad is in opdracht van het Data Development Lab ontwikkeld door het KNEITER-netwerk dat bestaat uit CELTH en vijf adviesbureaus.

Minimale kwaliteitseisen

De leidraad maakt duidelijk wat de minimale kwaliteitseisen zijn waaraan een economische impactanalyse moet voldoen, qua te gebruiken databronnen, methodes en definities/afbakeningen. In dat opzicht zorgt deze voor standaardisatie. De leidraad biedt tegelijkertijd ook flexibiliteit door duidelijk te maken welke keuzes mogelijk zijn, wat de consequenties daarvan zijn en schrijft voor hoe hier over gerapporteerd moet worden aan de opdrachtgever. Uiteindelijk doel is dat de KNEITER-leidraad bijdraagt aan betere en meer vergelijkbare (voorstellen voor) economische impactanalyses, op basis waarvan betere beslissingen genomen kunnen worden.

Uniforme aanpak

Partijen wilden de kwaliteit van economische impactstudies verbeteren en door een uniforme aanpak de vergelijkbaarheid vergroten. Dat is gelukt en ze hebben een leidraad opgeleverd met voorschriften, aandachtspunten en duiding van keuzes. Voor opdrachtgevers is een oplegger ontwikkeld zodat ze offertes van bureaus kunnen beoordelen en het eindrapport goed kunnen interpreteren. Daarnaast is er een format voor methodologische verantwoording ontwikkeld.

Drie stappen en veel keuzes

Het bepalen van de economische betekenis van een gebied of toeristisch object start volgens de leidraad met drie stappen:

  • Stap 1: Definieer onderzoeksgebied
  • Stap 2: Bepaal onderzoeksperiode
  • Stap 3: Geef het onderzoeksgebied of -object aan

Vervolgens moet worden bepaald of het een studie is naar het economisch belang of alleen de meerwaarde van een verandering moet worden gemeten. Bij een studie naar het economisch belang bepaal je de totale economische impact van het onderzoeksobject. Dan gaat het bijvoorbeeld om de economische impacts van bezoekersbestedingen in de huidige situatie of het monitoren van een ontwikkeling. Bij de meerwaarde kijk je wat er gaat veranderen als het object zou verdwijnen of een nieuw wordt toegevoegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vestigen van een nieuwe attractie, besluitvorming over een evenement, het inzetten van een bepaalde marketingcampagne. In deze gevallen wordt onderzocht wat de economische impact is van de wijziging, ten opzichte van de bestaande situatie.

Welke bestedingen neem je mee?

Je moet je ook afvragen welke bestedingen je wel of juist niet mee wilt nemen. Neem je alleen de directe bestedingen in het object mee of ook aanvullende bestedingen in de omgeving. En hoe ga je om met vooruitbetaalde kaartjes of vervoer. Verder moet je bepalen of je directe impacts berekent of ook indirecte impacts. Bij die laatste worden ook de bestedingen bij toeleveranciers meegenomen. Daarmee breng je de doorwerking in de hele economie in kaart.

Flexibel inzetten

De KNEITER-Leidraad biedt echter ook flexibiliteit: binnen elke economische impactstudie worden keuzes gemaakt. De aanpak moet worden aangepast aan de concrete situatie, de specifieke wensen van de opdrachtgever, de beschikbare data, het budget en bijzonderheden in de regio. De KNEITER-leidraad maakt daarom ook duidelijk welke keuzes mogelijk zijn, wat de consequenties daarvan zijn en beschrijft hoe hier over gerapporteerd moet worden.

De leidraad met alle relevante documenten is vrijelijk beschikbaar via de site van de Landelijke Data Alliantie. De leidraad blijft in ontwikkeling en zal waar nodig worden geactualiseerd.

