Geplaatst op: 23-07-2020
Auteur: Redactie
NRIT

Honderd musea in de gevarenzone

Honderd musea in de gevarenzone
Afbeelding van SofieLayla Thal via Pixabay
Zo’n honderd musea verwachten hoogstens een jaar overeind te kunnen blijven als er niet meer doeltreffende steun op gang komt. Dat blijkt uit een enquête die de Museumvereniging heeft gehouden onder haar leden. Musea zijn min of meer het slachtoffer van hun eigen succes. De afgelopen decennia slaagden ze er in om steeds meer inkomsten uit bezoek te halen. De hele culturele en creatieve sector verwacht dat dit jaar 2,6 miljard euro aan inkomsten wegvallen.

De brancheorganisatie pleit daarom voor een passender steunpakket voor álle musea. Want niet alle musea kunnen gebruikmaken van het generieke noodpakket; het steunpakket van 300 miljoen extra voor cultuur is waardevol maar komt aan een beperkt aantal musea ten goede. Verder ontvangt meer dan de helft van de musea om uiteenlopende redenen tot nog toe geen steun van gemeente of provincie. 

"Passende steun is cruciaal om de coronacrisis door te komen", schrijft de Museumvereniging. "Daarmee kan de fijnmazige museale infrastructuur in stand worden gehouden. Het grote en steeds diversere publiek dat musea door het hele land bereiken, verdient dat een enorm cultuur kapitaal dat van ons allemaal is voor allen bereikbaar blijft, ook in de anderhalve meter samenleving of na de coronacrisis. En alleen samen vertellen de musea het hele, actuele verhaal van onze steeds veranderende samenleving."

Tegemoetkoming noodzakelijk

Musea die tussen wal en schip vallen, zijn doorgaans musea met minder dan 40.000 bezoekers per jaar, musea die geen rijkssubsidie ontvangen en musea die vrijwel volledig afhankelijk zijn van inkomsten uit entreegelden en zalenverhuur. Musea hebben een tegemoetkoming nodig in de doorlopende kosten door de verplichte tijdelijke sluiting tot 1 juni en, sinds de heropening, door de beperkte bezoekcapaciteit vanwege de coronamaatregelen in de anderhalvemetersamenleving.

Beperkte capaciteit trekt maar weinig bezoekers

Inmiddels is ruim 90% van de musea weer open, met vaak aangepaste openingstijden en een beperkte bezoekcapaciteit. Desalniettemin staat het publiek nog niet in groten getale voor de deur, vanwege onzekerheid over gezondheid, werk en inkomen. De bezoekersaantallen liggen overigens in álle musea ver onder het niveau van voor de tijdelijke sluiting, en dat zal nog een poos zo blijven door het moeten houden van afstand en de forse afname van toerisme. 

Vóór de coronacrisis bestond gemiddeld de helft van de inkomsten van musea uit eigen inkomsten. Die zijn tijdelijk helemaal weggevallen en nu nog steeds derven musea circa 80% aan publieksinkomsten. Naar verwachting zal deze vraaguitval zeker tot en met 2021 tot een afname van 50-60% aan publieksinkomsten leiden.

Steunpakket voor alle musea nodig

De culturele en creatieve sector verwacht dit jaar € 2,6 miljard aan inkomstenderving. Door nood- en steunmaatregelen van overheden is circa € 600 miljoen beschikbaar gesteld. Daarmee resteert er € 2 miljard aan inkomstenderving in 2020. De minister van OCW heeft zelf al aan de Tweede Kamer laten weten dat meer middelen nodig zijn. 

De Museumvereniging blijft daarom pleiten voor passende steun aan álle musea: ongeacht grootte, type collectie, vestigingsplaats of wijze van financiering. Het steunpakket dient volgens de vereniging te bestaan uit tegemoetkoming in de doorlopende huisvestingskosten van musea via het Gemeentefonds, door investering in een Nationaal Herstelfonds dat overbrugging kan bieden in werkkapitaal, de vraaguitval kan keren en bezoek stimuleert en door verruiming van de Geefwet als fiscale stimulans voor kleine en gulle gevers aan culturele ANBI’s zoals musea.

