Geplaatst op: 03-06-2020
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Innovatievouchers verblijfsrecreatie groot succes

Innovatievouchers verblijfsrecreatie groot succes
De Zeeuwse innovatievouchers hebben investeringen in de verblijfsrecreatie aangejaagd. Met een publieke investering van € 80.000 is ten minste voor € 3,5 miljoen aan investeringen gerealiseerd. Economische Impuls Zeeland spreekt van een groot succes. Deze organisatie heeft de afgelopen drie jaar samen met de gemeenten Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en Veere 18 Innovatievouchers toegekend aan bedrijven in de verblijfsrecreatie met innovatieve plannen voor de sector. Het project krijgt daarom een vervolg. Ook krijgt Zeeland een Fonds Verblijfsrecreatie waarmee leningen aan bedrijven kunnen worden verstrekt die investeren in vernieuwing en duurzaamheid.

De innovatievouchers hebben als doel kwaliteitsverbetering te stimuleren in de verblijfsrecreatieve sector. In totaal is in de periode 2017-2019 ruim € 80.000 verstrekt aan innovatievouchers, waarmee een totale vervolginvestering van ten minste € 3,5 miljoen werd gerealiseerd (op basis van 6 vouchers). De gemiddelde investering per bedrijf varieert van € 75.000 tot ruim € 1 miljoen. Deze innovatievragen hebben een voorbeeldfunctie voor andere bedrijven en passen in beleidsdoelstellingen van provincie Zeeland en de gemeenten op zowel toeristisch-recreatief vlak als op duurzaamheidsgebied. Aan de regeling hebben de gemeenten Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en Veere meegedaan. 

Werken aan een toekomstbestendige sector 

Gedeputeerde Dick van der Velde van toerisme: ‘’De toekomstbestendigheid van de sector is van groot belang voor Zeeland. Het is goed om te zien dat een groeiende groep ondernemers gebruik maakt van mogelijkheden voor extra ondersteuning. Zeker in deze tijd zien we dat bedrijven die investeren of al hebben geïnvesteerd beter bestand zijn tegen de crisis en beter voorbereid zijn op de toekomst.’’

Ook de deelnemende bedrijven zijn enthousiast: Peter Stroo van Camping Kreekebos: "Het resultaat van de voucher is een aantrekkelijk en uitdagend uitziend functioneel, energieneutraal, circulair chalet/huisje wat jaar rond verhuurd kan worden”.  René Melis van Vakantiepark de Meerpaal vult aan: "Het is waardevol om een externe adviseur te hebben wanneer het gaat om een complexe materie als CO2 neutraal draaien”. Ook Marcel de Ronde van Camping de Pionier: "De adviseur heeft een toekomstvisie ontwikkeld voor ons bedrijf waarin de omgeving, huidige situatie, het bestemmingsplan en de leefstijlvinder zijn verwerkt”.  

Innovatievouchers verblijfsrecreatie

Het doel van de innovatievoucher is om ondernemers binnen de verblijfsrecreatie te ondersteunen bij een innovatievraag. De voucher voorziet in een financiële bijdrage van 50% van de kosten (tot maximaal € 5.000,-) voor het inhuren van een externe adviseur die (een deel van) de innovatievraag kan beantwoorden. De innovatievragen kennen verschillende thema’s zoals duurzaamheid, vernieuwende product/markt combinaties, herstructeringsplannen, uitbreidingsplannen en de ontwikkeling van toekomstvisies voor het bedrijf. 


Inhuren expertteam

Naast de innovatievouchers, bestaat ook de mogelijkheid om een expertteam in te zetten. Hierbij wordt in plaats van inhuren van één adviseur, een team van meerdere specialisten waaronder (ruimtelijke) vertegenwoordiging vanuit de gemeente, gelijktijdig ingezet tijdens een werkbijeenkomst op het bedrijf waarbij integraal advies tot stand komt met als resultaat een samenhangend kwaliteitsplan. 

Stimulans voor ondernemers

Ondernemers geven aan dat de voucher een stimulans is om (versneld) stappen te zetten, en dat het werken met een externe adviseur nieuwe inzichten toevoegt aan eigen ideeën. Ook wordt de voucherregeling gewaardeerd omdat deze laagdrempelig is en omdat Impuls de ondernemer op een makkelijke manier in verbinding brengt met het netwerk van adviseurs, experts en overheden. Dit wordt, meer nog dan de financiële bijdrage, als grote meerwaarde gezien. 

Vervolg

Vanuit de ondernemers en Impuls wordt deze voucherregeling positief bevonden. Het zet ondernemers aan tot actie en versnelde realisatie van de plannen. Impuls adviseert daarom ook om deze regeling Zeeuws breed in te zetten. Gemeente Schouwen-Duiveland heeft hiervoor al een meerjarige toezegging gedaan en de regeling uitgebreid naar bedrijven uit andere subsectoren (dagattracties, horeca, watersport). Ook de gemeente Tholen heeft vanaf dit jaar vouchers beschikbaar en ook voor ondernemers uit de gemeenten Noord-Beveland en Veere zijn nog vouchers beschikbaar. 

