Geplaatst op: 29-05-2020
Auteur: Rolf Nijdam
Saxion Hogeschool

Wat staat vakantieparken over 10 tot 20 jaar allemaal te wachten?

Wat staat vakantieparken over 10 tot 20 jaar allemaal te wachten?
"Go digital, stay human”, "de consument verwácht gewoon dat wij een duurzaam vakantiepark zijn en een nette ‘footprint’ achterlaten”, "de ‘verhotelisering’ zien we als grootste kans”: zo maar wat citaten die tijdens de (voor de coronacrisis)  georganiseerde Rondetafelconferentie op Kennemerduincamping De Lakens over de toekomst van het vakantiepark naar boven kwamen. 


De toekomst van het vakantiepark

De conferentie werd georganiseerd in het kader van het boek ‘Het Vakantiepark in Nederland’ dat momenteel per hoofdstuk online te verkrijgen is en tevens als fysiek boek zal verschijnen (in 2020). Het laatste hoofdstuk van dit boek zal de toekomst van het vakantiepark behandelen en aan de hand van scenario’s weergeven waartoe alle huidige ontwikkelingen over 10 tot 20 jaar kunnen leiden. Doel van de bijeenkomst was dan ook om aan de hand van de hoofdvraag ("Welke toekomstscenario’s voor vakantieparken in Nederland ziet u de komende 10 – 20 jaar ontstaan?”) de diverse experts te verleiden om hun kennis en gedachten over de toekomst met elkaar te delen. Dit werd gedaan door de deelnemers apart en met elkaar te laten brainstormen, aan de hand van moderator Michiel Flooren, lector Regio-ontwikkeling bij Saxion. Door de hoge mate van expertise die samenkwam tijdens de conferentie, zijn meerdere interessante inzichten verzameld die als input dienen voor het afsluitende hoofdstuk van het boek.  


Rolf Nijdam

Blurring

In dit artikel willen we alvast enkele ontwikkelingen delen die naar voren kwamen tijdens de interessante middag. Een punt dat meerdere keren werd benoemd is de functievervaging op vakantieparken. "Vrije tijdsbesteding en werktijd zullen meer en meer het traditionele patroon verlaten.” Op vakantieparken dichtbij grote steden lijkt het een zeer reële optie om woon- en werkfunctie te combineren.

Maar ook een mix van recreatie en wonen wordt als een reëel scenario gezien. Het overaanbod van parken en de grote woningbehoefte lijken dit proces te versnellen. En bovendien – wordt tegenwoordig een groot deel van de vakantiewoningen al niet gebruikt voor andere dan recreatieve doeleinden? Ook zal recreatieve bewoning juist deels meer buiten het vakantiepark ingevuld worden, zo is de verwachting. Op de parken zelf zal ook meer verwevenheid ontstaan, vooral in het kader van het probleem om voldoende personeel aan te trekken. Functies als restaurant, winkel en receptie en wellicht fun & entertainment zullen bij elkaar gezet worden en door dezelfde medewerkers worden bediend. Tevens kun je zo als park maximale openingstijden aanbieden en inspelen op alle consumptiemomenten van de gast door de dag heen. Digitaal of juist niet? 

Een interessant onderwerp dat ook werd besproken, is hoe je als vakantiepark de exponentiële groei van de techniek op een gastvrije manier toepast. De voortschrijdende techniek zal operationele processen kunnen verbeteren en versnellen, maar dit dient wel te matchen met de behoefte van de gast. Het risico zit volgens één van de deelnemers vooral in wáar je je op gaat focussen: is wifi bijvoorbeeld nog de technologie of gaat dat vervangen worden door 5G?

Datamining wordt als een belangrijke digitale ontwikkeling gezien. Hoe ga je als bedrijf zo goed mogelijk om met alle data die je verzamelt? Daarnaast zullen we een tegenbeweging zien ontstaan van mensen die juist niet met alle technologische mogelijkheden geconfronteerd willen worden tijdens hun vrije tijd en wellicht op zoek gaan naar een ‘digitale detox’ of naar stralingsvrije zones.  

