Geplaatst op: 23-10-2020
Auteur: Marc Gerlings

EU Green Week aanzet tot goed raamwerk maar landbouwbeleid niet innovatief genoeg

EU Green Week aanzet tot goed raamwerk maar landbouwbeleid niet innovatief genoeg
Wat leveren de ecoregelingen op? Dat is nog niet meetbaar.
Terwijl vandaag de EU Green Week wordt afgesloten zijn Nederlandse natuurorganisaties verbaasd over het Europese beleid voor de boeren. Betrek de boeren in het verbeteren van de biodiversiteit menen de organisaties maar in Brussel werd deze week anders besloten. Dat kan invloed hebben op de synergie van recreatie en boerenbedrijven.

De landbouwministers en het Europees Parlement in Brussel kwamen overeen dat ook de komende jaren twee derde van het EU landbouwgeld naar intensieve landbouw gaat, zonder dat daar afdoende milieuvoorwaarden aan verbonden worden. Het gaat om honderden miljarden euro’s van belastingbetalers. Met deze regeling blijven de grootste relatieve bedragen naar de grootste bedrijven gaan. De broodnodige vernieuwing en verduurzaming krijgen hierdoor geen kans, concluderen Natuurmonumenten, LandschappenNL, Het Wereld Natuur Fonds, SoortenNL, Milieudefensie, RAVON, FLORON, de Vlinderstichting, Vogelbescherming Nederland en Foodwatch.    

20% naar ecoregelingen

Twintig procent van de subsidies komt beschikbaar via zogenoemde ecoregelingen, wat inhoudt dat er bepaalde maatschappelijke diensten voor moeten verleend. Maar ook daar ontbreken strikte milieudoelen. Natuur- en milieuorganisaties vinden dat publieke middelen ook voor publieke doeleinden gebruikt moeten worden. De helft van de subsidies zou daarom gereserveerd moeten worden voor ecoregelingen die bijdragen aan ecologisch herstel. Op die manier worden boeren ervoor beloond als zij diensten leveren die ten goede komen aan de natuur. 

Effecten meten

De ecoregelingen voor ecologisch herstel zouden bovendien goed geborgd moeten worden. De ervaring leert immers dat zonder dergelijke borging vergroening in de regel niet het beoogde effect heeft. Dat blijkt onder andere uit de State of Nature die de Europese Commissie daags voor de stemming presenteerde. Op basis van wetenschappelijke onderzoeken constateert het rapport dat de Europese natuur een nieuw dieptepunt bereikt heeft, waarbij de industriële landbouw met de bijbehorende stikstofoverlast, verdrogingseffecten en gebruik van pesticiden tekent voor de belangrijkste drukfactoren.

Natuurmonumenten meldt datoOok in Nederland intensieve landbouw een zware wissel trekt op natuur, de stikstofcrisis is hier bijvoorbeeld een gevolg van, maar ook op de biodiversiteit in het landbouwgebied zelf. Mede daarom beoogt het Nederlandse landbouwbeleid een transitie naar duurzame kringlooplandbouw. Natuurorganisaties streven naar natuurinclusieve landbouw, zeker in overgangszones rondom natuurgebieden. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zou moeten helpen om deze doelen te bereiken, maar de besluiten van vandaag maken dat moeilijker.

En nu?

Natuurmonumeneten"De race is gelukkig nog niet helemaal gelopen. Aan het einde van de week hebben parlementariërs nog gelegenheid om in de marge wat te repareren in de vele honderden amendementen. Maar beter zou het zijn als de Europese Commissie dit haastig naar voren gehaalde voorstel alsnog intrekt, want de vele lapmiddelen zullen hoe dan ook geen goed doen aan de coherentie van het beleid. Om effectief te kunnen zijn zal het in lijn gebracht moeten worden met de Green Deal, de Farm to Fork strategie, de klimaatdoelen en Natura 2000. Anders blijven we investeren in zowel brandstichting als bluswerk."
Topics:Beleid, Natuur
Trefwoorden: beleid, EU, biodiversiteit, natuur

||| Blogs |||

26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
14/01/19
Oude strijder
Er waren mij de laatste jaren al heel wat kwalificaties opgespeld en toch heb ik er weer een nieuw...
13/12/18
Recreatieondernemer: generalist of specialist?
Na de Tweede Wereldoorlog werd het verschijnsel toerisme maatschappelijk steeds belangrijker. Vo...
06/02/18
Zingevend consumptielandschap?
Zingevend consumptielandschap?
06/02/18 · Natuur · Han Verheijden | Lees meer
Nog niet zo heel lang geleden was de zondag de enige vrije dag. Deze werd beschouwd als een rus...
30/11/16
Wordt de kust echt bedreigd?
Wordt de kust echt bedreigd?
30/11/16 · Beleid · Dagrecreatie · Natuur · Han Verheijden | Lees meer
In de afgelopen maanden hebben alle kranten volgestaan met nerveuze berichten over ons kust. Ze...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

23/11/20
Commissie kiest vijf Nationale Parken Nieuwe Stijl
Vijf gebieden in Nederland worden voorgedragen voor Nationaal Park Nieuwe Stijl. Dat schrijft een commissie onder voorzitterschap van of. mr. Pieter van Vollenhoven in haar advies. Deze gebieden hebben internationaal unieke natuur-, landschaps- én cultureel erfgoedwaarden.
18/11/20
Winnaars fotowedstrijd Landschapskunst bekend
Een half jaar na de lancering van de fotowedstrijd Landschapskunst mag De Groene Koepel de winnende ...
18/11/20
Bomenwaaier IVN even uitverkocht
"Nederlanders lijken tijdens de coronacrisis flink meer interesse te hebben gekregen in onze eigen bomen. Bij IVN Natuureducatie is er afgelopen maand plots een ware run gekomen op de inheemse bomenwaaier."
16/11/20
Nieuwe natuur door spooronderdoorgang in Maarsbergen
Gedeputeerde Staten hebben het inpassingsplan ‘Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen’ vastgesteld....
13/11/20
Zuid-Holland maakt praatplaat over ruimtelijke kwaliteit
Het panorama kan het beste worden omschreven als een ‘praatplaat’, een middel om het gesprek over de ambities ten aanzien van de grote transities te kunnen voeren. In relatie tot elkaar, maar ook in relatie tot de ruimtelijke kwaliteit in Zuid-Holland.
06/11/20
Provincie Flevoland start prijs voor beste bijdrage aan het landschap
Provincie Flevoland opende de inschrijving voor de Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland.
06/11/20
Westduinpark betere wandelpaden
Op verschillende plekken komen paden van schelpen of asfalt in plaats van zandpaden.
04/11/20
Oud-burgemeester Sijbom wordt directeur Landschap Overijssel
Michael Sijbom (51) wordt directeur van Landschap Overijssel. Hij start per januari 2021 als directe...