Geplaatst op: 10-02-2020
Auteur: Redactie
NRIT Media

Limburg Marketing en Promotie Platform Leudal Slaan Handen Ineen

Promotie Platform Leudal slaat nieuwe weg in! Samenwerking met Limburg Marketing – VVV Midden-Limburg

Limburg Marketing en Promotie Platform Leudal Slaan Handen Ineen

Tijdens een druk bezochte informatiebijeenkomst in Neer is op 3 februari een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen het Promotie Platform Leudal (PPL),namens de toeristisch-recreatieve ondernemers en belanghebbenden in Leudal met Limburg Marketing, de regionale promotie- en marketingorganisatie voor Midden-Limburg.


Namens PPL en Limburg Marketing bekrachtigden de heer Fritz van Hattem en de heer Giel Polman deze samenwerking middels de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst (zie bijgaande foto).


Na het besluit tot beëindiging van de succesvolle campagne Liefde voor Limburg per 1 januari 2020 en een participatie van acht jaar in dit regionale platform, heeft het Promotie Platform Leudal in samenspraak met de gemeente Leudal besloten een nieuwe weg in te slaan in 2020.


Voor wat betreft de toeristisch-recreatieve promotie van Leudal wordt aangesloten bij Limburg Marketing, de promotie-organisatie voor Midden-Limburg. Voortaan verzorgt Limburg Marketing de toeristische promotie van de gemeente en de ondernemers in Platform. Zowel regionaal, nationaal als ook internationaal. Dit is om meerdere redenen een goede zaak. De gemeente Leudal en de aangesloten ondernemers profiteren van de kennis, het netwerk en vele toeristische projecten van Limburg Marketing.


Ook gaat het Promotie Platform Leudal op lokaal vlak het accent verleggen van promotie naar productontwikkeling. Met als motto ‘iedereen kan en moet mee doen’! Samen met de stakeholders op het vrijetijdsveld van Leudal, zijn de toeristisch-recreatieve bedrijven en organisaties, stichtingen en verenigingen op het terrein van natuur, water, agro, historie, kunst en cultuur maar ook de vrijwilligers bezig met het ontwikkelen van leuke wandelingen, fietsroutes en evenementen, wil het Platform komen tot nieuwe producten en activiteiten voor Leudal.


In 2019 is hiermee reeds een start gemaakt met het project ‘versterking beleving kastelen in Leudal’. In dat kader is een aantrekkelijke kastelenfietsroute door Leudal uitgegeven en is een succesvolle Kastelen Hepkestocht georganiseerd. Ook zijn samen met wandelvrijwilligers in de dorpen van Leudal en Peel en Maas, aantrekkelijke en bestaande dorpsommetjes verzameld, aangepast en vervolgens gebundeld in een handzaam en mooi vormgegeven wandelboekje. Hiermee is een mooie bijdrage geleverd tot de verdere versterking van de wandelbeleving in Leudal en omgeving. 

Link: https://limburg.marketing/nl
Trefwoorden: Samenwerking Limburg Marketing, toeristisch recreatieve ondernemers

||| Blogs |||

13/05/20
Meer marketing? Nu even geen Holland-promotie!
Hans van Leeuwen vindt dat er geen geld moet worden gestoken in Holland Promotie maar juist ondernemers moeten worden ondersteund.
09/05/20
Van de verblijfsrecreatieparadox naar de toerismeparodie…
Deel 1 van de toerismeparodieRECRON lanceerde ooit eens de term ‘verblijfsrecreatieparadox’ waar...
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
03/02/20
Overtoerisme!
Overtoerisme!
03/02/20 · Beleid · Toerisme · Hans van Leeuwen | Lees meer
Overtoerisme zal ongetwijfeld als een van de meest prominente nieuwkomers in de Dikke Van Dale worde...
13/01/20
Eenzijdige beeldvorming
Met veel bombarie trokken boeren op 4 oktober naar De Haag om te protesteren. Aanleiding voor dit pr...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

04/06/20
Meer tijd voor recreatievaart voor doorgang Groningse sluizen
De recreatievaart kan een impuls krijgen door het langer bedienen van bruggen en sluizen in de provi...
04/06/20
Prima 2019 voor toerisme in de Achterhoek
De Achterhoek heeft het in 2019 toeristisch gezien uitstekend gedaan. . In deze coronatijd lijkt het vreemd om terug te kijken op toeristisch 2019. Toch geeft het een goede indicatie van de toeristische slagkracht van een regio en de uitgangspositie die het inneemt voor herstel.
31/05/20
Hoe Breda de heropening van de horeca aangrijpt voor een breed actieplan
Breda Marketing heeft de campagne ‘Breda geeft je de ruimte’ gelanceerd. Daarnaast wordt een Taskforce Toerisme opgezet die aansluit bij provinciale en landelijke herstelplannen.
28/05/20
Duurzame reisgids voor Nederland laat zien hoeveel CO2-uitstoot je bespaart
Nu de grenzen voor uitgaand toerisme in de meeste gevallen dicht zijn, verwachten we nog extra boekingen voor de zomer in Nederland. Natuur & Milieu speelt daarop in en heeft een gratis reisgids voor Nederland gemaakt.
28/05/20
Toerisme mag niet meer domineren in Amsterdamse binnenstad
Na de coronacrisis mag in de Amsterdamse binnenstad het toeristisch aanbod niet meer domineren. Dat schrijft burgemeester Halsema in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad moet weer aantrekkelijk worden voor bewoners en mensen die in de stad werken. Toerisme moet worden teruggedrongen.
25/05/20
iPublishing pakt sterke positie in jongerenreizen
Online mediabedrijf iPublishing heeft een portfolio van 7 jongerenvakantie websites, 14 gerelateerde premium domeinnamen en social media kanalen overgenomen van Summer Sites.
11/05/20
Toeristische basisstructuur redden met private investeerders
RBT Rivierenland heeft een bijzonder plan ontwikkeld om de toeristische basisinfrastructuur te redden. Geen overheid die moet inspringen maar particuliere investeerders die worden gevraagd bij te springen.
11/05/20
Overijssel past investeringsprogramma aan op coronacrisis
De provincie Overijssel gaat het investeringsprogramma voor de Vrijetijdssector 2020-2023 aanpassen vanwege de coronacrisis. De provincie wil bedrijven in de sector helpen om te herstellen. In samenspraak met de sector Gastvrij Overijssel zijn de plannen aangepast om in te spelen op de nu ontstane situatie.