De Grote Crisis

Een wat minder florissant toekomstbeeld kwam ook aan de orde. Afgezien van de onvoorspelbaarheid die volgens meerdere deelnemers aan de overheid kleeft -en grote invloed kunnen hebben op de sector-, noemden enkelen ook de volgens hen grote waarschijnlijkheid dat het in de komende 20 jaar een keer echt goed mis gaat. Alhoewel geen van de deelnemers een pandemie voorzag, kwamen wel klimaatrampen of grote digitale terreuracties als mogelijke grote crisis voorbij. Maar ook kwam de mogelijkheid van een grote oorlog aan bod, of een eventuele aanslag op een vakantiepark. Dit schrikbeeld is niet prettig om aan te denken, laat staan dat je je daar goed op kan voorbereiden, maar kan tragische gevolgen hebben voor een deel van de sector.  Toekomstscenario’s

Nog veel meer interessante toekomstvisioenen zijn geschetst tijdens deze bijeenkomst. De kansen die de multiculturele samenleving bieden bijvoorbeeld, goed ‘visitor management’, of de toenemende macht van de grote ketens. Demografische veranderingen zullen veel impact hebben. En laten we ons vooral goed voorbereiden op een sterke groei van de Duitse gast…Analyse van alle input zal, tezamen met een uitgebreid deskresearch en aangevuld door expertsessies met mensen buiten de branche, leiden tot toekomstscenario’s zoals die aannemelijk worden geacht voor de sector van vakantieparken in Nederland.  

Tips

Negen tips voor vakantieparken om zich voor te bereiden op de toekomst en ook in het coronatijdperk zeker relevant zijn:
  1. Gasten willen gezien worden en zingeving ervaren. Personaliseer daarom het product.
  2. Verbreed je doelgroep, denk vooral aan Duitse gasten, maar ook aan Belgische, Franse en Deense, en neem de niet -toeristische gast mee (bv. de festivalganger).
  3. Gebruik de omgeving als differentiërende factor: vermarkt ook de regionale cultuur en de stad.
  4. Zorg dat nieuwe accommodaties direct circulair gebouwd worden en over een aantal jaar een andere functie kunnen krijgen.
  5. Neem circulariteit mee in je inkoop.
  6. Zorg dat je de technologische ontwikkelingen hand in hand laat gaan met de marketing van je bedrijf en met het verbeteren van operationele processen. 
  7. De gemiddelde verblijfsduur daalt; maak zowel de aankomsttijden als de verblijfsduur flexibel.
  8. Bereid je voor op personeelskrapte door het ‘stapelen’ van functies, gebruik van nieuwe technieken, inzet van senioren en bv. het bieden van woonruimte. 
  9. Weet dat de gast verandert, zowel de senior als de junior, en al meer zijn vakantie-ervaringen deelt. 
Het rapport ‘Het Vakantiepark in Nederland’ is te bestellen via de site van NRIT: https://www.nritmedia.nl/store/50/

De deelnemers aan de rondetafelconferentie:·      
- Ingrid de Sain, bestuurslid bij Vekabo
- Johanneke Hagedoorn, mede-eigenaar van De Beerze Bulten
- Willemieke de Waal, directeur Kennemer Duincampings
- Joanne Zuijdwegt-De Pree, sr. relatiemanager commercial clients bij ABN AMRO
- Kees van der Most, eigenaar Trends & Tourism
- Ruud Rerink, product development manager bij Center Parcs
- Wander Groot, director park & product development bij Landal GreenParks
- Edwin Bomers, directeur-eigenaar bij Marveld Recreatie
- Rochelle Bomers, dochter van Edwin Bomers
- Jan Jehee, eigenaar Recre-Invest / Recreatiefactor
- Willem Kraanen, senior adviseur bij ZKA
- Erik van Nuland, voorzitter Ardoer en directeur adviesbureau
- Marc Riemens, head of sales bij Roompot Projects
- Stef Driessen, sector banker leisure bij ABN AMRO