Fonds verblijfsrecreatie Zeeland

Impuls heeft door de gesprekken met ondernemers in het kader van de vouchers inzicht gekregen van de kapitaalbehoefte van de (verblijfsrecreatie) sector voor vernieuwingen op het gebied van natuur/landschap; energietransitie en duurzaamheid/circulair. Hieruit voortkomend is binnen de Regiodeal het project Kwaliteit Zeeuwse kust in uitvoering, waarin 3 miljoen beschikbaar is voor het Fonds verblijfsrecreatie Zeeland dat deze zomer beschikbaar komt voor ondernemers. De totale fondsomvang bedraagt 6 miljoen. Vanuit het fonds kunnen leningen worden versterkt aan ondernemers om te investeren in vernieuwing en duurzaamheid. Hieraan is ook een aanjaagprogramma gekoppeld, waarbinnen naast de vouchers ook andere ondersteuning en inspiratie wordt geboden aan ondernemers in de toeristische sector in de vorm van (online) masterclasses en coaching.


Trefwoorden: verblijfsrecreatie, campings, kampeerterreinen, bungalowparken, vakantieparken, groepsaccommodaties, innovatie, zeeland

||| Blogs |||

30/06/20
De serieuze business achter prikbordjes
De serieuze business achter prikbordjes
30/06/20 · · Yvonne van den Nieuwenhuizen | Lees meer
Pinterest wordt in Nederland door bedrijven nauwelijks ingezet. Dat is jammer want je kunt er gratis meer dan 3,5 miljoen consumenten mee bereiken. Hoe? Dat lees je in het blog van Yvonne.
29/06/20
Oost west thuis best
Oost west thuis best
29/06/20 · Marketing · Vakanties · Marcel Baltus | Lees meer
Vrijwel iedereen boven de 40 jaar kan zich de volgende situatie heel goed voor de geest halen. Het i...
29/05/20
Niet doemdenken maar doendenken
Patronen doorbreken is moeilijk. En dat is precies wat er in deze tijden noodzakelijk is.
29/05/20
Wie breekt de macht van de Online Travel Agency’s?
Leisure Brains begrijpt er geen (J)OTA van dat er nog een OTA bestaat…. Ze vragen zich af of omdenken kans van slagen heeft.
13/05/20
Meer marketing? Nu even geen Holland-promotie!
Hans van Leeuwen vindt dat er geen geld moet worden gestoken in Holland Promotie maar juist ondernemers moeten worden ondersteund.

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

03/07/20
Corendon stelt vakantievluchten naar Turkije uit
Reisorganisatie Corendon heeft besloten om in ieder geval tot 22 juli geen vakanties naar Turkije ui...
03/07/20
Deense overheid steunt toerisme met kortingen in cultuur en vervoer
Maak de prijs van vervoer en vermaak lager en dan komen de gasten, verwacht de Deense overheid. Vaka...
03/07/20
Tim en Tom Coronel openen nieuwe duo-racer waterglijbaan in Center Parcs De Eemhof
Een leuke en heel toepasselijke openingsactie op Center Parcs de Eemhof. Autocoureurs en tweeling Tim en Tom Coronel openden de nieuwe duo-racer waterglijbaan. Zij werden gevolgd door drie andere tweelingen die op de glijbaan van ruim 85 meter met elkaar raceten om te kijken wie het snelst beneden was.
03/07/20
COVID Risk Model geeft perspectief op evenementen in België
Die slimme Vlamingen van Toerisme Vlaanderen hebben met hulp van diverse partijen het COVID Event Ri...
03/07/20
1,5 miljard euro verlies voor sportsector
De Nederlandse sportsector verliest tot 1 augustus 1,5 miljard euro aan omzet. De inkomstenderving is groter, acuter en directer bij sportondernemers en evenementenorganisatoren, maar ook verenigingen, bonden en het betaald voetbal worden hard getroffen door de coronamaatregelen.
03/07/20
Vinkeveen krijgt nieuw natuurgebied 'Marickenland'
Vinkeveen krijgt er een nieuw natuurgebied bij onder de naam ‘Marickenland’. Dit rietland-natuur...
03/07/20
Harde CBS-cijfers: Vakanties in maart al gehalveerd
Dat Nederlanders in de piek van de coronacrisis niet op vakantie gingen, wisten we allang. Vandaag komt het CBS met de harde cijfers over de eerste coronamaand maart.
03/07/20
Exclusief voor leden
Draagkrachtonderzoek voor Giethoorn, Kinderdijk en Zaanse Schans
Hotspots Giethoorn, Kinderdijk en de Zaanse Schans zijn afgelopen week gestart met een draagkrachtonderzoek. De drie gebieden werken samen met NBTC in het project Hotspots. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met professor Jan van der Borg van de Katholieke Universiteit Leuven.