Geplaatst op: 22-09-2014
Auteur: Marc Gerlings

Deltaplan biedt kansen voor recreatie

6 hoofdpunten

Deltaplan biedt kansen voor recreatie

Op Prinsjesdag 2014 werd ook het Deltaplan bekend. Dit plan gaat over veilig leven met veel water in ons lage land. Wie de 6 hoofdmaatregelen ziet, ontdekt ook kansen voor recreatie en toerisme.

Het Deltaprogramma 2015 bevat de nationale Deltabeslissingen en de concrete voorkeursstrategieën per regio – samen het kompas voor het werk aan onze delta tot 2050. Dat kompas biedt ook kansen voor natuur en recreatie aan het water. De beslissingen formuleren de provincies als volgt:


  1. Waterveiligheid: we beschermen Nederland beter tegen overstromingen met nieuwe veiligheidsnormen voor onze waterkeringen. We kijken niet alleen meer naar de kans dat het water over de dijk komt, maar ook naar de gevolgen voor inwoners en economie. In plaats van verschillende veiligheidsnormen voor verschillende delen van ons land, kan iedereen achter de dijken in de toekomst rekenen op een gelijk beschermingsniveau van tenminste 1 op 100.000. Dat betekent dat de jaarlijkse kans om te overlijden als gevolg van een overstroming nergens groter is dan 0,001%. Op plekken waar veel slachtoffers kunnen vallen en veel schade ontstaat, zorgen we voor extra bescherming. Vooral in het Rivierengebied wordt flink geïnvesteerd. Het Deltaprogramma 2015 geeft ruim 200 dijkvakken nieuwe normen. De nieuwe normen worden verankerd in de wet.
  2. Zoetwatervoorziening: we zorgen voor een betere zoetwatervoorziening om ons te wapenen tegen verzilting en langere perioden van droogte. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen maken afspraken om tekorten aan zoetwater als drinkwater, voor landbouw, natuur, nutsfuncties en economie te voorkomen en zoetwater efficiënter te gebruiken. Er komt een nieuwe aanpak voor hoge gebieden, zoals de Peel en gebieden die dreigen te verzilten, zoals delen van Zuid-West Nederland. Daarvoor investeren Rijk en regio de komende jaren ruim 450 miljoen euro in de zoetwatervoorziening.
  3. Ruimtelijke inrichting: alle overheden maken vandaag een belangrijke afspraak om steden en dorpen waterbestendig in te richten en het water waar nodig de ruimte te geven. Dat kan bijvoorbeeld door het opvangen van water op waterpleinen, drijvende woningen, meer groen of verplaatsing van vitale infrastructuur. In 2050 moet heel Nederland meer klimaatbestendig zijn ingericht.
  4. Rijn-Maasdelta: het gebied waar Rijn en Maas uitmonden in de Noordzee, met de haven van Rotterdam en de vele steden eromheen, krijgt een betere bescherming. Een van de kwetsbaarste plekken van Nederland, waar veel mensen wonen en veel geld wordt verdiend, krijgt sterkere dijken en een waterbestendigere ruimtelijke inrichting. We onderzoeken of de capaciteit van de rivieren omhoog moet en verhogen de effectiviteit van de Maeslantkering als belangrijkste zeewering in het gebied.
  5. IJsselmeergebied: door een flexibel waterpeil in het IJsselmeer kunnen we meer zoetwater vasthouden en de voorraad beter benutten. Met pompen in de Afsluitdijk zorgen we dat het water wanneer nodig goed afgevoerd kan worden. De oevers van het IJsselmeer moeten ingericht zijn op een flexibel waterpeil.
  6. Kust: door zandsuppleties houden we de kustlijn op zijn plek en versterken we de economie van de kustplaatsen.
Trefwoorden: water, deltaplan, natuur, recreatie, waterpleinen, Rijn-Maasdelta, kust, toerisme, recreatie

Reacties:

  • Nog geen reacties aanwezig.

Plaats een reactie:

Naam:Verplicht
E-mailadres:Verplicht
Bericht:Verplicht
 

Reload Image


 

||| Blogs |||

30/03/20
VrijetijdsTrends 2020 en de invloed van Corona: Thuisentertainment, lokalisering, on- en offline, herstel of crisis
Het Coronavirus heeft een grote impact op ons vrijetijdsgedrag. In een paar weken tijd zijn ons gedrag en de VrijetijdTrends 180 graden gedraaid. De vraag is: wat gebeurt er als deze crisis weer op zijn retour is?
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
24/03/20
Leidt het coronavirus straks tot een reset in ons denken en handelen?
En dan nu wat positief nieuws over het coronavirus2020. Alleen al om de allitererende getallen zou j...
09/03/20
Pleasure for all!; overprikkelde dagattracties in Nederland …?
Goed nieuws voor 20 procent van de wereldbevolking die overprikkeld is: ‘Six Flags’ 26 theme par...
26/02/20
HAL-lelujah – what’s in a name?
What’s in a name? Met deze gevleugelde uitspraak in Romeo en Juliet wilde Shakespeare aangeven dat...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

03/04/20
Honderden miljoenen omzetverlies voor Zeeuwse toeristische bedrijven
De Zeeuwse toeristische sector leidt tot 10 mei een direct omzetverlies van 220 miljoen euro. Als de maatregelen na 10 mei worden voortgezet, loopt de schade nog verder op tot mogelijk 841 miljoen euro. Dan verdampt meer dan 60% van de jaaromzet.
03/04/20
De kracht van online vermaak tijdens de coronacrisis
Hoe kun je jonge gasten aan je binden als je bedrijf is gesloten? Richard Otten van Team Animation geeft je heel veel praktische tips zodat je voor de doelgroep zichtbaar blijft.
03/04/20
Recreatie kan venster op het landschap verbeteren
Nederland zit nog volop in de coronacrisis maar Stichting Groene Koepel zet al wel een congres uit v...
31/03/20
Je nu alvast voorbereiden op de nieuwe NOW-regeling
Bedrijven kunnen waarschijnlijk vanaf 6 april een aanvraag doen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Vandaag heeft minister Koolmees van Sociale Zaken de voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) bekend gemaakt.
31/03/20
Ons virtueel prikbord van hoop en inspiratie
Naast ons coronadossier met actualiteiten willen we in deze nare tijden ook hoop en inspiratie bieden.
31/03/20
Bijzondere samenwerking Museum De Lakenhal en Fries Museum in coronacrisis
Kunstenares Claudy Jongstra vindt tijdens de coronacrisis tijdelijk een werkplaats in het Fries Muse...
30/03/20
Wat adviseert Alfa Accountants de leisurebranche tijdens coronacrisis
Wat betekenen de verschillende economische steunmaatregelen die het kabinet heeft genomen in verband met de coronacrisis voor de leisurebranche? Wim Kappers, directeur van Alfa in Hardenberg en Nijverdal en specialist in de recreatiesector, zet het op een rijtje.
29/03/20
Hoe gaan de DMO’s in het land om met de coronacrisis?
Hoe gaan de DMO's in Zeeland, Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel, Drenthe en Groningen om met de coronacrisis? Deel 2.