Trefwoorden: verblijfsrecreatie, bungalowparken, campings, kampeerterreinen, toekomst, scenarios

||| Blogs |||

30/06/20
De serieuze business achter prikbordjes
De serieuze business achter prikbordjes
30/06/20 · · Yvonne van den Nieuwenhuizen | Lees meer
Pinterest wordt in Nederland door bedrijven nauwelijks ingezet. Dat is jammer want je kunt er gratis meer dan 3,5 miljoen consumenten mee bereiken. Hoe? Dat lees je in het blog van Yvonne.
29/06/20
Oost west thuis best
Oost west thuis best
29/06/20 · Marketing · Vakanties · Marcel Baltus | Lees meer
Vrijwel iedereen boven de 40 jaar kan zich de volgende situatie heel goed voor de geest halen. Het i...
29/05/20
Niet doemdenken maar doendenken
Patronen doorbreken is moeilijk. En dat is precies wat er in deze tijden noodzakelijk is.
29/05/20
Wie breekt de macht van de Online Travel Agency’s?
Leisure Brains begrijpt er geen (J)OTA van dat er nog een OTA bestaat…. Ze vragen zich af of omdenken kans van slagen heeft.
13/05/20
Meer marketing? Nu even geen Holland-promotie!
Hans van Leeuwen vindt dat er geen geld moet worden gestoken in Holland Promotie maar juist ondernemers moeten worden ondersteund.

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

03/07/20
Corendon stelt vakantievluchten naar Turkije uit
Reisorganisatie Corendon heeft besloten om in ieder geval tot 22 juli geen vakanties naar Turkije ui...
03/07/20
Deense overheid steunt toerisme met kortingen in cultuur en vervoer
Maak de prijs van vervoer en vermaak lager en dan komen de gasten, verwacht de Deense overheid. Vaka...
03/07/20
Tim en Tom Coronel openen nieuwe duo-racer waterglijbaan in Center Parcs De Eemhof
Een leuke en heel toepasselijke openingsactie op Center Parcs de Eemhof. Autocoureurs en tweeling Tim en Tom Coronel openden de nieuwe duo-racer waterglijbaan. Zij werden gevolgd door drie andere tweelingen die op de glijbaan van ruim 85 meter met elkaar raceten om te kijken wie het snelst beneden was.
03/07/20
COVID Risk Model geeft perspectief op evenementen in België
Die slimme Vlamingen van Toerisme Vlaanderen hebben met hulp van diverse partijen het COVID Event Ri...
03/07/20
1,5 miljard euro verlies voor sportsector
De Nederlandse sportsector verliest tot 1 augustus 1,5 miljard euro aan omzet. De inkomstenderving is groter, acuter en directer bij sportondernemers en evenementenorganisatoren, maar ook verenigingen, bonden en het betaald voetbal worden hard getroffen door de coronamaatregelen.
03/07/20
Vinkeveen krijgt nieuw natuurgebied 'Marickenland'
Vinkeveen krijgt er een nieuw natuurgebied bij onder de naam ‘Marickenland’. Dit rietland-natuur...
03/07/20
Harde CBS-cijfers: Vakanties in maart al gehalveerd
Dat Nederlanders in de piek van de coronacrisis niet op vakantie gingen, wisten we allang. Vandaag komt het CBS met de harde cijfers over de eerste coronamaand maart.
03/07/20
Exclusief voor leden
Draagkrachtonderzoek voor Giethoorn, Kinderdijk en Zaanse Schans
Hotspots Giethoorn, Kinderdijk en de Zaanse Schans zijn afgelopen week gestart met een draagkrachtonderzoek. De drie gebieden werken samen met NBTC in het project Hotspots. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met professor Jan van der Borg van de Katholieke Universiteit Leuven.