Geplaatst op: 27-10-2020
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Kabinet komt met aanvullende steun voor horeca, evenementen, theater, sport en toeleveranciers

Kabinet komt met aanvullende steun voor horeca, evenementen, theater, sport en toeleveranciers
Afbeelding van Harry Strauss via Pixabay
De Nederlandse regering heeft vandaag extra steunmaatregelen aangekondigd voor bedrijven die zwaar zijn getroffen door de recente beperkingen. Zo wordt de TVL-regeling voor alle ondernemers opengesteld zodat ook getroffen toeleveranciers daarvan gebruik kunnen maken, krijgen evenementenorganisatoren en horecaondernemers extra geld uit de TVL-regeling, krijgen vrije theaterproducenten geld  en wordt het zogenaamde time-out-arrangement nader vorm. De maatregelen die het kabinet vandaag aankondigt, zijn een aanvulling op dat derde steunpakket en beweegt mee met het omzetverlies.  

Het kabinet erkent in de brief aan de Tweede Kamer dat sommige sectoren in het algemeen belang zijn gesloten om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Daardoor worden bepaalde sectoren, zoals de horeca en evenementen,  zeer hard geraakt door de huidige gedeeltelijke lockdown, na al maandenlang gebukt te zijn gegaan onder de gevolgen van het virus. Dat ziet het kabinet ook in de cijfers; horeca en cultuur gebruiken maar liefst 13% van het totale NOW-budget. Het kabinet probeert met omvangrijkere steun aan de hardst getroffen sectoren daar rekenschap aan te geven. In totaal is ongeveer een half miljard euro gereserveerd voor deze aanvullingen.

Tijdelijke verbreding TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt tijdelijk opengesteld voor alle sectoren zodat ook indirect getroffen bedrijven, zoals toeleveranciers en transportbedrijven daar gebruik van kunnen maken. Voor de tijdelijke verbreding TVL is 140 miljoen euro gereserveerd. Bedrijven kunnen vanaf medio november een aanvraag indienen. 

Het kabinet gaat ook rekening houden met seizoensbedrijven. Het omzetverlies wordt vastgesteld door vergelijking van de omzet in de subsidieperiode met de omzet in dezelfde periode in het voorgaande jaar. Zo wordt rekening gehouden met seizoenfluctuaties en wordt beoogd de subsidie zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de daadwerkelijke omzetderving. Voor het volgende TVL-tijdvak (Q4 2020) is de maximale hoogte van de subsidie vastgesteld op € 90.000 voor drie maanden.

Eenmalige subsidie voor de horeca

Horecaondernemers hebben voorraden aangelegd die ze niet meer kunnen gebruiken vanwege de tijdelijke sluiting. Ook hebben zij vaak geïnvesteerd om in de winter op een corona-veilige manier open te kunnen blijven, bijvoorbeeld door hun terras te overkappen. Het kabinet geeft, bovenop de TVL, een eenmalige subsidie aan de horeca om onverkoopbare voorraden en coronamaatregelen voor de winter  te compenseren. De bijdrage is circa 2,75 procent van de omzetderving, gemiddeld 2.500 euro per bedrijf. Ondernemers kunnen de subsidie vanaf medio november aanvragen via de TVL-aanvraag. Voor deze regeling is 40 miljoen gereserveerd.

Evenementen

Door de corona-maatregelen zijn veel evenementen niet doorgegaan. Bedrijven en leveranciers in de evenementenindustrie zijn voor hun omzet grotendeels afhankelijk van de zomermaanden. Die schommeling in omzet kan zorgen voor een vertekend beeld bij de berekening van de TVL. Het kabinet komt met een eenmalige extra vergoeding die gebaseerd is op de TVL-vergoeding van de zomer. Voorwaarde is wel dat ze gebruik hebben gemaakt van TVL 1.0, niet in aanmerking komen voor TVL in het vierde kwartaal, minimaal 1 festival of evenement te hebben georganiseerd en voor minimaal 70% afhankelijk te zijn voor het organiseren van festivals en evenementen. Het gaat naar verwachting om 800 evenementenondernemers, die gemiddeld zo’n 14.000 euro krijgen. Hiervoor is een bedrag van 11 miljoen euro gereserveerd. Hiermee hoopt het kabinet de bedrijven door de winter te helpen.

40 miljoen voor theaterproducenten

40 miljoen voor ‘vrije theaterproducenten’: niet-gesubsidieerd theater kampt ook met voorstellingen die niet door hebben kunnen gaan. Het kabinet komt deze groep tegemoet.

Sportpakket opnieuw opengesteld

Het sport-specifieke pakket wordt aangepast en opnieuw opengesteld voor de periode 1 oktober t/m 31 december. Het gaat om de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) en de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO). Hiermee is een bedrag van 60 miljoen gemoeid. Parallel hieraan wordt gekeken naar de financiële schade bij zwembaden en ijsbanen, die bij uitstek de gevolgen ondervinden van beperkte publieke toegang terwijl de doorlopende kosten gelijk blijven. Het onderzoek naar deze schade looptnog en de definitieve resultaten worden medio november verwacht, maar de eerste resultaten wijzen op significante verliezen bij de zwembaden en ijsbanen.

