Geplaatst op: 16-05-2024
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Minister benoemt bestuurlijk aanjager Vitale Vakantieparken

Minister benoemt bestuurlijk aanjager Vitale Vakantieparken
Vitaal Vakantiepark De Lakens in Bloemendaal

Vooralsnog komen zo’n 85 vakantieparken in aanmerking voor transformatie naar wonen. Dat schrijft minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer die ook een bestuurlijk aanjager Vitale Vakantieparken benoemd. Ingrijpende maatregelen die vanuit de Tweede Kamer zijn voorgesteld zoals een splitsingsverbod, vergunningstelsel voor uitponden en het per notariële acte overdragen van stacaravans en chalets gaan niet door. HISWA-RECRON ergert zich aan de focus op niet-vitale vakantieparken in het beleid.

De 85 vakantieparken die in aanmerking komen voor transformatie naar wonen is nog maar een tussenstand. De inventarisatie wordt voortgezet in 2024, omdat het inzichtelijk maken van het transformatiepotentieel in sommige provincies nog niet is afgerond. Daarnaast is een digitaal loket geopend waar eigenaren of verenigingen van eigenaren zich kunnen melden als zij belangstelling hebben voor een transformatie naar wonen. Zij kunnen zich nog tot 31 mei 2024 melden. Bij provincies waar de inventarisatie is afgerond en waar transformatiepotentieel is, zal worden onderzocht of, en zo ja, op welke wijze gemeenten en/of ondernemers aan de slag kunnen om de transformaties in gang te zetten.

Bestuurlijk aanjager

Nathan Stukker is door het Rijk benoemd tot bestuurlijk aanjager Vitale Vakantieparken. Hij gaat zich inzetten voor het vitaal maken van de sector. Dit gaat hij doen door in gesprek te gaan met gemeenten en provincies over het wegnemen van knelpunten met betrekking tot transformatie en andere knelpunten in de aanpak van vitalisering van parken.

Irritaties bij HISWA-RECRON

In de lange brief van de minister is vooral veel aandacht voor vakantieparken waar recreatie niet meer voorop staat. Dat irriteert branchevereniging HISWA-RECRON. "Het is en blijft opvallend hoeveel aandacht er is voor vakantieparken, en met name het smaldeel dat niet vitaal is of een andere functie erop nahoudt dan "recreatie”. Dit terwijl het overgrote deel van de sector een fantastisch toeristisch product heeft en veel gasten jaar in jaar uit een unieke beleving biedt.” Waar in de brief van de minister veel concrete stappen worden aangekondigd voor niet-vitale vakantieparken moeten de vitale vakantieparken het doen met een hele korte alinea met wat vrijblijvende en gratuite toezeggingen met deze als meest concrete: "Om vakantieparken vitaal te houden zal het ministerie van EZK onder andere verkennen in hoeverre bestaande instrumenten voor ondernemers toepasbaar zijn op ondernemers van vakantieparken en kunnen bijdragen aan het behouden of verbeteren van de vitaliteit van vakantieparken.” Daarbij wordt onder andere verkend of er hulp van het Rijk nodig is bij de verduurzaming van vakantieparken.

Daarnaast vindt de brancheorganisatie het vreemd dat er in de brief veel aandacht uitgaat naar wonen en wordt er onvoldoende gekeken naar de integrale puzzel met in de toekomst 63.000 hectare tekort aan recreatieruimte.

Geen ingrijpende maatregelen

Positief voor de branche is wel dat de minister geen stappen gaat ondernemen om de overdracht van roerende goederen zoals chalets en stacaravans bij notariële acte te regelen. Dat vergt ingrijpende wetswijziging die de ministern niet proportioneel en wenselijk acht. Ook een vergunningstelsel dat opkopen en uitponden reguleert komt er niet omdat dat een ingrijpende beperking van het eigendomsrecht betekent. Ook een door de Kamer gewenst splitsingsverbod is niet wenselijk omdat veel splitsingen en samenvoegingen van percelen, grond en gebouwen volstrekt legitiem (en gewenst) zijn.

