Geplaatst op: 10-06-2024
Auteur: Marc Gerlings

Recreatief beleid 'Groen groeit mee' krijgt push door geld voor transitie landelijk gebied

Recreatief beleid 'Groen groeit mee' krijgt push door geld voor transitie landelijk gebied
Natuur op de Utrechtse Heuvelrug
De provincie Utrecht krijgt 249 miljoen euro van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor de uitwerking van het Utrechts Programma Landelijk Gebied. Geld dat voor een groot deel ook wordt gestoken in de recreatieve beleidsaanpak 'Groen groeit mee'.

De 249 miljoen euro is beschikbaar gesteld op basis van de maatregelpakketten die Utrecht eerder indiende bij het Rijk. Het geld is bestemd voor de uitvoering van projecten die al op korte termijn bijdragen aan een toekomstbestendig en gezond landelijk gebied.

Tegelijk met het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) –?zes maatregelpakketten in concept in bij het Rijk. De zes maatregelpakketten zijn in de afgelopen periode getoetst door Wageningen Economic Research (WEcR), op basis daarvan aangepast en daarna opnieuw ingediend bij het Rijk voor definitieve besluitvorming. Op 7 juni is bekend geworden dat Utrecht 249 miljoen euro krijgt voor het realiseren van de opgaven zoals beschreven in de maatregelpakketten.

"Snel maatregelen"

Gedeputeerde Mirjam Sterk (Transitie Landelijk Gebied, Natuur & Landbouw) ziet volop kansen nu er definitief duidelijk is op welke middelen de provincie kan rekenen: "Ik heb het al vaker gezegd, ondanks dat er nog veel onduidelijk is als we in de toekomst kijken, kan er ook al heel veel wél in onze provincie. Met behulp van deze miljoenen kunnen we snel maatregelen treffen om het landelijk gebied toekomstbestendig te maken.” Samenwerking is hierbij essentieel, volgens de gedeputeerde: "Het geld dat we nu toegekend hebben gekregen, komt ten goede aan de natuur, de landbouwsector, het water en het klimaat. Zo kunnen we meer maatregelen nemen om de bodemdaling in het kwetsbare veenweidegebied af te remmen, kunnen we onze Groen Groeit Mee-ambitie verder vormgeven en kunnen we ons duurzame beloningssysteem voor agrariërs uitbreiden. Hoe we het geld precies gaan besteden, gaan we de komende tijd zoveel mogelijk in samenspraak met onze partners en met de gebieden invullen.”

6 x maatregelpakket

De provincie Utrecht staat, net als de andere provincies, voor een flinke opgave; de natuur moet worden hersteld en de stikstofuitstoot moet omlaag. Daarnaast moet de water- en bodemkwaliteit verbeterd worden en wordt er hard gewerkt aan een vitale en duurzame landbouwsector. Op basis hiervan heeft Utrecht maatregelpakketten opgesteld. Deze bestaan uit zogeheten no-regret maatregelen: projecten die voldoende kansrijk zijn om op korte termijn uitgevoerd te worden en die aantoonbaar bij kunnen dragen aan de doelen van het UPLG. De pakketten zijn als volgt samengesteld: 

•    Maatregelpakket 1. Groenblauwe linten en scheggen en boerensloten  
•    Maatregelpakket 2. Veenweiden 
•    Maatregelpakket 3. Landbouw 
•    Maatregelpakket 4. Overgangszones Natura 2000-gebieden  
•    Maatregelpakket 5. Heuvelrug en flanken 
•    Maatregelpakket 6. Beekdalen

Het geld dat nu beschikbaar komt, biedt kansen om concreet aan de slag te kunnen in de provincie. Voorbeelden hiervan zijn het realiseren van groene scheggen en linten (pakket 1) uit de vier gebieden uit de?Groen Groeit Mee  externe link-strategie: Hollandsche IJssel, Zuidelijke Eemvallei, Kromme Rijn Linielandschap en Noorderpark.?Ook het afremmen van bodemdaling en het verminderen van broeikasgasemissies uit veenbodems (pakket 2), in lijn met de Regionale Veenweiden Strategie (RVS), kan nu verder worden opgepakt. Met het bedrag kunnen agrariërs snel aan de slag om hun bedrijfsvoering te verduurzamen en een aantal belangrijke emissies te reduceren zoals ammoniak, nutriënten uit- en afspoeling en broeikasgassen. Ook de Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw, een duurzaam beloningssysteem voor agrariërs (pakket 3) kan nu structureel worden uitgebouwd.