Link: https://www.landelijkedataalliantie.nl/nl/home/nieuws-agenda/kneiter-leidraad-voor-betere-vergelijkbaarheid-van-economische-impactanalyses-toerisme-en-recreatie.htm
Trefwoorden: beleid, toerisme, recreatie, economische betekenis, werkgelegenheid, impact, onderzoek, richtlijnen

||| Blogs |||

07/06/21
Bezint eer ge begint!
Bezint eer ge begint!
07/06/21 · Horeca · Guido Aerts | Lees meer
De laatste dertig jaar gaan we in oktober samen met vrienden een lang weekend naar een super leuk ho...
02/05/21
Pegasus of luchtfietserij?
Pegasus of luchtfietserij?
02/05/21 · Dagrecreatie · Thijs Vossen | Lees meer
Er zal in een ver verleden ongetwijfeld ooit een blog geschreven zijn met de titel: ‘De auto wordt...
30/03/21
Hoe je een imago verkwanselt met een kop koffie
In het stemhokje schoot de gedachte door mijn hoofd. Merkwaardig eigenlijk dat meerdere politieke pa...
18/03/21
Het ontwikkelen van recreatiebedrijven begint met het eind voor ogen
Overheden buitelen over elkaar rondom het thema: vitale verblijfsrecreatie. Terecht, want een sterke verblijfsrecreatie draagt bij aan de leefbaarheid in een stad, dorp of gemeente. Goed dat overheden daar op letten. In onze optiek hebben veel gemeenten echter weinig oog voor het sturen op nieuwe concepten die gebaseerd zijn op toeristisch-recreatieve exploitatie.
18/03/21
Ken jij al een recreatief boetiek park?
In deze blog aandacht voor een nieuwe nichemarkt die we zien in de verblijfsrecreatie en die in de branding naar de gast voor een nieuw onderscheidend merk zou kunnen zorgen. We zien dit als een mooie tegenhanger van veel grootschalige ontwikkelingen in de verblijfsrecreatie.

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

18/06/21
Hoe optimaliseer je de overdracht van het vakantiepark?
Overdracht van vakantieparken is een groot onderwerp in de sector. Expert Klaas van Erp vertel er alles over bij de gratis online bijeenkomst Vakantiepark van de Toekomst 2021. Doe mee op dinsdag 29 juni, de start is om 12.30.
18/06/21
Europa-Park krijgt met culinaire attractie het restaurant van de toekomst
Europa-Park heeft de eerste steen gelegd voor Eatrenalin; een futuristisch gastronomie-concept dat volgend jaar naast het attractiepark zal openen. Dit restaurant maakt gebruik van de nieuwste mediatechnologieën, een innovatief attractie-ritsysteem en verrassende culinaire en creatieve content. De gasten zullen al dinerend een buitengewone reis door fantastische werelden beleven.
18/06/21
Regio wil hulp van Rijk voor overlast waterplanten
Een brede coalitie van regionale overheden rond het IJsselmeer hebben een position paper naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij vragen om hulp van het Rijk voor een structurele oplossing van de waterplantenoverlast in het zuidelijke IJsselmeergebied. De watersport in het gebied heeft bijzonder veel last van overvloedige groei van waterplanten.
18/06/21
Kunstenaar ‘live’ op straat
Zwolle heeft een bijzondere kunstroute met augmented reality gemaakt. In AR(t)TOUR038 vertellen de kunstenaars zelf alles over hun kunstwerk. Zwolle spreekt van een wereldprimeur.
18/06/21
Exclusief voor leden
Vacansoleil actief op Spaanse markt
De Nederlandse campingspecialist Vacansoleil gaat voor het eerst vakanties verkopen aan Spaanse campingliefhebbers. Spanjaarden zijn fanatieke kampeerders en daarom ziet Vacansoleil groeikansen. “Spaanse vakantiegangers gaan graag in eigen land kamperen, maar ze reizen ook naar andere Zuid-Europese landen”, aldus commercieel directeur Jacky Lambert.
18/06/21
Vakantiepark De Twee Bruggen opent een interactief inspiratiepunt
Vakantiepark De Twee Bruggen heeft samen met Achterhoek Toerisme en de medewerking van Winterswijk Marketing achter de receptie van het park een inspiratiepunt ingericht.
17/06/21
Meer vakantieplezier met een persoonlijke digitale reisassistent?
Breda University of Applied Sciences (BUas), Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC), MarketingOost en Zoey zijn onlangs gestart met een onderzoek hoe een persoonlijke digitale reisassistent bijdraagt aan een betere vakantiebeleving.
17/06/21
Zoom in op Noordwijk.
Vandaag start de campagne Uitgezoomd? Zoom in op Noordwijk, gericht op de nationale zakelijke bezoek...