Geplaatst op: 30-06-2017
Auteur: Ko Koens
CELTH
Publicatie: Recreatie & Toerisme juni 2017

Academische wereld en praktijk verbonden in jaarcongres European Cities Marketing

Noodzaak voor duurzame stedelijke toerismeontwikkeling

Academische wereld en praktijk verbonden in jaarcongres European Cities Marketing

Ieder jaar organiseert ‘European Cities Marketing’ (ECM), een bijna 30 jaar bestaand netwerk van grote stedendestinaties, tijdens hun jaarvergadering een conferentie. Hier komen Europese steden samen om kennis te delen over de trends en ontwikkelingen binnen toerisme en wordt gekeken hoe bestemmingen hiermee om kunnen gaan. Dubrovnik was de locatie van de conferentie die dit jaar van 31 mei tot en met 2 juni gehouden werd.


Het thema dit jaar was "DistUrbance in Urban Tourism” plaats. De steeds sneller gaande ontwikkelingen in de reisindustrie kunnen een bedreig vormen voor bestemmingen in de toekomst, maar tegelijkertijd bieden ze ook enorme kansen. Om te kunnen anticiperen op deze kansen is het nodig om zoveel mogelijk kennis samen te brengen. Mede om deze reden nam CELTH het initiatief om met European Tourism Futures Institute en MODUL Privat University gezamenlijk een zogenaamd ‘Academic Track’ te organiseren. Door deze samenwerking kon kennis uit de academische wereld en de industrie worden gedeeld met de kennis van bestemmingen. Academici werden uitgenodigd in het hoofdprogramma en konden hun kennis ook delen voor een kleiner publiek in zogenaamde ‘Academic Conversations’ sessies.


Verstoring van de markt

Meer dan 20 vooraanstaande academici gaven acte de presence. Onder anderen Dianne Dredge van Aalborg Universeit, Jürgen Schmude van de Ludwig-Maximilians University in München, Albert Postma van Stenden/ETFI en Paulo Russo van de Rovira Universiteit in Tarragona presenteerden resultaten van hun onderzoek. John Kester van UNWTO was op verzoek van CELTH gekomen om zijn kennis te delen van over huidige en toekomstige verstoringen op basis van hun jarenlange monitoring en ervaring in vele destinaties. In samenwerking met de European Tour Operators Association (ETOA) had CELTH tevens Viljam Kvelic , CEO van een grote touroperator in Slovenië uitgenodigd om het perspectief van touroperators op verstoringen in de markt te geven.


New Normal Manifesto

De tijd dat DMO’s succes uitsluitend relateerden aan groei, lijkt voorgoed voorbij. Dit kwam al naar voren in de eerste presentatie waarin Peter Rømme Hansen en Manolis Psorros (CEO Toposophy ) het ‘New Normal Manifesto’ van ECM presenteerden , waarin opgeroepen wordt tot een nieuwe rol van DMO’s in het vinden van nieuwe waarden in steden in relatie tot bezoekersstromen in een sterk veranderde markt. In plaats van een nadruk op economische groeifactoren, werd in meerdere presentaties op het behouden van het sociale welzijn in steden, met name ook voor de bewoners, en een duurzame stedelijke toerismeontwikkeling.


Sociaal welzijn in steden met name ook voor de bewoners

Dit betekent overigens niet dat groei voorbij is. Fabrice Valentin van Airbus blies de zaal omver met zijn dynamische presentatie met gerichte voorspellingen over de grote groei van het internationale toerisme, mede door de opkomst van long-haul low cost carriers en de opkomst van nieuwe groepen toeristen. Fazal Bahadeen van CrescentRating scheen zijn licht over een van deze nieuwe groepen - de Halal reizigers. Deze groei van deze markt is zeer groot. In 2000 waren er nog maar 25 miljoen Halal toeristen, terwijl dit in er in 2016 al 121 miljoen waren, waarvan de gemiddelde leeftijd bovendien een stuk lager ligt dan vergelijkende groepen.


Big data stuurt festival

Om een duurzame groei te bereiken kan technologie en big data mogelijk helpen. Per Ostergaard Jacobsen besprak het gebruik van Big Data bij Roskilde Festival – een tijdelijke stad van 120.000 inwoners. Door het gebruik van big data konden zij vraag en aanbod beter sturen en het festival beter schoon houden. Door GPS informatie en sociale media te combineren, wordt een goed inzicht verkregen in de activiteiten van mensen. Dit kan helpen bij het voorkomen van sociale problemen door toerisme. Echter, hij gaf de uitdrukkelijke waarschuwing dat je de gegevens uit big data goed moet gebruiken. Uit zichzelf doen ze namelijk niets. Dit sloot aan bij de presentatie van Jessika Weber (NHTV) , die besprak hoe binnen het internationale CELTH project ‘Smart City Hospitality’ serious gaming wordt gebruikt om abstracte data bruikbaar te maken om verschillen belanghebbenden bij stedelijk toerisme bij elkaar te brengen.


Data brengt verschillen belanghebbenden bij elkaar

Uiteraard kwamen ook de deeleconomie aan bod en de grote internationale boekingplatforms aan bod. Joanna Bunker vertelde over AirBnB Trips, waarmee bewoners niet alleen hun huis aan bieden, maar ook zelf informatie over activiteiten kunnen delen, of zelfs als gids kunnen dienen voor toeristen. Gaat de organisatie hiermee de markt voor lokale tour operators en gidsen net zo opschudden als de accommodatiemarkt?