Link: https://www.hiswarecron.nl/actueel/nieuws/21005/hiswa-recron-reageert-kritisch-op-kamerbrief-vakantieparken
Trefwoorden: vakantieparken, vitale vakantieparken, beleid

CELTH
 


||| Nieuws |||

18/06/24
Exclusief voor leden
Start beleidsaanpak duurzame Utrechtse Heuvelrug
Samen met het ministerie van Defensie, Waterschap Vallei en Veluwe, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeenten Amersfoort, Leusden, Soest en Zeist, verbindt de provincie Utrecht zich aan een integrale aanpak van de ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen in het gebied.
17/06/24
Exclusief voor leden
Europese natuurherstelwet toch aangenomen
De Europese natuurherstelwet, die lange tijd in de ijskast werd gezet, is uiteindelijk vandaag toch aangenomen. Oostenrijk gaf de doorslag maar dat krijgt nu toch een staartje. De Oostenrijkse minister had van haar regering niet vóór de herstelwet mogen stemmen.
17/06/24
Exclusief voor leden
Recreant kan genieten van natuurschakel Voorveldse Polder
Provincie Utrecht heeft samen met gemeente De Bilt en Utrechts Landschap de werkzaamheden in het westelijk deel van de Voorveldse Polder afgerond. Dit gebied is gelegen tussen de snelweg A27 en De Bilt. De recreant kan genieten van die opkomende biodiversiteit.
14/06/24
Btw-verhoging logies en cultuur kan vestigingklimaat aantasten
De Rabobank maakte voor sectoren een korte analyse van de gevolgen van het Hoofdlijnenakkoord. De voorgestelde verhoging van de btw bij logies en cultuur wordt niet veroordeeld maar de gevolgen reiken ver.
13/06/24
Den Haag ziet oprichting anti-corruptie rechtbank als kans
Integrity Initiatives International (III) is gestart met de uitbreiding van haar activiteiten in Europa met als doel de oprichting van een International Anti-Corruption Court (IACC) in Den Haag. Dat ziet dmo The Hague & Partners als een nieuwe kans voor de bestemming Den Haag.
11/06/24
Exclusief voor leden
Amsterdam aantrekkelijk voor hotelinvesteringen maar Utrecht maakt inhaalslag
Amsterdam is in 2024 de meest aantrekkelijke stad voor hotelinvesteringen. Dit blijkt uit de Dutch Hotel City Index, die tijdens de PROVADA 2024 wordt gepresenteerd door Horwath HTL en ABN AMRO. Amsterdam blijft op plaats één maar let op Utrecht en Rotterdam.
10/06/24
Nationaal Fietscongres 2025 in Utrecht
Samen met de Fietsersbond verwelkomt gastheer provincie Utrecht in 2025 fietsprofessionals uit Nederland en België in de regio Utrecht. Dit werd tijdens het Nationaal Fietscongres op 5 en 6 juni bekendgemaakt.
03/06/24
Brede coalitie cultuur horeca en media in verzet tegen btw verhoging
Een brede coalitie vanuit sport, media, boeken, cultuur en horeca is tegen de aangekondigde btw-verhoging van 9 naar 21% van het nieuwe kabinet. "Het is een extra belasting op de kostbare vrije tijd."

||| Agenda |||

24/06/24 t/m 26-06-24
24/06/24 t/m 26-06-24: CBTS 2024
Van 24 tot en met 26 juni organiseert de Breda University of Applied Sciences de jaarlijkse CBTS-con...
25/06/24 t/m 28-06-24
25/06/24 t/m 28-06-24: Atlas Annual Conference 2024
Onder het thema 'Navigating the Future' organiseert de Breda University of Applied Sciences van 25 t...