Geplaatst op: 24-06-2024
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Meer weten over klimaatrisico's, impact of bewonersbetrokkenheid? CELTH komt met drie nieuwe onderzoeken!

Meer weten over klimaatrisico's, impact of bewonersbetrokkenheid? CELTH komt met drie nieuwe onderzoeken!

Het Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality (CELTH) heeft de afgelopen week maar liefst drie nieuwe onderzoeken gepubliceerd. Zo brachten ze de klimaatrisico’s van Nederlandse reisorganisaties in kaart, onderzochten hoe ze bewoners beter bij toerisme(beleid) kunnen betrekken en ontwikkelden ze een impact label voor vakantiehuizen in de natuur.

Klimaatrisico’s voor Nederlandse touroperators

Veel Nederlandse touroperators lopen beduidende klimaatrisico’s. Dat geldt vooral voor touroperators met bestemmingen in hun portfolio die gevoelig zijn voor klimaatverandering en touroperators die sterk afhankelijk zijn van de luchtvaart. Touroperators zien dat ook in maar kunnen zonder hulp van de overheid die transitie niet op snelheid maken. Dat blijkt uit onderzoek van CELTH mede gefinancierd door Stichting Natuur & Milieu in samenwerking met de reisbranche.

In het onderzoek zijn met een eerste versie van de KLIMARISKSCAN de klimaatrisico’s voor Nederlandse touroperators inzichtelijk gemaakt. De onderzoekers hebben 18 verschillende klimaatrisico’s gevonden die impact hebben op de reisbranche. Van de 199 onder de loep genomen touroperators lopen er 83% beduidende tot hoge klimaatrisico’s. Zij maken doorgaans uitsluitend gebruik van fossiel afhankelijke transportmodaliteiten en/of bieden bestemmingen aan die gevoelig zijn voor klimaatverandering. Deze touroperators lopen als gevolg daarvan fysieke-, transitie-en aansprakelijkheidsrisico’s.

De klimaatrisico’s zijn voor het productaanbod van veel touroperators en vakantiekeuzes van Nederlanders op termijn ingrijpend. Populaire bestemmingen worden minder geschikt voor toerisme door hitte, droogte of juist veel neerslag. Tegelijkertijd zal de luchtvaart door overheidsmaatregelen en beprijzen onaantrekkelijker en duurder worden om de impact van vliegen op het milieu te beperken.

Meer informatie over het onderzoek Klimaatrisico's voor Nederlandse touroperators op de CELTH-site: https://www.celth.nl/actueel/nieuw-onderzoek-laat-klimaatrisicos-voor-nederlandse-reisorganisaties-zien

Onbekend maakt onbemind: Hoe kun je bewoners betrekken bij toerisme(beleid) in de stad?

Voor de duurzame ontwikkeling van de bestemming Nederland is betrokkenheid en draagvlak onder inwoners essentieel. Het zijn immers niet alleen overheden en ondernemers, maar juist ook inwoners die een bestemming maken. Maar hoe betrek je inwoners bij de ontwikkeling van een bestemming? Dat heeft CELTH in de praktijk in de stad Utrecht samen met diverse partners uitgezocht en getest.

Het onderzoek startte met een kwantitatieve meting onder inwoners van Utrecht om inzicht te krijgen in de mate van betrokkenheid en percepties rondom de impact van toerisme onder inwoners. Daarvoor is het internationaal erkende RETS-model gebruikt dat al eerder in diverse regio’s van Nederland is toegepast. Uit dit onderzoek bleek dat een meerderheid van de respondenten vindt dat toerisme bijdraagt aan het gevoel van trots op de stad. Als we kijken naar politieke empowerment dan is de invloed van inwoners op het toeristisch beleid erg laag. Slechts 11% van de respondenten vindt dat zij een stem hebben in de beslissingen rond toeristische ontwikkelingen.

Nieuw in het Utrechtse onderzoek is dat daadwerkelijk het gesprek werd aangegaan met de Utrechters over toerisme. Wat opviel was dat de feitelijke kennis over toerisme en het toerismebeleid bij inwoners gering is. Tegelijkertijd was de ‘honger’ naar informatie groot en waren de deelnemers zeer geïnteresseerd. Ondanks het feit dat ze inspraak en participatie belangrijk vinden, hebben Inwoners zeker behoefte aan een overkoepelende visie van de gemeente op toerisme. Dat is in hun optiek noodzakelijk omdat ze dan in grote lijnen weten wat ze kunnen verwachten. Bewoners denken dat ze bij deelonderwerpen belangrijke lokale kennis kunnen inbrengen naast de expertise van ambtenaren. Belangrijk inzicht is dat kwantitatief onderzoek met het RETS-model in combinatie met een verdiepende kwalitatieve aanpak met focusgroepen heel goed werkt. Het terugkoppelen van de resultaten uit het kwantitatieve onderzoek maakte het gesprek met de bewoners makkelijker en gaf richting.