Professor Dianne Dredge gaf een breder overzicht van de deeleconomie. Hoewel de grote commerciële platforms vaak de meeste aandacht krijgen, is het mogelijk ook nuttig om te focussen op lokale, non-commerciële initiatieven die net even iets minder makkelijk te vinden zijn, maar veel gebruikt worden door studenten en anderen die langer in een destinatie verblijven. Ook wees zij op het bestaan van zogenaamde ‘eco-tribes’ - mensen die virtueel een gezamenlijke interesse delen, op basis hiervan hun bestemming kiezen en vaak bij elkaar verblijven. Deze vormen van de deeleconomie lenen zich sterk voor een versterkte integratie tussen toerist en bewoner en kunnen en kunnen zo mogelijk problemen met te hoge bezoekersdruk voorkomen.


Een ander thema, wat helaas alleen maar actueler wordt, was dat van terrorisme en veiligheid. Zowel Professor Jürgen Schmude als Peter Singleton (Stenden University) gaven krachtige presentaties over dit onderwerp en hoe hier mee om te gaan als destinaties. Geopolitieke ontwikkelingen en veiligheidspercepties hebben een grote invloed op de aantrekkelijkheid van bestemmingen, maar zijn zeer moeilijk te voorspellen. Dit is een uitgelezen plek waar onderzoekers van verschillende achtergronden samen zouden kunnen werken om te komen tot oplossingen van deze zeer moeilijke problematiek.


Bundeling perspectieven leidden tot interessante discussies

Volgens vele deelnemers kan worden gezegd dat het inbrengen van academici in de jaarlijkse conferentie van European Cities Marketing zeker een succes was. Het slaan van bruggen tussen deze werelden is zeker niet altijd gemakkelijk en vereist begrip tussen beide werelden, maar kan wel leiden wel tot nieuwe inzichten en oplossingen. Met name de academische sessies van het hoofdprogramma werden goed bezocht en met name de vragen aan het einde van de presentaties, waar de verschillende perspectieven samen kwamen, leidden tot zeer interessante discussies.

Ook tijdens het avondprogramma, traditioneel een sterk punt van de jaarlijkse ECM conferenties, werd uitgebreid genetwerkt en ontstonden nieuwe connecties tussen mensen uit de praktijk en academici.


Trefwoorden: stedelijk toerisme, duurzaam toerisme

||| Blogs |||

27/12/19
Wat een nepjaar was het eigenlijk…
Het is december 2019. De maand van oliebollen, pepernoten, kerstbomen, kadostress en koffiedik kijke...
22/05/15
Managing visitor pressure in urban tourism
The discussion around the balance between visitors and inhabitants is discussed frequently in the ...
07/12/14
Trends & Hypes november 2014
De vrijetijdssector is een enorm dynamische sector waar de ontwikkelingen en innovaties elkaar snel...
10/11/14
Trends & Hypes oktober 2014
De vrijetijdssector is een enorm dynamische sector waar de ontwikkelingen en innovaties elkaar snel...
05/09/14
Trends & Hypes augustus 2014
De vrijetijdssector is een enorm dynamische sector waar de ontwikkelingen en innovaties elkaar snel...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

26/05/20
Na weken van videobellen lijkt vraag naar meetings groot
Op 1 juni openen de meeste meetingbedrijven weer hun deuren. Na de lockdown sinds 15 maart maken de ...
30/04/20
CELTH schetst vier scenario’s voor de bezoekerseconomie na de crisis
Op welke wijze en hoe snel kan de vrijetijdssector zich na de crisis herstellen? CELTH verkent daarvoor vier scenario's.
05/03/20
Vijf veelbelovende bedrijven geselecteerd voor deelname aan Travel Startup Accelerator
87Labs, Airtrotter, Hi,hi Guide, Ventoura en Via Ella zijn de vijf startups die gaan deelnemen aan d...
19/02/20
Exclusief voor leden
42 internationale bedrijven naar Den Haag door Den Haag Marketing
The Hague & Partners heeft in 2019 een belangrijke bijdrage geleverd aan de Haagse economie. Bui...
14/02/20
Schiphol sterk 2019 met plus 27% groei nettoresultaat
Amsterdam Schiphol Airport draaide in 2019 een goed jaar ondanks technische storingen waardoor passa...
30/01/20
40 cruciale management tips voor leisure
Expert in leisure Han Verheijden schreef heel veel columns voor magazine Recreatie & Toerisme. We wilden de loopbaan van deze markante ondernemer, consultant en lector beter afsluiten dan alleen een bundeling van columns. Daarom schreef Han zijn top 40 management tips.
30/01/20
Exclusief voor leden
Bijzondere transformatie: van terminal naar evenementenlocatie
In juni 1958 werd de Skyhall, toen de nieuwe terminal van Brussels Airport, plechtig geopend. Deze i...
12/12/19
Samenwerking VisitBrabant Convention Bureau en MeetingReview
Via de website van VisitBrabant Convention Bureau is het mogelijk om locaties te vinden voor vergade...