Geplaatst op: 09-07-2024
Auteur: Marc Gerlings

Rli: Overheid stuur ook op kwaliteit leefomgeving

Rli: Overheid stuur ook op kwaliteit leefomgeving
Er is meer dan economie.
Burgers meten hun welvaart af aan meer dan hun materiële welzijn. Het gaat hen ook om factoren als gezondheid, veiligheid, de kwaliteit van hun woon- en leefomgeving of de kwaliteit van het onderwijs, meldt adviesorgaan van de overheid Rli. Het advies is aangeboden aan de ministeries van financiën en economische zaken.

Dat geheel van factoren noemen we brede welvaart. Als door de overheid op brede welvaart wordt gestuurd, dan zal dat leiden tot voor burgers beter beleid. Dit lukt echter alleen als bij het maken van dat beleid de voor- en nadelen systematisch worden gewogen. Op dit moment gebeurt dat onvoldoende. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) stelt dit in zijn advies ‘Waardevol regeren: sturen op brede welvaart’ dat vandaag is aangeboden aan minister Hermans van Klimaat en Groene Groei, minister Heinen van Financiën en minister Beljaarts van Economische Zaken.

Seinen springen op rood

De Rli constateert dat verschillende factoren die de brede welvaart bepalen er niet goed voor staan. Zo staat onze natuur er niet goed voor, loopt het woningtekort op en stijgt het aantal mensen met obesitas. Op dit moment is er in het beleid van de overheid te weinig systematische aandacht voor al deze factoren. Bovendien gaat onvoldoende aandacht uit naar de verdeling van brede welvaart tussen groepen burgers, tussen huidige en toekomstige generaties en tussen het eigen land en andere landen. Door anders te werk te gaan, kan de politiek beter onderbouwde afwegingen maken. Dat maakt besluiten voor burgers beter. 

Om te sturen op brede welvaart moet de overheid volgens de raad: 

1 meer en betere informatie vergaren om de gevolgen van verschillende mogelijke beleidsmaatregelen en investeringen beter in kaart te brengen. Zo krijgen politici en bestuurders dilemma’s scherper in beeld;

2 beleidskeuzes baseren op deze informatie, zodat alle factoren van brede welvaart systematisch bij de afwegingen worden betrokken. Omdat niet iedereen hetzelfde wensbeeld van brede welvaart heeft, blijven de uiteindelijke beleidskeuzes door waarden gedreven en dus politiek;

3 in de rijksbegroting de consequenties van keuzes zichtbaar maken. Dat is een fundamentele verandering, omdat dan op meer dan alleen geld wordt gestuurd;

4 op regionaal niveau betere afspraken maken tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen zodat ook regionaal beter op brede welvaart wordt gestuurd.

Je kunt het advies downloaden: Waardevol regeren
Trefwoorden: Leefomgeving, welvaart, advies, Rli

CELTH
 


||| Nieuws |||

17/07/24
Hoe Strava voor beleidsmakers werkt
Nederlanders zijn fervente wandelaars, maar waar wandelen ze precies? Dankzij Strava Metro, een app die fiets-, hardloop- en wandelprestaties bijhoudt, is het nu mogelijk om dit te achterhalen. Wandelnet heeft samen met Track-landscapes en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de mogelijkheden van Strava’s wandel- en hardloopdata onderzocht.
15/07/24
Utrecht zet eigen adviesraad voor leefomgeving op
Nu Gedeputeerde Staten vijf leden hebben benoemd voor de adviesraad, kan deze van start gaan. Op 28 mei 2024 werd Klaas Verschuure al benoemd als voorzitter van de adviesraad. De overige leden zijn: Hugo Hegeman, Thessa Fonds, Els van Grol, Jan van Kuijk en Alexander van der Vooren.
12/07/24
Exclusief voor leden
7 ton voor extra brandveiligheid in Gelderse natuur
Provincie Gelderland stelt €700.000 extra beschikbaar om de aanpak van natuurbrandveiligheid sneller te verbeteren. Dat ia ook nodig om risicovolle locatie zoals vakantieparken te beschermen.
12/07/24
Spoorpark in Amsterdam officieel geopend
De Amsterdammers krijgen er een nieuw buurtpark bij in stadsdeel West. Het park ligt naast het spoor van metro 51, en heeft daarom de toepasselijke naam Spoorpark. Meer recreatiegroen was nodig door nieuwe woningbouw.
11/07/24
Exclusief voor leden
Robert Simons “Horeca is hét visitekaartje van Rotterdam
Met de vaststelling van de nieuwe horecagebiedsplannen zet Rotterdam een stap richting een nog bruisendere stad. Op 2 juli jl. heeft het college van B&W de nieuwe horecagebiedsplannen voor Centrum, Delfshaven, Feijenoord, Kralingen-Crooswijk, Noord en de Centraal Aangestuurde Gebieden vastgesteld.
11/07/24
HISWA-RECRON start petitie tegen BTW-verhoging
HISWA-RECON is een petitie gestart om het nieuwe kabinet te bewegen de aanstaande btw-verhoging op de verblijfsrecreatie terug te draaien. Die petitie is inmiddels al 1.200 keer ondertekend. Er staat voor ondernemers in de verblijfsrecreatie heel wat op het spel. Uit onderzoek blijkt dat een als gevolg van de btw-verhoging verwachtte prijsstijging kan leiden tot een 10% lagere bezetting.
09/07/24
Rli: Overheid stuur ook op kwaliteit leefomgeving
Burgers meten hun welvaart af aan meer dan hun materiële welzijn. Het gaat hen ook om factoren als gezondheid, veiligheid, de kwaliteit van hun woon- en leefomgeving of de kwaliteit van het onderwijs, meldt adviesorgaan van de overheid Rli.
05/07/24
Ook na coronajaren blijven we wandelen
In 2023 liepen Nederlanders in totaal 6,9 miljard kilometer buitenshuis. Dat is 5 procent minder dan in 2022, maar bijna een derde meer dan in pre-coronajaar 2019. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.