Meer informatie over 'Onbekend maakt onbemind' op de CELTH-site: https://www.celth.nl/actueel/onbekend-maakt-onbemind-hoe-kun-je-bewoners-betrekken-bij-toerismebeleid-de-stad

Impact Label voor vakantiehuizen in de natuur

CELTH heeft samen met Natuurhuisje.nl en eigenaren van vakantiehuizen in de natuur een Impact Label ontwikkeld. Met dit label wordt de impact van een vakantiehuis en zijn gasten op biodiversiteit inzichtelijk. Het Impact label werkt met een zelfassessmenttool dat inmiddels is geïmplementeerd op natuurhuisje.nl maar ook op korte termijn beschikbaar komen voor vakantiehuiseigenaren die niet bij het platform Natuurhuisje.nl zijn aangesloten.

Het impact label is gebaseerd op 32 criteria over de duurzaamheid en biodiversiteit van het natuurhuisje. Vakantiehuiseigenaren kunnen daar maximaal 112 punten op scoren.  Die score bepaalt of een bepaalde accommodatie op natuurhuisje.nl één, twee, of drie blaadjes krijgt.

Meer informatie over het Impact Label op de CELTH-site: https://www.celth.nl/actueel/impact-label-voor-vakantiehuizen-de-natuur-ontwikkeld

Trefwoorden: Celth, reisbranche, verblijfsrecreatie, horeca, beleid, dmo, cmo. klimaat, klimaatverandering, klimaatrisico's, touroperators, natuurhuisjes, impact, bewoners, bewonersbetrokkenheid, duurzaam toerisme, onderzoek

CELTH
 


||| Nieuws |||

17/07/24
Hoe Strava voor beleidsmakers werkt
Nederlanders zijn fervente wandelaars, maar waar wandelen ze precies? Dankzij Strava Metro, een app die fiets-, hardloop- en wandelprestaties bijhoudt, is het nu mogelijk om dit te achterhalen. Wandelnet heeft samen met Track-landscapes en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de mogelijkheden van Strava’s wandel- en hardloopdata onderzocht.
15/07/24
Utrecht zet eigen adviesraad voor leefomgeving op
Nu Gedeputeerde Staten vijf leden hebben benoemd voor de adviesraad, kan deze van start gaan. Op 28 mei 2024 werd Klaas Verschuure al benoemd als voorzitter van de adviesraad. De overige leden zijn: Hugo Hegeman, Thessa Fonds, Els van Grol, Jan van Kuijk en Alexander van der Vooren.
12/07/24
Exclusief voor leden
7 ton voor extra brandveiligheid in Gelderse natuur
Provincie Gelderland stelt €700.000 extra beschikbaar om de aanpak van natuurbrandveiligheid sneller te verbeteren. Dat ia ook nodig om risicovolle locatie zoals vakantieparken te beschermen.
12/07/24
Spoorpark in Amsterdam officieel geopend
De Amsterdammers krijgen er een nieuw buurtpark bij in stadsdeel West. Het park ligt naast het spoor van metro 51, en heeft daarom de toepasselijke naam Spoorpark. Meer recreatiegroen was nodig door nieuwe woningbouw.
11/07/24
Exclusief voor leden
Robert Simons “Horeca is hét visitekaartje van Rotterdam
Met de vaststelling van de nieuwe horecagebiedsplannen zet Rotterdam een stap richting een nog bruisendere stad. Op 2 juli jl. heeft het college van B&W de nieuwe horecagebiedsplannen voor Centrum, Delfshaven, Feijenoord, Kralingen-Crooswijk, Noord en de Centraal Aangestuurde Gebieden vastgesteld.
11/07/24
HISWA-RECRON start petitie tegen BTW-verhoging
HISWA-RECON is een petitie gestart om het nieuwe kabinet te bewegen de aanstaande btw-verhoging op de verblijfsrecreatie terug te draaien. Die petitie is inmiddels al 1.200 keer ondertekend. Er staat voor ondernemers in de verblijfsrecreatie heel wat op het spel. Uit onderzoek blijkt dat een als gevolg van de btw-verhoging verwachtte prijsstijging kan leiden tot een 10% lagere bezetting.
09/07/24
Rli: Overheid stuur ook op kwaliteit leefomgeving
Burgers meten hun welvaart af aan meer dan hun materiële welzijn. Het gaat hen ook om factoren als gezondheid, veiligheid, de kwaliteit van hun woon- en leefomgeving of de kwaliteit van het onderwijs, meldt adviesorgaan van de overheid Rli.
05/07/24
Ook na coronajaren blijven we wandelen
In 2023 liepen Nederlanders in totaal 6,9 miljard kilometer buitenshuis. Dat is 5 procent minder dan in 2022, maar bijna een derde meer dan in pre-coronajaar 2019. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.