Herstelplan voor brede culturele en creatieve sector

Samen met de taskforce culturele en creatieve sector pleit de Museumvereniging voor een Herstelplan, dat naast deze drie punten uitgaat van voortzetting van generieke maatregelen vanaf 1 oktober aanstaande en van een reëel perspectief op een verdergaande, veilige, verantwoorde en gastvrije heropening. Het plan dient als basis voor herstel van de culturele en creatieve sector en is bedoeld voor de volle breedte van de culturele en creatieve sector: van de individuele zzp’er tot en met(grote) commerciële of gesubsidieerde bedrijven, en alles wat er tussenin zit.

Topics:Cultuur
Trefwoorden: cultuur, musea, crisis, corona

||| Blogs |||

06/05/20
Waarom we vooral in onze vrije tijd moeite hebben met de lockdown
We leven inmiddels meer dan 7 weken in een inteligente lockdown. Een ingrijpende maatregel om het Co...
30/03/20
VrijetijdsTrends 2020 en de invloed van Corona: Thuisentertainment, lokalisering, on- en offline, herstel of crisis
Het Coronavirus heeft een grote impact op ons vrijetijdsgedrag. In een paar weken tijd zijn ons gedrag en de VrijetijdTrends 180 graden gedraaid. De vraag is: wat gebeurt er als deze crisis weer op zijn retour is?
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
27/12/19
Wat een nepjaar was het eigenlijk…
Het is december 2019. De maand van oliebollen, pepernoten, kerstbomen, kadostress en koffiedik kijke...
22/10/19
Pleasure for all; ook Amerikaanse toestanden in Nederland …?
Autistische Amerikaan klaagt Disney aanDe Tampabay Times kopt op 2 oktober jl. ‘Man with Auti...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

22/09/20
Gastvrijheid Den Haag voor mensen met een beperking
The Hague Marketing Bureau, Stichting Voorall en de gemeente Den Haag hebben hun krachten gebundeld en een stadsroute samengesteld die mensen met een beperking langs koninklijke highlights brengt.
21/09/20
Exclusief voor leden
RMO toont live restauratie sarcofaag
Tegelijkertijd wordt onderzoek gestart in Simpelveld naar de gevonden villa's
18/09/20
Stelling van Amsterdam nu volledig in 360º vanuit de lucht te bekijken
De Stelling van Amsterdam is op een bijzondere manier vastgelegd. Alle forten en belangrijke sluizen zijn met behulp van een drone en een speciale camera aan een heliumballon vanuit de lucht in 360º gefotografeerd. Het resultaat is de grootste luchtfototour ter wereld.
17/09/20
Exclusief voor leden
Groninger Museum presenteert eerste kinderbiënnale van Nederland
Het Groninger Museum organiseert van 24 april tot en met 31 oktober 2021 als eerste museum in Nederland een kinderbiënnale
16/09/20
Cultuur moet experimenteren voor betere verdienmodellen
De cultuursector leent zich bij uitstek om te experimenteren en het biedt meer financiële armslag aan instellingen om te werken aan innovatie.
16/09/20
Nog twee weken om de SLIM-regeling aan te vragen
Mkb-ondernemers kunnen nog tot en met 30 september de SLIM-subsidie aanvragen om loopbaan- en scholingsadviezen voor werknemers te krijgen of een bedrijfsschool op te richten.
13/09/20
Horeca een van de koplopers bij NOW 2.0
UWV heeft in totaal ruim 63.000 aanvragen toegekend voor de tweede Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0).
11/09/20
80 locaties Landgraaf tot in detail online toegankelijk
www.ontdeklandgraaf.nl maakt het cultuurhistorisch erfgoed van Landgraaf op gedetailleerde wijze toegankelijk voor inwoners en toeristen.