Gezien de urgentie van de opgaven gaat Utrecht ook met (onderdelen van) de maatregelenpakketten aan de slag waarvan het Rijk heeft aangegeven dat ze niet in aanmerking komen voor (de eerste tranche) rijksmiddelen. Dit gaat met name om ‘Heuvelrug & flanken’ en ‘Beekdalen’, maar ook om enkele onderdelen van de andere maatregelpakketten. Utrecht blijft aandringen bij het Rijk om financiering hiervoor.

249 miljoen

In februari jl. heeft het Rijk aangegeven dat de provincie Utrecht indicatief in aanmerking komt voor 284 miljoen euro vanuit de 1e tranche rijksmiddelen voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Vanuit het recente toetsingsproces met het Rijk en de daarbij behorende financiële spelregels zijn de berekeningen aangescherpt waardoor we voor dezelfde maatregelpakketten nu uitkomen op een bedrag van 249 miljoen euro.
Trefwoorden: transitie, groen, recreatie, beleid

CELTH
 


||| Nieuws |||

12/06/24
Prijsvrij Vakanties D-reizen en TUI Nederland breiden samenwerking uit
Sinds begin juni worden TUI pakketreizen niet alleen aangeboden via de winkels van D-reizen en D-reizen.nl maar ook bij Prijsvrij Vakanties.
12/06/24
Exclusief voor leden
Riksja Travel maakt drastische keuze voor klimaat
Riksja Travel gaat korte verre vliegvakanties niet meer actief promoten. Dat doet de touroperator om minder impact op het klimaat te maken.
11/06/24
Exclusief voor leden
Amsterdam aantrekkelijk voor hotelinvesteringen maar Utrecht maakt inhaalslag
Amsterdam is in 2024 de meest aantrekkelijke stad voor hotelinvesteringen. Dit blijkt uit de Dutch Hotel City Index, die tijdens de PROVADA 2024 wordt gepresenteerd door Horwath HTL en ABN AMRO. Amsterdam blijft op plaats één maar let op Utrecht en Rotterdam.
10/06/24
Pitches gehouden voor eerste F&B Jan Vlasman Award
Deze nieuwe prijs is dit jaar in het leven geroepen door de Hospitality Synergy Group om Vlasman nalatenschap te eren. Een derde- of vierdejaars hotelschoolstudent die zich tijdens zijn hotelschool carrière op een bijzondere manier heeft ontwikkeld, maakt kans op deze titel van F&B talent van het jaar.
10/06/24
Nationaal Fietscongres 2025 in Utrecht
Samen met de Fietsersbond verwelkomt gastheer provincie Utrecht in 2025 fietsprofessionals uit Nederland en België in de regio Utrecht. Dit werd tijdens het Nationaal Fietscongres op 5 en 6 juni bekendgemaakt.
10/06/24
Exclusief voor leden
Ankie van Wersch directeur MVO Nederland
Ankie van Wersch (47) is de nieuwe directeur-bestuurder van MVO Nederland, het grootste duurzame-bedrijvennetwerk van Nederland.
10/06/24
Exclusief voor leden
Eerste energy hub geplaatst
Tijdens het Trendcongres Toerisme en Vrijetijd 2024 bleek dat bij ondernemers grote zorgen zijn over de krapte op het elektriciteitsnet. Het kan plannen voor extra faciliteiten naar gasten in de weg zitten. In Tholen is vandaag een extra energy hub geplaatst om het net te ontlasten.
07/06/24
Hoe tevreden zijn Nederlanders met hoeveelheid vrije tijd?
Binnen de Europese Unie scoort Nederland hoog als het gaat om de zogenaamde Brede Welvaart in het hier en nu. Dan staan we na Zweden op de tweede plek. Als we kijken naar de tevredenheid met de hoeveelheid vrije tijd, dan doen we het niet zo sterk.

||| Agenda |||

24/06/24 t/m 26-06-24
24/06/24 t/m 26-06-24: CBTS 2024
Van 24 tot en met 26 juni organiseert de Breda University of Applied Sciences de jaarlijkse CBTS-con...
25/06/24 t/m 28-06-24
25/06/24 t/m 28-06-24: Atlas Annual Conference 2024
Onder het thema 'Navigating the Future' organiseert de Breda University of Applied Sciences van 25 t...
24/09/24 t/m 26-09-24
24/09/24 t/m 26-09-24: IAAPA EXPO EUROPE 2024
The leisure industry’s premier event in Europe arrives to Amsterdam, the Netherlands in 2024. Get...
12/11/24 t/m 14-11-24
12/11/24 t/m 14-11-24: Recreatie Vakbeurs 2024
Op 12, 13 & 14 november 2024 vindt de jaarlijkse Recreatie Vakbeurs plaats in Evenementenhal Har...