Time-out arrangement (TOA)

Het eerder aangekondigde Time Out Arrangement krijgt verdere vorm. Dat stelt ondernemers in staat om hun bedrijf tijdelijk in een soort winterslaap te brengen. Wanneer de situatie weer verbetert, kunnen zij snel weer van start gaan. Op die manier hoeven in de kern gezonde bedrijven geen faillissement aan te vragen met alle gevolgen van dien. Het kabinet werkt dit nu verder uit in de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA).

(Tijdelijke) banen

Het kabinet onderzoekt of (tijdelijke) banen voor crisisondersteuning zwaarbelaste sectoren verlichting kunnen bieden, terwijl zo tegelijk mensen tijdelijk aan het werk kunnen worden geholpen.

Kredietfaciliteit koppelen aan vouchers

Het kabinet onderzoekt verder samen met de reisbranche de haalbaarheid en wenselijkheid van een kredietfaciliteit gekoppeld aan bestaande vouchers. Mocht blijken dat een rol voor de overheid hierin aantoonbaar doelmatig en wenselijk is, dan zal het kabinet zich daarop beraden.

Tot slot worden de  corona garantiemaatregelen zoals de KKC en de GO-C  verlengd tot en met 30 juni 2021. Voor werknemers van sectoren die helemaal stil liggen gaat het kabinet kijken of zij in sectoren die het nu wel druk hebben, aan de slag kunnen.
Trefwoorden: ondernemen, corona, crisis

||| Blogs |||

30/10/20
Open brandbrief
Open brandbrief
30/10/20 · Reis & vervoer · Toerisme · Marcel Baltus | Lees meer
Beste reisindustrie collega,Je kent hem vast wel  – Atlas, de krachtpatser op de achterg...
05/10/20
Van overtoerisme naar ondertoerisme?
Van overtoerisme naar ondertoerisme?
05/10/20 · Toerisme · Jasper Heslinga | Lees meer
Waar tot maart dit jaar de discussie nog volop ging over té veel toeristen, hoe om te gaan me...
08/09/20
Het nieuwe normaal maakt nieuwsgierig en creatief
Het nieuwe normaal maakt nieuwsgierig en creatief Wat is het nieuwe normaal? Deze vraag heb ik ...
28/07/20
Waarom Pinterest voor bedrijven in toerisme & recreatie zo’n geweldig promotiemiddel is
Veel mensen denken bij Pinterest aan hobbyprojecten. Maar wist je dat 1 miljoen Nederlandse gebruikers op Pinterest zoeken naar inspiratie voor reizen en dagjes uit? Pinterest is dus bij uitstek geschikt voor bedrijven in toerisme & recreatie.
28/07/20
I am the greatest!
I am the greatest!
28/07/20 · Reis & vervoer · Vakanties · Marcel Baltus | Lees meer
Marcel Baltus wil met zijn blog de nieuwsredacties eens opschudden. Zij kiezen steevast voor de grote bedrijven als de reisbranche in de actualiteit staat. De vele duizenden kleine reisbedrijven krijgen geen aandacht terwijl zij het kloppend hart zijn van de branche.

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

23/11/20
Digitaal werkbezoek koning bij Blijdorp
Het bezoek stond in het teken van de grote gevolgen van de corona-uitbraak voor onderzoeks- en fokprogramma’s. Diverse programma’s zijn sinds de uitbraak afgeschaald of (tijdelijk) stopgezet.
23/11/20
Plannen voor Van Gogh Homeland Expercience met zeven torens
Noord-Brabant wil met een netwerk van zeven torens verspreid over het Van Gogh Nationaal Park aan het Brabantse leisureaanbod een derde grote publiekstrekker toevoegen.
23/11/20
Commissie kiest vijf Nationale Parken Nieuwe Stijl
Vijf gebieden in Nederland worden voorgedragen voor Nationaal Park Nieuwe Stijl. Dat schrijft een commissie onder voorzitterschap van of. mr. Pieter van Vollenhoven in haar advies. Deze gebieden hebben internationaal unieke natuur-, landschaps- én cultureel erfgoedwaarden.
23/11/20
Nederlanders willen minder luchtvaart en zelf ook minder vliegen
Hoe kijken Nederlanders tegen de luchtvaart aan na de coronapandemie. Groei of juist krimp? Wat vinden ze van een vliegtax? En passen ze hun eigen gedrag aan? Motivaction onderzoek het en komt met antwoorden.
23/11/20
En hoe doet het toerisme het bij onze zuiderburen?
Hoe heeft toeristisch Nederland het ten opzichte van Vlaanderen gedaan? Die vraag pakken we op met data van het Nederlandse CBS en Toerisme Vlaanderen.
23/11/20
Hiswa te Water vangt bot bij verzekeraar
Verzekeraars NN en Vivat hoeven de organisator van de Hiswa te Water geen vergoeding te betalen voor het afgelasten van de editie 2020 van de watersportbeurs. Dat bijkt uit een gerechtelijke uitspraak.
23/11/20
Multatuli Studentenprijs voortrekkershutten zonder drempels
BUas-studente Nienke Steenbergen heeft met haar scriptie ‘Trekkershutten zonder drempels de Multatuli Studentenprijs 2020 gewonnen.
23/11/20
Actieagenda Trein en Luchtvaart
NS, ProRail, Schiphol en KLM hebben samen met IenW een Actieagenda Trein en Luchtvaart opgesteld. Met die agenda in de hand willen deze partijen de internationale trein op zes bestemmingen aantrekkelijker maken.